Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web servers, web development, networking and security services. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Intranet kao sistem upravljanja znanjem
Osnovni pojmovi i definicije

dr Stiven L. Telin
Upravnik

iorg.com

Mnogi ljudi počinju da vide kako njihov intranet postaje moćan sistem upravljanja znanjem. Međutim, kao i sa prvim danima bilo kog novog pristupa, postoji intuitivno prihvatanje fenomena praćeno sa mnogo konfuzije oko pojmova koji su uključeni. Pored toga, u oblastima kao što su upravljanje znanjem i organizaciono učenje, tu su postojeće percepcije i uslovi koji mogu da inhibiraju koliko i mogu da pomažu naše razumevanje novog okruženja. To je razlog zašto je korisno da se počne sa definicijama i konceptima, jer su to sredstva koje mi ljudi koristimo da razumemo i komuniciramo. Evo nekih koncepata definisanja koji mogu biti korisni u razmišljanju o temi.

Prvo, "učenje" je glagol. To je proces pronalaženja (ili izmišljanja) obrazaca iz haosa. Ako počinjemo sa naredjenim razumevanjem mi ne možemo naučiti, jer već "znamo" obrasce i odnose. Stoga, kada se ljudi žale na "haos" i nedostatak strukture u slobodnoj formi intraneta, nemojte o tome da mislite kao o problemu, već kao o plodnoj bazi materijala za organizaciono učenje.

Znanje, s druge strane, je skladište onoga što smo već naučili. Može da bude eksplicitno, kao u knjigama ili intranet sadržajima, ili može biti implicitno, kao u odnosima i procesima koji možda nisu dokumentovani.

Učenje i znanje nisu organizacione funkcije. Ono se dešavaju i pojedinačnim ljudima. Organizacija samo "uči" kada je pojedinac u stanju da pruži razumevanje ili promeni ponašanje organizacije kao celine. Tako organizacija koja uči mora da ohrabri i podrži ovu vrstu dejstva od svojih pojedinačnih učenika.

Ako su učenje pojedinca, uvidi ili iskustvo eksplicitno zarobljeni na način na koji mogu da se dele sa ostatkom organizacije, onda to postaje deo organizacione baze znanja. Imajte na umu da za razliku od lične baze znanja, organizaciona baza znanja zahteva eksplicitno hvatanje informacija da bi se delile.

Znanje i učenje su učestani. Kada se potencijalni "učenik" suočava sa nepoznatom (konceptualno haotičnom) situacijom, postoje tri načina na koji on može da nauči:

1..On može pretraživati bazu znanja da bi video da li se već susretalo sa situacijom i da li je odgovor već poznat. Ako jeste, on ili uči iz organizacione baze znanja, ili se podseća iz svoje (mentalne) baze znanja.

2..On može naći nekoliko "vezanih", ali ne tačnih okolnosti i izvući odgovor, kombinujući delove znanja iz baze znanja, stvarajući nova znanja u procesu.

3..On može generisati nova znanja, obično stvaranjem akcije i konstatujući odgovor. Kada smo to uradili na strukturirani način to nazivamo naučnim istraživanjem. Kada to učinimo nasumice, zovemo to udarac i promašaj ili slučajnost. Imajte na umu da razumevanje koje smo stekli iz naših neuspeha zovemo "mudrost". Mudrost dolazi iz iskustva, a ne iz organizacione baze znanja.

Imajte na umu da je ovo potpuno analogno tom sistemu hemijskih informacija, genetici. DNK je uskladištena baza znanja, seksualna reprodukcija je rekombinacija, i mutacija je generisanje slučajnog znanja. Slutim da je u organizacijama koje uče, kao i u biologiji, najveći izvor učenja rekombinacija...

Intranet se odnosi na organizacije koje uče na sledeći način. Intranet nije samo moćan medij komunikacije, već i baze znanja. Ima prednosti u odnosu na prethodne digitalne baze znanja u tome što lakše snima i barata nestrukturiranim i implicitnim znanjem (za razliku od DBMS-ova koji zahtevaju veoma strukturisane šeme da bi bilo efektivno)

Načini na koje učimo pomažu nam da razumemo koje vrste uloga, veština, alata i procesa treba da razvijemo da pomognemo pojedincima da im u organizaciji znanje bude već dostupno, da podstaknemo organizaciju da deluje na njihovo učenje, i uhvati iskustva u organizacionu bazu znanja sa minimalnim naporom. Poseban papir o agentima razmatra neke od relevantnih upravljanja znanjem i učenje uloga koje će verovatno da iskrsnu oko intraneta.

Najstarija ljudska baza znanja je kultura. Znanja se čuvaju kao priče i rituali. Gledajući intranet kao bazu znanja, bilo bi korisno da pogledamo kako kultura deluje kao sistem upravljanja znanjem koji može da se modifikuje, dok je u interakciji sa ljudima koji ga nadoknađuju.

Poslednji put modifikovano 9. jula, 1997.Published (Last edited): 27-09-2012 , source: http://www.iorg.com/papers/knowledge.html