Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web development, networking and server security. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Dobrodošlica i uvod u XCircuit
XCircuit: Brzi početak

Okvirna verzija XCircuit sajta ima nekoliko stavki menija dole sa leve strane. Pristup ovoj stranici je iz "Welcome" dugmeta u meniju. Ako tražite da preuzmete najnoviju verziju, izaberite "Downloads". Za sastavljanje i instaliranje uputstva, izaberite "Install". Za podučavanja na mreži, idite na "Tutorial". Za onlajn dokumentaciju idite na "Reference". Imajte na umu da TCLprevodilac komandne linije referenci je na posebnoj web stranici, mada se može naći u sadržaju na Reference web stranici. Slično tome, PostScript reference strana iscrtava format datoteke koja je koršćena od strane XCircuit-a za čuvanje stranica, ali ona je na zasebnoj web stranici. Diskusije o XCircuit se sprovode slanjem spiska na e-mail opencircuitdesign.com.

XCircuit: Predstavljanje

Postoje programi za crtanje, a tu su i programi za šematsko snimanje. Svi programi za šematsko snimanje će stvarati proizvode za uključivanje u publikacije. Međutim, ovi programi imaju različite ciljeve, i oni to pokazuju. Retko je proizvod programa za šematskio snimanje zaista pogodan za objavljivanje, često nije ni čitljiv, ili ne može da bude srazmeran. Inženjeri koji zaista žele da imaju korisni šematski crtež kola obično ponovo iscrtavaju kolo u uopštenom programu za crtanje, što može biti i dosadno i sklono uvođenju novih grešaka.

XCircuit je UNIKS/X11 (i Windows, ili Windows koristi Cygwin i the Cygwin X-Server) program za crtanje kvalitetno objavljivanih električnih kola, šematskih dijagrama i sličnih podataka, kao i proizvođenje liste veza kola kroz šematsko snimanje. XCircuit smatra kola kao inherentno hijerarhijska, i piše hijerarhijski, i proizvod PostScript, i SPICE liste veza. Elektronske komponente se čuvaju i preuzete su iz biblioteka koje su u potpunosti izmenjive. XCircuit ne razlikuje poseban umetnički izraz iz crtanja kola, on održava fleksibilnost u stilu, bez ugrožavanja snage šematskog snimanjja.

XCircuit je dovoljno fleksibilan da se koristi kao generički program za crtanje bilo čega, i da je konkurentan sa moćnim programima kao što su “xfig". To je posebno dobro za bilo koji zadatak koji zahteva ponоvno korišćenje standardnog seta grafičkih objekata, uključujući arhitektonsko crtanje, štampanje oblika rasporeda kola, i (moj lični favorit) tipografiju muzike (videti moju Music Page za primere).


XCircuit ekran. Kliknite ovde za pun pogled na sample screen (43KB GIF uhvatiti korišćenjem xv).Kliknite ovde za primer ekrana koji prikazuje podrazumevani circuit library page iz circuit-a (22kb GIF uhvatiti korišćenjem xv). Imajte na umu da krajnji korisnik može urediti sve objekte, kreira nove objekte, i da napravi lične biblioteke objekata.

XCircuit je napisao i održava TimEdvards,koji je trenutno sa MultiGiG, Inc, iz San Hozea, Kalifornija (Tim živi u Merilendu i radi na daljinu). Život XCircuit-a je započeo u leto 1993, kao program za crtanje koji će da pruži dijagrame kola za dodiplomski kurs elektrotehnike u Johns Hopkins University Whiting School, inženjering honorarnih programa. Od tada, on se proširio da obuhvati šematske snimke i da bude korišćen od strane ljudi širom sveta za obe prezentacije, i sa, i za EDA (Electonic Design Automation) alat.

Snaga programskih jezika

Proizvod XCircuit-a je PostScript i samo PostScript (ako ne računamo net liste kreirane od šematskih snimaka). Neko veoma dobar može pitati "zašto?". Većina grafičkih programa zadrži proizvodnju u prilagođenom formatu (fig. datoteke za xfig, na primer) i prevesti u druge grafičke formate da stvoriti proizvod. Evo nekih razloga da preduzme drugačiji pristup:

1. PostScript je programski jezik.. Većina ljudi misle da je PostScript kao proizvodni format za laserske štampače. Ali to je zaista pravi programski jezik, stek jezik, optimizovan za dvodimenzionalne grafike, ali u stanju da zadovolji uobičajene zahteve programa: Promenljive, nizove, stringove, definicije, petlje, kondicionale, itd
2. PostScript je skoro univerzalan. Ghostscript, blagoslovljena srca posvećenih programera koji su ga napravili takvog, on je PostScript prevodilac otvorenog koda (npr. prikazivanje motora) koji može biti sastavljen na svim glavnim operativnim sistemima i koji mogu prevesti PostScript u većini velikih jezika za štampanje grafičkih formata (osim za one koji zbog sopstvenog hendikepa, cepidlače oko kršenja autorskih prava).

Mislite o odnosu XCircuit-a prema PostScript-u poput odnosa LaTeX-a prema TeX-u: TeX je programski jezik, jednom optimizovan za slaganje teksta. To nije bila proizvoljna odluka Donald Knuth-a da napravi TeX tako otvorenog tipa, a rezultat je da TeX važi za najboljeg slovoslagača na raspolaganju. Ne postoji ništa što TeX ne može uraditi, iako shvatamo kako može da bude pravi trn u oku. LaTeX definiše skup makroa koji efektivno ograničavaju obim TeX-a za prosečnog korisnika, tako da može da se koncentriše na pisanje umesto na programiranje. Isto tako, XCircuit definiše skup makroa koji ograničavaju obim PostScript-u pa prosečan korisnik može da se koncentriše na crtež umesto na programiranje. Detalji definicija PostScript-a koje su korišćene u proizvodu xcircuit-a se mogu naći na XCircuit PostScript Reference stranici.

Kao produžetak ideje “moći programskih jezika,'' XCircuit sada čini obimnu upotrebu TCL jezika u skriptama kao komandujućeg prevodioca. Korišćenje TCL skripti da tumače i kontrolišu xcircuit unutrašnje strukture podataka omogućava da krajnji korisnik promeni ponašanje xcircuit-a tako da odgovara njegovim sopstvenim potrebama. Trenutni rad na dodavanju mogućnosti da xcircuit (za razliku od uobičajenog neusklaženog rada ispravljača grešaka) pokuša da zadrži trenutni interfejs manje ili više isti, i da definišei nove mogućnosti kroz TCL skripte. Pogledajte XCircuit TCL Reference stranicu za detalje o proširenom TCL prevodiocu interfejsa XCircuit-a.

Kako da privučete šematske dijagrame

Čak i najbolja računarska pomoć softvera za crtanje kola se može koristiti za generisanje bednih dijagrama kola- Nemojte dozvoliti da se to desi i vama! Naučite kako da nacrtate dobre šeme kola od stručnjaka. Preneto iz Horowitz and Hill, The Art of Electronics, 2nd ed., Uz dozvolu izdavača, Cambridge University Press. Suštinski deo obrazovanja svakog elektroinženjer je obrazovanje.

XCircuit primeri iz realnog sveta

Najobimnija upotreba xcircuit-a za objavljivanje do sada (koliko ja znam)je Tony Kuphaldt-ova Lessons In Electric Circuits, brišući elektronske udžbenike dostupne za besplatno preuzimanje sa ibiblio.org.Ovaj online udžbenik je odličan uvod u elektroniku i elektronska kola, velikodušno opremljen sa šemama, ilustracijama projekata integrisanih ploča,i fotografijama. Ovaj link je obezbeđen uz dozvolu autora.

Moja teza je jedan primer gde sam intenzivno koristio XCircuit, i za dijagrame, i za figure kola. Drugi je upotreba knjiga Statistical Methods For Speech Recognition od Frederick Jelinek’a(MIT Press, 1997), za koji sam nacrtao figure, uglavnom mrežne veze dijagrama za Hidden Markov Models. Ako znate za druga objavljivanja koje su koristile xcircuit, molim Vas da me obavestite kako bih mogao da ih uključim ovde.

Pomoć!

Kao mrtvak koji radi (dobro, zapravo, ja sam više od istraživačkog naučnika/inženjer koji dobija da radi na izuzetno zabavnim stvarima), koji je do sada bio neuspešan u tome da dobije da njegova laboratorija plati IR&D račun za razvoj CAD softvera otvorenog tipa, ne mogu da se pretvaram da sam u stanju da održim korak sa zahtevima za razvoj programa. Postanite programer! Razvoj na osnovni C koda XCircuit je postavljen kroz SourceForge, i lako je postati deo tima za razvijanje koda. Osim toga, kako XCircuit napreduje ka modelu kompaktnog, efikasno jezgro C/X11 programa proteže Tcl prevodioca kontrolišući sve one za koje brzina nije jak faktor, ali fleksibilnost jeste, mnogo razvojnog rada i programskih ekstenzija će biti napisano kao Tcl skripte, osim iz CVS izvora. Proširite XCircuit-ovu korisnost postavljanjem Vaših skripti!

Upozorenje krajnjim korisnikom

Deo snage softvera otvorenog koda je da imate izbor! Postoji mnogo alternativnih programa. Najbolji resurs koji sam našao je (bio) web stranica Tomi Engdahl-a na Helsinškom univerzitetu za tehnologiju (HUT), Finska. Ova stranica je sada proširena i održava se od strane organizacije pod nazivom e-Panorama.net.Postoje softverski linkovi i na Linux, i Windows softverima, i kategorijama za crtanje, šematskim snimcima, PCB rasporedima, i drugim.

Ja sam svestan da sam na više načina duplirao funkcije takvih programa kao ``xfig'' i Caltech-ove "chipmunk" alatke "until''.Moje opravdanje je da ovi programi i dalje nemaju dobar osećaj hijerarhije i oni ne proizvode PostScript direktno, pa često naprave velike datoteke u odnosu na one iz xcircuit-a. Takođe, oni nemaju ugrađene i korisnički definisane kataloge stavki, što je neophodno za crteže sa velikim brojem slučajeva nekoliko objekata, kao što možete dobiti sa kružnim dijagramima, arhitektonskim crtanjem, itd. Niti mogu rukovati sa više stranica u proizvodnji u jednom fajlu, i tako dalje. Dakle, iako sam opisao “xcircuit'' kao alat za crtanje opšte namene, ako zaista tražite program opšte namene za crtanje, razmislite o nečemu kao što je xfig, koji je moćan i dobro razvijen. Međutim, sa svakom novom verzijom, xcircuit je sve moćniji i lakši za korišćenje (da, to je ono što svi kažu, kažeš sam sebi).

Xcircuit je unapređen za laku upotrebu u stvaranju kola Pored toga, šematska snimanja karakteristika omogućavaju izvoz od šematskih kola, do formata net liste veza kao “spice”,”sim'' i “pcb''. Spajs proizvod je potpuno hijerarhijski, nadmašujući sposobnost većine (ako ne svih?) ostalih sistema šematskog snimanja tako što automatski generiše sub kola od crteža, određuje pin veze u sub kolima iz konteksta,a ne samo od određenih pinova. Sub kola nisu samo simboli sa svojstvenim povezanim šemama, već i svaki skup uređaja i mreža koji su prikupljeni u biblioteci objekata. Razvoj XCircuit se kreće u pravom smeru za PCB inženjere. Konkretno, razvoj paralele rade na pcb programima otvorenog koda, u pokušaju da naprave XCircuit korisnim alatom za šematsko snimanje PCB net listi i listi vezanih za validaciju.

Published (Last edited): 27-11-2012 , source: http://opencircuitdesign.com/xcircuit/index.html