Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web development, networking and server security. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

INFORMACIJE O BIEPACK-U (Verzija # 2)
Autorska prava

Ukoliko postoje poteškoće u korišćenju ovog izdanje, voleo bih da znam za njih. Ovo je drugo izdanje ovog paketa, koji sadrži proširenja i poboljšanja ranijeg paketa, i do sada nikakve pritužbe problema nisu primljene od strane autora. Pogledajte ispod diskusiju o verziji #1 ovog paketa. Pročitajte Korisničko uputstvo za informacije o korišćenju paketa. Raniji glavni upravljački programi za rešavanje različitih problema teorije potencijala i dalje su prisutni, ali sada su dodati i neki novi. Ovo uključuje sledeće.
  1. Dodatke za rešavanje neoštećenih radiosity jednačina.
  2. Specijalne alate za efikasno upravljanje poliedarskim površinama, uključujući i ilustrativan primer njihovog korišćenja.
  3. Metod za upravljanje standardnih izvoda jednoslojnog operatera, ilustrovan rešavanjem spoljašnjeg Neumann-ovog problema na elipsoidi.
  4. Dodatne alate za izračunavanje i manipulisanje površinskig normala.
Veliki paket korisnosti i alata tripack.f je podeljen na tri dela, auxpack.f, intpack.f, i tripack.f. Svi su opisani u novom Korisničkom uputstvu .

Ukoliko želite dodatne informacije o korišćenju ovih paketa i imate primedbe na njih, obratite se Ken Atkinson-u na e-mail adresu Kendall-Atkinson@uiowa.edu .

Programi su dostupni kao individualni fajlovi, a na raspolaganju su i u kombinaciji kao .tar fajl. U drugom slučaju, kada se koristi ftp, nastavite kao što je opisano u nastavku za verziju #1. Za prenos preko anonimnog FTP direktorijuma, kliknite ovde . Primetite da postoje posebni poddirektorijumi za verzije #1 i #2.

INFORMACIJE O BIEPACK-u (Verzija # 1)


Fajl bie.tar.Z sadrži paket graničnih elemenata BIEPACK. Programi su isti oni koji su opisani u korisničkom uputstvu. Pored toga, obezbeđeni su programi d1mach.f i linsyslp.f. Prvi definiše mašinske konstante potrebne u nekim potprogramima našeg paketa, a drugi je upravljački program potreban LINPACK programima, koji su takođe u paketu.

Fajlovi se čuvaju u komprimovanom .tar formatu i opis kako da rukujete ovakvim fajlovima, da biste dobili Fortran tekstualne fajlove BIE paketa, dat je u nastavku. Ako direktno želite Fortran fajlove, obratite se Ken Atkinson-u na e-mail.

     Kendall-Atkinson@uiowa.edu

Takođe, pogledajte alternativnu opciju prenosa opisanu ispod.

Ako želite da dobijete BIEPACK, dostupan je na anonimnom FTP sajtu odeljenja za matematiku. Ispod dajemo uputstva za upravljanje fajla bie.tar.Z, onda kada ga prenosete na Vaš sajt. Nakon toga sačuvajte fajl na Vaš računar pomoću odgovarajućih instrukcija Vašeg pregledača. Za prenos na anonimni FTP direktorijum, kliknite ovde .

UPUTSTVA

  1. Postavite fajl u odgovarajući direktorijum.
  2. Koristite program za raspakivanje Vašeg računarskog sistema Ovaj korak bi trebalo da generiše .tar fajl od tar.Z fajla. Na Unix sistemima ćete koristiti komandu “uncompress bie.tar.Z”.
  3. Koristite .tar uz pomoć xvf opcija .tar fajla. Na primer, "tar xvf bie.tar". Ovo bi trebalo da izdvoji izvorne fajlove.
  4. U različitim glavnim programskim datotekama, standardne ulazne i izlazne jedinice brojeva označavaju se putem INTEGER promenljivih, TML_IN i TMLOUT, respektivno. One su trenutno postavljene na TML_IN = 5 i TMLOUT = 6, standardna jedinica brojeva za Unix sisteme. Korisnik će ovo morati da promeni ako koristi druge sisteme.
Na našem anonimnom FTP sajtu odeljenja, Korisničko uputstvo je obezbeđeno u tri formata, i svi su sačuvani u kompresovanom formatu u poddirektorijumu (trenutnog direktorijuma) users-guide. Formati su: ALTERNATIVNA OPCIJA PRENOSA: Poželjno je da koristite navedene načine prenosa kombinovanih programa u paketu. Međutim, za one koji ne mogu da koriste gore navedenu opciju, individualni programi su sačuvani u komprimovanom formatu u poddirektorijumu biepack.progs .

Molimo Vas pošaljite sve komentare na e-mail Kendall-Atkinson@uiowa.edu.

ALTERNATIVNA OPCIJA PRENOSA: Poželjno je da koristite navedene načine prenosa kombinovanih programa u paketu. Međutim, za one koji ne mogu da koriste gore navedenu opciju, individualni programi su sačuvani u komprimovanom formatu u poddirektorijumu biepack.progs biepack.progs.Published (Last edited): 12-09-2012 , source: http://www.math.uiowa.edu/~atkinson/biepack-intro.html