Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web servers, web development, networking and security services. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Aktivno-orijentisano ispitivanje nestambenih zgrada
Razvili smo prvu alatku izgrađenu na AOB sistemu (Action-Oriented Benchmarking) poznatu pod nazivom EnergyIQ , kao i širok spektar drugih alata koje mogu kreirati nezavisni programeri, korisnici istog sistema.

Kad je reč o izolaciji, ispitivanja mogu da inspirišu na akciju, ali ne daju praktična uputstva. LBNL-ov AOB sistem premošćava tu prazninu tako što pruža procenu prilika za standardizaciju zasnovanu na rezultatima ispitivanja, zajedno sa podacima o odlukama podrške i, tek na osnovu svih pomenutih faktora, pomaže da se definiše plan aktivnosti. Ovaj projekat sponzoriše Kalifornijski program za istraživanje energetike javnog interesa (PIER).

AOB sistem je veb servis koji se sastoji od analiza ispitivanja i metoda vizualizacije iz baze podataka u kojima su skupovi zgrada koje mogu da se kombinuju na razne načine u cilju dobijanja "referentne grupe" s kojom se porede pojedini objekti.
  Metode: U ponudi je širok spektar ispitivačke metrike, sa vizuelnim i tabelarnim prikazima. Metrika uključuje energiju, emisiju gasova staklene bašte, troškove i karakteristike (npr. građevinske elemente ili operativne strategije). Metode uključuju logičke strukture za izvođenje verovatne energetske efikasnosti ("akcije"). U metode se ubraja i presek rezultata ispitivanja koji služi za poređenje zgrade korisnika sa referentnim grupama, kao repera za praćenje osobina pojedinačne zgrade ili portfolija preduzeća tokom vremena.

  Baza podataka: Baza obuhvata rezultate poslednjeg istraživanja o privredi Kalifornije (CEUS), koje pruža detalje o korišćenju energije i karakteristikama oko 2800 objekata (62 vrste zgrada). CEUS je verovatno najopsežnije istraživanje ove vrste ikad sprovedeno. Ostali rezultati još uvek se unose. Podaci za korisnike istraživačkih alata izgrađenih na veb servisu takođe se čuvaju u bazi podataka.

Izvori za programera treće strane

1. Upotreba veb servisa

Publika:
  Ovaj veb servis (programiran u ASP.net ) dizajniran je za programere softvera koji hoće da čuvaju podatke o zgradama u AOB sistemu i/ili da pokreću pretrage o postojećim informacijama o zgradama kroz interfejs sopstvenog dizajna. AOB sistem obezbeđuje programski interfejs za svoje skupove podataka, metode ispitivanja i opcije vizuelizacije podataka preko Jezika za definisanje veb usluga (WSDL). Ovaj jezik koristi protokol na bazi SOAP-XML-a za prenos podataka u AOB sistem i iz AOB sistema.
Servisi
  Spoljni programer će obezbediti dva glavna servisa:

    Čuvanje informacija o zgradi: Konstruisanjem XML dokumenta odobrenog od strane našeg WSDL-a, programer treće strane moći će da podnese podatke o zgradi na čuvanje u AOB sistemu. Ovi podaci mogu poslužiti za potrebe ispitivanja zgrade krajnjeg korisnika ili kao referentni podaci za potrebe istraživanja. Programer ima mogućnost u okviru svojih dokumenata da odredi hoće li ova zgrada biti privatna (vidljiva samo njima), ili javna (tj. da li će drugi rezultati upita sadržati podatke o njihovoj zgradi).

    Pokreće upite na osnovu postojećih podataka o zgradi: Korišćenjem drugačije oblikovanog XML dokumenta, korisnik će moći da definiše osnovni skup kriterijuma pretrage sa opcionim kriterijumima za pomoć pri ograničavanju rezultata upita. Rezultat toga je da će skup podataka u XML obliku biti lišen svih formata prezentacija. Dakle, programer odlučuje o tome da li će unaprediti prikaz ili se posvetiti daljoj obradi podataka. Osim toga, odrediće da li će se koristiti javan ili privatan skup podataka o zgradi.
Podrška
  Ako programer nije upoznat sa ovom vrstom veb interfejsa programiranja aplikacija, molimo vas da pogledate odeljak ispod: Reference gde ćete naći savete o tome kako da počnete.
  Ako programer nije vešt u ovoj oblasti razvoja, dizajneri AOB sistema predlažu da se ne počinje programiranje sve dok se ne stekne dovoljno XML/ SOAP iskustva. Proces podrazumeva krivulju učenja, ne zavaravajte se!
  Pored svega navedenog, tim AOB sistema će ponuditi podršku i blagovremene ispravke grešaka. Bićemo otvoreni za potrebe dodatnih karakteristika, proširenje i normalizaciju WSDL-a.
Zahtevi:
  Programer treba da:
   Bude dobro upoznat sa pisanjem (kodiranjem) XML dokumenata;

   Razume SOAP-XML tehnologiju;

   Bude izverziran u pisanju WSDL klijenata koji šalju i primaju SOAP-XML.
Reference Kao i uvek, Google vam je prijatelj.

Ovde možete preuzeti AOB Sistem. [WSDL] dokument ovde. < URL će biti naknadno dodat>

2. Licenciranje

Oni koji žele da koriste AOB sistem veb servis, moraju da popune jednostavan obrazac za registraciju i licenciranje.

Da biste se dalje informisali o napretku projekta, molimo vas da se registrujete ovde.
Published (Last edited): 11-12-2012 , source: http://energybenchmarking.lbl.gov/aob.html