Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web development, networking and server security. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Elementi stilskog slaganja

Primetio sam brojne greške koje ljudi često prave u tekstu koji je napisan pomoću računara. Neka od ovih zapažanja sam ovde obavestio, u određenom redosledu. Molimo Vas da pročitate ovaj fajl pažljivo (koristite veliki font na svom web browseru da bi mogli da ga čitaju), dobili ste pravila ovde od srca, i vi ćete proizvoditi bolji tekst.

Možda želite da se osvrnemo na druge odrednice dokumenata .

Razmaci sa tačkama

Posle svake tačke sledi razmak (ali ne prethodi po jedan). Reci

     her badly. Then
   

i ne

     her badly.Then
   

ili

     her badly . Then
   

Razmaci i zarezi

Ista pravila za zarezom: nikada ne stavljaj razmak ispred, uvek stavi razmak posle.

Ista pravila važe za dvotačke:.Nikad ne stavljaj razmak ranije, uvek razmak posle.

Unajkrsne reference na slikama,sekcijama.

Kapitalne zajedničke imenicu u unakrsnim referencama. I.e, Reci

     we will return to this issue in Section 4
   

i ne

     we will return to this issue in section 4
   

Nestandardne zajedničke imenice su ovde sekcija, slika i tabela. Ne koristite reč grafikon,samo MBAs to radi.

Svaka slika ili tabela koja se pominje u tekstu mora biti u dokumentu.

Svaki figura ili tabela koja je u dokumentu, moraju biti navedeni u tekstu -..treba da budu sami, bez ikakvih veza u tekstu.

Greške u brojkama

Kada etiketama ose, počinju velikim sa slovom i nemaju tačku. Nemojte koristiti skraćenice u meri u kojoj je ljudski moguće. Sve sledeći je pogrešno: "ne hrane kredit" ili "NFC" ili "ne hrane kredit." ili "Ne Hrana Kredit" ili "Ne hrane kredit.". Ispravan string je: "Ne hrana kredit".

Kada ubacite u lateks, u redu je da se izmeni u širinu ili visinu kada radite ali, ako izmenite oboje, to je verovatno da ćete upropastiti odnos ekrana.

Pravila za plutajućih objekata

Budite sigurni da će centar figure ili tabele koja je unutar plutujućeg objekta biti.

Plutajući objekat (tj. tabela ili slika) mora uvek biti smešten odmah iznad paragrafa gde se prvi put pominju. Izaberite plutajući stil plasmana - e.g. npr [TP] -., A zatim ga držati dosledno kroz ceo dokument.

Prilikom pisanja kompjuterskog programa, možete da koristite sve vrste čudnih simbola, kao što su GDP.POP.SA. ali, kada čitalac vidi tabelu ili figuru, svi tragovi kompijutera treba da budu potpuno lišeni napolje. Ceo tekst vidljiv u slici ili sto mora da bude jednostavan razumljiv engleski tekst.

Ovde je šablon koji je koristan:


   \begin{table}[tp]

    \floatintro{Introductory text. Introductory text. Introductory
    text. Introductory text. Introductory text. Introductory
    text. Introductory text. Introductory text. Introductory
    text. Introductory text.

    Introductory text. Introductory text. Introductory
    text. Introductory text. Introductory text. Introductory
    text. Introductory text. Introductory text.}

    {\footnotesize\begin{center}
     \begin{tabular}
      Your table goes here.
     \end{tabular}
    \end{center}}

    \caption{String}\label{t:blah}
   \end{table}

   Para that references table. Para that references table. Para
   that references table. Para that references table. Para that
   references table. Para that references table. These results are
   shown in Table \ref{t:token}. Para that references table. Para
   that references table. Para that references table. Para that
   references table.
   

Uvodni tekst treba da bude samostalan, a imaju za cilj zadovoljavanje interesa lica koji letimično pregledavaju papir, ignorišući , i samo čitanju sve tabele i brojke. Bićete šokirani na broj ljudi koji to rade. Budite sigurni da ćete pomoći ovoj osoba da pročita tabelu, Asif gde ste stajali pored njega vodi ga na ono što se dešava. Ako imate posebne karakteristike kao što su da neki brojevi budu podebljani, budite sigurni da objasnite zašto su oni tamo.

Izbegavanje višak.

Budite oprezni sa viškom prostora. Dobar slovoslagač kao TeX je pametan o ignorisanju prostora u većem broju konteksta, ali većina GUI sistema su glupi o tome.

Zagrade

Nikada ne stavljajte razmak nakon (i nikad ne stavljajte razmak posle a)Dakle, reći:

     that had never (earlier) taken place
   

ali sve ove verzije su pogrešne:

     that had never ( earlier) taken place
     that had never (earlier ) taken place
     that had never ( earlier ) taken place
     that had never( earlier) taken place
     that had never(earlier) taken place
   

Izbor znakova zagrada

Osim što veoma posebni razlozi nalažu drugačije, vi samo koristite jednostavne zagrade tj. '(') u toku teksta. Nikada ne koristite zagrade ili uglaste zagradama.

Greške sa matmodama u Tex-u.

Tek korisnici čuvajte: sve što radite unutar mathmode-a vrši se u fontu matematike. To dovodi do mnogih grešaka. Primer:. kada kažete

     $ log(x) $
   

Vi govorite TeKs postoji promenljiva zove $ l $, pomnoženo promenljivu zove $ o $ pomnožen funkcijom $ g (k) $. Razmislite koliko TeKs će učiniti $ $ ki - on misli da ste množenjem $ k $ i $ i $$..

U tom slučaju, rešenje je $ \ log (k) Greške sličnog karaktera koje obiluju su: $ 2 ^ {II} $ (TeKs misli eksponiranje je $ n $ pomnoži $ d $), $ min (b) $ (TeKs misli $ m $ pomnoži $ i $ pomnoži $ n (b) $, itd

\ tekt {blah} ispada iz mathmode-a i brine o prostoru i pravilnom fontu.

Obrnuto, ne radite stvari u običnom koji treba da bude u režimu matematike. Npr kažu $ t $ statistika i $ p $ vrednost sekcija.

Definisanje sekcije, podsekcije...

Budite disciplinovani o sekcijama, podsekcije. Najlakši način da ste disciplinovani je da koristite lateks. Budite svesni svakog naslova koji koristite. Budite svesni svakog naslova koji koristite. Nemojte ga samo označi kao polucrna slova. Koristite numerisanje šeme, i razmislite o stablu strukturirane organizacije celog dokumenta koji radite.

LaTeKs generiše TOC za vas besplatno. Samo da kažem \ tableofcontents u glavnom telu dokumenta, a ti ćeš ga dobiti. Gledajte na to mnogo puta i mislite o tome kako možete da organizujete drugačiji dokument. TOC je arhitektura dokumenta, zahteva visok nivo misli koja se razlikuje od detaljnog teksta dokumenta.

Svaki odeljak / pododeljak treba da ima razuman naslov -. razmišljaju o tome kao o kratakom sloganu koji sažima ono što vi pokušavate u odeljaku / pododeljaku. To bi trebalo orijentisati čitaoca o tome šta vi pokušavate da uradite. Deo naslov "Poglavlje 4" je kao loš naslov knjige "Knjiga 4" ili pesme pod nazivom "Poema 4" .

Izbegavajte promene pisma i promene broja znakova po inču

Izbegavajte promene pisma ili mrkle (promene broja znakova po inču) promene! odaberite vrlo jasan, jednostavan stil i da ceo dokument izgleda dosledan jednom. Jos jednom, najjednostavniji način da se snađete u ovoj disciplini je da se koristi lateX. Na primer, često koriste ovaj stil: sve je normalno telo teksta (npr. 11 poen), osim nabrojanih, ili liste nabrajanja, koje su jedan bod manje. Kada odaberete pravilo kao.. ovo, budite dosledni u tome kako se primenjuje tokom celog dokumenta. Slučajne sklopke u fontu ili terenu ili između redova razmaka su uznemirujući.

Uloga taksativnog nabraja

Sekcija tačka ili subsubsection uvek treba prvo krenuti sa tela teksta. Onda, nakon toga , možete otići u itemize / nabrajati / opis je nezgrapan da skoči u listu odmah posle naslova odeljka, pododeljka od subsubsection.

Fusnote

Ako se fusnota dešava unutar rečenice ne treba da postoji razmak između reči i superscript -broja. Ako se fusnota dešava na kraju rečenice, onda eksponiranje-broja uvek dolazi posle tačke, bez vodećeg razmaka uvek postoji razmak posle eksponiranje-broja. Dole, u tekstu fusnote same , ne postoji razmak posle broja.

Fusnota treba da bude kompletna rečenica, počevši sa velikim slovom i završava sa tačkom. Fusnoti treba da bude čitljiva i kompletna rečenica, čak i ako čitalac ne čita tekst prethodne fusnote. Ostavljanje odlomka parcijalnih rečenica kao fusnote je jedna od najčešćih grešaka koje čak iskusni pisci čine.

Ukratko, uvek kažem:

     This is a sentence.\footnote{This is a footnote.}
   

Sve je to pogrešno - po

     This is a sentence.\footnote{This is a footnote}
     This is a sentence\footnote{This is a footnote.}.
     This is a sentence.\footnote{ This is a footnote.}
     This is a sentence.\footnote{This is a footnote.}.
     This is a sentence\footnote{This is a footnote}.
     This is a sentence. \footnote{This is a footnote.}
   

stavkama liste zahtevaju savršene rečenice

Mnogi ljudi manje obraćaju pažnju na gramatiku u taksativno nabrojanim listama Kada kažu:

    \item This life is a test.
   

sve sledeće sam često našao, i pogrešno

    \item This life is a test
    \item this life is a test
    \item This life is test.
   

- Poruka:.Svaki unos u stavkama liste mora da bude savršena rečenica, počevši sa slovom i da se završava sa tačkom

Izbegavajte grandioznu kapitalizaciju

Reci "Filozofske posledice parcijalnih diferencijalnih jednačina. "umesto" Filozofska Posledice parcijalnih diferencijalnih jednačina ". Uštedite do kapitalizacije slova za samo imenice.

U portiklu fajlova, to znači da morate da izričito kapitalizuje imenice i prvu reč posle dve tačke. Kao na primer:

    title={Ferreting out tunneling: {An} application to {Indian} business groups}
   

Inicijali

Kada hoćeš da kažeš IMF, imate tačno dva izbora: možete reći ili I.M.F. (za nepoznatim i nestandardnim imenom) ili kažete \ tektsc {} IMF - to je pogrešno reći IMF.

Valute

Reci 'Rs.500 "baš kao što bi rekao" 10 miliona dolara. "Ne sme biti razmaka pre brojem.

Minus i plus znaci

Normalnan TeX '-' je crtica, a ne znak minus. Reci " $ $ -22.1 'kada želite da kažete -22.1. Lakše je imati politiku koja plus ili minus znaci su i jedno i drugo uvukla u dolarima,

Veličina slova konvencija

Dobra konvencija je da se koristi normalano pismo(slova)za telo, idite jedan stop manje za nabrojani / navedena lista, i idite dva koraka manje za plutajućim tabelama.

Da bude jasna crtica, endash i emdashse

Crtice se koristi za podelu reči i složenih reči (npr. sve-Indija) Endashes (-)...koriste između opsega brojeva i datuma Emdashes (- -) se koristi između fraza rečenici.

Navodnici

Moderan stil je da se izbegnu dvostruki navodnici. Koristite apostrofe i navodnike. Kao primer, kažu: On je verovao da je `veoma važno" da se ovo uradi pravo

Mathmode

ne kažeš

     $(1-r) * (1-p) * V$
   

kad misliš

     $(1-r)(1-p)V$
   

.(to je glupo koristiti '*' prilikom pisanja matematike)

"To je" protiv "njegove"

"To je" je sleng za "to je" sleng nikada ne spada u tehničko pisanje. Tako jednostavno pravilo da zapamtite jeste da:.. Nikada ne kažete "to je" Ako mislite da je "", kažete "to je:" Ako mislite na posesivnu verziju, kažete "to je" Primeri: Očigledno je da tamo gde ono što je potrebno jeste "to je", ili da slede sopstveni interes

Kao prvoj aproksimaciji, sef pravilo je: nikada ne koristi "'" u profesionalnom pisanju.

Tabele

Tabele su stalan izvor lošeg kvaliteta priprema. Pogled dobrih tebela je dovoljan da se vidi kako su one urađene .Koristite lateX kako bismo negovali discipline u tome kako tabela treba da izgleda. Treba da izgleda uredno i redovno.

Uvek isustite veličinu slova za tabelu.

Skoro nikada ne koristite vertikalne linije.

U sve kolone treba da budu naslov. Nikada ne koristite podebljan tekst za naslov kolone.

Kolona mora biti razumna. Često se za dugi naslov kolone primorava široka kolona i tada izgleda ružno.Budite oprezni. Ili koristite kratak naziv kolone ili šire kolone naslove preko više linija.

Numeričke kolone moraju uvek da bude pravo poravljavane. Predstavljajući numeričke vrednosti, izaberite jedan stil i drži se toga. Npr, ako ćeš da kažeš 1.830 jednom onda ne kažu 2065 na drugom mestu.. Kada postoje decimale, sve brojeve u okviru jedne tabele mora imati identičan broj decimalnih mesta: nemojte slučajno koleba o stavljanju različit broj mesta na različitim brojevima.

Nemojte koristiti notaciju kao 7.34e-4. Prelom ovog pravila koristiće lateX i bez obzira šta radite, ne bežite od decimalnog teksta.

Koristite horizontalnu pravu pre i posle naslova kolona.

Čitav objekat plutajućih (tabela) mora odmah da se pojavi pred stava gde se sto prvi put pominje. Forvard referenca (pominjanje tabelu pre nego što se pojavio) treba izbegavati.

Nemojte slučajno bacati dodatne linije u tabelu. Vizuelno formatiranje tabele mora biti pažljivo uradđemo. odražava brigu i misliUmesto

Ovi naslovi su kolone

        Scheme & Net Inflows (Apr-Mar) 2006-07 & Net Inflows (Apr-Mar) 2007-08 
   

umesto toga, stavio " Neto prilivi "u naslovu i kaže:

        Scheme & 2006-07 & 2007-08 
   

pravopis koji odgovara vašem lokalitetu

Ako živite u zemlji koja koristi britanske pravopis (npr. završena i nije završen), onda budite sigurni da koriste britanski pravopis čak i ako to zahteva ubeđivanje softver o tome šta želite da radite.

Izbegavajte WikiWords

Ljudi koji provode previše vremena oko računara imaju tendenciju da prave grešku u odustajanju `WikiWords '- izraze poput MonetarnaPolitika. Nemojte Umesto toga da kažete` monetarna politika. "., ili još bolje:` monetarnaMnogo toga se zasniva na idejama iz biografije Radhakrishnan-a .

Najbolja priprema neće nadoknaditi loše pisanje. Evo nekoliko saveta od majstora.

Published (Last edited): 06-04-2013 , source: http://www.mayin.org/ajayshah/MISC/typesetting-etiquette.html