Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web development, networking and server security. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

ANALIZA TERENA uz pomoć digitalnih elevacijskih modela (TAUDEM)

TauDEM (Terrain Analysis Using Digital Elevation Models, Analiza Terena uz pomoć Digitalnih Elevacijskih Modela) je paket Digitalnih Elevacijskih Modela (DEM), alata za ekstrakciju i analize hidroloških informacija iz topografije, kak su predstavljena u DEM. TauDEM pruža sledeće mogućnosti:

 • Razvoj hidrološki ispravnih (pit uklonjen) DEM-ova koristeći poplava pristup
 • Izračunava tok staze (pravce) i neravnine
 • Izračunava doprinosnu površinu pomoću jedno i više smernih metoda protoka
 • Višestruke metode za ocrtavanje tekućih mreža, uključujući topografske oblike metoda zasnovane na osetljive na prostorno promenljive drenažne gustine
 • Objektivne metode za određivanje praga mreže kanala razgraničena na osnovu protoka kapi
 • Razgraničenje slivova i podslivova isušivanje svakog segmenta toka i vezi između sliva i segmenta atributa za postavljanje hidroloških modela
 • Specijalizovane funkcije za analizu terena uključuju:
   • Računa se nagib/ površina odnos koji je osnov za topografski indeks vlage
   • Računa i rastojanje do grebena i duž tokova u horizontalnom, vertikalnom, duž padine i direktnoj varijanti
   • Mapira lokacije gde aktivnosti imaju efekta na padajućoj lokaciji
   • Procenjuje podešavanje rasta doprinosa predmeta propadanja ili slabljenja
   • Izračunava akumulaciju gde je unos predmet u koncentracioni ograničenjima
   • Izračunava akumulaciju gde je unos je predmet transportnih ograničenja
   • Procenjuje obrnutu akumulaciju
   • Procenjuje potencijalne oblasti lavine

Šta je novo u verziji 5.0 TauDEM

 • Restrukturiran u paralelnu obradu implementacija na TauDEM paket alata
 • Radi na Windows računarima, laptopovima i UNIX klasterima
 • Višestruki procesi nisu zahtevani, paralelni pristup može koristiti više procesa u jednom procesoru
 • Restrukturirana u niz samostalnih komandnih linije izvršnih programa i jednan ArcGIS Toolbox grafički korisnički interfejs (GUI)
 • Izvršne komandne linije su:
   • Napisan u C++ uz pomoć Argonne National Laboratory MPICH2 biblioteke da sprovede poruku koja prolazi između više procesa
   • Zasnovan na jedinstvenom setu kodova za izvršne komandne linije koja je nezavisna od platforme i može se sastaviti od Windows računara i UNIX klastera
 • ArcGIS Toolbox GUI:
   • Pravi sistemske pozive na izvršnim komandnim linijama da omogući korisnicima da pristupe alatima kao standardni ArcGIS Toolbox alat
   • Radi pod verzijom 9.3.1 ArcGIS i verzijom 10 na Windows PC
 • Pre sakupljene verzije TauDEM 5 su dostupne i u 32-bita i u 64-bitnim verzijama
 • Radi pod operativnim sistemima Windows XP, Windows Vista i Windows 7
 • UNIX Makefiles su uključeni u izvorni kod za Unix korisnike da sastave izvršnu za svoje sisteme
 • Sve verzije TauDEM 5 zahtevaju da Argonne National Laboratory MPICH2 biblioteka bude odvojeno instalirana
 • GeoTIFF format se koristi za sve mrežne ulazne i izlazne fajlove da:
   • Dozvoli generaciju izlaznih grids-a na sistemu (npr. klaster) koji nema instaliran ArcGIS
   • Dozvoli dodatne opcije za vizualizaciju
Published (Last edited): 31-03-2013 , source: http://hydrology.usu.edu/taudem/taudem5.0/index.html