Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web servers, web development, networking and security services. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

CharacterEncodingFilter

javawebparts.filter
Klasa CharacterEncodingFilter

java.lang.Object
 |
 +--javawebparts.filter.CharacterEncodingFilter
Svi realizovani interfejsi:
javax.servlet.Filter

public class CharacterEncodingFilter
extends java.lang.Object
implements javax.servlet.Filter

Ovaj filter omogućava podešavanja za zaglavlja sadržajnog tipa, postavljajući šemu kodiranja karaktera. Zato neki pretraživači ne šalju šemu znakova za kodiranje u zaglavlje sadržajnog tipa, a problemi mogu nastati kada server koristi podrazumevanu šemu da analizira dolazne parametre zahteva. Ako se desi da se podrazumevana šema ne podudara sa standardnom klijenatovom, parametri će biti pogrešno analizirani. Imajte na umu da ako je klijent poslao šemu kodiranja, ovaj filter je NEĆE zameniti.

Init parametri su:

 • pathSpec - I "include" i "exclude". Ovo određuje da li je lista staza u pathList parametrima spisak puteva koji se sadrži u filteru funkcionalnosti, ili spisak staza za isključenje. Preporučeno: Ne. Uobičajeno: Nema.


 • pathList - Ovo je spisak puteva razdvojenih zarezima, koji mogu da koriste zvezdicu za wildcard podršku, koja označava ili staze koje se uključuju ili koje se isključuju iz funkcija ovog filtera (u zavisnosti od toga šta je podešeno u pathSpec). Putanje SU zavisne od slučaja! Ne postoji ograničenje koliko stvari se može navesti, iako će programer zbog performansi verovatno želeti da ih navede što je manje moguće da bi završili posao (svaka traženi put je uparen preko regex-a). Imajte na umu da ste, naravno,i dalje potrebni da odredite putanju za sam filter po servlet spec. Ovaj parametar, ipak, zajedno sa pathSpec, Vam daje veću kontrolu i fleksibilnost nego ta postavka sama. Preporučeno: Ne. Uobičajeno: Nema.

  Opšta napomena o pathSpec i pathList: ako pathSpec nije naveden, a pathList JESTE, onda "isključiti" važi za pathSpec. Ako je pathSpec određen, a pathList NIJE, onda filter NIKADA NEĆE IZVRŠITI(ovo je tehnički pogrešna konfiguracija). Ako NIJEDAN nije definisan, onda će generički filter za mapiranje biti jedini efekat.


 • encodingScheme - Ovo je stvarna vrednost za postavljanje u zaglavlju. To može biti bilo koji važeći znak vrednosti kodiranja šema kao što su ASCII, UTF-8, itd Preporučeno: Da. Default: Nijedan.

Primer konfiguracija u web.xml:

  <filter>
  <filter-name>CharacterEncodingFilter</filter-name>
  <filter-class>javawebparts.filter. CharacterEncodingFilter</filter-class>
  <init-param>
    <param-name>encodingScheme</param-name>
    <param-value>?????</param-value>
  </init-param>
</filter>

<filter-mapping>
  <filter-name>CharacterEncodingFilter</filter-name>
  <url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>

Autor:
Frank W. Zammetti.

Polje za pregled
private  java.lang.String encodingScheme
           EncodingScheme učitava iz konfiguracije.
private static org.apache.commons.logging.Log log
          Log instance.
private  java.util.ArrayList pathList
          Spisak puteva za odlučnost u funkcionalnosti filtera.
private  java.lang.String pathSpec
          Bilo da pathList uključuje ili isključuje.
 
Pregled izgradnje
CharacterEncodingFilter()
           
 
Pregled metoda
 void destroy()
          uništi.
 void doFilter(javax.servlet.ServletRequest request, javax.servlet.ServletResponse response, javax.servlet.FilterChain filterChain)
          Radi posao filtera.
 void init(javax.servlet.FilterConfig filterConfig)
          Inicijalizuje ovaj filter.
 
Metode nasleđene iz klase java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Polje sa detaljima

log

private static org.apache.commons.logging.Log log
Log instance.


pathSpec

private java.lang.String pathSpec
Bilo da pathList uključuje ili isključuje.


pathList

private java.util.ArrayList pathList
Spisak puteva za odlučnost u funkcionalnosti filtera.


encodingScheme

private java.lang.String encodingScheme
EncodingScheme učitava iz konfiguracije.

Detalji konstruktora

CharacterEncodingFilter

public CharacterEncodingFilter()
Detalji metoda

uništiti

public void destroy()
Destroy.

Specified by:
destroy in interface javax.servlet.Filter

init

public void init(javax.servlet.FilterConfig filterConfig)
     throws javax.servlet.ServletException
Initialize this filter.

Specified by:
init in interface javax.servlet.Filter
Parameters:
filterConfig - The configuration information for this filter.
Throws:
javax.servlet.ServletException - ServletException.

doFilter

public void doFilter(javax.servlet.ServletRequest request,
           javax.servlet.ServletResponse response,
           javax.servlet.FilterChain filterChain)
       throws java.io.IOException,
           javax.servlet.ServletException
Do filter's work.

Specified by:
doFilter in interface javax.servlet.Filter
Parameters:
request - The current request object.
response - The current response object.
filterChain - The current filter chain.
Throws:
javax.servlet.ServletException - ServletException.
java.io.IOException - IOException.

Copyright © 2005 Frank W. Zammetti
Published (Last edited): 11-03-2013 , source: http://javawebparts.sourceforge.net/javadocs/javawebparts/filter/CharacterEncodingFilter.html