Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web development, networking and server security. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Dan Rubinov SuperfluousBanter


Pati od hroničnog idiotizma od 1977

Regex obrasci za jednu liniju CSS | Umetnost “peglanja” dilema

Konačan sud o IE6


Nedavno je moj prijatelj postavio pitanje “Zašto odbojnost prema Inter­net Explorer-u 6? ” . On navodi nekoliko vrlo logičnih razloga zašto nema smisla biti tako negativan prema IE6, a pošto se slažem sa njim oko gotovo svih važnih zaljučaka, pomislio sam da vam pružim najasniji mogući odgovor.

Jednostavno, prema IE6 ne treba stvarati nikakvu odbojnost, a takođe, sa druge strane, ne treba stvarati ni naklonost.

Najbolja stvar koju “web stan­dards” zajednica (i svaki drugi pametan web “lik”) može da uradi jeste da prestane sa podrškom prastarog browser-a čiji je programer predugo oklevao da ga zameni i da prestane sa njegovom podrškom.

Prednost web stan­darda jeste da su naša dokumenta pravilno označena i pre nego što stignu do faze prezentacije. Jedna od prednosti IE6 (između ostalog) jeste da uz pomoć njega možemo ciljati samo određene verzije koristeći Con­di­tional Com­ments . Kombinacijom ova dva sredstva još uvek možemo poslati naš sadržaj na stare pretraživače (browser-e), ali bez potrebe da se zamaramo pre­zentacijom. Na taj način izbegavamo sate i sate nepotrebnih glavobolja I frustracija dok, u isto vreme, štedimo naše korisnike muka prouzrokovanih time da im stari pretraživači odbijaju pristup našim sadržajima.

Postoji neprekidna diskusija o tome treba li ili ne treba nastaviti podršku IE6, a jedini razlog koji je ikada dat u korist podrške ovom pretraživaču jeste trgovinska razmena. Ta trgovinska razmena se smanjuje i već smo dostigli drugu “beta IE8 ”. Pa pustimo već jednom da krene. Smislite argumente protiv podrške IE6, vašim klijentima, vašem šefu, vašem timu—svakome ko treba da čuje, nastavite sa pritiskom i ne odustajte.

Vreme je da se prestane sa podrškom IE6. Tačka.
______________________________________________________________________________________________________________

Ovaj članak je poslao Dan Rubin u Sredu, 3. Septembra, 2008.

Kategorije: Komentare po ovom članku možete pratiti preko RSS 2.0 podrške.
Published (Last edited): 21-11-2012 , source: http://superfluousbanter.org/archives/2008/09/the-final-word-on-ie6/