Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web servers, web development, networking and security services. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Gravity7

Počeo sam da pišem o komunikacionoj tehnologiji sa ličnom težnjom 2003 godine ili tako nešto, kada se posao razvoja web-a sužavao i činilo se da je vreme da se ozbiljnije zapitam šta me interesuje u celoj stvari. Uvek sam bio ljubitelj teorije, palo mi je na pamet da web premestim iz informacionog objavljivanja do objavljivanja za ljude, možda zauzme fokus u malim otvorima u umreženim komunikacijskim alatima i aplikacijama. Sociologija i psihologija interakcije bila je bogata, kao što je bila teorija medija, lingvistika i druge teorije značenja i posredovanja. Raniji spisi su se približno ubacili u komunikaciju i teoriju medija. Bio sam zainteresovan za globalnu teoriju komunikacija, interakcije i posredovanja koje bi mogle inkorporirati uvide lingvistike i verbalnog govora, kao i uvid nepoštovanja ove sadašnje interakcije ( npr. posredovane). Još imam 350 stranica knjige nacrta datiran iz 2004 godine koji je došao iz tog posla.

Kada je web 2.0 uzeo oblik, moje interese sam preusmerio na stvaran web dizajn i na praksu i na metodu. Činilo mi se da su korisnici bili brzo testirani za ove nove sajtove za ono što su uradili. Mediji često vode priče kao da su na marginama on-line života. Istraživali su on-line ličnosti, avatare, igru, anonimnost, i razne vrste pretvaranja i on-line iluzije. I kao web 2.0 nastavio je da se razvija, a pokrivenost je shvatio ozbiljnije. Bilo je jasno da se promena javlja šire, kao i da će ceo web svet biti pogođen. Tada sam mislio da bi imalo smisla da pokušaju da organizuju svoje ranije interese koje sam zvao socijalna interakcija dizajna (SxD). Nisam našao ništa specifično na socijalnim praksama bilo gde na web-u 2.0. Dizajneri su i dalje pričali o standardnom interfejsu, UX ( korisničko iskustvo ) i o praksi dizajna interakcije. A ipak je izgledalo jasno da smo sada projektovali zajedničko iskustvo, igrajući se sa linijama i razlikama koje se pokreću između privatnog i javnog, pojedinca i publike, formalne i neformalne interakcije, i još mnogo, mnogo više.

Beli papiri i čitanje beleški

Svi spisi ovde se bave skupom jezgra teme: socijalnog interfejsa i socijalne interakcije oko komunikacionih tehnologija i alata. Počeo sam sa pretpostavkom da ako UI korisničko iskustvo, i interakcija dizajnera tradicionalno pogleda interakciju korisnika na uređaj/ računar / website, a zatim socijalnu interakciju dizajnera gledajući korisnike-uređaja-i-interakciju korisnika. Pitanja koja dolaze nazad nama su očigledno drugačija. Pitanja o dvosmislenosti u namerama, komunikaciji, značenju, aktivnosti, i tako dalje postaju naša briga. Nalazimo dinamiku između interpersonalnih poruka i komunikacionih alata, u grupnim diskusijama, kao i na više anonimnih web 2.0 nivoa korisničkih-generisanih sadržaja sajtova koje su opisali sociolozi, psiholozi i lingvisti u susretima lice u lice. Ali kako su oni drugačiji kada posreduje tehnologija? Neka od ovih pitanja su ispitivana pod naslovom CMC ( računarska posredovana komunikacija).

Šta da radim kada zovem socijalnu interakciju dizajna. Semantička razlika može biti samo stvar ažuriranja polja, ili može biti značajna u konceptu i pristupu, iako je to malo bitno. Šta znači to da mi priznajemo šta dizajn radi da obavesti korisnički doživljaj, ukoliko se naši sajtovi i aplikacije preoblikuju kako se povezuju, komuniciraju, a odnose se jedan na drugi, tamo je mnogo zanimljivih radova koji treba da se urade!

Ja ću da nastavim da šaljem bele papire jer se oblikuju. Imam par velikih programa u razvoju. Jedan je na korisničkoj psihologiji koja se bavi non-saradnji sadašnjih komunikacija, i koristi pojmove o sebi i o imidžu drugih, u kombinaciji sa tendencijama internalizacije i prenosu namere i motiva u posredovanim interakcijama. Drugi je globalni pregled socijalnih interakcija dizajna, i to bi stvarno trebalo da bude knjiga. Dalji projekti obuhvataju rečnik simptoma koji opisuje korisnika i društvene prakse socijalnih medija, kao i ispitivanje moguće budućnosti hiperveze kao subjektivni pogled web podataka ( umesto direktne veze između objekata).

Teorija medijskih komunikacija

Odlučio sam da odem odavde zbog ranijeg pisanja, iako oni podižu mnogo više pitanja nego što ima adresa, i uglavnom su neorganizovani i nespecifični ( za dizajn ili web). Čitanje beleški su moji susreti sa teorijom, i mislio sam da bi bilo zanimljivo da oni koji traže teorijske argumente za ono što su društveni mediji. Beli radovi su više formalni pokušaji da skiciram potrebe web dizajnera i pristupe. Stara stvar je u posmatranju i istraživanju sekcija.

Volim da čujem od vas - ako vam je ovo delo zanimljivo, korisno, provokativno ili sitnica, molim vas javite mi!

Socijalni softwer i web 2.0 blog

Povezane diskusije sociologije, socijalna interakcija dizajna i komunikaciona tehnologija su u mom društvenom softweru i tehnologiji bloga .

Socijalna interakcija dizajna belih papira

Socijalna interkacija dizajna belih papira o dizajnu, dinamike, i brige društvenih softwerskih sajtova, društvenih medija, web 2.0, kao i drugih korisnika generisanih sadržajnih sajtova.

Socijalna interakcija dizajna teorije čitanja beleški

Čitanje beleški o teorijama koje su relevantne za socijalni dizajn interakcije.

Komunikacione tehnologije i komunikacija teorije istraživanja

U toku je neformalni projekat istraživanja na međuljudskim komunikacijama i socijalnim pitanjima od značaja za projektovanje i korišćenje tehnologije danas - sa neta na e-mail, IM do webchat, i unos teksta na daljinu.

Published (Last edited): 17-01-2013 , source: http://www.gravity7.com/articles.html