Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web development, networking and server security. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Brojač pristupa


Brojač pristupa WWW početnoj stranici i sat!

Za Linux/Unix, MS NT/2000, Mac OS X, OS/2, VMS, Amiga i IBM AS/400
-Zvanična Stranica Count-
http://www.muquit.com/muquit/software/Count/Count.html

* Kliknite ovde da odete na zvanične ogledalo sajtove*

[Count Release 2.5]

Count 2.5 Poslednje ažuriranje: 24 Avgust 2001.
Count 2.5 Released: 3 Januar 1999.
Count 1.1 Released: 12 April 1995.

Objava
Count 2.6 je dostupan za beta testiranje. Pored ostalih stvari, u bazi podataka, TrueType font, centralizuje podršku upravljanja. Ako imate vremena, pozabavitese time i rezitemi utiske.

=>> Posetite stranicu Count2.6 ****

-- muquit@muquit.com, (30-Septembar-2000)

Sadržaj

Brojaču su potrebna ogledala (mirror) domaćina

Brojaču su potrebna ogledala domaćina. Možete postati zvanični ogledalo sajt, samo ako ste ISP ili vlasnik domena, ili ovlašćeni od strane vašeg poslodavca da to učinite. Brojač strana ima u proseku oko 1500 (hiljadupetstotina) pogodaka na dan. Cenim vašu pomoć oko ovoga.

Kako da napravite ogledalo brojača stranica:
Korak 1 - Instalirajte GNU wget. GNU wget je dobar softver za web mirroring i preuzimanje. Radi na Unix-u, kao i na MS NT/95. Wget program je dostupan:

Korak 2 - Izaberite ime direktorijuma u kom će se ogledati brojač stranica. Ovaj direktorijum mora biti važeći web server direktorijum dokumenta. Na primer, ako je koren Vašeg web server dokumenta /usr/local/apache/htdocs i želite da sačuvate brojač stranica u direktorijumu /usr/local/apache/htdocs/Count, wget komanda će izgledati kao navedena ispod:


  /usr/local/bin/wget -nH -r -np -N -R index.html -L -X cgi-bin \
    -P /usr/local/apache/htdocs/Count \
    -o /usr/local/apache/htdocs/Count_mirror.log \
    --cut-dirs=3 \
    http://muquit.com/muquit/software/Count/Count.html
Objašnjenje wget opcija koje su korišćene:

  -nH       don't create host directories
  -r       recursive web-suck
  -np       don't ascend to the parent directory
  -N       don't retrieve files if older than local
  -R index.html  don't bring index.html
  -L       follow relative links only
  -X cg-bin    exclude cgi-bin directoyr
  --cut-dirs=3  ignore 3 remote directory components (/muquit/software/Count)
  -P /foo     save files to directory /foo
  -o /file.log  The log will be written to this file.
  http://xyz/   mirror this URL

Ili, ako ste instalirali brojač, isporučuje se pomoćna skripta kako bi Vam pomogla u mirroring-u. Skripta mirror_count.sh je instalirana u baznom direktorijumu brojača. Prvo uredite skriptu, izmenite promenljive wget, dir i log.
Isprobajte prvi transfer iz komandne linije, a zatim kada ste sigurni da ispravno radi, podesite cron operaciju. Opet, pažljivo proverite argument -P i-o.

Korak 3 - Podesite cron operaciju, tako da će wget periodično proveravati ako se bilo šta promeni u brojaču. Ako bilo šta menjam to obično radim oko 23 h po Istočno-Američkom standardnom vremenu (GMT-5). Dakle, predlažem da podesite cron operaciju u Vaše lokalno vreme koje odgovara GMT-5. Na primer, ako ste u SAD na istočnoj obali, podesite cron operaciju da se izvršava svakodnevno u ponoć:


0 0 * * * /usr/local/bin/wget -nH -r -np -N -R index.html -L -X cgi-bin 
  -P /usr/local/apache/htdocs/Count 
  -o /usr/local/apache/htdocs/Count_mirror.log 
  --cut-dirs=3
  http://muquit.com/muquit/software/Count/Count.html > /dev/null 2>&1

Postarajte se da ne bude prelomne linije u komandi navedenoj iznad u crontab fajlu. Ovde sam je razdvojio da bi se uklopila u stranicu.
Opet, ako ste instalirali brojač, samo pozovite skriptu mirror_count.sh, na primer:

0 0 * * * /usr/local/etc/Counter/mirror_count.sh
0 0 ukazuje na 0 minuta i 0 sati (to je ponoć). Ako ne živite u SAD-u, podesite vreme na GMT-5. Na primer, ako živite u Velikoj Britaniji, to će biti 0 5. Imajte na umu da će wget prenositi samo stranice koje su modifikovane u poslednjem prenosu, tako da će saobraćaj transfera biti minimalan.

Korak 4 - Obavestite me tako što ćete mi poslati liniju koda, kako bih stavio na listu Vaš sajt i URL. Navedite geografsku lokaciju Vašeg sajta. Obezbedite URL adresu ako želite da bude navedena u zaslugama ispod ogledala linka. Takođe, obavestite me da li je u redu da pomenem Vašu e-mail adresu.

Novosti
Program WWW Brojač se kontinualno poboljšava. Molimo Vas da povremeno proverite ovu sekciju kako bi videli najnovija poboljšanja i ispravke grešaka. Molimo pogledajte odeljak ChangeLog kako bi videli listu prethodnih poboljšanja i ispravki grešaka. Molimo pogledajte odeljak Karakteristike za pregled svih karakteristika.

 • Neka čišćenja za NT. Novi config.guess treba da podrži MacOS X.
  (24-Avgust-2001)

 • LZW kompresija u GIF-u je po default-u ISKLJUČENA. To znači da će slika, generisana od strane brojača, biti veća. Ako želite da napravite brojač sa LZW kompresijom, izmenite fajl libs/combine/Makefile.in i izbrišite komentar na liniji ##HAS_LZW=-DHAS_LZW=1. Ovo radite na sopstvenu odgovornost, jer Unisys ima pravo da vam naplati $5000.00 za korišćenje komprimovanih GIF fajlova.
  O tome pročitajte više na:
     http://www.unisys.com/unisys/lzw/lzw-license.asp
     http://burnallgifs.org/

  Primetite da NT binarnost i dalje ima podršku za LZW, ja ću to ukloniti što je pre moguće. U procesu sam dodavanja PNG podrške.
  (11-Novembar-1999)

 • Opcioni parametar "cache" je besmislen. Koristite samo expires. Mislim da je zbunjujuće da zajedno koristite parametre cache i expires. Takođe, tu postoji graška.
  (08-April-2001)

 • Džoker rutina za sekcije [ignore IPs] i [authorized] u konfiguracionom fajlu ima grešku.
  (08-April-2001)

 • Zvanična početna stranica brojača je pomerena. Zvanična URL adresa stranice brojača je: http://muquit.com/muquit/software/Count/Count.html
  (13-Februar-2000)

 • Novi parametar cdf je dodat da precizira odbrojavanje od dana, tako da se može prikazati razlika između dva datuma, ako navedete ciljni datum uz pomoć parametra cdt.
  (17-Jul-1999)

 • Ispravljene neke greške vezane za memoriju. Modifikovana Commaize() funkcija je imala grešku vezanu za slobodnu memoriju. remote_ip promenljiva je imala apsolutni problem čitanja memorije. Sve srodne memorijske greške su pronađene uz pomoć programa insure++ kompanije Parasoft.
  (26-Maj-1999)

 • Dostupna je binarna verzija aktuelnog izdanja za NT. Molimo Vas da posetite stranicu NTbinary.
  (25-Maj-1999)

 • Postavljanje brojača na baznu sliku je imalo mnogo grešaka. Mislim da su sve ispravljene. Sada možete sastaviti sliku brojača, sata ili odbrojavanja na baznu sliku (ranije je mogla biti sastavljena samo slika brojača). Levo postavljanje brojača, u toku sastavljanja, ranije nije radilo. Ključna reč align sada ima više vrednosti, nazvanih topleft, topcenter, topright, midleft, midcenter, midright, bottomleft, bottomcenter i bottomright. Nova ključna reč offset može se koristiti zajedno sa align kako bi se specifirala pozicija (u pikselima) slike brojača u odnosu na ivicu bazne slike.
  (16-Maj-1999)

 • Značenje parametra image je promenjeno. Sada se ovaj parametar koristi za sastavljanje slike brojača, sata, datuma ili odbrojavanja. Ako se nije koristio parametar display po default-u se sastavlja slika brojača.
  (16-Maj-1999)

 • Dodata je nova ključna reč sdhms (prikazuje dan sat minut sekund), tako da se u odbrojavanju mogu prikazati samo dani.
  (16-Maj-1999)

 • Predstavljen je novi parametar display=version kako bi prikazao verziju brojača. Takođe se može koristiti zastavica komandne linije -version, kako bi se saznala verzija brojača.
  (16-Maj-1999)

 • Da, uključuje sigurnosnu ispravku Buffer Overflow-a (Ispravljeno: 17--Oktobra-1997 u Brojaču 2.3.).
Zahtevi
 • C kompajler (ANSI ili ne-ANSI) ako ga instalirate na Unix-u.

 • Trebalo bi da budete upoznati sa Unix operativnim sistemom kako bi ga instalirali na Unix-u. Ako znate šta je ls komanda, kvalifikovani ste za to. Ako je Vaš sajt podešen da pokrene CGI programe iz prostora korisnika, onda Vam neće trebati root pristup, u suprotnom biće potreban.

 • Ako instalirate na NT, na raspolaganju je samo-instalirajuća aplikacija. Čarobnjak će Vas voditi kroz instalaciju.

 • Morate pokrenuti web server. Web server mora biti sposoban da pokreće standardne CGI programe. Ako koristite nekoliko web servera na Vašem domenu, možete da instalirate brojač na jednom serveru i omogućite korisnicima na drugim serverima da daljinski pristupe brojaču.

 • Web server mora biti pokrenut na bilo kojem od Unix, NT, OS/2, VMS ili Amiga operativnih sistema.
 • Podržane Platforme
  Objavljeno je da program radi na sledećim platformama:

  Operativni sistem Prvi put objavo
  AIX 3.2.5
  AIX 4.2.1
  robtuck@coeibm.rutgers.edu
  Matthew Stevenson, stevenma@shu.edu
  Amiga albertv@spinnewiel.xs4all.n (postovano od strane)
  AU/X jussi.haro@tothepoint.fi
  BSDI chris@technonet.com
  DEC OSF1 muquit@muquit.com
  DG/UX irrigacion@planet.losandes.com.ar
  DomainOS 10.4.1 (on Apollo Workstns) philippe.hubaut@etud.insa-tlse.fr
  FreeBSD 2.1.5 tomcat@1lo.lublin.pl
  OpenBSD (SPARC & i386) marc@snafu.org
  HP-UX takao.tsukiyama@tokyo.tohmatsu.co.jp
  Linux ashley@photocraftlab.com
  NetBSD makoto@komekome.bay.prug.or.jp
  NEXTSTEP 3.3,3.2,4.0 for Mach
  (Motorola,Intel)
  jk@exnext.com
  NT 3.51 (intel) muquit@muquit.com
  NT 4.0 with IIS 2.0 srakhtar@ix.netcom.com
  Win98 Scott
  PowerMachTen Alex Kac, alex@WebIS.net (kompajliran i portovan)
  SunOS 4.1.x muquit@muquit.com
  Solaris 2.x muquit@muquit.com
  SCO yuqiao@UDel.Edu
  SGI muquit@muquit.com
  SINIX 5.4 (SVR4, MX500I by Siemens Richard.Bothe@mch.sni.de
  ULTRIX 4.3 mbarria@ing.puc.cl
  UnixWare 2/2.03 ebh@fpk.hp.com
  ivanlan@tzuk-te.callware.com
  VMS phil@pottsoft.demon.co.uk (postovan od strane)
  Win95 null@dent.showa-u.ac.jp
  OS/2 dshields@direct.ca (2.3) (postovan od strane)
  MacOS X Kompajlirao sam/testirao jedanput. mnogi drugi su prijavili da radi.

  Uvod

  Ovo je CGI program za evidenciju sirovih pogodaka web stranice. Generiše GIF sliku broja pogodaka i vraća je browser-u kao oivičenu sliku. Program, takođe, ima run-time opciju koja ne prikazuje slike broja, i na ovaj način pogodci se mogu čuvati bez prikazivanja. Pogodci se veoma dobro mogu pratiti bez uvećavnja u posebnoj stranici. Program, takođe, može da prikaže vreme i datum svake vremenske zone. Ima opciju da odbrojava do određenog datuma (u prošlosti ili budućnosti). Gotovo sve karakteristike su run-time opcije. Razvoj ovog programa je počeo kao zabavna-igra-sa CGI programom, ali zbog ogromnog interesovanja, zahtevnih karakteristika, korišćenja od strane vas hiljadu, pretvorio se u najkonfigurabilniji brojač pogodaka na celom Internetu i pritom je besplatan. Program radi na skoro svim poznatim Unix platformama, Windows NT, OS/2, VMS i Amiga.
  Karakteristike
 • Ne zahteva podršku na strani servera.

 • Odbrojavanje do određenog datuma (prošlost ili budućnost). Odbrojavanje može da se uradi u vezi sa lokalnim serverom vremena ili bilo kojom vremenskom zonom sa parametrom timezone. Dodaju se dve nove ključne reči: display=countdown i cdt=year;month;day;hr;min;sec. Ako se koristi display=countdown i cdt nije navedeno, podrazumevano odbrojavanje do 2000 godine se pretpostavlja. Trenutno vreme i datum može biti prikazan ispod odbrojavanja ako se koristi sfd=T. Molim vas pogledajte odeljak opcije i FAQ Question# 28 za više informacija. Takođe, pogledajte odeljak Primeri da vidite kako to izgleda.
  (novo u ovom izdanju)

 • Administrator sajta može da odluči da li se računaju ili ignorišu reload stranice preko ključne reči (count_reload) u konfiguracionom fajlu. Ako administrator odluči da računa reload (count_reload=Yes), onda korisnik može da odluči da računa ili ignoriše reload sa parametrom reload=T ili F. Napomena, ako se administrator odlučio da ignoriše reload, onda se prednost korisnika ignoriše.
  (novo u ovom izdanju)

 • Brojač slika može biti napravljeni sa baznom slikom na specifičnoj lokaciji. Nova ključna reč: xy=x;y (Sub-image x i y koordinate). može da se koristi za specifikaciju širine i visine slike u <img src= tagu tokom poziva brojača. Implikacija je, ako je brojač prva stvar u velikoj tabeli, browser neće morati da čeka da se izračuna širina i visina brojača slike pre učitavanja ostatka. Molimo vas pogledajte odeljak Primeri da vidite kako to funkcioniše.
  (novo u ovom izdanju)

 • Administrator sajta može da prijavi i brojač poruka u log fajl ili da ignoriše poruke navođenjem ključne reči i vrednosti (log_error_messages = Yes ili No) u konfiguracionom fajlu u odeljku [options].
  (novo u ovom izdanju)

 • Maksimalan broj cifara koje brojač može da računa i prikazuje može biti veoma visok. Po default-u maksimalni broj pogodaka može biti (10 ^ 80) -1, što je veoma veliki broj (99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999), to jest ako podaci nisu promenjeni rukom, praktično je nemoguće da se brojač preliva.

 • Džoker (izuzetak) se može koristiti u IP adresama, u ignore host bloku u konfiguracionom fajlu. Ne postoji ograničenje za broj IP adresa (dok memorija nije iscrpljena).

 • Džoker (izuzetak) može da se koristi u hostu/IP adresama u autentifikacionom bloku u konfiguracionom fajlu. Ne postoji ograničenje za broj hostova/IP adresa (dok memorija nije iscrpljena).

 • Brojač može računati sa parametrom image=, ako je naveden parametar df=.

 • Brojte ili ignorišite uzastopno učitavanje stranice sa istog hosta konfiguracijom opcije u count.cfg fajlu (koristi se kao compile-time opcija) (Dodato: Dec-13-1998).

 • Parametri "cache" i “expires" se mogu koristiti za promenu keš ponašanja pojedinih browser-a.

 • Datum na satu je 2000. godina, sigurno. Imajte na umu, nećete videti punu godinu na brojaču dok 2000. godina ne stigne, osim ako ne koristite parametar fy, ili navedite YYYY sa opcijom dformat.

 • Koristite strip sliku (traku), isto kao i individualne slike cifara. Korišćenje strip slike smanjuje se I/O diska, značajno, dakle, to je brže. Program (mkstrip) se isporučuje za kreiranje strip slike iz individualnih slika cifara.

 • Zarez se prikazuje posle svake treće slike s desne strane.

 • Svaka boja slike može se menjati u hodu.

 • Koristite netmasku da maskirate niz hostova na mreži ili čitavu mrežu.

 • Automatsko kreiranje fajla podatka, strog režim, korišćenje RGB kolor baze podataka može biti kontrolisano od strane cfg fajla u vreme izvršavanja.

 • GIF fajl može biti prikazan proizvoljno. Okvir i ostali atributi brojača mogu se primeniti na GIF fajl.

 • Count 2.0 je obrnuto kompatibilan sa URL-ovima Count 1.5. Jedna stvar koju treba napomenuti je da ključna reč wxh nema značenje u Count 2.0. Korišćena je u Count 1.5 za specifikaciju dimenzija cifara. U Count 2.0 ,to nije obavezno, jer se dimenzije cifara automatski određuju. Dakle, možete da koristite promenljive širine slike cifara u ovoj verziji.

 • Razumna vrednost za sve QUERY_STRING parametre.

 • Isti program može da se koristi za prikaz tačnog vremena i datuma.

 • Može da se prikaže vreme i datum za bilo koju vremensku zonu u svetu. Vreme može biti prikazano u 12 ili u 24-časovnom formatu.

 • Podržava slike cifara promenljive širine.

 • Brojač se može prikazati bez uvećavanja (za praćenje, itd)

 • Doslovan string cifre može biti prikazan.

 • Slučajan string cifara može biti prikazan.

 • Boja cifara može biti negirana.

 • Brojač se može rotirati (samo integralni od 90 stepeni , 90,180,270). Podrazumevana rotacija je 270 stepeni.

 • Ukrasni 3D ram može biti obmotan oko brojača slike korisnika, definisane debljine i boje u vreme izvršavanja.

 • Okvir i transparentna boja može da bude ime (npr. crvena, zelena, pink i sl.). Boja može biti navedena kao heksadecimalni string, npr. ffffff, ff0000, itd., kao i RGB trojke, kao pre.

 • Jedan programa za bilo koji broj korisnika, za bilo koji broj web stranica.

 • Svaka boja brojača slike može biti transparentna u vreme izvršavanja.

 • Stil cifara može biti preciziran u vreme izvršavanja.

 • Autorizovana imena host-a se mogu nalaziti u konfiguracionom fajlu. Autorizovani host-ovi su oni koji mogu pokrenuti daljinski brojač. Nemojte brkati ovo sa posetiocima iz određenih host-ova.

 • IP filtriranje kroz konfiguracioni fajl u vreme izvršavanja. Bilo koji broj host-ova može ignorisati brojanje. Netmaska može da se koristi za filtriranje određenog niza host-ova u mreži ili da filtrira celu mrežu. To je dobra ideja za ignorisanje sopstvenog host-a ili čitavog domena. Gen-conf program će vam omogućiti da napravite interaktivni konfiguracioni fajl.

 • Zaključavanje fajla podataka. Fajlovi podataka se neće razbiti od istovremenih Count.cgi procesa. NAPOMENA, zaključavanje možda neće raditi ako je na brojaču DATAFILE uključena NFS particija.

 • Maksimalan broj cifara se može podesiti ili brojač može biti prikazan sa tačnim brojem cifara u vreme izvršavanja.

 • Korisnik će moći da navedete start up brojač vrednosti u vreme izvršenja. Ovo će stupiti na snagu ukoliko datoteka sa podacima ne postoji. Biće vam zatraženo od konfiguracije programa ako želite ovu funkciju, ili ne.

 • Ako ne želite da prikažete brojač ali volite da držite pogotke na vašoj stranici, sh=0 mogu biti definisani u QUERY_STRING u vreme izvršavanja. Napisaće 1x1 transparentnu GIF sliku na browser-u, ali brojač u datoteci sa podacima će biti uvećan pravilno.
 • Struktura direktorijuma (unix)
  Pre nego što odete u konfiguracioni postupak, molimo Vas da prođete kroz podrazumevanu strukturu direktorijuma, ispod. To će vam pomoći da odgovorite na pitanja o konfiguracijiskom scenariju. Možete da promenite ime direktorijuma ako želite, ali zadržite istu strukturu direktorijuma, to će učiniti vaš život mnogo lakšim. Ne morate da napravite nijedan od ovih direktorijuma., oni će biti napravljeni za vas od strane Count-install programa. Jedine stvari koje ćete verovatno morati da napravite su pojedini fajlovi podataka (nastavite sa čitanjem.).

  /usr/local/etc/Counter     <- Base Directory
    |-- Log           <- Log Directory
    |  `-- CountX.X.log    <- Log file
    |-- conf          <- Conf Directory
    |  `-- count.cfg      <- Configuration file
    |-- data          <- Data Directory
    |  |-- sample.dat     <- data files
    |  |-- joe.dat
    |  |-- harry.dat
    |  `--
    |
    |-- digits         <- Digit Directory
    |  |-- A
    |  |  `-- strip.gif    
    |  |-- B
    |  |  `-- strip.gif
    |  |-- C          Digit sub-directories and
    |  |  `-- strip.gif    image strip of different styles
    |  |-- D
    |  |  |-- lenna.gif
    |  |  `-- strip.gif
    |  |-- E
    |  |  `-- strip.gif
    |  |-- cd
    |  |  `-- strip.gif
    |  |-- cdd
    |  |  `-- strip.gif
    |  `-- cdr
    |    `-- strip.gif
    `-- rgb.txt         <- color name database
  
  

  Osnovni direktorijum je direktorijum u kom borave svi pod-direktorijumi i datoteke koje se odnose na brojač.

  Log direktorijum je direktorijum koji ima brojač Log fajl. brojač poruke o grešci i daljinski pristup porukama upozorenja koje pišu u ovom direktorijumu.

  conf direktorijum poseduje konfiguracioni fajl za brojač. Ovaj fajl je kreiran od strane Gen-conf programa i kasnije može biti izrađen ručno. Nakon kreiranja fajla, pročitajte komentare u fajlu.

  data direktorijum sadrži sve fajlove podataka za brojač. Fajlovi podataka skladište pristupne tačke web stranica. Svaka stranica mora imati poseban fajl podatka. Fajl podatka je naveden u run-time-u. O tome ćete nešto više saznati kasnije.

  digits direktorijum sadrži pod-direktorijume različitih stilova GIF cifara. Na primer, A pod-direktorijum sadrži zelene LED cifre. Pod-direktorijumi imaju GIF fajlove nazvane zero.gif, one.gif...nine.gif. O tome ćete nešto više saznati kasnije.

  rgb.txt fajl se koristi za konverziju imena boje (na primer, bela) u odgovarajuću crvenu, zelenu i plavu komponentu boje. Ovaj fajl je došao iz X konzorcijuma i isporučuje se sa distribucijom. O ovom fajlu ćete nešto više saznati kasnije.

  Stilovi cifara (sve platforme)
  Cifre koje se koriste u ovom programu mogu biti pojedinačni GIF fajlovi ili sve cifre mogu biti sadržane u jednoj strip slici. Ovo Vam daje fleksibilnost da koristite cifre po vašem izboru. Ako imate pojedinačne slike cifara, one su navedene kao zero.gif, one.gif,.... nine.gif, colon.gif, am.gif, pm.gif, comma.gif, dash.gif, d.gif, h.gif, m.gif i s.gif. Ako imate strip sliku (traku), ona je imenovana kao strip.gif. U run-time-u, direktorijum slika se jednostavno koristi za specifikaciju drugačijeg stila. Dakle, jedan program može prikazati cifre različitih stilova. Ovde su isporučeni stilovi cifara. Više neću obezbeđivati pojedinačne slike cifara. Svi stilovi cifara se isporučuju kao jedna strip slika (traka). Imajte na umu redosled cifara (znaćete o tome kasnije).

  Stil A styleA dizajniran od strane autora. D, H, M, S segment dodat od strane Andrew Taylor-a
  (digits/A/strip.gif)
  Stil B styleB Pozajmljeno od HTML-access brojača. (digits/B/strip.gif)
  Stil C styleC dizajniran od strane benjamin@pop3.oro.net
  (digits/C/strip.gif)
  Stil D styleD dizajniran od strane autora
  (digits/D/strip.gif)
  Stil E styleE dizajniran od strane autora
  (digits/E/strip.gif)
  Stil cd stylecd kreiran od strane autora na SGI-u sa GIMP-om i radi na Linux-u. D,H,M i S su potrebni za opciju odbrojavanja.
  (digits/cd/strip.gif)
  Stil cdr stylecdr Priložen od strane Mike Casper.
  (digits/cdr/strip.gif)
  Stil cdd stylecdd Priložen od strane Sebastian Hartman
  (digits/cdd/strip.gif)
  Stil bang stylebang Bangla cifre. Kreiran sa GIMP-om od strane autora.
  (digits/bang/strip.gif)

  Za ogromnu kolekciju GIF cifara, proverite stranicu Digit Mania. Ako dizajnirate neke kul cifre i voleli bi ste da ih podelite sa drugima, pokušajte da ih pošaljete na Digit Mania umesto mene.

  Neki drugi sajtovi:

  Ovaj program će raditi sa bilo kojim ciframa iz Digit Mania. Da bi ste koristili ove cifre, kreirajte poddirektorijum, recimo, F, G, H, trla itd. unutar direktorijuma sa ciframa i preimenujete slike u zero.gif, one.gif..nine.gif. Predlažem Vam da napravite strip sliku (traku) od ovih cifara i koristite je umesto pojedinačne slike.

  Pre upotrebe ovih cifara, pročitajte odeljke Kako da koriste i druge stilove cifara i Kako kreirati traku.

  Preuzmite izvor/aplikaciju (Link)

  Koraci za kompajliranje i instalaciju (Unix)

  Možete kompajlirati podrazumevanim podešavanjima, ili možete da odredite svoje postavke. Da bi kompajlirali sa podrazumevanim podešavanjima (vrlo jednostavno), molimo Vas idite na pod-odeljak Kompilacija sa podrazumevanim podešavanjima ili ako želite da imate mogućnost da promenite podrazumevane postavke, na shell promptu (shell prompt je mesto gde unosite ls komandu, čitate mailove itd), otkucajte sledeće komande u opisanom redosledu i pritisnite taster Return:

  Korak 1

  napravite config.h
  Izvršiće se skripta Count-config. Skripta će postavljati pitanja sa kratkim opisom. Skripta će generisati fajl zaglavlja src/config.h.. Pogledajte sliku strukture direktorijuma da bi bolje razumeli pitanja.
  Pogledajte uzorak sesije

  SKorak 2

  napravite all
  Prvo će se izvršiti konfigurisana skripta da bi kreirala Makefiles (libs/mcfg/Makefile, libs/combine/Makefile, libs/bigplus/Makefile, utils/mkstrip/Makefile, utils/extdgts/Makefile and src/Makefile) za Vaš sistem. Zatim će se programi Count.cgi, mkstrip i extdgts kompajlirati i kopirati u bin direktorijum.
  Korak 3
  napravite cfg
  Skripta Gen-conf će se izvršiti da bi kreirala run-time konfiguracioni fajl brojača, count.cfg. Ova skripta će Vam postaviti pitanja o Vašem sistemu. Odgovorite ih. Ovaj proces će kreirati konfiguracioni fajl za brojač. Napomena: ako Vaš hostname ima više od 3 dela, na primer foo.bar.x.com, skripta se neće izvršiti. Unesite samo 3 dela imena, a zatim se vratite i izmenite fajl ručno sa Vašim omiljenim tekst editorom. Pogledajte uzorak sesije

  Korak 4

  instalirajte
  Ovo je poslednji korak. Skripta Count-install će instalirati sve potrebne stvari u Vašem sistemu potrebne za brojač. Biće Vam potreban root pristup, ako instalirate u oblast u kojoj je potreban root pristup. Ovaj program će Vam postaviti neka pitanja.

  Ako ste uspešno završili sve gore navedene korake, spremni ste da testirate brojač.

  Kompilacija sa podrazumevanim podešavanjima
  Pogledajte odeljak Struktura direktorijuma da bi videli podrazumevanu strukturu direktorijuma brojača. Molimo vas da pratite sledeće korake ako Vam struktura direktorijuma odgovara:

  Korak 1

  napraviti all

  Step 2

  Prvo uredite Config.tmpl, modifikujte CGIBIN_DIR da bi precizirali tačnu putanju cgi-bin direktorijuma. Ne menjajte ništa drugo u ovom fajlu. Zatim, u shell promptu otkucajte:
  instalirajte

  Pogledajte odeljak Konfiguracioni fajl Izvršite autorizaciju Vašeg host-a dodavanjem u sekciju [authorized].

  Koraci za kompajliranje i instalaciju (NT) - opciono

  Prvo se zapitajte da li Vam je zaista potrebno kompajliranje. Kompajlirana verzija je već isporučena za Vašu pogodnost. Potrebno je da izvršite kompajliranje, samo ako želite da promenite neke podrazumevane osobine brojača. Kompajlirao sam program na NT 4.0 (Intel) uz pomoć MS Visual C++ 5.0. Makefiles se, takođe, isporučuju za MS Visual C++ 5.0. Ako koristite neku drugu vrstu kompajlera, prepušteni ste sami sebi.

  Pretpostavljam da ste već preuzeli i ekstraktovali izvore iz arhive. Otvorite komandni shell prozor i izvršite sledeće korake:

    1. cd wwwcount2.5
    2. Uredite fajl src/configNT.h i pogledajte da li je potrebno da se nešto promeni
    3. nmake -f makefile.wnt
  
  Gore navedena procedura će kreirati fajl src/Count.exe. Kopirajte fajl Count.exe u Vaš cgi-bin ili direktorijum scripts ili tamo gde čuvate CGI programe. Kopirajte ili premestite direktorijum data kao wcountu isti direktorijum gde ste kopirali program Count.exe (ako ste izmenili fajl configNT.h i promenili lokaciju, kopirajte ga tamo). Pročitajte odeljak Kako da pozovete program?

  Uslužni programi utils/mkstrip/mkstrip.exe i utils/extdgts/extdgts.exe će, takođe, biti kompajlirani. Molimo Vas da pročitate odeljak Kako da kreirate traku da bi ste znali kako programi mkstrip.exe i extdgts.exe rade.

  Testirajte program iz komandne linije (Unix/NT)
  Obezbeđena je shell skripta kako bi testirali različite karakteristike brojača. Da biste testirali program na shell promptu, otkucajte:
    cd tests
    ./testcount-sh
  
  Program će kreirati fajl pod nazivom Count2_5-ex.html. Učitajte ovaj fajl u Vaš web browser da biste videli rezultate testova.

  Isto tako ga možete testirati na NT-u, pod uslovom da su instalirani alati sa Cygwin. Ovi alati daju prilično potpuno Unix okruženje u NT-u i oni su besplatni.

  Kako da pozovete program (sve platforme)
  Ako Vaš web server radi na Unix-u, na ovaj način možete ukazati na program sa web stranice:

  Ako web server radi na Unix-u:

    <img src="/cgi-bin/Count.cgi?df=sample.dat" align="absmiddle">
  
  Ako web server radi na NT-u:
    <img src="/cgi-bin/Count.exe?df=sample.dat" align="absmiddle">
  
  Napomena: u Unix-u se ne koristi .exe ekstenzija da bi se odredilo izvršavanje. Možete da pozovete Vaš program kako god želite. Dakle, ako Vaš server nije na Unix-u, ime programa brojača će biti Count.exe umesto Count.cgi.

  String nakon znaka ? se naziva QUERY_STRING. Uverite se da ne postoje nove linije u liniji <img src= i da nema razmaka u stringu QUERY_STRING. U kodu df=sample.dat, df se odnosi na fajl podataka, a sample.dat je fajl podataka brojača. Brojač skladišti pogotke u ovaj fajl. Isporučuje se i ovaj fajl podataka. Ako ste konfigurisali brojač da dozvoli automatsko kreiranje fajla podataka (pogledajte count.cfg fajl), možete da odredite fajl podataka uz pomoć df kao na primer df=count.dat. Za Vas će biti kreiran fajl count.dat, ukoliko je dozvola za prenos podataka u direktorijumu ispravna.

  Ako ste konfigurisali da se ne dozvoli automatsko kreiranje fajla podataka (dobra stvar), morate da kreirate ovaj fajl u direktorijumu podataka. Promenite direktorijum (cd) u direktorijum sa podacima i otkucajte:

    echo "1" > count.dat
  
  U NT-u, idite na komandnu liniju iz Start->Programs i uradite isto.

  Program brojač ima puno opcija, možete da ga podesite da radi i izgleda onako kako želite. U stringu upita, možete koristiti opcije opisane u tabeli ispod. Opcije mogu biti razdvojene sa | ili &. Možete koristiti samo jedan ili kombinacju oba, ali ja više volim da koristim & jer neki browser-i ne vide |. Evo jednog primera:

  <img src="/cgi-bin/Count.cgi?ft=4&frgb=gold&df=sample.dat" align=absmiddle>
  

  Opcije mogu biti u bilo kom redosledu, i nisu case sensitive (razlikovanje malih i velikih slova).

  U svakom slučaju, pogledajte Primer Stranice da biste sagledali celokupnu sliku.

  Opcije brojača (sve platforme)
  [Prvobitno napisane u HTML tabeli od strane Kevin-a]

  Ključne reči

  align - poravnava sliku brojača na baznu sliku
  cache - Zastarela je. Umesto nje koristite expires instead.
  chcolor - promenite jednu boju slike brojača
  cdt - odbrojavanje do ciljanog datuma
  cdf - odbrojavanje od ciljanog datuma
  comma - prikaži zarez posle 3. cifre sa desne strane
  dd - direktorijum cifre
  degrees or angle - ugao slike
  df - fajl podataka brojača
  dformat - format datuma
  display - brojač, sat, datum, odbrojavanje ili slika
  expires - koristi se za promenu ponašanja keširanja slike kod browsera
  frgb - boja okvira
  ft - debljina okvira
  fy - Puna godina (sve cifre)
  image - Prikazivanje GIF slike
  incr - povećaj ili ne brojač
  istrip - koristi ili ne strip.gif
  lit - prikaži doslovan string
  md - maksimalan broj cifara za prikaz
  negate - prikaži negativnu sliku brojača
  offset - pozicija slike brojača u odnosu na ivicu osnovne slike u vreme kompajliranja
  pad - levi deo cifre sa nulama ili bez
  reload - ponovno učitavanje stranice brojača
  rotate - rotira sliku brojača
  sdhms - prikaži ili ne sat, minut, sekund u odbrojavanju
  sfd - prikaži "od datuma" dok se prikazuje odbrojavanje
  sh - prikaži brojač ili ga ostavi sakrivenim
  srgb, prgb - promeni izvornu boju u pen boju
  st - započni brojenje
  timezone - prikaži vreme te vremenske zone
  tformat - format vremena, 12 ili 24 sata
  tr - uključena ili isključena transparentnost
  trgb - boja transparentnosti
  xy - postavite brojač na x,y lokaciju bazne slike.
  Parametar Ime Opis Default
  expires=X Ovaj parametar se može koristi da se promeni ponašanje keširanja slike kod određenih web browsera. Vrednost celog broja parametra expires precizira vreme isteka keširanja u sekundama. Ako ne želite da browser kešira sliku, navedite 0. Ako želite da browser kešira sliku 5 minuta, navedite vrednost 300. Važeći opseg celog broja parametra expires je između 0 i 604800 (7 dana).

  Imajte na umu da će ovi parametri raditi sa browser-ima koji podržavaju HTTP Expires zaglavlje kako je navedeno u HTTP specifikaciji. Po defaultu, većina web browser-a kešira sliku dobijenu od brojača. To znači da, ako neko poseti vašu stranicu i vrati se posle izvesnog vremena, brojač ili sat se neće osvežiti.

  None
  reload=B Broji ponovno učitavanje stranice, ukoliko je administrator sajta konfigurisao brojač da podržava ovaj parametar.
  (Dodato: 05-Decembra-1998)
  Ako administrator sajta konfiguriše brojač da broji ponovno učitavanje, korisnici mogu da izaberu da li će brojati (default) ili ignorisati ponovno učitavanje. Administrator sajta dozvoljava brojanje ponovnog učitavanja unošenjem yes, 1 ili true u [opciju] sekciju konfiguracionog fajla ključnom rečju count_reload. Imajte na umu, da ako je administrator odlučio da ignoriše brojanje ponovnog učitavanja (count_reload=No), podešavanje korisnika se ignoriše. Važeće vrednosti za Boolean parametar ponovnog učitavanja su Y, N, T, F, 1 ili 0 reload=T
  Broji ponovno učitavanje ako je administrator sajta to konfigurisao.
  cdt=year;month;day;hr;min;sec (Dodato: 13-Decembra-1998) Prikazuje vreme odbrojavanja do ciljanog datuma. Parametar cdt specificira odbrojavanje ciljnog datuma. Važeće vrednosti za ovaj parametar su 6 celih brojeva razdvojenih tačka-zarezom. Prvi ceo broj precizira godinu, na primer: 2000. Mesec počinje od 1 (januar). Prvi dan je 1. Napomena: u Unix sistemima, godina ne može biti manja od 1970, jer Unix epoha počinje u 00:00:00 od 1. januara 1970, koordinisano univerzalno vreme (UTC). Raspon sati je od 0 do 23. Raspon minuta je od 0 do 59, a opseg sekundi je od 0 do 59. Da bi se odbrojavalo do 2000-te godine, parametar će biti: cdt=2000;1;1;0;0;0. Ako ne navedete nikakvu vremensku zonu sa parametrom timezone, odbrojavanje će se računati vremenom web servera. Na primer, ako želite da prikažete odbrojavanje od GMT, specificirajte vremensku zonu kao: timezone=GMT+0000. None
  cdf=year;month;day;hr;min;sec (Dodato: 17-Jula-1999) Prikazuje vreme odbrojavanja od ovog datuma. Parametar cdf precizira odbrojavanje od datuma. Podrazumevano se računa od tekućeg lokalnog vremena, odnosno lokalnog vremena određene vremenske zone ako je naveden parametar timezone. Važeće vrednosti za ovaj parametar su 6 celih brojeva razdvojenih tačka-zarezom. Prvi ceo broj precizira godine, na primer: 1999. Mesec počinje od 1 (januar). Prvi dan je 1. Napomena: u Unix sistemima, godine ne mogu biti manje od 1970, jer Unix epoha počinje u 00:00:00 od 1. januara 1970, koordinisano univerzalno vreme (UTC). Raspon sati je od 0 do 23. Raspon minuta je od 0 do 59, a opseg sekundi je od 0 do 59. Lokalno vreme web servera.
  sdhms=B Prikazuje ili ne prikazuje dan, sat, minut, sekund u odbrojavanju. Ovaj parametar utiče na to kako se prikazuje odbrojavanje. Važeće vrednosti za logički parametar sdhms su Y, N, T, F, 1 ili 0. Po defualtu, vrednost ovog parametra je True, što znači da se odbrojavanje pokazuje kao dan, sat, minut i sekund. Ako želite da prokažete samo daj odbrojavanja, podesite F kao vrednost. sdhms=T
  sfd=B Prikazuje od datuma (sfd) ispod odbrojavanja. Parametar sfd prikazuje od datuma ispod odbrojavanja. Od datuma je vreme kada je program izvršen. Vreme u datumu je uvek u formatu 24 časa. Ako koristite parametar timezone, podešena vremenska zona će biti prikazana na kraju vremena. Možda će biti potrebno da vidite ovaj datum da biste se uverili da program Counter zaista radi i da browser ne učitava sliku iz keša. Koristite cache=F&expires=0 da biste se uverili da browser ne kešira sliku. Važeće vrednosti za logički parametar sfd su Y, N, T, F, 1 ili 0. sfd=F
  display=X Navodi šta da se prikaže. Važeće vrednosti za X su: counter, clock, date, countdown, image ili version. Ako je vrednost countdown i ako vreme odbrojavanja nije navedeno sa parametrom cdt, podrazumeva se odbrojavanje do 2000 godine. Takođe pogledajte: cdt. Napomena: Ako navedete display=image i ako navedete fajl podataka sa df parametrom, i ako je incr true, brojač će biti povećan u fajlu podataka. Ovo će pomoći nekim ljudima, koji ne vole da pokazuju brojač, da umesto toga mogu da prikažu sliku. Možete da koristite incr=F from sa druge stranice da biste pratili brojač. display=counter
  timezone=X Prikazuje vreme/datum navedene vremenske zone. Parametar timezone= je jedino značajan sa parametrim display=clock, display=date or display=countdown Koristite ovaj parametar ako želite da prikažete vreme ili datum druge vremenske zone ili izračunate odbrojavanje u odnosu na vremensku zonu ciljnog datuma. Vremenska zona mora biti navedena pozitivnim ili negativnim četvorocifrenim brojem GMT-a, na primer: timezone=GMT-0500 ili timezone=GMT+0000ili timezone=GMT+0530. Rutina prikaza vremena raznih vremenskh zona je napisana na generički način. Dakle, unix mašine neće biti svesne letnjeg računanja vremena zbog načina na koji je rutina je napisana. Na primer, ako je uključeno letnje računanje vremena, da biste prikazali vreme u Njujorku, vremenska zona će biti timezone=GMT-0500 umesto timezone=GMT-0400.

  Ako sat pogrešno prikazuje Vaše lokalno vreme, odredite vremensku zonu uz pomoć ovog parametra u cilju prikazivanja tačnog vremena.

  None.
  tformat=X

  Format vremena u 12 ili 24 sata. Ovaj parametar se može koristi za prikazivanje vremena u 12 ili 24 sata. Važeće vrednosti za parametar X su 12 ili 24. tformat=12
  dformat=X Specificira format datuma. Ovaj parametar je značajan samo sa parametrom display=date. Važeća vrednost za string parametra X je bilo koja kombinacija MMDDYY (mesec-dan-godina). Na primer, dformat=ddmmyy, dformat=YYMMDD. Da biste prikazali punu godinu na ekranu, umesto dvocifrene godine, specificirajte YYYY umesto YY, na primer dformat=MMDDYYY. Da biste prikazali punu godinu, takođe, možete koristiti parametar fy. dformat=MMDDYY
  fy=B Prikazuje punu godinu (fy) u datumu, umesto samo dvocifrene godine. Ovaj logički parametar označava da li da se prikažu sve cifre godine umesto podrazumevane dve cifre u datumu. Uzgred, program će prikazati sve cifre godine po defaultu od 2000. Važeće vrednosti za logički parametar fy su Y, N, T, F, 1 ili 0. Takođe pogledajte: dformat. fy=F
  istrip=B Korišćenje strip slike (trake) uključeno/isključeno Logička vrednost istrip parametra precizira da li će se koristiti traka ili ne. Ako navedete istrip=F, program će tražiti pojedinačne fajlove slike cifri u direktorijumu digits/style. Važeće vrednosti za logički parametar istrip su Y, N, T, F, 1 ili 0. istrip=T
  ft=X Debljina rama Možete zamotati brojač u ornamentalni okvir debljine X piksela. Koristite vrednost 0 da se ram ne vidi. Vrednosti preko 5 daju lep 3-D efekat. ft=4
  frgb=R;G;B
  or
  frgb=RRGGBB (u heksadecimalnom sistemu)
  Boja okvira Navodi boju okvira u RGB (crvena/zelena/plava) formatu. Svaka komponenta boje, R, G i B, je navedena kao vrednost između 0 i 255. Ako koristite ft= parametar bez parametra frgb=, koristi se podrazumevana boja.

  Ako navedete frgb= parametar bez ft= parametra, onda je debljina rama po defaultu 5. Svi primeri pokazuju ft=5. Boja se može navesti kao heksadecimalni string ili kao ime. Nemojte koristiti # pre heksadecimalnog stringa, kao kod Netscape-a. Na primer, ako želite da navedete belu boju kao heksadecimalnu vrednost, koristite frgb=ffffff. Takođe možete da koristite ime boje (npr. frgb=blue) ako je brojač podešen da to prepozna (pogledajte cfg fajl). Pogledajte baza podataka mapiranog imena boje da biste videli neke savete vezane za bazu podataka imena boja.

  frgb=100;139;216 ili
  frgb=648bd8
  tr=B Transparentnost uključena/isključena Možete da odredite da slika Vašeg brojača ima transparentnu boju uz pomoć logičke promenljive B. Dakle tr=Y znači da će boja biti transparentna. Nije bitno da li su GIF fajlovi, koji se koriste za cifre, "transparentni"; morate izričito navesti koja boja će biti transparentna. Ako navedete trgb=, onda ne morate da navodite tr=Y. Ako navedete tr=Y i ne precizirate trgb=, onda će podrazumevana crna boja biti transparentna. Važeće vrednosti za B su Y, N, T, F, 1 ili 0. tr=F
  Bez transparentnosti
  trgb=R;G;B
  ili
  trgb=RRGGBB (u heksadecimalnom sistemu)
  Transparentnost Boja Navodi da boja bude transparentna u RGB (crvena/zelena/plava) formatu. Svaka komponenta boje, R, G i B, je navedena kao vrednost između 0 i 255. Ako koristite parametar tr= bez trgb= parametra, koristi se podrazumevana boja. Boja se može navesti kao heksadecimalni string ili kao ime. Nemojte koristiti # pre heksadecimalnog stringa, kao kod Netscape-a. Na primer, ako želite da navedete belu boju kao heksadecimalnu, koristite trgb=ffffff. Takođe, možete da koristite ime boje (npr. trgb=blue) ako je brojač podešen da to prepozna (pogledajte cfg fajl). Pogledajte baza podataka mapiranog imena boje da biste videli neke savete vezane za bazu podataka imena boja. Ako koristite parametar trgb=, onda parametar tr=Y nije neophodan. trgb=0;0;0 ili
  trgb=000000
  md=X Maksimalne Cifre Definiše maksimalan broj cifara za prikaz. Dozvoljena je bilo koja vrednost između 5 i zaključno sa 80. Postavka sa vodećim nulama je automatski urađena; duža prebrojavanja su zaokružena na zadati broj X. md=6
  Bez postavke
  pad=B Leva postavka sa nulama Uključuje/isključuje postavku u sprezi sa md= podešavanjem. Takođe utiče na postavku časa u satu. Važeće vrednosti za logički parametar B su Y, N, T, F, 1 ili 0. pad=N
  Bez specifikacije md=value

  pad=Y
  Sa specifikacijom md=value

  dd=A Direktorijum cifara Označava direktorijum specifičnih stilova cifara. Isporučena su četiri stila cifara. Čuvaju se u direktorijumima A, B, C i D, respektivno. Posetite stranicu digit mania za druge stilove cifara. dd=A
  Moje LED zelene cifre
  image=gif_file Prikazuje GIF fajl Možete prikazati bilo koju GIF sliku navedenu pomoću ovog parametra. Lokacija ovog fajla je određena parametrom dd=. Imajte na umu da nije dozvoljen nijedan put GIF fajla. Svi atributi brojača se primenjuju na sliku. Ovaj parametar se koristi za komponovanje slike brojača uz pomoć GIF slike. Podrazumevano poravnanje je top-centar i podrazumevana postavka je 2 piksela od vrha GIF slike. Ako želite da ukomponujete sat, datum ili odbrojavanje, to specificirajte uz pomoć parametra display. None
  comma=B Prikazuje zapetu posle svake 3. cifre sa desne strane. Logička vrednost parametra comma precizira da li će se prikazivati zarez posle svake 3. cifre sa desne strane. Ako koristite ovaj parametar kao true, biće isključena leva postava sa nulama. comma=F
  srgb=R;G;B
  ili
  srgb=RRGGBB (u heksadecimalnom sistemu)

  prgb=R;G;B
  ili
  prgb=RRGGBB (u heksadecimalnom sistemu)
  U toku rada menja boju slike u ciljnu boju. Bilo koja boja slike može biti promenjena u neku drugu u toku rada. srgb je skraćenica za izvornu boju, boju koja se menja. prgb je skraćenica za pen boju, ona koja je ciljana. Vrednosti za srgb i prgb mogu biti razdvojene komponentnom bojom (npr., srgb=255;0;0), heksadecimalnom vrednošću (npr. srgb=ff0000) ili imenom boje (npr. srgb=red). Ime boja može da se koristi ako ste konfigurisali brojač da to prepozna (pogledajte cfg fajl). srgb=00ff00
  (0;255;0 green)

  prgb=00ffff
  (0;255;255 cyan)

  Sa chcolor=T

  chcolor=B Menja boju slike. Ovaj parametar se obično koristi da se promeni podrazumevana zelena boja u cijan. Ako specificirate chcolor=T, i želite da promenite zelenu u cijan, onda ne treba da odredite srgb i prgb parametre. Prikazuje se 1x1 GIF. Važeće vrednosti za logički parametar B su Y, N, T, F, 1 ili 0. chcolor=F
  st=X Započinje brojanje Ovaj parametar se koristi za podešavanje početne vrednosti brojača na neki broj X. Ovo važi samo ako ste odlučili da dozvolite automatsko kreiranje fajla podatka. To je loša praksa da se omogući automatsko kreiranje fajla podatka, međutim to čini da se sajt lakše održava. Opcija automatskog kreiranja fajla podatka je navedena u konfiguracionom fajlu i može se menjati u vreme izvršavanja. Imajte na umu da ovaj parametar nema efekta ako fajl podatka već postoji. Ako želite da promenite vrednost brojača u postojećem fajlu podatka, ručno uredite fajl. Minimalna vrednost za st je 1. st=1
  Brojanje počinje na 1
  sh=B Prikazuje cifre Služi za prikazivanje ili skrivanje cifara prema logičkoj promenljivoj B. Kada je sh=T, brojač će biti prikazan i uvećan, ovo je podrazumevano ponašanje.

  Ako je sh= F, cifre se neće prikazati, ali brojač će se i dalje povećavati; umesto cifara prikazaće se transparentan 1x1 GIF. Važeće vrednosti za logički parametar B su Y, N, T, F, 1 ili 0.

  sh=Y
  df=data_file Fajl podatka za čuvanje brojanja Navodi ime fajla za skladištenje brojanja. Fajl vam mora biti dodeljen, kao što je pomenuto u odeljku iznad "Ovlašćenja". Možete koristiti df=random da biste prikazali nasumičan broj.

  Jedna posebna upotreba parametra je df=RANDOM. Ovo vraća nasumičan broj pomoću razlomačkog dela dnevnog sata vremena hosta, kao seme za generator. Za razliku od drugih parametara WWW brojača, ime fajla je case-sensitive, osim za nasumičnu vrednost. Ili Random, ili rANDOM, npr.

  df=random
  ako nije određen fajl podatka
  incr=B Povećava brojanje Omogućava da se prikaže trenutno brojanje bez uvećavanja brojanja. Ovo se može koristiti da se ispita brojanje radi izveštavanja ili u druge svrhe, bez dodavanja prebrojavanja. Važeće vrednosti za logički parametar B su Y, N, T, F, 1 ili 0.

  incr=T
  Povećava brojač
  lit=X Prikazuje literal Omogućava da se prikaže dati, unapred određen string. Važeće vrednosti za string X su cifre, a,p,; i - None
  negate=B Poništava boju Omogućava da se poništi boja cifara brojača. Imajte na umu da je okvir izuzet od poništavanja. Važeće vrednosti logičkog parametra B su Y, N, T, F, 1 ili 0. negate=F
  Ne poništavaj
  degrees=X
  or
  angle=X
  Rotira za X stepeni Omogućava da se rotira slika brojača za X stepeni. Moguće vrednosti X su 90, 180, 270 i 360. Primetite da je 360 besmislena vrednost, jer će se brojač vratiti na izvornih 0 stepeni. Napomena: Microsoft MS Explorer tumači °rees kao znaka stepena (mora postojati greška u IE), tako da je bezbednije da koristite angle. degrees=270
  Sa rotate=Y i bez degrees=X
  rotira 270 stepeni u smeru kazaljke na satu
  rotate=B Uključuje/Isključuje rotaciju Logička vrednosti B uključuje ili isključuje rotaciju. Ako koristite degrees= podešavanje, rotiranje nije potrebno. Važeće vrednosti za logički parametar B su Y, N, T, F, 1 ili 0. rotate=F
  Ne rotira
  xy=x;y postavlja sliku brojača na baznu sliku na lokaciju x,y Kada je bazna slika specificirana pomoću parametra image parametar xy se može koristiti da se slika brojača postavi na baznu sliku na lokaciju x,y. x je pozitivan stav prema desno, a y je pozitivan na dole. Ko-ordinate gornjeg levog ugla bazne slike su (0,0). Takođe, pogledajte: align. xy=1;1
  align=X spaja sliku brojača/sata/odbrojavanja sa baznom slikom i poravnava sliku brojača. Ova opcija može da se koristi za spajanje brojača na baznu sliku (navedeno sa parametrom image sa poznatom širinom i visinom). Na ovaj način, moći ćete da odredite širinu i visinu slike brojača u tagu <img src= dok se poziva brojač. Implikacija je, ako je brojač prva stvar u velikoj tabeli, browser neće morati da čekaju da se izračuna širina i visina slike brojača pre učitavanja ostatka. Važeća vrednost za parametar align je topleft, topcenter, topright, midleft, midright, midcenter, bottomleft, bottomcenter i bottomright. Parametar offset može da se koristi za specifikaciju pozicije, u pikselima, od ivice bazne slike. Napomena: xy parametar ima veću prednost nego align. Dakle, ako se i xy i align navedu, xy će preuzeti primat. Takođe pogledajte: xy. align=bottomcenter
  offset=N Pozicija slike brojača, u pikselima, od ivice bazne slike, dok se brojač spaja sa slikom. Parametar offset se koristi zajedno sa parametrom align da bi se navela pozicija slike brojača, u pikselima, od ivice bazne slike, dok se slika brojača/sata spaja sa baznom slikom. Ako je align=topleft pozicija se računa od gornje i leve ivice bazne slike. Ako je align=topcenter, pozicija se računa od gornje ivice bazne slike. Ako je align=topright, pozicija se računa od gornje i desne ivice bazne slike. Ako je align=midleft, pozicija se računa od leve ivice bazne slike. Ako je align=midcenter, pozicija se ignoriše. Ako je align=midright, pozicija se računa od desne ivice bazne slike. Ako je align=bottomleft, pozicija se računa od leve i donji ivice bazne slike. Ako je align=bottomcenter, pozicija se računa od donje ivice bazne slike. Ako je align=bottomright, pozicija se računa od desne i donje ivice bazne slike. Važeća vrednost za paramter N je pozitivan ceo broj. Takođe pogledajte: xy. offset=2

  Kako se koriste drugi stilovi cifara

  Postoji nekoliko sajtova, uključujući Digit Mania koji održavaju niz kolekcije GIF cifara, koje se mogu koristiti sa brojačem. Program brojač može koristiti ove cifre na 2 načina.
  1. Upotrebite jednu strip sliku za cifre. Ovo je uobičajeno ponašanje, tako program brojač izgleda kao fajl slike pod nazivom strip.gif u direktorijumu digits/style po defaultu. Korišćenje strip slike je mnogo efikasnije od upotrebe pojedinačnih cifara, jer je
   • veličina jedne strip slike skoro uvek manja od ukupne veličine pojedinačnih slika.
   • disk I/O je značajno smanjen, jer samo jedan fajl treba da bude otvoren, umesto mnogih.

  2. koristite individualne slike cifara za svaku cifru, na primer, zero.gif, one.gif ... nine.gif. Ove slike cifara se nalaze u direktorijumu digits/style. Ukoliko želite da koristite brojač za sat, 3 dodatne slike cifara su potrebne, na primer, colon.gif, am.gif i pm.gif. Ako želite da koristite zarez u vašim ciframa brojača, potrebne su druge slike, na primer, comma.gif. Ako želite da koristite brojač za prikazivanje datuma, još jedna slika je potrebna, na primer, dash.gif. Ako ste prikupili cifre iz spoljnog izvora, ne zaboravite da preimenujete slike zero.gif, one.gif, two.gif, ... nine.gif, colon.gif, am.gif, pm.gif, comma.gif i dash.gif

  Odeljak Kako da napravite strip slike opisuje kako da napravite strip slike iz pojedinačnih slika cifara. Ako želite da umesto toga koristite pojedinačne cifre, morate da koristite opciju istrip=F kada zovete brojač sa web stranice, jer je po default-u istrip=T.

  Kako napraviti strip slike
  Ako imate pojedinačne slike cifara, od njih možete da kreirate strip sliku. Strip slika smanjuje I/O disk značajno, jer će brojač morati da pročita samo jednu sliku, umesto mnogih i veličina slike u većini slučajeva će biti manja od kombinovane veličine pojedinačnih slika.

  Program pod nazivom mkstrip je dostavljen da napravi strip sliku iz pojedinačnih slika cifara. Drugi program pod nazivom extdgts se isporučuje da izdvoji pojedinačne slike iz GIF strip.gif (napravljen sa mkstrip). extdgts je tu da vam pomogne ako, iz nekog razloga, treba da izdvojite slike cifara.

  Da biste sastavili programe, idite na utils direktorijum i na shell prompt-u otkucajte:

    make
  
  Pre njihovog korišćenja, kopirajte mkstrip i extdgts negde usput, inače ćete dobiti grešku "komanda nije pronađena."

  Sada, idite u direktorijum gde su sve pojedinačne slike cifara i otkucajte:

  
  mkstrip zero.gif one.gif two.gif .... nine.gif colon.gif am.gif pm.gif > strip.gif
  
  
  Imajte na umu da imena datoteka nisu važna, ali redosled je veoma važan. Na primer, imena datoteka mogu biti 0k.gif, 1k.gif, itd.

  Napravite direktorijum, recimo, F unutar direktorijuma digits i kopirajte ili premestite fajl strip.gif u F. Možete da koristite ovaj strip sa dd=F.

  Strip iznad može da se koristi za brojač i sat, ali ne i za datum., Takođe se ne može koristiti ako želite da prikažete zarez. Ako želite da koristite datum i zarez, morate imati sliku sa zapetom i crticom. Na primer, stil strip cifara A je kreiran sa komandom:

  mkstrip zero.gif one.gif ... nine.gif colon.gif am.gif pm.gif comma.gif \
    dash.gif > strip.gif
  
  Molimo vas da obratite pažnju na redosled slika koje se koriste u argumentima, pažljivo. Program mkstrip stavlja neophodne informacije u GIF ekstenziju komentara o stripu. Program Brojač analizira ekstenziju komentara da odredi širinu pojedinih cifara u stripu. Dakle, strip može da ima dvocifrene segmente promenljive širine.

  Na primer, komentar na strip sliku digitalnog stila A je:

  15:0:15:30:45:60:75:90:105:120:135:150:165:180:195:210:225
  
  Sa krajnje leve strane ceo broj 15 ukazuje da postoji 15 pojedinačnih cifara u slici a sledeća kolona odvojenih parova, su lokacije leve i desne strane segmenta pojedinačnih slika sa krajnje leve ivice. Ako pažljivo pogledate videćete da je pojedinačni segment stripa 15 piksela širine. Visina se određuje čitanjem slike. Ako koristite program mkstrip, ne morate da znate ništa o komentaru, to će biti pravilno napravljeno za vas. Ovde se pominje jer je moguće da ste dobili strip odnekud i želite da dodate komentar na sliku.
  Konfiguracija fajlova (sve platforme)
  Fajl count.cfg sadrži runtime informacije o konfiguraciji za Brojač program. Fajl se sastoji od delova i parametara. Deo počinje sa imenom sekcije u uglastim zagradama i traje do početka sledećeg dela. Odeljci sadrže parametre obrasca ključne reči = vrednosti ili samo po jednu ključnu reč u svakoj liniji. Datoteka je bazna linija, to jest, svaki novi red-linija predstavlja prekinut bilo koji komentar, deonicu imena ili parametar. Deonica i parametar imena nisu osetljivi na veličinu slova. Uzorak konfiguracionog fajla je prikazan ispod:
  
  ###-----------------------------------------------------------------------
  ### configuration file for Count 2.5
  ### Automatski generisan od korisnika učešćem Gen-conf skripte
  ### created on: Sun Jan 3 18:15:01 EST 1999
  ### Note: Configuration file format for Count 2.5 is different than
  ###    older versions. -- mm
  ### The format of the file is described below:
  ###  - Any line starts with # or ; is considered comment and ignored.
  ###  - A section in the file is inside left and right bracket.
  ###  - Each section has parameters below the section.
  ###
  ### Please read the Configuration section in the counter webpage for details.
  ### The official counter homepage is at URL:
  ###   http://www.fccc.edu/users/muquit/Count.html
  ###----------------------------------------------------------------------
  
  [version]
    2.5 
  
  ##-- options section
  ; If auto_file_creation=Yes, then the users can create data files. It IS
  ; dangerous to set this option to Yes.
  #
  ; strict_mode=Yes or No. Run the program in strict mode or not. It's a good
  ; idea to set this option to Yes.
  #
  ; allow_rgb_database=Yes or No. Convenient to use because colorname e.g., red,
  ; gold etc can be used instead of rgb components of the color, however it is
  ; very inefficient to lookup. If your site is busy, set this option to No.
  #
  ; count_reload=Yes or No. It is a good idea to set this option to No. But
  ; you've to set this option to Yes if you are running a proxy server.
  ; Normally set this to Yes.
  #
  ; log_error_messages=Yes or No. If your site is extremely busy and if the
  ; counter generates lots of logs, set this option to No. Normally set this
  ; option to Yes.
  #
  ; show_error_messages_to_browsers=Yes or No. Set this option to No if you're
  ; concerned with privacy and you're sure that the counter works perfectly.
  ; If you set this option to No, you will not see error messages.
  
  [options]
   auto_file_creation=No
   strict_mode=Yes
   allow_rgb_database=Yes
   count_reload=No
   log_error_messages=Yes
   show_error_messages_to_browsers=Yes
  
  ; You can specify IP address of the hosts you want to ignore from counting.
  ; netmasks can be used to ignore a entire network or a specificrange of
  ; hosts in the network. Read the counter documentation to know about
  ; netmasks. Wild card can be used as well. one item per line.
  ;
  [ignore IPs]
  
  ;
  ; All possible names and IP addresses by which your host can be referred.
  ; These hosts can access the counter remotely or locally. Host running
  ; the http server must exist here. Wild card can be used. one item per line.
  ;
  [authorized]
   *.bar.com
   abcd.foo.com
   abcd
   131.249.1.100
   www.foo.com
   www
   test.counter.com
  
  
  Konfiguracioni fajl se analizira svaki put kada program Brojač dobija pristupa. Dakle, manji fajl, bolje performanse. Ako imate hiljade stavki u [ignore IP] ili [authorized] odeljku, primetićete degradaciju performansi. Pokušajte da koristite džokere, ako je moguće.

  Počev od verzije Count 2.4, navedena imena hosta će biti zaključana u DNS-u, ako je program kompajliran sa USE_DNS makroom definisanim u src/Makefile. Ovo vam omogućava da navedete opsege IP adresa džokera u odeljku [authorized] konfiguracionog fajla. Ova funkcija može da smanji od 200 linija [authorized] odeljka na jednu liniju. Bez USE_DNS, naziv host-a, poslato kao HTTP_REFERER zaglavlje browser-a, mora biti tačno navedeno.

  Možete uzeti postojeći konfiguracioni fajl i menjati ga ili koristite program Gen-conf da napravite novi. Pokušajte da zadržite komentare u fajlu na minimumu. Napomena, odeljak [ignore IPS] sadrži samo IP adrese, IP adrese i netmasku ili džoker IP adresa. Nikada ne koristite imena host-a u ovom delu, oni će biti ignorisani. Netmaska može da se koristi za finiju kontrolu da bi zanemarili veoma specifičan niz host-ova. Pročitajte odeljak Kako se koristi netmaska u odeljku [ignore IP] ako imate posebnu potrebu da ignorišete niz host-ova. U suprotnom, koristite džokere i budite srećni. Odeljak [authorized] sadrži sva imena i IP adrese host-ova kojima je dozvoljeno da izvršavaju program daljinski ili lokalno. Ime i IP host-a na kojem je pokrenut web server mora da bude u ovom odeljku.

  Kako se koriste netmaske u [ignore IP] odeljku
  Ovaj deo dokumenta i kod za korišćenje netmaske je napisao Davorin Bengez, (dbengez@znanost.hr)

  1. Pregled promena

  `Host ignore' blok sadrži jednu ili više linija sa IP adresama hosta koji će biti ignorisane pri ažuriranju brojača.

  Nova karakteristika u ovom izdanju daje mogućnost da se maskira grupa računara (podmreža) definisanim odgovarajućim parom mreže/netmaske. Ovo može biti korisno ako želimo da isključimo pristupe hostova našeg studenskog grada ili hostova ljudi koji razvoju stranice.

  Da biste ovo postigli, svaka linija u host ignore bloku može da sadrži dva argumenta. Ako je prisutan drugi argument, pretpostavlja se da je prvi mrežna adresa, a drugi netmaska. Ako je prisutan samo jedan argument, on predstavlja mrežnu adresu ili adresu hosta sa privilegovanom kartom.

  Ako Vam se ovaj koncept "mrežne adrese/netmaske" čini nepoznatim, trebalo bi da se obratite administratoru mreže.

  2. Kako da odredite ignore host parametare

  Da biste konfigurisali `ignore hosts’ blok u konfiguracionom fajlu, trebalo bi da znate barem kako funkcioniše koncept mreža/netmaska. Ovde je dat kratak opis.

  2.1. Koncept IP Adrese i netmaske

  IP adresa je 32 bitna vrednost (četiri okteta) koja je, za potrebe čitljivosti, napisana kao četiri decimalne vrednosti razdvojene tačkom (tzv. isprekidani četvorougaonik). Na primer, mrežna adresa - u notaciji isprekidanog četvorougaonika je

   161.53.4.28
  
  a - u binarnom zapisu
   10100001 00110101 00000100 00011100
  
  Binarno predstavljanje je ono što će nam trebati da bi odredili adrese mreže i netmaske.

  Svaka mrežna IP adresa je sadržana u delu mreže i hosta.

  Generalno govoreći, mreže su podeljene u nekoliko klasa. Ovde su prikazana tri osnovna oblika [1]:

  - klasa A mreže je prvi oktet u opsegu od 0 do 127. Prvi oktet je adresa mreže, a ostala tri okteta određuju deo hosta. U binarnom zapisu, to je nešto slično (n - mreža, h - domaćin)

   0nnnnnnn hhhhhhhh hhhhhhhh hhhhhhhh
  
  Postoji 27 takvih mogućih mreža, svaka sa (224 - 2) hosta

  - klasa B mreže ima prvi oktet u rasponu od 128 do 191. Prva dva okteta su adresa mreže, a treći i četvrti su adresa hosta. U binarnom zapisu, to je nešto slično (n - mreža, h - domaćin)

   10nnnnnn nnnnnnnn hhhhhhhh hhhhhhhh
  
  Postoji 214 takvih mogućih mreža, svaka sa (216 - 2) hosta.

  - klasa C mreže je prvi oktet u rasponu od 192 do 223. Prva tri okteta predstavljaju adresu mreže, a četvrti je adresa hosta. U binarnom zapisu, to je nešto slično (n - mreža, h - domaćin)

   110nnnnn nnnnnnnn nnnnnnnn hhhhhhhh
  
  Postoji 221 takvih mogućih mreža, svaka sa (28 - 2) hosta.

  Napomena: “-2" je zato što je 0 rezervisana za “ovaj host”, a 255 predstavlja emitovanje, ili “sve hostove na ovoj mreži".

  Ništa nas ne zaustavlja da podelimo mrežu, datu nam od strane provajdera, na nekoliko manjih mreža. Ovo se često radi u stvarnom životu.

  Mreža je podeljena postavljanjem 32-bitne subnet maske, u kojoj jedinice predstavljaju deo mreže, a nule predstavljaju deo hosta IP adrese. Od sada, možemo ispravno pretpostaviti da je podrazumevana netmaska za klasu B mreže 11111111 11111111 00000000 00000000 (u binarnoj ili 255.255.0.0 u notaciji isprekidanog četvorougaonika).

  Na primer, ako nam je dodeljena jedna klasa C mreže (maksimalno od 254 hosta), a želimo da je podelimo na 8 mreža sa 32 hosta za svaku podmrežu, to možemo uraditi kao što je prikazano u sledećem primeru:

  Primer:

  Pretpostavimo da nam je data klasa C mreže sa adresom 220.105.101.0. Inicijalna netmaska je podešen na 255.255.255.0. Da bi podelili ovu mrežu na 8 podmreža, moramo uzeti 3 bita od dela hosta adrese (23 = 8). Hajde da to napišemo u binarnoj notaciji:

  Mrežna adresa 220.105.101.0:

   11011100 01101001 01100101 00000000
  
  Netmaska je bila 255.255.255.0:
   11111111 11111111 11111111 00000000
  
  Kao što želimo da imamo 8 podmreža (za ovo je potrebno 3 bita od dela hosta), netmaska će biti: 11111111 11111111 11111111 11100000 ili 255.255.255.224 u notaciji isprekidanog četvorougaonika.

  Deo host adrese se smanjio na 5 bita, a mi ćemo sada imati novu adresu mreže zasnovanu na 25 intervala. Dakle, naše nove podmreže će biti:

   220.105.101.0   220.105.101.32  220.105.101.64  220.105.101.96
   220.105.101.128  220.105.101.160  220.105.101.192  220.105.101.224
  
  n.b. Ista netmaska (255.255.255.224) se odnosi na svaku od 8 mreža.

  U prethodnom primeru se može videti da se netmaska ne može podesiti na proizvoljnu granicu, već na adrese koje su 2. moći.

  2.2. Konfiguracija smernica

  Kako stvari stoje, nije bitno da li je vaša mreža klase A, B ili C. Ono što je bitno je koje podmreže ili deo mreže želite da maskirate.

  Da bi se utvrdilo da li određeni host odgovara određenoj mreži, adresa hosta I netmaska se upoređuju sa adresom mreže. Ako su identični, host pripada datoj mreži.

  Primer 1: Utvrditeda li se host 161.53.4.4 nalazi u okviru mreže 161.53.4.0 sa netmaskom 255.255.255.0:

          decimalni     binarni 
  
  adresa hosta  161.53.4.4    10100001 00110101 00000100 00000100
  netmaska    255.255.255.0  11111111 11111111 11111111 00000000
  ANDed      161.53.4.0    10100001 00110101 00000100 00000000
  
  adresa mreže 161.53.4.0    10100001 00110101 00000100 00000000
  
  pošto je 161.53.4.0 = 161.53.4.0, host se nalazi u okviru mreže.

  Primer 2:

  Utvrdite da li se host 161.53.91.7 nalazi u okviru mreže 161.53.91.0 sa netmaskom postavljenom na 255.255.255.224

          decimalni     binarni
  
  adresa hosta  161.53.91.7   10100001 00110101 01011011 00000111
  netmaska    255.255.255.224 11111111 11111111 11111111 11100000
  ANDed      161.53.91.0   10100001 00110101 01011011 00000000
  
  adresa mreže  161.53.91.0   10100001 00110101 01011011 00000000
  
  pošto je 161.53.91.0 = 161.53.91.0, host se nalazi u okviru mreže.

  Primer 3:

  Utvrdite da li se host 161.53.91.99 nalazi u okviru mreže 161.53.91.0 sa netmaskom postavljenom na 255.255.255.224

          decimalni     binarni
  
  adresa hosta  161.53.91.99   10100001 00110101 01011011 01100011
  netmaska    255.255.255.224 11111111 11111111 11111111 11100000
  ANDed      161.53.91.96   10100001 00110101 01011011 01100000
  
  adresa mreže  161.53.91.0   10100001 00110101 01011011 00000000
  
  
  pošto je 161.53.91.96 != 161.53.91.0, host se ne nalazi u okviru mreže.

  Da biste pravilno podesili netmasku i proverili konfiguraciju, morate znati koje adrese su pokrivene određenom kombinacijom adrese mreže/netmaske.

  Primer 4:

  Koji host se nalazi u okviru mreže 161.53.91.0 sa netmaskom postavljenom na 255.255.255.224?

          decimalni     binarni
  
  network address 161.53.91.0   10100001 00110101 01011011 00000000
  netmaska    255.255.255.224 11111111 11111111 11111111 11100000
  
  Očigledno je da su samo poslednjih 5 bita adrese hosta, jer će netmaska maskirati gornja 3 bita u poslednjem oktetu. Moguće adrese hosta idu od 0 (koja se ne može koristiti) do 00011111 u binarnoj notaciji, ili 31 u decimalama. Dakle, hostovi u okviru date mreže su od 161.53.91.1 do 161.53.91.31. (n.b. sa gore navedenim konfiguracijama, imamo moguće mreže:
   161.53.91.0  161.53.91.32  161.53.91.64  161.53.91.96,
   161.53.91.128 161.53.91.160 161.53.91.192 161.53.91.224
  

  Primer 5:

  Kako mogu da izaberem hostove sa adresama u opsegu od 161.53.5.16 do 161.53.5.31?

  first host   161.53.5.16   10100001 00110101 00000101 00010000
  last host    161.53.5.31   10100001 00110101 00000101 00011111
  
  (all selected hosts)       10100001 00110101 00000101 0001xxxx
  
  Može se primetiti da su deo hosta poslednja četiri bita adrese, što vodi do netmaske 255.255.255.240. Adresa mreže je adresa nekog od hostova ANDed sa netmaskom:
  any host             10100001 00110101 00000101 0001xxxx
  netmaska    255.255.255.240 11111111 11111111 11111111 11110000
  
  network     161.53.5.16   10100001 00110101 00000101 00010000
  
  Reference:

  [1] Douglas E. Comer
    "Internetworking With TCP/IP - Principles,
     Protocols, and Architecture"
  
  [2] Uyless Black
    "TCP/IP and Related Protocols"
  
  Sastavljanje sa slikom
  Sastavljanje slike brojača sa baznom slikom je zanimljiva karakteristika brojača. Ona Vam omogućava da sastavite sliku brojača, sata ili odbrojavanja sa baznom slikom po vašem izboru. Možete postaviti sliku brojača bilo gde na baznu sliku koristeći parametar xy ili možete koristiti align parametar da je uskladite na vrh, sredinu i dno bazne slike. Važeća ključna reč za align je topleft, topcenter, topright, midleft, midright, midcenter, bottomleft, bottomcenter i bottomright. Parametar offset se može koristi za specifikaciju pozicije, u pikselima, od ivice bazne slike.

  Evo primera sastavljanja slike brojača sa baznom slikom:

  composite.gif

  Sledi HTML tag korišćen za kreiranje gore navedene slike:

  
  <img src="/cgi-bin/Count.cgi?df=sample.dat&dd=A&image=yeehaw.gif&ft=0&offset=5&align=topcenter">
  
  
  

  Napomena: pri sastavljanju ključne reči tr i trgb za transparentnost, čini boju slike brojača transparentnom, ali ne i bazne slike. Takođe, kada sastavljate, NE precizirajte display=image.

  Primeri (sve platforme) (link)

  Poruke grešaka

  Brojač će pokušati da vrati sliku u svakom slučaju. To znači, da čak i ako ne uspe iz nekog razloga, da će ispisati poruke o greškama u GIF formatu. Tekstualne poruke o grešci će se, takođe, ispisati u fajlu dnevnika brojača utvrđenog sa LOG_FILE u direktorijumu utvrđenog sa LOG_DIR u config.h fajlu. Program Count-config postavlja pitnje o ovome, ako se sećate.

  Ako vidite neku od ovih slika, proverite fajl dnevnika brojača koji ste definisali sa LOG_DIR i LOG_FILE. Ako program ne može da kreira fajl dnevnik, ispisaće poruku o grešci u stderr. U tom slučaju, ako ste konfigurisali httpd server da ispiše dnevnik u fajl, poruke o grešci će biti zapisane u ovom fajlu.

  WWW Count Najčešće postavljana pitanja (Link)

  Autorska prava (sve platforme)

  Autorsko pravo 1995-2001 od strane Muhammad A. Muquit-a. Dozvola za korišćenje, kopiranje, menjanje i distribuiranje ovog programa se ovim odobrava bez naknade, pod uslovom da se ovo obaveštenje o autorskim pravima pojavljuje u svim kopijama i da se, i autorska prava i ovo obaveštenje o dozvoli pojavljuje u pratećoj dokumentaciji. Ako je izvorni kod programa izmenjen ili poboljšan, izvorni kod mora biti dostupan javnosti i mora biti jasno navedeno u dokumentaciji što je modifikovano.

  OVAJ PROGRAM JE ISPORUČEN "ONAKAV KAKAV JESTE", BEZ EKSPLICITNE ILI IMPLICITNE GARANCIJE. AUTOR SE ODRIČE SVIH GARANCIJA U VEZI SA OVIM SOFTVEROM, UKLJUČUJUĆI SVE IMPLICITNE GARANCIJE POGODNOSTI I PODOBNOSTI, U KOM SLUČAJU AUTOR Muhammad A. Muquit NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KOJE POSEBNE, INDIREKTNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE ILI BILO KOJE ŠTETE KOJE PROISTIČU ZBOG GUBITKA UPOTREBE, PODATAKA ILI PROFITA, BILO U AKCIJI UGOVORA, NAMERA ILI DRUGE PREKRŠAJNE AKCIJE, NASTALE IZ ILI U VEZI SA KORIŠĆENjEM ILI OSOBINAMA OVOG SOFTVERA.

  Napomena: Ovaj program je razvijen u moje slobodno vreme. Moj poslodavac nema nikakve veze sa tim.

  Zahvalnice
  Hvala John Cristy-u za ImageMagick. Koristio sam mnoge rutine iz ImageMagick-a za biblioteku kombinovanja GIF slika. Pozajmio sam prednji niz i neki deo koda iz gd biblioteke. Zahvaljujem se Tom Boutell-u. Hvala Philip A.Nelson-u (phil@cs.wwu.edu) za pisanje GNU bc-a. Uzeo sam jedan deo biblioteke da bih dodao dva velika broja. Hvala Jordan Russell-u za Inno Setup. Iskoristio sam ga za kreiranje samo-ekstrakujuće binarne aplikacije Counter za NT. Posebno se zahvaljujem Kevin J. Walsh-u. Bez Kevin-a, brojač nebi bio u trenutnoj fazi. Kevin je uradio veliki remont Counter-a u verziji 2.0. Hvala svima Vama koji ste pokazali interesovanje za Counter program. Bilo mi je zabavno da ga pišem.
  Voleo bih da čujem od vas
  Ukoliko koristite ovaj program, ja bih to voleo da čujem od Vas. Ako imate bilo kakav problem sa programom, molim Vas da me obavestite. Slobodno pošalje bilo kakve sugestije.

  email: muquit@muquit.com

  Hvala.

  Uživajte!

  Kako možete da pomognete
  Dobrovoljno sam izdvojio svoje vreme kako bih razvio i održavao ovaj program. Ovde je lista zadataka kojim možete da doprinesete mojim naporima:
  • Ako na neki način poboljšate kod, pošaljite mi sadržajno osetljive definicije, ili bilo šta što vam se čini korisnim. Ako program postavite na novu platgormu, učaurite specifikacioni kod platforme sa ifdef-om. Molim Vas, ako je moguće, da se držite kog stila kodiranja.

  • Ako želite listu karakteristika budućeg izdanja, kontaktirajte me i ja ću dati sve od sebe da je implementiram. Ako imate neke kul ideje, obavestite me.

  • Poboljšajte dokumentaciju. Prijavite mi gramatičke greške, greške u kucanju i nepravilnosti.

  • Prijavite se na mailing listu i pomozite drugima.

  • Prijavite greške.


  Published (Last edited): 14-02-2013 , source: http://muquit.com/muquit/software/Count/Count.html