Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web development, networking and server security. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Analiza paznje

feng-gui homepage

Analiza pažnje

Feng-GUI (Feng grafičko okruženje) simulira ljudsku viziju tokom prvih 5 sekundi izloženosti vizuelnim efektima i stvara heatmap-e (toplotne mape) na osnovu algoritma koji predviđa šta bi najverovatnije pravi čovek pogledao.

Feng-GUI komandna tabla nudi dizajnerima i oglašivačima, uslugu(servis) predtestiranja koja meri performanse vašeg dizajna, pre postavljanja, analizirajući nivo pažnje, efikasnost brendiranja i plasman, kao i razbijanje toka pažnje.

Koristite Feng-GUI da

Koristite Feng-GUI analizu pažnje da shvatite koji delovi web stranice, fotografije ili reklame dobijaju najviše pažnje.
  • Optimizujte raspored web stranice, zajedno sa njenim tasterima i banerima.
  • Identifikujte slabe tačke u okviru oglasa i poboljšajte njihov učinak.
  • Poboljšajte položaj brenda i efikasnost brendiranja.
  • Preusmerite isecanje i estetski smanjite fotografiju.
Pročitajte kako naši klijenti koriste Feng-GUI.

Izveštaji

Feng-GUI kontrolna tabla pruža dizajneru napredne izveštaje analize.

Izveštaj pažnje pomoću heatmap-e (toplotne mape)

Heatmap-a pažnje prikazuje najatraktivnije elemente slike u vidu "vrućih" i "hladnih" tački. Heatmap izveštaj pažnje je izveštaj predviđen za uočavanje koji pokazuje kako oblasti originalne slike privlače pažnju.
Heatmap opseg boja je od zelene preko žute do crvene. Boje predstavljaju niske, srednje i visoke nivoe pažnje, respektivno. Područja bez boje ukazuju na oblasti koje će se prevideti.

Gaze plot izveštaj

Gaze plot izveštaj vizualizuje putanje skeniranja i raspored između elemenata unutar slike. Gaze plot izveštaj se takođe naziva i izveštaj skeniranja putanja. Napravljen je od niza kratkih zaustavljanja (zvanih snimci) i brzih pokreta oka (zvanih saccade).
Snimci su označeni krugovima zajedno sa brojem koji navodi poredak u kome se oči kreću između snimaka.
Prvi snimak je označen brojem (1).
U proseku, snimci traju oko 200 ms tokom čitanja teksta i 350 ms tokom gledanja scene.

Koristite Gaze plot izveštaj da vizuelno demonstrirate redosled snimaka i putanje pogleda.

Opacity map izveštaj (Izveštaj uz pomoć mape neprozirnosti)

Opacity map izveštaj zatamnjuje informacije koje nisu privlačne i vizuelno prikazuje šta vaši gledaoci mogu da vide tokom prvih nekoliko sekundi vizuelne inspekcije.
Najtransparentnije oblasti su one koje privlače više pažnje.

Koristite Opacity map izveštaj da biste identifikovali koje oblasti se posmatraju i koji se ignorišu.

Izveštaj o oblastima interesa

Izveštaj o oblastima interesa (AOIs) omogućava vam da definišete oblasti unutar slike i utvrdite procenat pažnje koju ova oblast privlači.
Izveštaj o oblastima interesa se takođe naziva i izveštaj o regionima interesovanja (ROIs)

Koristite izveštaje o oblastima interesa da uporedite rezultate između različitih verzija vašeg dizajna i izgleda.
Published (Last edited): 16-11-2012 , source: http://www.feng-gui.com/faq.htm