Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web development, networking and server security. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Istorija analize društvenog uticaja
Tvrdnja Društvenog Uticaja (The Social Impact Statement ) je glavni pisani rad koji studenti moraju da završe kada rade vežbu Analiza Društvenog Uticaja za klijente iz "realnog sveta".

Ideja o Tvrdnji Društvenog Uticaja je potekla kada se Ben Shneiderman 1990 obratio [33] the Computers and Society special interest group of the Association for Computing Machinery (Kompjuteri i Društvo interesna grupa Udruženja za Kompjutersku Mašineriju).Shneiderman je predložio model zasnovan na tvrdnji uticaja na životnu sredinu koji bi omogućio softverskim programerima da istraže na vreme socijalni uticaj sistema koji su oni dizajnirali, da bi uneli promene u te sisteme tokom njihovog stvaranja.

U narednih nekoliko godina, ova ideja je postala osnovno sredstvo učenja kurseva sistema dizajna i socijalnog i etičkog pitanja na računarskim kursevima .[18],[34]

Studenti treba da vide pitanja u problemima realnog sveta

Na ideju za uključivanje vežbe Analize Drušzvenog Uticaja u predavanja na temu socijalnih i etničkih pitanja u računarstvu se došlo iz želje da studenti sagledaju ova pitanja kao prave probleme sa kojima će se oni suočavati tokom svojih karijera.

Uz neke smernice od instruktora, studenti će imati priliku da lociraju ove probleme unutar složenosti tehničkih pitanja sistema. SIA pruža studentima veštine lociranja ovih pitanja i pažljivo razmatra njihovu etičku važnost[22],[18].

Tri osnovna elementa istrage

Studenti se obučavaju da koriste tri osnovne alatke u istrazi društvenog konteksta u kojem se koriste : Instruktori takođe podučavaju studente kako da identifikuju aktere i etička pitanja koja su od značaja za njihovu određenu primenu. Pri tome, oni koriste ImpactCS-ov okvir rada kao rekvizit u analizi etičkih pitanja različitih društvrnih nivoa u implementaciji.

Studenti pripremaju Profesionalni Izveštaj za klijente

Studenti pretražuju literaturu na osnovu situacije (na primer medicinski sistemi, kompjuterski podržan kooperativni rad, kompjuterski podržana proizvodnja, itd) i na osnovu etičkih pitanjia koja su identifikovana kao relevantna. Studenti pripremaju izveštaj za svog klijenta koji uključuje : Ova lista obuhvata skoro sve jedinice kuriculum znanja u ImpactCS -ovom preporučenom portfoliu . Ona ne pominje iskustvo koje studenti stiču tokom razmišljanja o tehničkom dizajnu kompjuterskih sistema sa kojima se susreću, ili o preklapajućoj koristi koje će ovo iskustvo imati pomažući im da razumeju probleme u Kompjuter-Ljudi interakciji ili organizovanju sistema.

Kada učenici završe ovaj proces oni imaju:Published (Last edited): 15-11-2012 , source: http://computingcases.org/general_tools/sia/sia_history.html