Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web development, networking and server security. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

DISLIN Početna strana
Dobrodošli na početnu stranu softvera za crtanje naučnih podataka DISLIN .

DISLIN je biblioteka višeg nivoa za prikazivanje podataka kao što su krive, polar plots , bar graphs , pie charts , 3D-color plots , površine , konture i mape.

Namera je da DISLIN za naučnike i programere bude moćan i lak softverski paket za korišćenje. Postoji samo nekoliko grafičkih rutina sa kratkom listom parametara potrebnih da se prikaže željeni grafički izlaz. Velika raznovrsnost parametara i rutina može se upotrebiti za kreiranje individualnih grafika.

Softver je dostupan za više C, Fortran 77 i Fortran 90/95 kompilatora na operativnim sistemima UNIX, Linux, FreeBSD, OpenVMS, Windows, Mac OSX and MS-DOS. DISLIN programi su vrlo nezavisni od vrste operativnog sistema, mogu se preneti sa jednog oprativnog sistema na drugi operativni sistem bez ikakvih promena.

Neki operativni sistemi, programski jezici Perl , Python , Java , Ruby i C/C++ interpreter Ch takodje imaju DISLIN podršku. DISLIN interpreter DISGCL je dostupan na svim podržanim operativnim sistemima. Pogledajte kompletnu listu svih podržanih operativnih sistema i kompajlera.

Kratak opis svih DISLIN osobina dat je u Pregledu dok se detaljna specifikacija može pronaći u online uputstvu i u abecednom redosledu svih DISLIN rutina. Online upustvo može se takodje preuzeti u HTML formatu kao kompresovani tar file . Štampana DISLIN knjiga može se naručiti ovde , ili direktno od autora. Poslednja, ali ne i zadnja je PowerPoint DISLIN prezentacija dostupna kroz file dislin.ppt .

DISLIN je beplatan za ne-komercijalnu upotrebu. Na sajtu su dostupne licence za komercijalnu upotrebu ili samo za DISLIN podršku.

DISLIN softver ili uputstva mogu se preuzeti sa HTML ili sa FTP servera.Published (Last edited): 11-10-2012 , source: http://www.mps.mpg.de/dislin/