Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web servers, web development, networking and security services. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Ada2cc


Rehosting Technologies, Inc

office (888) 734-6788
fax (540) 416-2267
                                www.ada2cc.com


Ada2cc Najčešća postavljena pitanja


Šta tačno znači ada2cc izlaz?

Kako možete prevesti Ada to C++?

Koliko “dobro” je prevedeno?

Kako se generički prevodi?

Šta je sa realnim vremenom aneksa?

Šta je sa ugnežđenim potprogramima?

Koje platforme vi podržavate?

Mogu li dobiti demo kopiju?

Šta mi je potrebno da se konvertujetem u Ada program?


Šta tačno znači ada2cc izlaz?

ada2cc je proizvodna sposobnost industrijskog standarda C++. To znači da izlazni kod prihvata svaki ARM ili ISO “C++” standard. Kako god postoji nedoumica u određenom sprovođenju C++, konverter uzima put najmanjeg otpora, to znači da je konverter na izlazu lakši za 2 alternative. Generalno, prevodilac iznosi jedan “C” fajl za svaki paket prevedene jačine i jedan “H” fajl za paket specifikacija.

Trenutno, konverter ne generiše bilo kog prodavača određene šifre, iako smo otvoreni da radimo na osnovama “ciljne sredine”.

Kako možete prevesti Ada u C++?

Imajte na umu ovu jednostavnu mantru:

Paketi nisu objekti i objekti nisu paketi.

onda je moguće. Ada i C++ imaju različite pristupe strukturi i objektu orijentisanog programiranja. Dakle u konvertovanju, skloni ste da izgubite prednost polaznog jezika dok ne pokupite prednosti određenog jezika. Na primer, Ada radi znatno mnogo bolje posao u skrivanju objekata nego što to čini C++. ( U Adi, objekat može jednostavno biti naveden kao “privatni” u paketu specifikacija, dok u C++ objekat se takođe može proglasiti “privatnim”, ali njegova deklaracija se objavljuje za sve da se vidi i potencijalno pristupi preko C++ pokazivača)

Konkretno, kada je paket proglašen, ada2cc može ih proglasiti “globalnim” objektom istim imenom kao paket, što omogućava referenci koja izgleda vrlo slično originalnom kodu - ili - ada2cc može oduzeti ime paketa, kao i referentne objekte u više C++ običaja. Nekadašnji pristup je dobro funkcionisao za velike programe, dok poslednji radi bolje za manje sisteme gde sukobi za ime prostora nisu verovatni.

Sa pojavom ISO C++ standarda konverzije su postale znatno lakše. ISO C++ uvodi koncept “ime prostora” koji, iako još uvek nije u Ada paketu mnogo je bliži. ISO C++ programski prevodilac se čvrsto preporučuje ako planirate da konvertujete iz Ade u C++. Ako vaš prodavac C++ programskog prevodioca ne podržava ISO C++ ili ključno ime prostora kao produžetak njihovog ARM programskog prevodioca, nađite prodavca koji to radi.

Koliko “dobro” je prevedeno?

Mi smo procenili da trenutna verzija prevodilaca pretvara 90-95% koda, bez pomoći modifikacije. Međutim, 5% je i dalje mnogo i mi stalno pravimo poboljšanja. Većina potrebnih promena su sledeće prirode:

  • Promovisanje ugnježđenih funkcija.
  • Dodavanje nesavršenosti izvođača radova.
  • Podešavanje šablona parametra.
  • Ubacivanje specifične funkcije u sistem poziva da podrži funkciju u realnom vremenu.

Kako se generički prevodi?

Generički se generalno prevodi kao šabloni C++. Međutim, u ovoj oblasti većina ručnih popravki su neophodne. Ovo uglavnom ima veze sa C++ sposobnošću programskog prevodioca (ili nedostatak istog) da upravlja ničim drugim osim klase koja je dio liste šablona argumenta. Dalji Ada-83, za razliku od C++ ne dozvoljava letimične funkcijske pokazivače kao argument, čineći šablone neophodnim.

U principu, C++ implementacija šablona može se opisati kao “nezrela”. Čini se da je previše prostora u ANSI specifikacije za interpretaciju. Među značajnim problemima dva smo videli u dva C++ programska prevodioca sa korisničkim opozivom definisane vrste u instanci objekata i ugnežđene generalizovano.

Šta je sa realnim vremenom aneksa?

Trenutno, Ada glagoli koji su uključeni u realnom vremenu obrade, zadataka, prihvatanja i ulazaka, rezultat je u C++ bloku izveštavanja, “{}” biće izlaz sa upozorenjem ( C++ komentarima). Mi smo u procesu uvođenja Posix kompatibilne funkcije poziva u generisanom C++ kodu, ali trenutno za intervenciju se tada traži da se postavi odgovarajući sistem - specifična funkcija poziva na mestu gde se izleže dečiji procesi njihovo mesto sastanka.

Šta je sa ugnežđenim potprograme?

Ugnežđene rutine su prevedene kao C++ koji ih podržava. (Međutim, to je ništa što znamo). Ovo zahteva ručnu intervenciju da bi se promovisalo na najudaljenijem okviru svojih okruženih programa datoteke -i- promocije svih uobičajenih promenljivih iz originalne rutine okruženja na globalnom (iako statičkom) obimu.

Koje platforme vi podržavate?

Konvertor trenutno radi na sledećim platformama:

  • Windows Xp Professional
  • Windows Vista SP1

>>Napominjemo da je izlazni kod upotrebljiv sa ARM ili ISO C++ sa bilo kojim programskim prevodiocem na bilo kojoj platformi ( u skladu sa gore ručnim promenama)

Mogu li dobiti demo kopiju?

Da, možemo obezbediti ograničenu verziju upotrebe koja pokazuje sposobnosti prevodioca. (Ograničena verzija će generisati samo izlaz prilikom unosa koda ako je manji od 100 linija izvršne Ade.) Windows Vista Version

 

Ako preuzimanje gore ne zadovoljava vaše potrebe platforme, molimo pošaljite e-mail na sales@ada2cc.com da bi ste dobili detalje o dobijanju demo za određene platforme.

(Ako imate probleme za preuzimanjem kliknite ovde)

Ako, međutim, vam je potreban primer šta može da uradi konvertor, možemo organizovati konverziju koda na našem sajtu i okrenite ga na nekoliko sati. ( vidi: Šta mi je potrebno da konvertujem Ada program?)

Šta mi je potrebno da se konvertujem u Ada program?

Da bi ste konvertovali kod iz Ade u C++, ada2cc potreban vam je jak paket, paket specifikacije i svi paketi specifikacije koji se koriste direktno i indirektno (desno dole na tekst o sistemu). Ugnježđene specifikacije su neophodne, tako da upotreba konteksta mora biti pravilno proširena i promenljivo opozvana da bi mogla pravilno da radi. Ako prevodilac ne može da pronađe varijabilnu referencu kada emituje C++ kod, podrazumeva se da koristi tekst kao što se vidi u izvornom kodu Ade. ( tj. Ne "*" ili "->" operator za opoziv je generisan i promenljivi slučajevi će verovatno biti u suprotnosti)


Copyright ©2008 Rehosting Technologies, Inc. All Rights Reserved.


Published (Last edited): 09-12-2012 , source: http://www.ada2cc.com/faq/faq.htm