Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web development, networking and server security. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Istorija i hronologija
©1995-2012 The Open Group

UNIX prošlost"... broj UNIX instalacija je porastao na 10,a očekuje se da još poraste..." -


Dennis Ritchie (Denis Riči) i Ken Thompson (Ken Tompson), jun 1972.

"... Kada se BTL povukao iz projekta, morali su ponovo na napišu operativni
sistem (OS) kako bi se izborili za dodatni prostor na drugoj, manjoj mašini (DEC
PDP-7 [Programmed Data Processor- Programirani Procesor Podataka] sa 4K memorije za korisničke
programe ). Rezultat toga je bio sistem koji su dosetljive kolege nazvale
UNICS (UNiplexed Information and Computing Service- Unipleksni Informacioni i Računarski Servis)
'kastrirani multiks' , niko se ne seća čija je ideja bila da se UNIX izmeni"


Poreklo: Kratak pregled rane istorije

Izvori: Naslovna strana Denisa Ričija | Naslovna strana Kena Tompsona


Pošto se za njega saznalo van AT&T Bel Laboratorija u ranim 70-im godinama, uspeh UNIX operativnog sistema je doveo do mnogobrojnih, različitih verzija: primaoci (u to vreme besplatnog) UNIX sistemskog koda su počeli da razvijaju sopstvene različite verzije na sopstvene različite načine za korišćenje,ali i prodaju. Univerziteti, istraživački instituti, državni organi, kompjuterske kompanije, svi su počeli da koriste moćni UNIX sistem kako bi razvili mnoge tehnologije koje su danas deo UNIX sistema.

Pomoćni kompjuterski dizajn, izrada sistema kontrole i laboratorijske simulacije, pa čak i sam Internet su počeli život sa i zbog UNIX sistema. Danas, bez UNIX sistema, Internet bi izgledao kao vrišteći zastoj . Većina telefonskih poziva ne bi mogla da se vrši, elektronska trgovina bi se sitnila do zastoja, a "Park iz doba Jure" nikada ne bi ni postojao.

Do kasnih 1970-ih, talasasti efekat je ušao u igru. Do sada, pod i post diplomirani studenti, čiji je laboratorijski rad bio osnova za primenu novih aplikacija, su postigli upravljačke i pozicije za donošenje odluka unutar dobavljača kompjuterskih sistema i među nihovim klijentima. I želeli su da nastave sa korišćenjem UNIX sistema.

Uskoro svi veliki proizvođači, kao i mnogi manji, su prodavali sopstvene, različite, verzije UNIX sistema prilagođene za arhitekturu svojih računara, hvališući se sa raznim mogućnostima i prednostima. Klijenti su otkrili da ,iako su UNIX sistemi bili dostupni svuda, su retko bili u stanju da rade među sobom ili koegzistiraju bez značajnog ulaganja vremena i truda da bi efikasno radili. Trgovačka marka UNIX je sveprisutna ,ali je primenjena na mnoštvo različitih,nespojivih proizvoda.

U ranim 80-im godinama, tržište za UNIX sisteme je dovoljno poraslo da bude primećeno od strane industrijskih analitičara i istraživača. Sada više nije bilo pitanje "Šta je UNIX sistem?", već "Da li je UNIX sistem pogodan za poslovanje i trgovinu?"

Tokom početka i sredine 1980-ih, debata o prednostima i slabostima UNIX sistema je besnela, često podstaknuta od strane izjava samih prodavaca, koji su tražili da zaštite svoj profitabilni vlasnički sistem prodaje narušavanjem vrednosti UNIX sistema. A, u nastojanju da dalje diferenciraju svoje proizvode konkurentne UNIX sistemu, oni su nastavili da razvijaju i dodaju sopstvene karakteristike.

Godine 1984., još jedan faktor je doneo dodatnu pažnju UNIX sistemima. Grupa prodavaca, zabrinuta zbog daljeg nadiranja na njihova tržišta i kontrole sistemskog interfejsa od strane velikih kompanija, razvili su koncept "otvorenih sistema".

Otvoreni sistemi su oni koji bi ispunili dogovorene specifikacije ili standarde. Ovo je rezultiralo formiranjem X/Open Company Ltd čiji zadatak , i danas u pojavi Otvorene grupe ostaje, da definiše sveobuhvatno okruženje otvorenih sistema. Otvoreni sistemi su proglasili , kako bi uštedeli na troškovima, širi portfolio aplikacija i konkurenciju pod jednakim uslovima. X/Open je izabrao Unix sisteme kao platformu za osnovu otvorenih sistema.

Iako je UNIX i dalje bio u vlasništvu AT&T , kompanija ga je malo reklamirala sve do sredine 1980-ih. Tada je reflektor usmeren ka X/Open-u pokazao jasno da će jedna, standardna verzija UNIX sistema biti u širem interesu industrije i njenih klijenata. Pitanje ja sada bilo "Koja verzija?".

U pokretu sa ciljem da objedini tržišta 1987., AT&T je objavio ugovor sa Sun Microsystems, vodećim Berklijevim zagovornikom nasledne crte UNIX-a. Međutim,ostatak industrije je posmatrao razvoj sa značajnom zabrinutošću. Verujući da su njihova tržišta bila pod pretnjom, oni su se udružili zajedno kako bi razvili svoje operativne sisteme "nove" otvorene sisteme. Njihova nova organizacija je nazvana Open Software Foundation (OSF)- Otvorena Softverska Fondacija. Kao odgovor na ovo, AT&T/Sun frakcija je formirala UNIX International.

Sledeći "UNIX ratovi" su podelili sistemske prodavce između ova dva tabora, grupisana oko dve dominantne UNIX sistem tehnologije: AT&T's System V i OSF sistem nazvan OSF/1. U međuvremenu, X/Open Kompanija je držala centralni teren. On je nastavio proces standardizovanja API-ja potrebnog za otvorenu specifikaciju operativnog sistema.

Pored toga, gledalo je područja sistema van nivoa operativnog sistema, gde bi standardni pristup dodao vrednost podjednako za dobavljača,ali i kupca , razvijanje ili usvajanje specifikacija za jezike, bazu podataka konekcije, međusobnog umrežavanja i mejnfrejma. Rezultati ovog rada su objavljeni u uzastopnim X/Open Portability vodičima.

XPG 4 je objavljen u oktobru 1992. Tokom ovog vremena, X/Open je postavio brend program baziran na garancijama kupcima i podržan testiranjima. Od objavljivanja XPG4, X/Open je nastavila da proširuje specifikacije otvorenih sistema u skladu sa zahtevima tržišta. Zbog prednosti, X/Open je postao prepoznatljiv i shvaćen, mnoge velike organizacije su počele da koriste X/Open kao osnovu za dizajn sistema i dobavljanja. Do 1993. preko 7 milijardi je potrošeno na brendirane sisteme X/Open-a. Do početka 1997. ta cifra je premašila 23 milijarde dolara. Do danas, vrednost dobavljanja Jedinstvene UNIX Specifikacije je premašila 5,2 milijarde dolara.

Početkom 1993., AT&T je prodao UNIX Sistem Laboratorije Novel-u , koji je bio u potrazi za operativnim sistemom teške kategorije kako bi ga povezali sa svojim NetWare dometom proizvoda. Istovremeno, kompanija je prepoznala da sticanje kontrole nad definicijom (specifikacijom) i zaštitni znak sa nezavisno-proizvođačkom organizacijom bi dodatno unapredilo vrednost UNIX-a, kao temelja otvorenih sistema. Tako su sastavni delovi UNIX sistema (izvorni kod/ tehnologija i specifikacija/zaštitni znak), prethodno u vlasništvu jednog tela, sada prilično odvojeni.

1995. X/Open je predstavio marku kompjuterskog sistema,UNIX 95, koji je garantovao da će zadovoljiti Jedinstvenu UNIX specifikaciju. Brend program Jedinstvena UNIX Specifikacija je osvojio kritičnu masu: prodavce, čiji proizvodi su ispunili zahtevne kriterijume, i sada čine većinu UNIX sistema pomoću vrednosti.

Duže od dvadeset godina, od započinjanja X/Open-a, UNIX je bio tesno povezan sa otvorenim sistemima. X/Open, sada Otvorena Grupa (The Open Group) nastavlja da razvija i širi ,u ime IT zajednice, jedinstvenu UNIX specifikaciju i udruženi brend program. Oslobađanje specifikacije interfejsa iz tehnologije dozvoljava mnogim sistemima da podrže UNIX filozofiju o malim, često jednostavnim alatima, koji mogu da se kombinuju na razne načine,kako bi izvodili često veoma složene zadatke. Stabilnost jezgra interfejsa čuva postojeću investiciju i omogućava razvoj bogatog skupa softverskih alata. The Open Source pokret ( Otvoreni izvorni kod) se gradi na ovim snažnim temeljima i stvara preporod entuzijazma za UNIX filozofiju. Open Source , na mnogo načina, može da se posmatra kao pravi prenos otvorenih sistema, koji će obezbediti da i dalje idu od jačine do jačine.


1969 Početak Istorija UNIX-a počinje nazad,1969., kada su Ken Tompson, Denis Riči i ostali počeli da rade na “malo-korišćenom PDP-7 u uglu” u Bel Lab-u i ono što će kasnije da postane UNIX.
1971 Prvo izdanje Imao je asembler zа PDP-11/20, fajl sistem, viljuškasti spoj (), rof i još neke stvari. Korišćen je za obradu teksta patentnih dokumenata.
1973 Četvrto izdanje Ponovo je napisan u C-u. Ovo ga je učinilo prenosivim i promenilo je istoriju OS-a.
1975 Šesto izdanje < unix="" napušta="" matičnu="" kuću.="" takođe,="" širom="" poznat="" kao="" verzija="" 6,="" prvi="" je="" koji="" će="" biti="" širom="" dostupan="" od="" strane="" bel="" lab-a.="" prva="" bsd="" verzija="" (1.x)="" je="" potekla="" od="">
1979 Sedmo izdanje U pitanju je “poboljšanje svih prethodnih i sledećih jedinica” [Born]. Imao je C, UUCP (Program za kopiranje) i Born oklop. Portovan je u VAX i jezgro operativnog sistema je bilo veće od 40 kilobajta (K).
1980 Xenix Microsoft predstavlja Xenix. 32V i 4BSD su predstavljeni.
1982 Sistem III AT&T's UNIX Sistemska grupa (USG) puštaju na tržište Sistem III, prvo javno predstavljanje van Bel Laboratorija. SunOS 1.0 je otpremljen. HP-UX je predstavljen. Ultrix-11 je predstavljen.
1983 Sistem V Computer Research Group – Kompjuterska Istraživačka Grupa (CRG), UNIX System Group- UNIX Sistemska Grupa(USG) i treća grupa stapa se da bi nastala UNIX System Development Lab- UNIX Sistemska Laboratorija za Razvoj. AT&T najavljuje UNIX Sistem V, prvo podržano izdanje. Ima 45.000 instaliranih baza.
1984 4.2BSD Kalifornijski univerzitet, Berkli, pušta 4.2BSD, obuhvatajući TCP/IP, nove signale i još mnogo toga. X/Open je formiran.
1984 SVR2 Sistem SVR2 Release 2- Sistem SVR2 Izdanje 2 je predstavljen. U tom trenutku, ima 100.000 UNIX instalacija širom sveta.
1986 4.3BSD Pušten je 4.3BSD, uključujući internet ime servera. SVID je predstavljen. NFS isporučen. AIX najavljen. Ima 250.000 instaliranih baza.
1987 SVR3 System V Release 3 – Sistem V Izdanje 3 uključujući STREAM-ove,TLI,RFS. U tom trenutku ima 750.000 UNIX instalacija širom sveta. IRIX je predstavljen.
1988   POSIX.1 je objavljen. Open Software Foundation (OSF) i UNIX International (UI) su formirani. Ultrix 4.2 je isporučen.
1989   AT&T UNIX Software Operation- AT&T UNIX Softver Operacijaje formirana u pripremi za ispredanje USL-a. Motif 1.0 dolazi. .
1989 SVR4 UNIX System V Release 4- UNIX Sistem V Izdanje 4 dolazi,ujedinjujući System V, BSD i Xenix. Ima 1,2 miliona instaliranih baza..
1990 XPG3 X/Open lansira XPG3 Brend. Prvi put se pojavljuje OSF/1. Plan 9 dolazi iz Bel Laboratorija.
1991   UNIX Sistem Laboratorije (USL) postaje preduzeće – u većinskom vlasništvu АТ & Т-a. Linus Torvalds otpočinje razvoj Linux-a. Solaris 1.0 se prvi put pojavljuje..
1992 SVR4.2 USL izdaje UNIX System V Release 4.2- UNIX Sistem V Izdanje 4.2 (Destiny-Sudbina). Oktobar- XPG4 Brend je pušten od strane X/Open. 22. decembra Novel objavljuje plan da kupi USL. Solaris 2.0 dolazi.
1993 4.4BSD 4.4BSD konačno puštanje na tržište iz Berklija. 16. juna Novel kupuje USL.
Кraj 1993 SVR4.2MP Novel prenosi prava na žig “UNIX” i Single UNIX (Jedinstveni UNIX). Specifikacija za X/Open. COSE inicijativa isporučuje “Spec 1170” X/Open-u za brzu traku. U decembru Novel isporučuje SVR4.2MP, konačno USL OEM izdanje Sistema V.
1994 1994 Jedinstvena UNIX Specifikacija BSD 4.4-Lajt je eliminisao ceo kod tvrdeći da narušava USL/Novel. Kao novi vlasnik UNIX žiga, X/Open predstavlja Jedinstvenu UNIX Specifikaciju( ranije Specifikacija 1170), odvajanjem UNIX žiga od bilo kog pravog kod strima.
1995 UNIX 95 X/Open predstavlja UNIX 95 numerisani program za popunjavanje Jedinstvene UNIX Specifikacije. Novel prodaje UnixWare poslovnu liniju SCO-u. Digitalni UNIX je predstavljen. UnixWare 2.0 dolazi. OpenServer 5.0 je prvi put predstavljen.
1996   Otvorena Grupa postaje neko ko spaja OSF and X/Open.
1997 Jedinstvena UNIX Specifikacija Verzija 2 Jedinstvena UNIX Specifikacija, Verzija 2 Otvorena Grupa predstavlja Verziju 2 Jedinstvene UNIX Specifikacije, uključujući i podršku za tekuće vreme, navoje i 64-bitne i veće procesore. Specifikacija je napravljena da bude slobodno dostupna na Internetu. Dolaze IRIX 6.4, AIX 4.3 i HP-UX 11.
1998 UNIX 98 Otvorena Grupa predstavlja porodicu UNIX 98 brendova, uključujući baze, radnu stanicu i server. Prvi UNIX 98 registrovanih proizvoda je isporučen od strane Sun-a, IBM-a i NCR-a. Pokret Otvoreni izvorni kod počinje da skida najave sa Netscape-a i IBM-a. UnixWare 7 i IRIX 6.5 dolaze.
1999 1999 30-ogodišnjica UNIX-a UNIX sistem slavi svoju tridesetogodišnjicu. Jezgo operativnog sistema Linux 2.2 je pušten. Otvorena Grupa i IEEE počinju zajednički razvoj revizije POSIX-a i Jedinstvene UNIX Specifikacije. Prve LinuxWorld konferencije. Tačka com (.com)groznica na berzama. Dolazi Tru64 UNIX.
2001 2001 Jedinstvena UNIX Specifikacija Verzija 3 Verzija 3 Jedinstvene UNIX Specifikacije objedinjuje IEEE POSIX, Otvorenu Grupu i napore industrije. Jezgro operativnog sistema Linux 2.4 je pušten. IT akcije suočavaju se sa teškim vremenima na berzama. Vrednost nabavki za UNIX brend premašuje 25 milijardi dolara. Dolazi AIX 5L.
2003 ISO/IEC 9945:2003 Veličine jezgra Verzije 3 Jedinstvene UNIX Specifikacije su odobrene kao međunarodni standard. Niz “Westwood” test programa dolazi za UNIX 03 brend. Dolazi Solaris 9.0 E. Pušteno je jezgro operativnog sistema Linux 2.6.
2007 Apple Mac OS X je sertifikovao UNIX 03.
2008 ISO/IEC 9945:2008 Poslednja revizija UNIX API postavila je formalno standardizovan ISO/IEC, IEEE i Otvorenu Grupu. Dodaje dalje API-jeve.
2009 Unix slavi 40-ogodišnjicu IDC na UNIX tržištu- kaže UNIX je zaradio 69 milijardi dolara u 2008., predviđa se 74 milijardi dolara u 2013
2010 UNIX na desktopu Apple prijavljuje 50 miliona desktopova, a broj i dalje raste- ovo su sertifikovani UNIX sistemi.


©1995-2012 The Open Group
Published (Last edited): 28-07-2012 , source: http://www.unix.org/what_is_unix/history_timeline.html