Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web development, networking and server security. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

DNS Informaciona alatka
Postoji mnogo DNS alatki dostupnih kao online resurs i malih olakšica koje možete preuzeti i pokrenuti sami.

U DNS alatke spadaju one koje mogu da daju informacije i obavljaju sledeće zadatke: Whois informacija sadrži podatke koje se nalaze u pojedinim riznicama o registraciji domena i vlasništva i može biti veoma korisna. Glavna autoritativna tela su:

IANA - Internet Assigned Numbers Authority (Ustanova koja nadgleda internet dodeljivanje IP adresa)
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Internet korporacija za dodeljivanje brojeva i imena).
NRO - Number Resource Organisation (Izvor brojeva organizacija)
RIR - Regionalni Internet Registri : Sastavio sam listu online alatki / sajtova i raznih informacija koje možete da prikupite a koje vam mogu pomoći u Vašem Vulnerability Assessment/ Penetration testu : Ovi web resursi će pružiti obilje informacija, naročito o DNS-u a to uključuje : Rečnik pojmova:
Autonomni sistem (АS). Ovo je kolekcija mreža i rutera pod kontrolom jednog ili više entiteta koji predstavlja zajedničku politiku usmeravanja ka internetu. Obično se predstavlja formatom AS11222. Svaki AS ima dodeljen jedinstveni broj, (ASN), a dodeljuje ga IANA-a. Postoje dva tipa, javni, (1-64511) i privatni (64512-65534).

Border Gateway Protocol (BGP). BGP je protokol rutiranja koji pokreće internet kakav danas poznajemo. BGP održava unutrašnju listu IP mreža koje obuhvataju pokazatelje koji omogućavaju utvrđivanje kako se može postići mreža putem AS-a. BGP pravi odluke rutiranja na osnovu brojnih faktora, uključujući moguće putanje, pravila mreže itd. To se takođe može opisati kao protokol putanje vektora.

Domain Name System (DNS).DNS je sistem koji čuva mrežne zapise na hijerarhijski način, koji kada se to zatraži omogućava prevođenje imena domena u IP adrese. Takođe, u ove zapise su uključeni i detalji mail razmene servera koji pomažu u procesu elektronske razmene pošte.

Layer Four Traceroute (LFT). LFT je poboljšana traceroute-a koja kada se izvršava pruža druge korisne informacije za korisnika, kao što je AS broj, pregled netblock imena itd.

Name Server Lookup (nslookup) (Pretraživanje imena servera). Nslookup se može koristiti na više platformi operativnih sistema radi traženja IP informacija koje se odnose na određenu mrežu ili računar korišćenjem DNS zahteva za pronalaženje.

Network Node(Čvor mreže).Network node je bilo koja mašina ili uređaj povezana na mrežu. Peering.(Piring). Piring se generalno naziva svaki aranžman između Internet provajdera (ISPs) koji omogućava razmenu saobraćaja.

Ping. Ping je komandno linijska altka pomoću koje se utvrđuje da li je konkretni host aktivan i dostupan na udaljenoj mreži. Ping obično funkcionaše slanjem ICMP eho zahtev paketa ( može takođe biti TCP ) određenom host-u u nadi da će dobiti eho odgovor. Tipična vraćena informacija takođe uključuje odgovor nazvan round-trip vreme i ako je neki od paketa izgubljen u prenosu između domaćina.

Point of Presence (POP). POP је fizička veza između dve tačke različitih lokacija.

Reverse DNS lookup (rDNS)(Obrnuto DNS pretraživanje). rDNS је obrnut proces DNS pretraživanja, gde korisnik već zna IP adresu host-a i želi da utvrdi ime host-a. Routing Assets Database, (RADB). RADB je baza podataka za pretraživanje koja sadrži veliki broj informacija o mrežnoj dostupnosti.

Traceroute (tracert). Tracert je na komandnoj liniji zasnovana alatka koja se koristi za određivanje rute kojom se kreću paketi širom IP mreže. Trasa koja je napravljena je u formatu broja hop-ova ka cilju, svaki je sve bliži izvoru. Razne zakasnele informacije se takođe vraćaju korisniku.Published (Last edited): 06-11-2012 , source: http://www.vulnerabilityassessment.co.uk/dns_tools.htm