Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web development, networking and server security. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

BADBOY SOFTVER
Talas test menadžer

Ako imate organizaciju u kojoj mnogi različiti ljudi treba da budu u stanju da pokrenu testove na različitim platformama i okruženjima onda je ‘Talas test menadžer’ za vas!

‘Talas test manager’ vam daje:

● Prosleđeno okruženje za pokretanje Badboy testova koje svi mogu da koriste
● Jednostavan način da automatizujete pokretanje testova i integrišete ih u svoj razvojni ciklus
● Jednostavan način da pokrenete istu skriptu u različitim okruženjima odjednom (npr. operativni sistemi, brauzer verzije)
● Skladište i arhiva testova i rezultata dostupni su svima u vašem timu.

Kako funkcioniše?

“Talas Test Menadžer” sistem omogućava da bilo koji računar u vašoj organizaciji postane "agent" za pokretanje ‘Badboy’ testova. zatim svako može pokrenuti skripte na agent računarima preko centralizovanog veb interfejsa koji se zove "Test Menadžer". “Test Menadžer” ređa i raspoređuje testove da rade na željenim računarima kada oni postanu dostupni i šalju i- mejlove sa rezultatima kada završi.Čitajte dalje da biste videli više detalja i slika na ekranu ovih funkcija u akciji!

Dijagram ispod prikazuje glavni kontrolni interfejs Test menadžera.Želite da vidite više? Zašto ne Download (daunlodujete) Talas test Menadžer i isprobate ga?Published (Last edited): 25-09-2012 , source: http://www.badboy.com.au/bbtmfeatures.html