Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web development, networking and server security. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Balansiranje porcija, ručno ili kompjuterski


Dale M. Forsyth, Odeljenje za zootehniku, Univerzitet u Purdue-u

Izjava o svrsi: Primio sam veliki broj zahteva za ponovnim štampanjem lista koji sam napisao i nazvao Kompjutersko programiranje ishrane za junad, poglavlje iz knjige HRANJENJE I ISHRANA JUNADI, drugo izdanje, napisane od strane T.W. Perry i M.J Cecava, Academic Press. Taj članak ima autorska prava i ja ga ne mogu deliti. Čini mi se učenici, proizvođači i drugi interesuju za balansiranje porcijama na različitim nivoima komplikovanosti, te sam stoga odlučio da napišem ovaj tekst i da ga učinim široko dostupnim kako bih podelio s vama ono što znam o ovoj temi. Principi se primenjuju jednako dobro na sve vrste kad su u pitanju porcije.

Moji opisi će biti raščlanjeni na nekoliko zasebnih delova: ručne metode računanja, jednostavne kompjuterske metode, naprednije kompjuterske metode.


METODE RUČNOG RAČUNANJA PORCIJA

U svim sledećim metodama koristi se kukuruz kao primer za žitaricu; SBM se koristi kao primer izvora proteina; SENO se koristi kao primer stočne hrane, kao kod KS (kukuruzna silaža); Dical se koristi kao primer izvora Fosfora, a Kreč označava krečnjak, izvor kalcijuma.

NAJLAKŠI i najpraktičniji način da balansirate ovaj tip porcija ručno jeste da se balansira jedna hranljiva materija, protein ili lizin (šta god da je potrebnije ili zgodnije), ostavljajući prostor vitaminima da se balansiraju kasnije. Dodatna stočna hrana osim Kukuruza i Jela od soje se može dodati u OGRANIČENIM KOLIČINAMA. ENERGIJA nije posebno balansirana: porcija sadrži svu koncentrisanu stočnu hranu i ima dovoljno energije koja je moguća bez dodavanja MASNOĆA. Masnoća se može dodati pomoću praktičnog i osnovnog pravila palca: 1 ili 2% u svrhe kontrole prašine i oko 6% maksimuma za dodatu energiju pod uslovom da ishrana nije masna i nepraktična za hranjenje. (Ako je određeni nivo energije željen trebalo bi koristiti metod simultane jednačine).

Jedna hranljiva materija. Sa (ili bez) jednog ili više ograničenih sastojaka. Sa ili bez dodatog prostora (ako nema dodatnog prostora ili ograničenih sastojaka samo ih računajte kao nula). U ovoj metodi mogu postojati samo 2 varijable (stočna hrana u različitim količinama).

Neka je X=Kukuruz, Y=, FF=ograničena stočna hrana, Prostor=slobodan prostor za vitamine i minerale.

On % basis:

Total[100] = Corn + SBM + Fixed_feeds + Slack

CP = (Corn)(CPcorn) + (SBM)(CPsbm) + (FF)(CPff)

solving: Total - FF - Slack - SBM = Corn

example: on % basis, total = 100. SBM = 100 - ff - slack - corn.

if ff = 10 and slack = 3 then SBM = 87-corn

Pretpostavimo da želite 16% SP i 10% surutke, kukuruz sadrži 8% SP, SBM sadrži 44% SP, a surutka 12% SP.

Zamenite u drugu jednačinu i rešite.

16 = X (0.08) + (87 - X) (0.44) + 10 (0.12) + 3 (0)

16 = 0.08X + 38.28 - 0.44X + 1.2 + 0

16 - 38.28 - 1.2 = 0.08X - 0.44X

-23.48 = -.36X and X = 65.22 Corn and (87-X) = 21.78 SBM

Objašnjenje:

Kada balansirate porciju na bazi procenata, sva stočna hrana dodaje ukupnoj količini, 100% (ili 100 pounds (45kila)). Dve vrste stočne hrane (samo) mogu da variraju, ovde je to kukuruz i obrok od soje. Sve što nije određeno i nije kukuruz jeste obrok od soje. Ako nazovemo kukuruz=X, nahranimo 10% surutke i ostavimo 3% prostora za vitamine i minerale, onda je SBM 100-10-3-X ili 87-x. Pomnožimo sirov protein (SP) koji želimo sa 100, količinu kukuruza koju želimo (X) sa %SP u kukuruzu, %SBM kog želimo (87-X) sa %SP u SBM, količinu surutke (10) (ili neke druge ograničene stočne hrane) sa % proteina u surutki (ili nekoj drugoj ograničenoj stočnoj hrani) i količinu prostora (3) sa 0 (ne postoji sirov protein u prostoru). To je lakše uraditi nego napisati nešto o tome. Samo pomnožite to i rešite X, a potom 87-X. Treba Vam 65.22% kukuruza, 10% surutke i 21.78% SBM. Još uvek imate 3% prostora za vitamine i minerale, sa kojim se trenutno nosimo.

Kad se kilaža uzme u obzir

Postavite i rešite na isti način, samo neka UKUPNO bude jednako broju kilograma ili unosa suve materije.

Total = Corn + SBM + Fixed_feeds + Slack

CP[lbs desired] = (Corn)(CPcorn) + (SBM)(CPSBM) + (FF)(CPff)

solving: Total - FF - slack - SBM = Corn

Example: Say intake = 25 lbs; slack = 0.5 lb; ff = 2 lbs

Corn = 25 - 0.5 - 2 - SBM = 22.5 - SBM

Substitute (22.5 - SBM) for corn in second equation and solve.

if 14% CP is desired, then:

(0.14)(25)=(22.5-SBM)(CPcorn) + (SBM)(CPSBM) + (2)(CPff)

Rešenje za sastojke u slobodnom prostoru


UVEK PRVO FOSFOR!

Dicalcium phosphate (i mnogi izvori fosfora) sadrže i fosfor i kalcijum. Krečnjak, naš izvor dodatnog kalcijuma ne sadrži fosfor. Dakle balansiranje fosfora pre svega vodi izbegavanju problema.

EXAMPLE: If 0.5% (0.5 lbs in 100 lbs) of Phosphorus is desired, then:

From above: corn=65.22%, Whey=10%, SBM=21.78%; say P levels are: corn = 0.29%, Whey = 0.76%, SBM = 0.60%, Dical = 18.5%

%Pdesired (100) = (%Corn)(%Pin_corn) + (%SBM)(%Pin_sbm) + (%Whey)(%Pin_whey) + %DICAL(%Pin_dical)

0.50 = (65.22)(.0029) + (21.78)(.0060) + (10)(.0076) + (X)(.185)

X = 0.56 lbs of Dical in 100 lbs of feed, or 0.56% Dical.


POTOM KALCIJUM

Limestone (38% Calcium) is our source of calcium. Ca in: Corn = 0.02%, Whey = 0.97%, SBM = 0.25%, Dical = 22%

If 0.6% (0.6 lbs in 100 lbs) of Calcium is desired, then, using the same example:

0.60 = (65.22)(.0002) + (21.78)(.0025) + (10)(.0097) + (.56)(.22) + (X)(.38)

X = 0.82 lbs of Limestone in 100 lbs of feed, or 0.82% Limestone

Drugi sastojci

Dodajte so kao set, praktični nivo 0.25% do 0.50%. Ako dodajete selenium premix dodajte ga po uputstvu; dodajte Trace Mineral Premix i Vitamin Premix kao što je formulisano i preporučeno od strane proizvođača; Dodajte lek prema uputstvima proizvođača. Dodajte nešto kao punjenje da biste napravili porciju od 100%; korišćenje dodatnog kukuruza kao punjenja je prihvatljivo i često i ne menja značajno sastav cele porcije.

Moć metode


Metode koje su upravo opisane u prethodnom odeljku se mogu primeniti u širokom spektru situacija. Na primer, ako balansirate porcije govedine za gajenje volova, određujući ograničenu stočnu hranu na 15% kao seno ili silaža kukuruza i balansiranje korišćenja kukuruza i SBM tačno kao što je prikazano, radi dobro. Sastav korišćen u ovom slučaju bi trebalo da bude mahom od SUVE MATERIJE i rezultat će biti suva materija koja zahteva koverziju u AS-FED količine na kraju.

Ako balansirate za porciju mlečnih proizvoda i želite 40:60 koncentrat za porciju stočne hrane, postavite stočnu hranu kao ograničenu hranu na 60 i balansirajte kao što je prikazano.

Preciznije i komplikovanije metode se takođe mogu koristiti.

Više od jedne hranljive materije


Više od jedne hranljive materije znači dodavanje dodatnih jednačina i simultano rešavanje istih.

Let's let X=corn, Y=SBM, Z=hay

eg: 100 = X + Y + Z

CP = X(CPx) +Y(CPy) + Z(CPz)

TDN = (X)(TDNx) + (Y)(TDNy) + (Z)(TDNz)

Rešite ovu jednačinu da biste dobili X, Y i Z.

NAPOMENA: Morate imati tačno tri vrste stočne hrane za 3 jednaćine. Ako dodate neki sastojak morate dodati još jednu jednačinu. Ne možete da imate više vrsta stočne hrane u nepoznatim količinama. (Možete raditi sa fiksnim količima i praznim prostorom).

KOMPJUTERSKE METODE


ostanite sa nama i videćete još neke metode ručnog balansiranja

POSTOJI METODA ZA OVO (prethodna metoda simultanih jednačina) LAKO, PUTEM METODA MATRIKSA, naročito ako imate kompjuterski program za tabele!

Rešavanje simultanih jednačina putem Matriks metode


Korišćenje matriks algebre daje nam veoma moćnu metodu rešavanja simultanih jednačina uz pomoć kompjutera. QUATTRO ili LOTUS 123 ili EXCEL, na primer, će rešiti probleme matriksa, a to će uraditi i neki programski jezici (kao npr. BASIC).

Neka su zahtevi (takođe nazivani restrikcijama) R. R je matriks od n redova i 1 kolone gde je n=broj zahteva.

Primer: neka je R matriks:

TOTAL
CP
TDN

Neka je vrednost analize hrane smeštena u matriksu i neka se zove C. C je matriks n redova i n kolona, gde je n broj hranljivih materija koje takođe moraju biti jednake broju zahteva.

Primer: Neka je C matriks:

1 1 1
CP1 CP2 CP3
TDN1 TDN2 TDN3

Neka količine hrane, odgovori, budu predstavljeni kao B.

Primer: Neka je B matriks:

Feed1
Feed2
Feed3

Potom u rotaciji matriksa R= B C

Dakle: B=Cinverse R

Drugim rečima, da biste dobili količinu svake namirnice samo pomnožite inverziju C (tabela kompozicije) sa R (zahtevi). Kompjuterski programi lako prave inverziju matriksa i lako ih množe.

Upozorenje: Ova metoda, kao i sve metode simultanih jednačina, daje tačno rešenje matematički bez osvrta na praksu. Negativni brojevi su takođe mogući iako nemaju nikakvog smisla.

NEJEDNAKOSTI

LINEARNO PROGRAMIRANJE - NAJJEFTINIJE REŠENJE


Nije komplikovan ovaj naredni korak postavljanja simultanih jednačina da bi se postavile jednačine za jeftinija rešenja. Rešavanje seta jednačina je teže, pa ćemo to prepustiti kompjuterskom programu.

Konceptualno, set jednačina bi mogao da bude:

X + Y + Z = 100

X(CPx) +Y(CPy) + Z(CPz) > CP

(X)(TDNx) + (Y)(TDNy) + (Z)(TDNz) > TDN

a moramo imati funkciju odluke (CENA) za svaku namirnicu.

X($X) Y($Y) Z($Z)

Druga razlika je u tome što sada možemo da imamo veliki broj namirnica, ne samo isti broj "ne-trivijalnih jednačina" koje imamo. A rešenje bi koristilo samo hranu koja čini najjeftinije rešenje u pravilnim količinama.

U svim ovim jednačinama gore mogli smo imati fiksne količine namirnica i dodati taj termin kao odgovarajući, i sadržaj hranljivih materija FF u svakom redu setova jednačina.

DRUGE PRAKTIČNE RUČNE METODE BALANSIRANJA PORCIJA


Kada se ne traže tačna rešenja za 2 hranljive materije, već postoji zahtev da 2 hranljive materije možete koristiti sledeću metodu koja zahteva Vaš sud i odluku.

Počnite tako što ćete proceniti unos hrane životinje. Važno je da balansirate porciju koja je realna u terminima očekivanog unosa hrane.

Odaberite fiksnu količinu stočne hrane. Na primer, možete izabrati jednu polovinu ili tri četvrtine očekivanog unosa suve materije.

Izračunajte doprinos ka zahtevima obezbeđenih od strane stočne hrane i sračunajte koliko vam još proteina i energije treba.

Koristeći prosečnu vrednost ENERGIJE za koncentrat kojim ćete hraniti životinje, sračunajte koliko kila koncentrata će biti dovoljno da ispunite zahtev o energiji. (na primer, podelite TDN potreban sa prosečnim TDN u mešavini koncentrata).

Na kraju, balansirajte koncentrat (kukuruz i SBM na primer) kako biste obezbedili dodatni protein ukoliko je to slučajno potrebno.

PRIMER: Junetu od 450kg treba oko 9kg suve materije, 4.7kg TDN i 0.7kg SP.

Ja dajem 1.25% kravine težine kao stočnu hranu (očekivani DM unos = 1.5 do 2.25). Stočna hrana koju koristim je Timothy Hay (9% SP, 56% TDN).


1000 lb X .0125 = 12.5 lbs timothy hay.

Zahtevi su još uvek neophodni

12.5 X .09 = 1.125 lb CP 1.6 - 1.125 = .475 CP

12.5 X .56 = 7 lb TDN 10.5 - 7 = 3.5 TDN

Pretpostavimo da naša mešavina koncentrata u proseku ima 78% TDN (To je pretpostavka, to ne možemo unapred znati)

3.5 podeljeno sa .78 = 4.48lbs (2kg) mešavine koncentrata.

Koji procenat proteina bi naša mešavina trebalo da sadrži?


.475 lb CP divided by 4.48 lbs of feed = 10.6 % CP.

(4.48)(.106)=(x)(.08)+(4.48-x)(.44) x=corn, 4.48-x=SBM

.475=.08x - 1.9172 - .44x 0.08=% CP in Corn,

-1.496 = -.36x 0.44=%CP in SBM

4.16 = x = corn; 4.48-x= 0.32 lb = SBM

KAKO DA SRAČUNATE SUVU MATERIJU I AS-FED


Da biste sračunali količinu suve materije iz koncentrata suve materije u namirnici uzmite:

(Količinu suve materije as-fed, kg) puta (%suve materije) = kg suve materije.

Primer: Hranite 11kg i ima 90% suve materije. Koliko kg suve materije ste nahranili? 11 X .9 = 10

Da biste sračunali količinu as-fed (čitajte: WET) namirnice iz količine suve materije i %suve materije u as-fed namirnici:

Ovako:

(X kg kao as-fed namirnica) (%suve materije) = suva materija, kg Kg Suva materija

Lbs DM
---------- = Lbs AS-FED NAMIRNICE
%DM

Primer: Dajete 9kg suve materije iz kukuruznog silaža i kukuruzni silaž sadrži 30% suve materije. Koliko namirnica treba dati?

20
--- = 30kg. TO je MNOGO, zar ne.
.30 zapamtite da je kukuruzni silaž 2/3 voda.

(pa, stvarno je 70% u našem primeru.)
Published (Last edited): 11-09-2012 , source: http://www.ansc.purdue.edu/compute/balance.htm