Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web servers, web development, networking and security services. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

cT Arhive programskog jezika

[VPython home page]

Kratka istorija cT-a

cT programski jezik je razvijen u periodu između 1985. i 2000. u Center for Design of Educational Computing at Carnegie Mellon University in Pittsburgh(Centar za dizajn i obrazovno računarstvo na Karnegi Melon univerzitetu u Pitsburgu) (Centar je kasnije preimenovan na Center for Innovation in Learning(Centar za inovacije i učenje); prestao je sa radom 2002). Developeri su bili David Andersen, Bruce Sherwood, Judith Sherwood, i Kevin Whitley. Početni podsticaj bila je potreba za lakim korišćenjem programskog okruženja orijentisanog ka grafikama - i mišu za fakultete i studenet koji su koristili tada nove “3M” Unix radne stanice(workstations) (milion bajta memorije, milion piksela, i milion instrukcija u sekundi).

Lakoća upotrebe je bila važna jer je alternativa,pisanje u C-u i korišćenje veoma kompleksnih grafičkih biblioteka,bila izvan mogućnosti većine korisnika.Drugo pitanje bilo je što se u to vreme windowing software menjao brzo,tako da su programi pisani u C-u koji su koristili grafike ili miša,brzo zastarevali.Pored toga,ubrzo je postalo jasno da nećei svi koristiti Unix workstations, zahvaljujući rastućim mogućnostima popularnih mikro-kompjutera,naročito Macintosh-a i IBM PC-a. Ovo je stavilo premiju na unakrsnu platformu(cross-platform) izvršivosti grafičkih programa,što nije nudio C,već cT.

cT se zasnivao na ranijim jezisima korišćenim od strane autora obrazovnih materijala baziranih na kompjuteru,a napisanih za PLATO obrazovni sistem baziran na kompjuteru,razvijen na University of Illinois u Urbana-Champaign. cT je unuka TUTOR jezika započetog 1967.,i ćerka MicroTutor jezika započetog 1977. cT se razlikuje od ranijih dijalekata time što je dizajniran za moderni grafički korisnički interfejs (windows(prozori) i miš).Ovde je reprodukcija tekst-knjige The TUTOR Language napisane 1977. od Bruce-a Sherwood-a.

cT je korišćen za razne svrhe, ali njegovo glavno utočište bilo je kreiranje programa za obrazovanje.Mnogi edukativni programi dobitnici nagrada bili su napisani u cT-u,naročito u oblasti fizike.

Krajem 1997. Ruth Chabay i Bruce Sherwood podučavali su studente cT-u,u razredu uvodne fizike na Carnegie Mellon-u,a studenti su koristili cT da modeluju fizičke sisteme sa grfaičkim animacijama ponašanja sistema.Zahvaljujući njegovoj lakoći upotrebe,bilo je moguće u samo jednom satu ili dva podučiti studente adekvatnom podskupu cT-a za svrhe kursa iz fizike,čak i za mnoge studente koji nikada ranije nisu pisali kompjuterski program.

Ovaj pristup je ponovljen krajem 1998.Na kursu je bio student brucoš u kompjuterskoj nauci po imenu David Scherer.U sledećoj godini on je tražio interesantan projekat na kome će raditi i predložio kreiranje alternativnog programskog okruženja za studente,koje će koristiti na kursu fizike.On se nadao da će programiranje učiniti čak i lakšim za novajlije,učiniti još izvodljivijim za njih da kreiraju 3D animacije kojima se može upravljati u realnom vremenu,pošto je cT nudio samo 2D grafike.

Uz asistenciju David-a Andersen-a, Ruth Chabay, Ari Heitner-a, Ian-a Peters-a, i Bruce-a Sherwood-a,u proleće i leto 2000. Scherer je proizveo VPython programsko okruženje koje je primenjeno na kursu fizike sa kraja 2000.Jasna superiornost VPython-a sa svojim za upotrebu lakim 3D grafikama orijentisanim ka objektu,dovela je do odluke da se zaustavi razvoj cT-a i da se skoncentriše na VPython.

Ovde su arhivirane verzije cT programskog okruženja za Windows, Macintosh, i Linux, plus source code javnog domena za ova okruženja.Trenutno nije na raspolaganju nikakva podrška za ove materijale,ali ste slobodni da radite šta god želite sa njima.

Dalje informacije:

       vpython.org     Download(preuzimanje) VPython

       matterandinteractions.org    Informacije o curriculum-u iz fizike

Pregled cT-a

Ne bi bilo mudro početi sa korišćenjem cT-a sada,kada više nije podržavan. Sledeći materijali su učinjeni dostupnim kao arhiva od istorijskog značaja.

cT programski jezik je algoritmičan jezik kao C, Pascal, Fortran, i Basic,ali u velikoj meri pojačan mogućnostima multimedija,uključujući za upotrebu laku podršku za grafike u koloru,interakcije mišem,čak i filmove u QuickTime-u ili Video-u za Windows format.

cT programski jezik nudi lako

cT programsko okruženje nudi

cT je razvijen u Center for Innovation in Learning(Centar za inovacije i učenje) na Carnegie Mellon University u Pittsburgh-u od strane David-a Andersen-a, Bruce-a Sherwood-a, Judith Sherwood, i Kevin-a Whitley-a. cT je zaštitni znak Carnegie Mellon University-a.

  1. Kada je (bio) cT pravi alat?
  2. Glavne karakteristike cT jezika
  3. Glavne karakteristike cT programskog okruženja
  4. Dobavljanje cT-a bez ikakvih troškova
  5. Programi uzorci uključeni u cT
  6. cT Reference

__________________________________________________________________________________________________________________________

Kada je (bio) cT pravi alat?

Ne bi bilo mudro početi sa korišćenjem cT-a sada,kada više nije podržavan. Sledeći materijali su učinjeni dostupnim kao arhiva od istorijskog značaja.

Ima mnogo odličnih aplikacija raspoloživih za kreiranje slika i dijagrama,i za izradu multimedijalnih prezentacija,a da ne morate da pišete sopstveni kompjuterski program.

Međutim,ponekad se dogodi slučaj da je radeći nešto zaista novo i različito,teško obaviti sa ovim ne-programskim aplikacijama,jer one često ne pružaju dovoljno kontrole nad interakcijama i dovoljno kalkulacione mogućnosti da uradite ono što zaista želite.

cT nudi otvorenu fleksibilnost i jačinu udruženu sa programskim jezicima,ali eliminiše i mnoge teškoće i kompleksnosti koje su obično povezane sa korišćenjem programskog jezika.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Glavne karakteristike cT jezika

__________________________________________________________________________________________________________________________

Glavne karakteristike cT programskog okruženja

__________________________________________________________________________________________________________________________

Dobavljanje cT

Preuzmite(download) cT 3.0 bez ikakvih troškova za Windows, Macintosh, ili Linux: Kliknite ovde da pogledate sporazum o licenci i preuzmete cT .

Programi napisani u cT-u rade kompatibilno na svim ovim mašinama,bez traženih promena.Sve što je potrebno je da prenesete fajl i kompilirate ga.

cT je ranije bio distribuiran od strane Physics Academic Software-a , kome zahvaljujemo za njihov profesionalni rad u ime cT-a.Naširoko rasprostranjena upotreba World Wide Web-a sada je učinila prikladnim da probamo mehanizam distribucije mreže.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Programi uzorci uključeni u cT 3.0

Ovde su opisi cT programa dostupni sa cT stranice za preuzimanje(download),da vam daju ideje za vaš rad:

Opšte Grafike Boja Video Igrice Fizika i matematika Inter-kompjuterski programi koji koriste utičnice(sockets)

__________________________________________________________________________________________________________________________

cT Reference

[VPython home page]
Published (Last edited): 30-01-2013 , source: http://vpython.org/contents/cTsource/cToverview.html