Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web development, networking and server security. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Bezbednost web straniceObezbeđivanje web stranica i njihovog sadržaja uz pomoć DRM Security softvera


BEZBEDNOST WEB STRANICE: OBEZBEĐIVANJE WEB STRANICA PROTIV PIRATERIJE / KRAĐE


Šta je sigurnost web stranice?

Kada govorimo o sigurnosti web stranice, možemo razgovarati o sijaset različitih stvari u isto vreme. U stvari, zahvalnost za to dugujemo IT industriji zaštite koja je sve zbunila idejom da je usluga nadgledanja web stranice i upotreba SSL-a sve što vam je potrebno da znate o bezbednosti web stranice.

Naravno, svakome je očito da postoji mnogo više toga vezanog za sigurnost web stranice. U stvari, zapanjujuće je (čak zastrašujuće) da je toliko malo rečeno o realnim potrebama za zaštitu web stranice, osim, naravno, ukoliko je stvar u tome da i nemaju nikakve proizvode koji bi mogli da zaštite web stranicu, pa ne žele ni da se zamaraju objašnjavajući klijentima koje su zaista njihove potrebe, jer ni nemaju šta da prodaju.

Osnovna stvar u obezbeđivanju web stranice jeste sposobnost da se primalac web stranice uveri da je ono što prima zaista i došlo sa web sajta sa kojeg on misli da je došlo. U poslednje vreme, veoma često, krađu identiteta baziraju na tome što korisnike obmanjuju da koriste web sajt koji nije zaista pravi sajt organizacije, već lažni sajt koji izgleda skoro isto tako dobro kao pravi.

Zapazili smo edukativne članke koje je izdala ArticSoft Technologies , a koji u nekim delovima govore o problemu internet prevare, potrebama za obezbeđivanje web stranica i zahtevima koji se moraju ispuniti ukoliko želite da budete pravilno zaštićeni.

Osim toga što morate znati odakle je web stranica koju gledate došla, takođe je potrebno da znate da je informacija istinska i da nije izmenjena. To je ipak prilično komplikovanije od poznavanja odakle je došla određena web stranica. Međutim, ako nudite informacije koje prodajete direktno s Vašeg web sajta, možda je važno i za Vas kao i za Vaše kupce, da budu sigurni da je određena informacija zaista i došla od Vas i da je prava (ispravna, precizna, verodostojna itd.).

Na kraju, s tačke gledišta izdavača, verovatno želite da budete sigurni da određenu web stranicu mogu videti samo oni koji su propisno ovlašćeni da je vide. Nije bitno da li se radi o cenovniku za preprodavce ili o delu sajta namenjenom isključivo Članovima, to može biti dostupno jedino ljudima koji su se pretplatili kako bi videli neku informaciju. Princip ostaje isti. Ako niste ovlašćeni ne možete koristiti informacije. To treba da predstavlja bezbednost web stranice.

S obzirom da trenutno ne postoji opšta namena usluge zaštite web stranice (firma ArticSoft Technologies, koju smo pomenuli, jeste ranije predložila proizvod za verifikaciju web stranice i njenog sadržaja uz pomoć kriptografije) mi smo napravili naš vlastiti pristup kako bismo osigurali da informacija na web stranici bude ispravna, da dolazi s autorizovane lokacije, da se ne može falsifikovati i da je mogu koristiti samo oni koji su propisno ovlašćeni da je koriste.

Nije važno šta je zapravo zadržaj web stranice (pod uslovom da je html, flash, jpeg, tiff i gif), on može biti zaštićen tako da ovlašćeni korisnici mogu biti sigurni da je jedino moguće da je takav sadržaj stigao sa ispravne lokacije, a sadržaj mora biti upravo onakav kako je objavljeno i ne sme biti hakovan. Jer to je zapravo ono što predstavlja sigurnost web stranice.

Preuzmite softver za zaštitu web stranice


Preuzmite softver za zaštitu web stranice koji koristi DRM control (Digital Rights Management) softver i kriptografsku zaštitu od AES 256 bajta odobrenu od strane američke vlade kako biste zaštitili sadržaj web stranice od piraterije i krađe.

Kontrolišite ko ima uvid u Vašu web stranice, šta mogu da rade s njima (kopiranje, štampanje itd.) i kada više nisu vidljive (istekle), uz pomoć Protector Web Content Security softvera .
Published (Last edited): 05-09-2012 , source: http://www.locklizard.com/web-page-security.htm