Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web development, networking and server security. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Forth-priče o uspehu


Forth se može naći u:

 • vazduhoplovstvu(uključujući space šatl)
 • ugradjenim sistemima
 • otvorenom Firmware/ otvorenom Boot-u / jednom laptopu po detetu
 • аstronomiji
 • океanografiji
 • električnom inžinjeringu
 • primeni oskudnih resursa
 • matematici
 • novim i eksperimentalnim harvardskim platformama
 • Windows, Mac, DOS, Unix i samoodržavajućim programima
 • mikrokontrolerima
 • ... i mnogim drugima!

  Primenu Forth-a u svemiru јe originalno sastavio sada već penzionisani NASA naučnik Džejms Raš i postavio na http://forth.gsfc.nasa.gov/.Оd tada je uklonjena sa sajta,ali je arhivirana ovde i ovde.


   Beleške o primeni su na FORTH,Inc .

Primena u muzici


Forth i Computer Music na Tehnologija u muzici i odeljenje Primenjenih Umetnosti ( TIMARA) na Оberlin Konzervatorijumu - 04/28/2006

ceo članak

ТalberTronics - projekat Džona Talberta

1984

Prototip MIDI HORN je napravljen.To je kombinovani kontroler sa senzorom pritiska,8 prekidača i nekoliko slajdera/pedala.Podaci kontrolera se napajaju samo jednim Z8 mikrokompjuterom koji interpretuje podatke i i pretvara ih u MIDI kontrolne signale.Forth jezik je korišćen za programiranje uredjaja pošto se BASIC pokazao sporim.

1987

Konačna verzija MIDI Horn-a je stvorena. To je MIDI kontroler instrument baziran na jednopločnom mikrokompjuteru i programiran je na Forth jeziku.geri Nelson ga promoviše sa preko 200 performansa svuda po svetu.On koristi MIDI Horn kao deo performansa interfejsom “hiperinstrumenta” koji se sastoji od Macintosh kompjutera,seta digitalnih sintisajzera i softvera (Mac/MSP) povezujući ih sve zajedno.U “hiperinstrumentu” kontroler ne svira nužno note, on šalje signale po učinku kompjuterskog programa koji je stvoren da bi kontrolisao kakva muzika izlalzi u etar.

Nakon rada sa Forth programskim jezikom u MIDI Horn-u,mogu reći da sam impresioniran njegovom brzinom,kompaktnošću i lakoćom sa kojom se koristi.Forth jezik se sastoji iz rečnika reči(podprograma) i nekoliko skladišta za odlaganje podprogramskih podataka.Programiranje u Forth-u je stvar gradjenja novih reči kombinovanjem prethodno izgradjenih reči koje se već nalaze u rečniku,što stvara hijerarhiju reči.Reči višeg nivoa mogu biti lako testirane aktiviranjem komponenti nižeg nivoa.Reči nižeg nivoa koje su direktno u odnosu sa procesorom hardvara se lako grade,čak korišćenje kombinovanih šifara se smatra neophodnim za brzinu.

Ohajo Naučni Mikrokompjuter je unapredjen 1987.sa Forth-osnovnim sistemom(RSC Forth).Jezik je značajno proširen sa rečima koje se bave sa Hybrid Synthesizer-om.MIDI ulazom i izlazom,tajmer uredjajem,novim SID synthesizer čipom i svim napravama koje se koriste za kontrolu analognih sintisajzera kao što su DAC kontrola napona i ADC puls detektora i generatora.Hybrid Synthesizer interfejs je obnovljen sa novim waveform generatorima i tajmerom za kontrolu.Floppy drajveri su instalirani za korisničku upotrebu programa.
 • RSC.pdf - 1.2MB
 • RSC Code.pdf - 1.2MB
 • Hibrid.pdf - 2MB
1988

Analogni sintisajzer kola dostiže odredjenu zrelost sa dostupom na čipove kao što su Solid State Music čipovi i Curtis music čipovi. Ја кoristim ovu za projekciju i dizajn oktalnog Voltage Controlled Amplifier (VCA),četvorougaonog Voltage Controlled Filter (VCF), an Aural Exciter sa svim njegovim dostupnim komponentama i Analog Delay Line kutije. Sve ovo je kontrolisano Ohio Scientific Micro korisćenjem produžetaka Forth primene.

1993 Počeo je rad na projektovanju i dizajniranju kontrole napona na MIDI napravama.Jedan projekat koristi 8088 mikroprocesor sa ROM-om zasnovanim na Forth kontroling sistemu 8-bitni ADC.Drugi projekat reprogramira Rolan PG1000 slajder kutiju da izbaci bilo koji MIDI fajl.

    Chris Passauer

Комеrcijalne aplikacije


Za skeniranje Tunneling mikroskopom- 05/27/2011

"Sećam se kako je još u kasnim 80tim.bilo kul dobiti otisak reda atoma ugljenika iz prvog stonog Scanning Tunneling PC mikroskopa za koji se koristio nas NC4000 Forth čip kontroler. Ovaj STM je bio jedan od Ово СТМ био један првих Silicon Composers ranih OE uspeha. Mislim da negde još uvek imam Forth kod nižeg nivoa koji se koristi za kontrolu xyz poziciju vrha mikroskopske igle,koja bi bukvalno preletela preko uzorka ugljenika.U ranoj pre-potrošača verziji sistema,vrh bi povremeno udarao o ugljenik-planine.”

“Dobra vremena.”

    Džordž Nikol
    george -at- inscenes.com

Analizatori motora-10/21/2010

"U toku 1986,sam radila za Bear Automotive u Brukfildu,VI,gde se koristio Forth za programiranje analizera motora (Pre-OBD).Tada su radili sa Mercedes-Benz-om.”

“Ja sam pridodao neku dokumentaciju vezanu za proizvod koji se gradio oko Forth softvera. Mašina na kojoj sam ja radio je bila PACE 200/400 model analizera hardvara.”

“Radio sam u kompaniji 1986-1987 tačno pre nego što su se oni preselili iz Brukfilda u Nju Berlin,VI kasnije te godine.U maju 1988 kompanija je kupljena od strane SPX Corporation za $66 miliona."

“Još uvek postoji renovirana kompanija pod imenom Team Bear USA .Nemam nikakve povezanosti sa tom kompanijom.”

   Bear 400 foto
    Bear 3000 foto
    Pace 200 brošura - 313 Kb pdf fajl
   Pace 400 brochure - 3.52 Mb pdf fajl

    Skot Metjuz
    smartus -at- barclaycardus.com

Filmski ekran- 12/31/2009

"Radio sam dodatak za Panavision's Movie Crane pod imenom Back Pan Plus.On pomaže snimatelju tako što otklanja pokrete iz okoline i drži kameru uperenu na glumca.Celo vreme za programiranje je bilo samo par nedelja.Od tada je korišćen u mnogim filmovima i jedan je napravljen za stalno na Oprinom setu. Forth je impresivno vodeći u upotrebi svuda.”

    Randy M. Dumse
    New Micros
    rmdumse -at- newmicros.com
    rmd -at- newmicros.com

Primena u pulmologiji-11/20/2004

“U specijalizovanim bolnicama primena Forta je konstantna pri radu u Pulmološkom Odeljenju u Cedars-Sinai Medicinskog Centra još od kasnih 70tih.”

“Jezgro primene je razvijeno od strane FORTH,Inc. za PDP 11/60 Ssa samo 16K memorije.Čak Mor i Bet Rater u očigledno proveli mnogo dugih noći nad Tektronix terminalima,razvijajući najsitnije aplikacije. Jedan je bio real-time sistem za sticanje podataka za ispitivanje plućnih funkcija,a drugi je bio baza podataka arterijske krvi .Forth jezgro je bilo manje od 1K. Kada su otisli,aplikacije su bile funkcionalne mada je sistem padao svakih 20ak minuta.”

"Sa ovim sistemom radim od 1981,za koje vreme je porastao budžet pa je poručena poptuno nova prepravka za respiratornu teoriju. Ona je bila aplikacija 24x7 i zahtevala mnogo stabilniji OS.Nakon retrospektivnog inžinjerskog preispitivanja jezgra,otkrio sam nekoliko grešaka koje su uzrokovale konstantno padanje sistema.Napisao sam generator jezgra,tako da sam popravio greške i doddao još neke potrebne sposobnosti i ponovo napisao multi-programer da bi bio efikasniji i stabilniji.Bili smo na pravom putu.Do pre par godina,medju kolektivom je uvek bilo 2-3 programera samo da rade na razvitku i održavanju aplikacija.”

“Tokom godina mnoge aplikacije su bile dodate i uklonjene uključujući i realni-dah-po-dah testing sistem za vežbu i razne aplikacije sa bazom podataka. Razvio se do PDP 11/84 u 1987 i onda su izvori aplikacija bili ponovo prepravljeni za LMI UR/Forth za PC 1998."

“Danas LMI Forth radi u DOS Box-u u Windows 98SE PC povezujući se sa korisnicima,štampačem,barkod skenerima,laboratorijskom opremom i drugim računarima preko 35 serijskih portova.On održava HL7 veze sa drugim bolničkim sistemima šaljući laboratorijske podatke i primajući Ulazne/Otpusne/Prenosne informacije.Jedan port se napaja drugim raznim bolničkim sistemima kao redni štampač ,a stotine finansijskih i kliničkih izveštaja se štampaju sa tog dnevnog reda,gde ih Fort sistem analizira za popunjavanje brojnih baza. Ovo nam daje jedinstvenu mogućnost da automatski prikupljamo informacije koje druga odeljenja moraju sa pisanog na štampani format da prepravljaju.”.

"Danas su glavne aplikacije,sve aplikacije sa bazom podataka,real-time aplikacije su zamenjene sa turnkey sistemima koji su povezani serijski.Glavne aplikacije su RT unos naloga,obračun,PFT,/podaci vežbi i ABG laboratorijski podaci.Postoji preko 5 000 blokova aktivnog Forth izvornog koda-možda 50 000 linija koda.Imamo 2GB uglavnom binarnih podataka,koji obuhvataju rezultate iz laboratorije,naredbi i finansijskih podataka,neke čak iz 1970ih.”

"Ja sam sada upravnik Pulmološkog Medicinskog Odeljenja i jedina osoba koja i dalje podržava Forth sistem. I dalje je u stalnom razvitku,dodavajući nove mogućnosti i prilagodjavajući se nezi pacijenata i efikasnosti zahteva.Bolnice su regulativni i finansijski izazov danas.Par njih radi nasumično i svi imaju poteškoća da prate brze promene sa tehnologijom za negu pacijenata i propisa.Naš sistem je jedinstven u tome da ne košta skoro pa ništa da bi radio,mi imamo totalnu kontrolu nad svim primenama a posedovanju lakoće i moći Forth programa,može se brzo prilagoditi.”

   George Applegate
   applegat -at-ix.netcom.com

Argo Podvodno vozilo

Argov ansambl sonara,svetla i kamera je orkestrovan od strane niza kompjuter gde je svaki programiran na drugom kompjuterskom jeziku.Kompjuter u Knorr-u je bio programiran u C,moćnom ali kriptičnom jeziku sposobno da tačno i precizno odredi kompjuterske operacije.originalno. Telemetrijski sistem na bilo kom kraju koaksijalnog kabla debljine prsta povezuje sudove,koji onesposobljuje kompjutere da komuniciraju jedan sa drugim,bio je programiran na trećema,rudamentarnom jeziku,poznatom kao assembly (asemblarni,slični) jezik.

Forth je bio jedini jezik visokog nivoa koji je mogao da se koristi na kompjuteru Podvodnog Argo vozila.

    Preuzeto sa: The Tortuous Path of Early Programming

Pogledajte ovu Enchanted Learning webstranicu za informacije o Robertu D. Balard, Podvodni Istraživač

Jedna rečenica koja se odnosi na primenu Forth-a se moze naći u Bajtovom izdanju iz 1985 Kratka istorija programskih jezika: "Forth kontroliše podvodne sanke koje lociraju olupinu Titanika."


BART kontroleri na parkingu od AM Research - 01/15/2004

"BART kontroleri na parkingu imaju stariju verziju amrFORTH-a na 80C552 mikrokontrolera. Iako je napravljena pre 10 godina,videćete ovu mašina kao kutiju od nerdjajućeg čelika unutar stanice čim kupite kartu i unesete je u rampnu mašinu.”

“Morate da zapamtite broj svog parking prostora i da ga potom unesete u napravu.Baya podataka sadrži sva parking mesta koja su trenutno zazueta.Obezbedjenje unosi posebnu šifru i dobija odštampanu verziju prostora na parkingu sa svim kolim koja imaju karticu.Ovo sprečava BART parkinge da budu preobukirani sa kupcima.

    Albert Lee Mitchell

Ztar MIDI kontroler

Star Labs Ztar je kontroler nalik gitari za MIDI muzičke sintisajzere.Za razliku od uredjaja koji pokušavaju da izvedu MIDI kontrolni tok iz audio izlaza konvencionalne gitare,Ztar je potpuno digitalni instrument sa unutrašnjim mikroprocesorom i senzorima za dirke i žice..

Stotine senzora moraju biti svedeni i obradjeni u prihvatljivom vremenskom periodu da bi generisali MIDI kontrolni sistem i da bi se izbeglo vremensko neslaganje koje bi bilo grozno uočljivo u muzičkim performansima.Ztar koristi Zilog Super 8 mikroprocesor,programiran u miksu Fortha i asamblera,da bi zadoboljio zahteve.

Tektronix WAN/LAN analizator protokola

Ovaj proizvod je sofisticirana baza podataka Forth aplikacija.

Takodje pogledati sledeće linkove: Dorado Systems - 01/15/2004

"Evo sličica Forth i Dorado sistema.Prodali smo 650 kontrolera energije Lucky Marketsu uradjenjih u Forth-u,nekoliko hiljada kontolnih panela za pristup i desetine hiljada čitača magnetskih kartica( samo 4.000 Denver International aerodromu)."

“Svi proizvodi su radjeni Forth-om,uglavnom su 68HC11,Forth assembler i neki veći proizvodi za kontrolu energije,čitač kodiranih kartica itd.u malo višem nivou Forth-a. Neki proizvodi rade na PC-ijima,neki 6502s za 68HC11 ugradjeni sistem.Endrju Mek Kevan je bio naš guru dok sam ja kroz faze razvijao proizvode kasnim u 80tim.”

   Bill Ragsdale

Projekti

    Boing


Boing 777 avionski sistem

“Dizajniran i šifrovan,ugradjen je Forth u jezgro Boinga 777 da vodi avionski sistem.Forth jezgra su korišćena za proveru projekovanja motora,proveru dizajna i popravljanje manjih kvarova na neuspelim hardvarskim jedinicama.Forth jezgro je napisano u asemblerskom jeziku za 68030, 68332 , i 80960 мikroprocesore. Predavao sam uvod Forth programinga na predavanjima za inžinjere za dizajn hardvera i pomagao pri problemima u njihovom Forth kodu.Razvitak je radjen na VAX kompjuteru pomoću CMS (Code Management System) da bi se pratio razvitak koda.Debag i integracija jezgra je radjeno pomoću In-Circuit-Emulators.

    Robert Blajt

Funkcionalno iapitivanje jezgra

"Bio odgovoran za ugradjivanje funkcionalnih ispitivanja jezgra (FTK) u svim CAS/CMS 777 LRU. FTK je interpretator Forth-a na svim Boing 777 računarima.Zadatak takodje zahteva uvodjenje novih Forth funkcija i novi hardvar za 68kkk serije. “

    Denis R.Montgomeri

Primena u istraživanjima


Рrimena u rehabilitaciji

Аleksis kolica za invalide

Аleksis su bila nova inovacija električnih koristeći “kolica unutar kolica točak”.Jedinstvena su u tome što se mogu okretati u mestu i pomerati u stranu.Palo Alto Heath Care System's Rehab R&D je dao licencu Intex Industries da naprave Aleksis na marketinskom tržištu 1987. dostupne i Intex je napravio 40 unapred naručenih jedinica za terenska područja San Antonija. Tokom kasnijih napora pri redizajnu,kompanija je bankrotirala što je sprečilo dalju komercijalizaciju u tom periodu.

Lingrafika

Lingrafika je prenosiva pomoćna naprava za komunikacijuје za osobe sa afazijom od moždanog udara ili drugih povreda.Razvijen je u okviru projekta VA Meredit Review na R&D centru za rehabilitaciju 1987-1989 i komercijalizovan 1990 pod Zakonom za transfer tehnologije.1996. matična kompanija Lingraphicare America,preusmerava napore sa prodaje medicinskih uredjaja za omogućavanje usluga kliničkog jezika i govorne terapije na odrasle sa afazijom. Nijihove usluge koristi Lingraphicare i povećava se stopa poboljšanja i boljih rezultata nego kod tradicionalna terapija govora.

Ultrasonični glavni kontroler kolica za invalide

Ovaj interfejs za motorizovana invalidska kolica omogućava osobama sa kvadriolegijom da kontrolišu brzinu i pravac kolica pokretanjem glave u željenom pravcu kretanja.

Ralph Fingerspelling Hand

Оva elektromehanička kompjutersko-kontrolisana “spelovanje na dodir prsta” pomoć omogućava gluvo-slepim osobama pristup kompjuterima i komunikacionim uredjajima kao dodatak prilikom jedan-na-jedan razgovorima.


Molim vas pošaljite Forth priče o uspehu i komercijalne aplikacije FIG webmaster.


Published (Last edited): 17-09-2012 , source: http://www.forth.org/successes.html