Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web servers, web development, networking and security services. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

INRIA objekat detekcije i lokalizacija alata

_________________________________________________________________________

Autor: Navneet Dalal

OLT alat za Windows: Wilson Suryajaya Leoputra, Curtin University, Australia, je modifikovao OLT za Windows. Možete preuzeti izvorni kod sa njegovog sajta.

Preuzmite binarnu ili bibliotekarsku verziju softwera za Linux ovde . Datum izdanja: 13. avgust, 2007-me. NAPOMENA: kod prihvata samo linearne SVM modele. To su STARI binarni. Korisnici su dužni da koriste kod koji je binarno sastavljen za njihov sistem. Za info, ovi binarni su ispunjeni i testirani na Ubuntu 7.04 korišćenjem gcc 4.1. Biblioteka prihvata iste SVM modele fajlova kao što su odloženi gore navedeni binarni.

Preuzmite binarni softwer za Mac Leopard 10.5.x ovde . Datum izdanja: 05. septembar, 2008-me. NAPOMENA: kod prihvata samo linearne SVM modele. Binarni traži imlib2 biblioteku. Možete ga dobiti od MacPort-a i imlib2 i sadržani su tamo.

Da biste preuzeli izvorni kod, kliknite ovde . Datum izdanja: 16. oktobar, 2008-me ( Koristiite poboljšani m4 makroe, uklonite GSL zavisnost, zavisnost od imlib2, pojačajte sa 1.35+ i blic. Sastavljanje sada treba da bude novost . Takođe je dodat kod za binarno sastavljanje koji može da čita binarne komentare i staviti ga u PASCAL format). NAPOMENA: kod prihvata samo linearne SVM modele.

 

Istraživački rad je opisan u našem CVPR 2005 časopisu Histograms of Oriented Gradients for Human Detection i moju doktorsku diserztaciju na temu: Pronalaženje ljudi u slikama i video zapisima . Pored osoba detekcije koristili smo isti okvir za druge objekte detekcijskog zadatka. Detalje možete naći u mojoj doktorskoj disertaciji. Za rezultate PASCAL za godinu 2005 / 2006 vidite Pascal Visual Object Classes Challenge . Ako ste zainteresovani za poređenje našeg pristupa sa drugim pristupima vidite rezultate Pascal Izazova.

Beleške

_______________________________________________________________________________

Odricanje

OVAJ KOD SE DOBIJA “ ONAKAV KAKAV JESTE” I BEZ IZRIČITE ILI IMPLICITNE GRANICE, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, GARANCIJE ZA PRODAJU I POGODNOSTI ZA ODREĐENE POTREBE. Koristite na sopstven rizik.

Licenca

Ovaj softwer se distribuira pod “CeCILL-B FREE SOFTWARE LICENSE AGREEMENT”, a pod sledećim dodatnim zahtevima (član 14.) u pogledu sa priznanjem.

Član 14 - Zahvalnice

Svi licencirani koji objavljuje naučna i tehnička dela (uključujući ali ne ograničavajući se na konferencije i časopise, tehničke izveštaje, bele radove, softwerske priručnike, web sajtove, i njihove usmene prezentacije) koji se zasnivaju na, ili koriste dobijene rezultate sa, originalnim ili modifikovanim softwerima koji su izričito saglasni da uključe u rad priznanje upotrebe softwera u rad. Štaviše, ako rad obuhvata naučne citate, iako bi se takav citat generalno smatrao neprikladnim, licencirani se slažu da uključe u rad makar jedan citat u naučnim publikacijama kojim bi prvobitno opisali metod implementacije softwera.

Sledeće naučne publikacije sadrže originalne opise metoda koje se implementiraju u ovom softweru:

_______________________________________________________________________________
Published (Last edited): 11-02-2013 , source: http://pascal.inrialpes.fr/soft/olt/