Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web servers, web development, networking and security services. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Јednostavna demonstracijaOvom prilikom demonstriramo efikasnost neuronske mreže određenim “lažnim” podacima:Ovde je dostupan i besplatni izvorni kod za korišćenje backpropagation algoritma kako bi se neuronska mreža uklopila u parove ulaznih vektora i ciljanih vektora.
  • Preuzmite v0.60: nnet.tar.gz (1 mb, uključuje kompilovane binarne kodove koji Vam mogu pomoći!)
Uslovi su F90 kompilator i numerički algoritmi. Numerički algoritmi su potrebni samo za predviđanje dekompozicije singularnih vrednosti, ne za neuronsku mrežu. Ali softver za numeričke algoritme bi mogao da Vas košta oko $100. Zato zgrabite kreditne karticu Vašeg savetnika, kupite softver, preuzmite ga, odzipujte ga, izvadite iz tar formata i imenujte recipes_f-90 algoritme u Makefile-u sa NRROOT. To je sve što treba da uradite.

Fortran kompilator za Vas može biti besplatan, ako uspete da uzmete Intel Fortran Kompilator. Za pravljenje nacrta biće Vam potreban moj simpleSVG. Takođe će Vam trebati uobičajen Unix/Linux (Ubuntu 8.04 za mene) softver: inkscape, gnumake i python. Evo primera kako koristiti softver: sada dodajte nnet/exe i nnet/scripts tu Vaš zapis, najbolje u Vaš .bashrcLearning više:


gunzip nnet.tar.gz
tar -xvf nnet.tar
cd nnet
ls
cd scripts 
chmod u+x *.py
cd ../bin
make nn
make svd
now add nnet/exe and nnet/scripts to your path, preferably in your .bashrc

cd ../mock
chmod u+x dothis
dothis 


Naucite vise:
  • Pročitajte sve “Readme” fajlove, posebno one u simulacionom (mock) direktorijumu.

  • Phyton programi nemaju puno pomoćnih funkcija, npr: mseplot.py --help.

Nekoliko napomena:
  • hashplot.py može precizno da napravi raspršne šablone sa preklopnim tačkama, prilagođavajući delokrug tačke. Pročitajte dodatne komentare. Preklapanje podataka se vrlo često dešava kada se prave raspršni šabloni sa meteorološkim podacima (temperatura naspram pravca vetra, na primer). Ipak, hash mogućnosti nisu potrebne kod ovih simulacijskih podataka jer se tačke ne preklapaju.

  • Program neuronske mreže je dizajniran da radi sa podacima na skali između -1 i 1.

Takođe možete pogledati АМОS neuronske mreže za temperaturu vazduha na području SFO. Da biste saznali više o neuronskim mrežama, pogledajte često postavljanja pitanja (FAQ). Takođe možete uzeti i moj davni seminar Neuronske mreže za zabavu i za meteorologe. Komentari? bfiedler@ou.edu
Published (Last edited): 12-09-2012 , source: http://mensch.org/neural/