Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web servers, web development, networking and security services. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Elektronski onlajn katalog Jeff Vitter-aJeffrey S. Vitter

Univerzitet Kanzasa


Ovaj popis Vam pruža pristup onlajn biblioteci u kojoj je nekoliko mojih skorijih izdanja i u nekim slučajevima još nekoliko letimičnih pregleda mojih govora. Većina radova i govora se bavi dizajnom i analizom algoritama i strukture podataka. Grubo su grupisani po hronološkom redu, prema karakterističnim temama koje su navedene u daljem tekstu. Lista prve sekcije sadrži uglavnom neka opšta istraživanja i opširnije rukopise kao što su moja knjiga Algorithms and Data Structures for External Memory i druga knjiga Efficient Algorithms for MPEG Video Compression , kao i moj udžbenik za početnike primer on how to write (kako pisati) .

Kliknite na polje teme, zatim ćete videti listu radova sa tom tematikom. Ako kliknete na naslov rada, otvoriće Vam se Adobe pdf format verzija rada.

Neki radovi se nalaze u više tema. Na primer, radovi o I/O efikasnim algoritmima za geometrijske probleme se nalaze i u sekciji External Memory Algorithms (algoritmi eksterne memorije) i sekciji za Computational Geometry (računarsku geometriju). Moj novi rad o entropijski kompresovanim stukturama podataka (entropy-compressed data structures) je naveden i u sekciji baza podataka (Database) i u sekciji o kompresovanju podataka (Data Compression).

Podstičem Vas da kopirate i distribuirate ove radove, za bilo koju nekomercijalnu upotrebu, besplatno. Međutim, ako će neki novac biti u pitanju (sem onoga potrebnog za reprodukciju radova) trebače Vam moja dozvola, napismeno.

Čitav moj CV curriculum vitæ je dostupan na internetu. To je lista svih mojih izdanja. Dosta izdanja u CV-u nije navedena u daljem tekstu, ali su dostupne kao štampane verzije (hardcopy), za te radove možete mi poslati E-mail na adresu jsv @ ku.edu. Ako nađete neke greške ili imate problema sa preuzimanjem radova, molim Vas da me kontakirate E-mail-om.Published (Last edited): 28-09-2012 , source: http://www.ittc.ku.edu/~jsv/Papers/catalog/