Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web servers, web development, networking and security services. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

ImportExportTools
ImportExportTools omogućava korisniku da eksportuje i importuje poruke uz veću fleksibilnost i uz sledeće opcije:

“Tools Menu” --> ImportExportTools
“Context” meni na folder panelu --> Import/Export

  - export foldera na pojedinačni fajl (mbox format), takođe i sa sabfolderima ako to želite;
  - export svih poruka na pojedinačni fajl (eml format);
  - export svih poruka na pojedinačni fajl (html ili jednostavni tekst format), sa indeksom;
  - export svih poruka na jedan jednostavni tekst fajl;
  - export indeksa poruka na folder (HTML ili CSV format); - mbox import fajlova;
  - eml import fajlova;
  - import svih eml fajlova sa direktorijuma;
  - export svih fajlova iz mail fajlova sa profila (samo iz "Tools" menija);
  - pretraživanje uz pomoć različitih kriterijuma i export poruka;
“File menu” --> “Save selected messages”
“Context” meni sa panela uzastopnih poruka ( thread panel) --> Save selected messages

  - čuvanje (saving) multipl poruka na eml/html/plain tekst formatu samo uz pomoć klik-a;
“Message menu” --> Copy to clipboard
“Context” meni na “thread” panelu --> Copy to clipboard

  - kopiranje poruke ili svih hedera na “clipboard”.
“Context” meni na “EML attachment”

  - import fajla na folder
Radi instaliranja ekstenzije pratite sledeću proceduru:
- Daunlodujete xpi fajl kojeg ste pronašli na ovoj stranici ili na “homepage” stranici, pritisnite desnim klikom na link i izaberite "Save target as";
- U “Thunderbird” idite na "Tools" --> "Addons" (ili "Extensions") i kliknite na "Install";
- Izaberite xpi fajl kojeg ste daunlodovali i sledite instrukcije;
- restartujte “ Thunderbird”.


Važne napomene:

IMPORT
- ako mbox fajl nije standardan dobićete upozorenje i možete pokušati sa importovanjem istog fajla zbog toga što “import” ponekad može da radi sa delimično zaraženim mbox fajlovima;
- uz naziv mbox fajla biće dodat slučajno izabrani broj od 1 do 999 kako bi se izbegla sličnost sa imenima drugih foldera (iz 2.3.3 verzije, ovo se dešava samo kada je neophodno);
- fajlovi su importovani onakvi kakvi su bili na dobijenim mejlovima, što znači da je prokazan “sender” (pošiljalac) a nije prikazan “receiver” (primalac). Ako želite da “receiver”I bude prikazan fajl morate importovati kao sabfolder na "Sent";
- nije moguće importovati mbox fajlove na IMAP ili NEWS adrese ili foldere;
- moguće je importovati EML fajlove na IMAP adrese samo sa TB3 i verzijom 2.3.3 ili novijom;
- moguće je importovati više mbox fajlova sa samo jednim klikom;
- zbog ograničenja samog fajlpikera, importovanje velikog broja fajlova može biti neuspešno (ako je ukupan broj karaktera njihovih naziva veći od 4096). Ovo ograničenje se može premostiti uz korišćenje opcije importovanja svih postojećih fajlova na direktorijumu;
- sa verzije 2.2 moguće je takođe importovati poruke sačuvane sa "View-source" na Hotmail vebsajtu.
SMS import (eksperimentalno): sa verzije 2.4.2 moguće je importovati SMS u formatu generisanom programima "SMS Backup and Restore" i "Nokia2AndroidSMS" .

EXPORT
- eksportovani fajl se automatski preimenuje (rinejmuje) ako je to neophodno. Svakako je moguće reimenovati fajlove istim nazivima ako se aktivira na “extension” preferencijama;
- ako odlučite da eksportujete sve meil foldere sa adrese ali takođe i sabfoldere, biće eksportovani svi folderi koji nisu prazni fajlovi (empty file);
- sa IMAP ili NEWS folderima eksportovanje u mbox format će funkcionisati samo za pojedinačni folder čak i ako "offline" opcija nije aktivirana;
- ako je adresa veoma obimna eksportovanje može trajati neko vreme, naročito sa IMAP ili NEWS folderima;
- na status baru možete pratiti progres eksportovanja;
- ekstenzija može importovati i eksportovati foldere sa njihovim sabfolderima uz očuvanje strukture. Da bi eksportovali na ovaj način izaberite sa "Import/Export" menija "Export folder with subfolders (with structure)" i imaćete fajl sa nazivom foldera i direktorijum sa nazivom foldera, plus ".sbd". Radi importovanja izaberite sa import dijaloga "Import one or more mbox files, with its/their subdirectory" i selektujte samo mbox fajl;
- eksportovanje poruka na jednostavan tekst može biti sa greškom;
- u eksportovanju poruka, naziv predmeta (teme) koristi se za definisanje imena fajla (filename), tako što se konvertuje not-ascii (American Standard Code for Information Interchange - Američki standardni kod za razmenu informacija) tipka u "_". Ovu konverziju možete izbeći izborom opcije koja se na to odnosi u “extension” preferencijama. (Napomena: počev od 1.2.1 verzije sa default ekstenzijom koriste se originalne tipke).
- eksportovanje na HTML ili na jednostavni tekst format NE OBEZBEDJUJE OČUVANJE atačmenta kao što je to obično slučaj kod “Thunderbird”-a. Ako vam je neophodno da eksportujete/sačuvate poruke zajedno sa atačmentom koristite EML ili mbox format.
- kopirajte na “clipboard” kada je, ako je to moguće, na HTML formatu; ako želite da uvek bude u tekst formatu možete odabrati ovu opciju na preferencijalnom panelu (Napomena: ovo može prozrokovati probleme sa kompatibilnošću prilikom prenošenja u druge programe);
- exportovanjem svih poruka sa foldera fajlovi će imati naziv komponovan kao “subject+index+date” (tema+indeks+datum). Ako vam se više dopada redosled date+subject+index, uključite ovu opciju na panelu preferencijala;
- od verzije 2.1.1 možete podesiti vreme fajla sa datumom poruke. Ova opcija je neaktivna po definiciji a možete je aktivirati ako ako podesite preferencu "mboximport.export.set_filetime" na “true”;
- obično eksport na HTML format reprodukuje originalni HTML sa poruke, čak iako je prikazan samo kao tekst. Ako želite da eksportujete na HTML uvažavajući “view” opciju sa “Thunderbird”-a, morate na panelu preferencijala da uključite opciju "HTML format as displayed in messages panel". NAPOMENA: tokom ove opcije se, u nekim slučajevima, mogu rešiti problemi sa dekodiranjem zbog bug 384127;
- od verzije 2.2 možete podesiti predefinisane direktorijume za eksport.

Trenutno ekstenzija ima Italijanski, Engleski, Španski, Slovački, Katalonski, Japanski, Ruski, Francuski, Portugalski, Mađarski, Holandski, Korejanski, Kineski, Danski, Galicijski, Švedski, Nemački jezik. Neki lokalni jezici mogu biti nezavršeni. Ako ste zainteresovani da prevedete ekstenziju na neki drugi, probajte preko Babelzilla project .

Uočeni problemi:
- eksport folderi sa strukturom imaju neke bagove (bugs) pa zbog toga neke funkcije ne rade dobro;
- neki lokaliteti mogu biti nedovršeni.

Ekstenzija je kompatibilna sa Thunderbird 1.0 - 9 i ima aktivnu funkciju “autoupdate”.

Backup: od 2.6 verzije ako uvek koristite isti direktorijum za podršku (sa kastomiziranim imenom), posle prvog pokušaja, samo fajlovi koji su promenjeni nakon poslednjeg backup-a biće ponovo sačuvani. Ovo će backup-ovanje učiniti mnogo bržim.
U seriji 2.5 funkcija backup-a koristila je "modal" window; u seriji 2.6 , “ window” je bio podešen kao uobičajen. Ovaj izbor je svakako bolji ali, na nesreću, izgleda da u nekim sistemima ne radi na adekvatan način.
Zbog toga je sada dostupna preferenca pod nazivom "mboximport.autobackup.use_modal_dialog", koja če podesiti “window” kao "modal" ako je njegova vrednost "true” i kao "normal" ako je njegova vrednost "false". Definisana vrednost počev od verzije 2.6.0.3 - je "true".

Prikaži čitav changelog

Changelog verzije 2.5
- mnogi bug-ovi eliminisani;
- opcija za uređenje backup.ova za profile fajlova;
- poboljšani eksport poruka i foldera sa IMAP pristupa;
- mogućnost eksportovanja possibility to export udaljenih foldera i lokalnih foldera sa IMAP pristupa;
Changelog verzije 2.5.0.1
- eliminisani bug-ovi koji se odnose na indeks poruka;
Changelog verzije 2.5.1
- sada backup takođe uključuje mail foldere koji se nalaze na “not-standard paths”;
Changelog verzije 2.5.2
- eliminisani bug-ovi koji se odnose na automatski backup;
Changelog verzije 2.6
- mogućnost eksportovanja poruke na tabelu (spreadsheet);
- nova opcija za čuvanje poruka;
- poboljšanje funkcije backup-a koja sada takođe ima i “progress bar”;
Changelog verezija 2.6.0.1
- eliminisana regresija oko importovanih EML fajlova;
Changelog verzije 2.6.0.2
- nova preferenca "mboximport.autobackup.use_modal_dialog". Trebala bi biti držana kao definisana vrednost (false) a morate je menjati jedino ako se “backup window” ne pojavljuje onda kada bi trebalo;
Changelog verzije 2.6.0.3
- Definisana vrednost "mboximport.autobackup.use_modal_dialog" sada je "true";
Changelog verzije 2.6.0.4
- compatibilnost sa Thunderbird 5;
- više opcija u preferencama window;
- nov naziv ekstenzije;
Changelog verzije 2.6.1
- ekstenzija je sada takođe dostupna na A.M.O .
Changelog verzije 2.6.2
- neka poboljšanja GUI
- eliminisani bug-ovi na funkciji backup-a;
- eliminisan bug kada mbox filename sadrži karakter " # "
- eliminisan bug sa eksportom selektovanih poruka sa "Search and export";
Changelog verzije 2.6.2.1
- drugačija šifra za eksport u HTML ili jednostavni tekst ;
Changelog verzije 2.6.3.1
- eliminisan bug povezan sa imenom foldera kada se importuju mbox fajlovi;
- dodata je preferenca "mboximport.import.name_add_number" kako bi, u toku importovanja mbox fajlova, uvek imali redom poredjane brojeve dodate na ime foldera;
- nova šifra za eksport na HTML i jednostavni tekst format koji bi trebalo da bude dobar za premošćavanje problema havarija sa Thuderbird 5 i sa naprenijim verzijama (vidi bug 692735 );
Changelog verzije 2.6.4
- mogućnost eksportovanja selektovanih poruka u CSV formatu;
- eliminisanje nekih manje važnih bug-ova;
- uklanjanje nekih removed some beskorisnih lokala;
- obnovljena mogućnost eksportovanja “Newsgroup messages” na HTML li jednostavni tekst format (ovo može uzrokovati havariju zbog bug 692735 );
Changelog verzije 2.7
- feliminisani neki bug-ovi;
- mogućnost eksportovanja lokalne foldere u zip format (zahteva Thunderbird 3 ili napredniji);
- mogućnost importovanja emlx fajlova;
- backup takođe radi i na MAC OSX;
- mogućnost izbora odgovarajućeg seta karaktera za eksport na jednostavni tekst format i CSV format;
- mogućnost definisanja indeksa za selektovane poruke;
- mogućnost eksportovanja pojedinačnog fajla sa “search window” u jednostavni tekst format ;
Changelog verzije 2.7.0.1
-eliminisane tipografske greške koje su sprečavale HTML esport;
Changelog verzije 2.7.0.3
- ponovo dodat nemački lokalitet (zahvaljujući Piotr Niemiec);
- dodata je provera radi blokiranja import mbox fajlova koji dolaze sa “Eudora”, pošto Thunderbird ne može da se nosi sa njima;
Changelog verzije 2.7.1.1
- delimična kompatibilnost sa “storage” sistemom "Maildir" predstavljenom sa TB 12 (uskoro stiže određena specifična dokumentacija o tome);
- eliminisani bug-ovi sa funkcijom backup-a kada postoje direktorijumi unutar “root” direktorijuma na disku;
Changelog verzije 2.7.2
- sposobnost importovanja i eksportovanja foldera na "Maildir" format;
- eliminisani mnogi manje važni bug-ovi;
- sposobnost da razdeli podatke koji su popunjeni, formatirani u skladu sa RFC 2047, kada se importuju u EML format;
- obnovljen ispravan format hedera kada se eksportuje u jednostavni tekst format sa Thunderbird 13 ili novijom verzijom;
Changelog verzije 2.7.2.1
- eliminisana regresija koja blokira importovanje mbox fajlova;
Changelog verzije 2.7.2.2
- kompatibilnost sa Thunderbird 14 ili naprednijom verzijom;

Kompatibilnost : Thunderbird 1.0 ili napredniji - Postbox 1.0b13 - 3

Daunloduj ImportExportTools (2.7.2.2 version) sa ovog vebsajta

Idi na stranicu na Addons Mozilla Org

Verzija za “Seamonkey” se može naći na ovoj adresi .
Published (Last edited): 10-10-2012 , source: http://nic-nac-project.de/~kaosmos/mboximport-en.html