Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web development, networking and server security. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Istoriju testiranja softverarazvio je Joris Mirts uz značajan doprinos Doroti Grejem

1820-e
1822. Diferencijalni motor (Bebidž) Engleski pronalazač Čarls Bebidž počinje da radi na prototipu svog prvog diferencijalnog motora koji je napravljen da izračuna vrednosti polinoma funkcija. Bebidžove mašine bile su među prvim mehaničkim računarima.

1840-e
1843. Metode induktivnog rezonovanja (Mil) U svojoj knjizi: Sistem logike britanski filozof Džon Stjuart Mil objavljuje pet metoda induktivnog rezonovanja, izvodeći opšte pravilo na osnovu jednog ili više predmeta. Osnovni princip indukcije predstavlja tvrdnja da je tok prirode jedoobrazan.
Lavlejsine beleške o analitičkoj mašini
Tokom devetomesečnog perioda od 1842. do 1843. Lavlejs prevodi memoare italijanskog matematičara Luiđija Menabrea o analitičkoj mašini Čarlsa Bebidža. Uz članak je priložila svoje beleške u kojima se opisuje metod za izračunavanje niza Bernulijevih brojeva uz pomoć mašine. Zahvaljujući ovom radu Lavlejs je stekla reputaciju prvog kompjuterskog programera, a njen metod smatra se prvim kompjuterskim programom.

1870-e
1878. Sistemska greška nazvana bag (Edison) Prema Jejlovoj knjizi citata, američki pronalazač Tomas Alva Edison upotrebio je termin bag (buba) u pismu Teodoru Puskasu da bi opisao grešku u sistemu. Iz drugih izvora saznajemo da je u Edisonovo vreme reč bag korišćena za greške u sistemu.

1890-e
1896. osnovan IBM Kompaniju koja je kasnije postala IBM osnovao je Herman Holerit 1896, pod nazivom Tabulating Machine Company u okrugu Brum, u Njujorku. Pod nazivom Computing Tabulating Recording Corporation 16. juna 1911. ta kompanija postaje deo veće kompanije. Velika kompanija dobija naziv: International Business Machines Corporation (IBM) 1924.

1900.
1906. Paretov princip (80/20 pravilo) U svojoj knjizi: Priručnik političke ekonomije italijanski ekonomista Vilfredo Pareto objavljuje matematičku formulu da opiše nejednaku raspodelu bogatstva u svojoj zemlji napominjući da dvadeset odsto ljudi raspolaže s osamdeset odsto bogatstva. Formula postaje poznata kao Paretov princip, ali, takođe, zahvaljujući i popularizaciji Džozefa Jurana pod nazivom pravilo 80/20.

1930-e
1939. Ševhartov krug U svojoj drugoj knjizi: Statistički metod iz ugla kontrole kvaliteta Valter Endrju Ševhart objavljuje svoj naučni metod poboljšanja kvaliteta. Strana 45. ove knjige prikazuje prvu verziju Ševhartovog ciklusa - ciklus od tri koraka koji predstavlja dinamičan naučni proces sticanja znanja. Valter Edvards Deming kasnije populariše ovaj metod pod nazivom Plan Do Check (Demingov krug).

1940-e
1944. Instaliran Harvard Mark I Harvard Mark I, takođe poznat i kao IBM automatski sekvencijalno kontrolisani kalkulator (ASCC) instaliran je na Harvardu i zvanično predstavljen 7. avgusta 1944. Mark I je sinhroni kalkulator koji može da pretraži tabele i izvede četiri osnovne aritmetičke operacije brojevima koji se sastoje od maksimalno 23 cifre. Mašinu je osmislio Hauard H. Aiken 30-ih godina prošlog veka.

1945. Fon Nojman arhitektura U prvom nacrtu izveštaja o EDVAC-u Džona fon Nojmana objavljen je opis logičkog dizajna računara pomoću sačuvanog programskog koncepta. Na tom dizajnu zasniva se većina modernih računara. Herman Goldštajn je distribuirao ovaj rad 30. juna 1945.

1946. osnovan ISO Međunarodna organizacija za standardizaciju osnovana je 1946. na konferenciji u Londonu. ISO je nastao spajanjem dve organizacije - ISA-e (Međunarodno udruženje nacionalnih organizacija za standardizaciju, osnovanog u Njujorku 1926) i UNSCC-a (Koordinacioni komitet za standarde Ujedinjenih nacija, osnovan 1944).

1949. O proveri obimnog šablona (Tjuring) U konferencijskom radu na proveri obimnog šablona Alan Tjuring predlaže odgovor na pitanje kako se može proveriti šablon i kako se možete uveriti da je ispravan.

1950-e
1950. Tjuringov test (Tjuring) U svom delu iz 1950-e Računske mašine i inteligencija, Alan Tjuring predstavlja Tjuringov test koji proverava sposobnost mašine da demonstrira inteligenciju.

1951. Juranov priručnik za kontrolu kvaliteta (Juran) U svom Priručniku o kontroli kvaliteta, Džozef Juran definiše kvalitet kao “upotrebljivost”. Juran, koji se smatra osnivačem menadžmenta kvaliteta, definiše tri procesa za upravljanje kvalitetom: planiranje kvaliteta, kontrolu kvaliteta i poboljšanje kvaliteta.
Celokupna kontrola kvaliteta
Feigenbaum U svojoj čuvenoj knjizi Celokupna kontrola kvaliteta Armand Valin Feigenbaum definiše kvalitet kao odluku kupca. Kvalitet zavisi od perspektive kupca. Proizvod treba da zadovolji stvarne i očekivane potrebe kupca. Odgovornost za kvalitet snosi cela kompanija.
Prvi praktični test programiranja (Vilkes)
Knjiga: Priprema programa za elektronski, digitalni kompjuter od autora Morisa Vilkesa, Dejvida Vilera i Stenlija Gila predstavlja prvi praktični tekst o kompjuterskom programiranju. Autori pišu na osnovu svog iskustva pri dizajniranju EDSAC-a.

1952. IBM 701 pušten u prodaju IBM-ov 701 Odbrambeni kalkulator prvi je proizvodni računar. Predstavlja prvi u nizu veoma popularnih računara iz serije IBM 700. Kompjuter se sastoji od dve elektrostatičke jedinice za skladištenje, analitičke i kontrolne jedinice. Ukupno ima 19 jedinica. Jedinica se iznajmljivala za oko $16,000 mesečno.

1956. Prvi manualni fortran Prvi manualni fortran (automatski sistem za kodiranje za IBM 704) objavio je IBM u oktobru 1956. Opisuje promenljive, funkcije, izraze i kontrolne izjave jezika.

1957. Testiranje programa protiv debagovanja (Bejker) Čarls L. Bejker (RAND korporacija) razlikuje testiranje programa od debagovanja u svom prikazu knjige Digitalno kompjutersko programiranje autora Dena Makkrakena. Prikaz je objavljen u žurnalu Matematičke tabele i druga pomoćna sredstva za računanje.
Digitalno kompjutersko programiranje (Makkraken)
Knjiga Digitalno kompjutersko programiranje Danijela D. Makkrakena verovatno predstavlja prvi opšti priručnik za programiranje. Makkraken piše knjigu dok istovremeno radi za General Electric. Raspravlja o brojnim tehnikama programiranja kao što su provere programa. Makkraken posebno savetuje da se koriste tačke prekida u programu gde se može proveriti funkcionisanje programa.

1958. Prvi tim za testiranje softvera (Vajnberg) Prvi tim formirao je Džerald M. Vajnberg koji je radio kao menadžer razvoja operativnih sistema za Projekat Merkur. Projekat Merkur je prvi projekat za odlazak ljudi u svemir u Sjedinjenim Američkim Državama.

1959. Struktura prekida rada U svojoj klasičnoj štampanoj proceni programa i pregledu tehnika (PERT) D.G. Malkolm, J.H. Rouzbum, C.E. Klark and V. Fejzar predstavljaju svoj metod za analiziranje određenih zadataka pri izvršavanju datog projekta. Iako nisu pomenuli taj naziv u publikaciji, takođe su predstavili i strukturu prekida rada.
Metod kritičnog puta (Keli, Voker)
U svojoj studiji Planiranje i raspoređivanje kritičnog puta Džejms E. Keli i Morgan R. Volker nude planiranje i raspoređivanje metodologije za složene projekte. Predstavljaju metod kritičnog puta da bi kreirali optimalni raspored direktnog troška. Autori koriste dijagrame projekata za određene zadatke i povezuju te zadatke (poslove) na osnovu tri pitanja: šta direktno prethodi ovom poslu, šta direktno sledi ovom poslu i šta može da se izvede istovremeno s ovim poslom?

1960-e
1961. Osnove kompjuterskog programiranja (Lids, Vajnberg) Knjiga: Osnove kompjuterskog programiranja Džeralda Vajnberga i Herberta Lidsa sadrži poglavlje o autorovim testiranjima softvera. Vajnberg i Lids raspravljaju o tome da li testiranje treba da dokaže prilagodljivost kompjuterskog programa ili sposobnost da obradi podatke.

1963. Standardizovani simboli dijagrama (Roshajm) U svom pisanom izveštaju o predloženim standardima simbola dijagrama za obradu podataka Robert J. Roshajm opisuje standardne simbole za prikaz dijagrama. Roshajm objavljuje svoj rad za Američku asocijaciju standarda kasnije poznatu kao ANSI.

1964. Pokrenut prvi Bejzik program Matematičari Džon G. Kimini i Tomas E. Kurts pokreću prvi bejzik program na koledžu u Dartmutu. Kimini i Kurts pišu jezik da bi unapredili proces podučavanja kompjuterskog programiranja. Bejzik (Basic) predstavlja akronim za Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code (Uputstvo za početnike za korišćenje šifrovanih simbola u različite svrhe).

1967. Evaluacija funkcionalnog testiranja kontrolnih programa U IBM-ovoj evaluaciji funkcionalnog testiranja kontrolnih programa Vilijam Elmendorf poziva na disciplinovan pristup testiranju softvera.
Predstavljen softverski inženjering
Termin “softverski inženjering” skovala je studijska grupa iz is coined by a NATO-a koja je sazvala konferenciju s temom softverskih problema. Izveštaj s konferencije održane1968. u Garmišu, u Nemaškoj, koju je sponzorisao naučni komitet NATO-a pod nazivom “Softverski inženjering”, napisali su Brajan Rendel i Piter Nor. U uvodu su posebno istakli da je termin “softverski inženjering” osmišljen da pobudi interesovanje i naglasi potrebu za proizvodnjom softvera koja će se zasnivati na teoretskim temeljima i praktičnim disciplinama koje su se ustalile kao grane inženjeringa.

1968. U NATO izveštaju pominje se uverenje o kvalitetu softvera Tokom konferencije o softverskom inženjeringu koju je sponzorisao naučni komitet NATO-a (od 7. do 11. oktobra 1968) jedna od tema bilo je i uverenje o kvalitetu softvera. Izveštaj o konferenciji sadrži radni dokument pod nazivom Lista za planiranje proizvodnje softvera Roberta Bimera. Među tim dokumentima nalazi se i poglavlje o uverenju o kvalitetu. Jedno od pitanja u listi glasi: “Da li je proizvod testiran u cilju obezbeđivanja upotrebljivosti proizvoda i usklađivanja proizvoda i specifikacija o funkcionalnosti?”
Strukturno programiranje (Dijkstra)
U svom pismu “Go to izjava smatra se štetnom” objavljenom u martu 1968. o komunikacijama ACM-a, Edsger Dijkstra kritikuje preteranu upotrebu GOTO izjava u programskim jezicima. Dijkstra smatra da je upotreba GOTO izjava štetna jer komplikuje zadatak analiziranja i verifikovanja tačnosti programa. Ovo pismo se najčešće citira na početku debate o strukturnom programiranju.
Osnovan Intel
Intel su osnovali Gordon E. Mur i Robert Nojs. U početku, primarni proizvodi kompanije bili su čipovi za statičku SRAM memoriju. Intel je prvi pustio u prodaju mikroprocesor (Intel 4004) 1971.
Kriza softvera (Bauer)
Termin: “kriza softvera” skovao je Fridrih Ludvig Bauer na prvoj NATO konferenciji o inženjeringu softvera 1968 u Garmiš-Partenkiršenu u Nemačkoj. Odnosi se na teškoće u pisanju tačnih, razumljivih i proverljivih kompjuterskih programa.
Konvejev zakon
U svojoj publikaciji iz 1968: Kako odbori pronalaze? Melvin E. Konvej objavljuje tezu: “Svaka organizacija koja dizajnira sistem (u širem smislu te reči) proizvešće dizajn koji predstavlja kopiju organizacijske komunikacijske strukture.” Teza je kasnije postala poznata kao Konvejev zakon.

1969. Testiranje pokazuje prisustvo, a ne odsustvo bagova Čuvena rečenica Edsgera Dijkstraa koju je prvi put izgovorio na konferenciji NATO-ovog naučnog komiteta održanog u Rimu, od 27. do 31. oktobra 1969.
Dijagrami strukture podataka (Bahman)
U članku “Dijagrami strukture podataka” Čarls V. Bahman, radeći za General Electric, predstavlja dijagrame strukture podataka. To je grafička tehnika koja koristi entitete modela i njihovih odnosa.

1970-e
1970 Objavljen model vodopad (Rojs) Vinston Rojs opisuje na papiru model vodopad kao upravljanje razvojem velikih softverskih sistema, prezentovanih na IEEE WESCON 1970. Model vodopada je proces razvoja sekevcijalnog softvera. U svom radu Rojs takođe pominje nedostatke vodopada i govori protiv upotrebe ovog metoda.
Objavljen model relacija (Kod)
U svom radu Relacionog modela podataka za velike zajedničke banke podataka Edgar F. Kod u radu za IBM objavljuje relacioni model za podatke. Njegova teorija popločala je put za relacione baze podataka.

1971. Testiranje mutacija (Lipton) U spisu pod nazivom Pogrešna dijagnoza kompjuterskih programa Ričard Lipton predložio je prve koncepte mutacije. Testiranja mutacija predstavlja metodologiju jedinice testiranja u kojoj su delići koda promenjeni. To se obično radi da bi se testirao kvalitet određenih jedinica.

1972. Razlaganje sistema (Parnas) U svom čuvenom delu O kriterijumima za razlaganje sistema na module Dejvid Lordž Parnas govori o dobrim stranama modularnog programiranja.
Dokaz o tačnosti kao vodič (Dijkstra)
U svom ACM predavanju o Tjuringu pod nazivom Ponizan Programer, Edsger V. Dijkstra navodi da "ne treba prvo napraviti program, a zatim da dokazivati njegovu ispravnost svoju ispravnost, jer bi u tom slučaju uslov pružanja dokaza samo povećao teret nesrećnog programera." To je jedan od njegovih argumenata koji govori u prilog tehničke izvodljivosti promene potrebne u softverskom programiranju.

1973. Metode testiranja programa (Hetzel) Chapel Hill Simpozijum, u organizaciji Univerziteta u Severnoj Karolini, a održan os 21 do 23 juna 1972 rezultira objavljivanjem knjige metoda testiranja programa koje je uredio Vilijam Hetzel. Knjiga sadrži uređene izveštaje o simpozijumu kao i veliku priključenu bibliografiju. Tema knjige su problemi testiranja i validacija.
Napravljen grafikon uzroka i posledice (Elmendorf)
U radu su opisani grafikoni uzroka i posledice u funkcionalnom testiranju objavljenom za IBM. Vilijam Elmendorf objavljuje grafikon uzrok-posledica.
Compuware osnovan
Korporaciju Compuware osnovali su Peter Karmanos, Tomas Tivs i Alen B. Kating. Kompanija se bavi izdavanjem alata za testiranje i pomoćnih sredstava za inženjering.
Stepeni modela rasta (Nolan)
U svojoj studiji: Upravljanje kompjuterskim izvorom, Ričard Nolan iznosi hipotezu o modelu rasta. Model opisuje stupnjeve kroz koje prolazi kompanija kad uvodi informacionu tehnologiju (kompjutere) u svoj poslovni proces. U početku se smatralo da prolazi kroz četiri stupnja. Kasnije su dodata još dva stupnja 1979-e.
Problem trougla (Gruenberger)
U svojoj studiji: Testiranje programa: istorijska perspektiva na osnovu razgovora tokom simpozijuma u Chapel Hill-u, Fred Gruenberger predstavlja klasičan problem trougla kao ideju za testiranje. Gruenberger preuzima problem iz knjige “Kompjuteri i društvo” Ričarda Haminga (1972).
Nasi-Šnajderman dijagram
U svom radu Tehnike dijagrama za strukturirano programiranje Isak Nasi i Ben Šnajderman objavljuju dijagram za top-down dekompozicije programa.

1975. Osnovan Microsoft Microsoft su osnovali Bil Gejts i Pol Alen 4. aprila 1975 u Albukerkiju. Kasnije će prerasti u jednu od najvećih softverskih kompanija na svetu. Kompanija je zapošljavala preko 10.000 testera u 2009.
Zakoni nepouzdanosti (Gilb)
Tom Gilb objavljuje svoje zakone nepouzdanosti u časopisu o kompjuterima Datamation kompjuterskog magazina (izdanje iz marta1975). Gilb je jedan od prvih koji su definisali vezu između sistema i softvera kao i zmeđu ljudske greške i sistemske greške.
Prema teoriji testiranja odabranih podataka (Gudinaf,Gerhart)
U delu Džona Gudinafa i Suzan L. Gerhart govori se o dokazanim formalnim metodama i ograničenjima testiranja na osnovu strukture. Takođe podvlači važnost upotrebe tabela odlučivanja.
Brukov zakon
U knjizi Mitski čovek-mesec: eseji o softverskom inženjeringu Freda Bruksa predstavlja centralnu ideju koja tvrdi da se uključivanjem ljudi u kasnoj fazi projekta projekat još više odlaže. Ova ideja je poznata kao Bruksov zakon, a predstavljen je zajedno s još jednom idejom o efektu drugog sistema u odbranu prototipa. Bruks je izvukao pouke na osnovu svog iskustva na poziciji menadžera razvoja u IBM-u OS/360.
Opšti uvod u sisteme koji razmišljaju (Vajnberg)
U svojoj knjizi: Uvod u sisteme koji razmišljaju Džerald Vajberg nudi jasan pogled na sistemsku teoriju. Prema Vjnbergu u pitanju je pokušaj “podučavanja pristupa razmišljanju kad nema nikakvih smernica, ili kad smernice vode u ćorsokak.” Razumevanje naših ograničenja i sredstava predstavlja okosnicu ove knjige.
Altair 8800 predstavljen
Altair 8800 predstavila je firma Micro Instrumentation and Telemetry Systems (MITS) 1975. To je mikrokompjuter baziran na procesoru Intel 8080. Kompjuter se prodavao po ceni od $439 u delovima i po ceni od $621 već sastavljen. Prodavao se putem narudžbenice preko mejla, a reklamirao se u časopisima za hobiste kao što su Popular Electronics, Radio-Electronics i drugi. Tako je pokrenut Altair Basic.

1976. Kontrola dizajna i šifre (Fagan) U svom radu za IBM Majkl Fagan predlaže upotrebu kontrole šifara da bi se smanjio trošak ponavljanja posla.
Apple osnovan
Apple je osnovan u Kupertinu, u Kaliforniji. Osnovali su ga Stiv Džobs, Stiv Vožnjak i Ronald Vejn.
Cikomatska složenost (Makkejb)
Tomas J. Makkejb predstavlja ciklomatsku složenost kao metrički softver za složenost programa u svom radu IEEE Merenje složenosti.
Software Pouzdanost softvera: Principi i praksa (Majers)
U svojoj knjizi: Pouzdanost softvera principi i praksa Glenford Majedr između ostalog govori i o testiranju softvera. Na primer, pominje “da je cilj ljudi koji testiraju da obore program.”
Kriva troškova izmene (Boehm)
U svom radu Softverski inženjering objavljenom u decembru 1976, izdanje o IEEE transakcijama, Barry Boehm objavljuje svoju krivulju troškova izmene. Krivulja u suštini pokazuje koliko se troškovi izmene softvera (pri popravci neke softverske greške) vremenom povećavaju.Boehm koristi podatke iz svog rada uTRW-u, kao i iz drugih izvora kao što su GTE, IBM i Bell laboratorije.

1977. Faktori koji utiču na kvalitet softvera (Makkol a.o.) U svom radu za američku avijaciju In this paper for the US Air Force Džim Makkol, Pol Ričards i Džin Valters (General Electric) predstavljaju spisak od 55 faktora koji utiču na kvalitet.
Metrika softvera (Gilb)
Knjiga Toma Gilba Metrika softvera predstavlja veliki izvor mnogobrojnih metrika softvera.
Elementi nauke o softverima (Halsted)
Moris Halsted objavljuje svoje metoda za merenje složenosti šifara u knjizi Elementi nauke o softverima.
Testiranje programa (Miler)
Edvard F. Miler predstavlja odluka-za odlukom put kao tehniku za strukturalno testiranje u tutorijalu Tehnike za testiranje programa koji je održan tokom prve konferencije o kompjuterskim softverima i aplikacijama (COMPSAC).
Šablon dizajna (Aleksander)
U svojoj knjizi: Jezik šablona: gradovi, zgrade, građenje autori Kristofer Aleksander, Sara, Išikava i Marej Silverštajn uvode termin “šablon dizajna”. Primenili su ga na arhitekturu i urbanizam. U softverskom inženjeringu šablon dizajna je opšte rešenje najčešćih problema u dizajnu softvera koje služi za višekratnu upotrebu.

1978. Funkcionalno testiranje programa (Hauden) U svom radu za IEEE Vilijam Hauden opisuje pristup funkcionalnom testiranju u kome se dizajn programa posmatra kao integrisani skup funkcija.
Zakoni evolucije programa (Lehman)
U delu Zakoni evolucije programa - pravila i alati za programiranje Mejr Lehman objavljuje zakone evolucije programa. Postoji zakon neprekidne promene, zakon povećanja složenosti, statističkog pravilnog rasta, invarijantna radna stopa i razvojna granica rasta. Na osnovu ovih zakona Lehman predlažepravila i sredstva za razvoj softvera i njegovo održavanje.Lehmanovo delo je zasnovano na studiji koju je napisao u saradnji s Laslom Beladijem.

1979 Umetnost testiranja softvera (Majers) Knjiga Umetnost testiranja softvera od Glenforda Majers hvaljena je kao prva knjiga čija je tema samo testiranje softvera. Ta knjiga postavlja pozornicu za "moderno" softversko testiranje. Između ostalog Majers uvodi crnu kutiju za testiranje. On takođe poseduje program trougao kao izazov za samotestiranje.
Kvalitet je besplatan (Krozbi)
U svojoj knjizi Filip B. Krozbi opisuje svoj čuveni program koji se sastoji od 14 koraka za poboljšanje kvaliteta. Krozbi definiše kvalitet kao odgovor na zahteve kupaca. On definiše Mrežu zrelosti kvaliteta i deli stavove menadžmenta u pet kategorija, prema stavovima o kvalitetu. Krozbi sugeriše da do poboljšanja dolazi kad menadžment “sazri” i pređe iz jedne kategorije u drugu kategoriju.
Objavljen QA standard BS 5750
Britanski sertifikat o standardu kvaliteta BS 5750 objavila je institucija za britanske standarde. U početku taj standard primenjivao se samo u proizvodnji. BS 5750 je kasnije postao deo ISO 9000.
FMEA primenjen na softver (Rajfer)
U svom delu: Neuspeh softvera i analize posledica” Donald Rajfer prvi put piše o neuspehu softvera i analizama posledica (FMEA).
Strukturna analiza i specifikacija sistema (De Marko)
Knjiga: Strukturna analiza i specifikacija sistema Toma de Marka predstavlja klasično delo strukturne analize. De Marko pokriva funkcionalnu dekompoziciju, rečnik podataka, specifikaciju sistema, modeliranje sistema i strukturne analize budućeg sistema. On predlaže pristup koji je naglašen odozgo na dole, podeljen, grafički model budućeg sistema. Takođe naglašava značajnu ulogu podataka rečnika i ulogu svedenih specifikacija, ili minispecs, koje treba da predstavljaju svedeni oblik engleskog jezika poznat kao strukturni engleski.
Tačke funkcije (Albreht)
U svom radu Merenje produktivnosti razvoja aplikacija koji je Alan Albreht, uradio za IBM, autor uvodi tačku funkcije kako bi izmerio produktivnost programera. Albreht zaključuje iz svog proučavanja produktivnosti da je disciplinovan proces “ neophodan sastojak za smisleno merenje produktivnosti".

1980-e
1981 Softver Ekonomski inženjering (Boem) U knjizi Obeležje ekonomije softverskog inženjeringa Beri V. Boem kaže da troškovi popravke baga vremenom postaju sve veći. Takođe, predstavlja model (COCOMO).
IBM-ov Personalni računar pojavljuje se na masovnom tržištu
IBM pušta u prodaju personalni računar (IBM-PC ili IBM 5150) koji postavlja standarde za kompjuterske proizvode za masovno tržište.
Racionalni softver napravljen
Racionalni softver osmislili su Majk Devlin i Pol Livajj. Sve dok ga IBM nije otkupio 2003. bio je osmišljen da pomogne inženjerima softvera kvalitetnim alatima kao što je na primer ClearQuest.
Šta je kontrola celokupnog kvaliteta (Išikava)
U knjizi: Šta je kontrola celokupnog kvaliteta prikazan je japanski pogled Kaore Išikave (delo je prvi put objavljeno na japanskom 1981). Autor tvrdi da je kvalitet dinamički koncept koji se neprekidno menja u skladu s potrebama, zahtevima i očekivanjima kupaca.

1982 Rethinking Systems Analysis and Design (Weinberg)
In this book Gerald Weinberg describes iterative development and testing.
Prva konferencija o kvalitetu
Prva konferencija na severozapadu Pacifika o kvalitetu softvera (PNSQC)održana je u Portlandu, u Oregonu. Cilj ove neprofitne oregonske korporacije je da omogući razmenu znanja u cilju proizvodnje što kvalitetnijeg softvera.
SQS osnovana u Nemačkoj
Nemačka kompanija Software Quality Systems (SQS) osnovana je udruženim delovanjem Hajnca Bonsa i Rudolfa van Megena. Predstavlja jednu od vodećih kompanija za testiranje softvera u Evropi.
Izlaz iz krize (Deming)
U svojoj knjizi: Izlaz iz krize: kvalitet, produktivnost i kompetativna pozicija Vilijam Edvards Deming kaže da se kvalitet mora odrediti tako da zadovolji potrebe kupaca. Deming navodi četrnaest ključnih principa za menadžment koji treba da pomogne primenu ovakvog pogleda na kvalitet.
Koncept životnog ciklusa smatra se štetnim (Makkraken)
U svom delu Koncept životnog ciklusa smatra se štetnim Danijel Makkraken i Majkl A. Džekson kritikuju razvoj softvera nazvan vodopad. Između ostalog, autori tvrde da: “nikad se potrebe sistema ne mogu definisati unapred u potpunosti jer ih korisnik ne zna unapred - čak ni kao teoretske principe.”

1983. IEEE 829 objavljen Prva verzija IEEE 829 standarda za dokumentovanje testiranja softvera objavljena je1983. Standard određuje komplet dokumenata za korišćenje u osam određenih stupnjeva testiranja softvera.
Državni standard SAD-a, V&V objavljen
Vlada Sjedinjenih Američkih Država objavila je standarde za validaciju živonog veka, verifikaciju i testiranje softvera; standard (FIPS 101).
Psihologija interakcije čoveka i kompjutera
Knjiga Psihologija interakcije čoveka i kompjutera Stjuarta K. Karda, Tomasa P. Morana i Alena Njuela smatra se klasikom u polju upotrebe. Između ostalog, u knjizi je reč i o psihološkim metodima dizajna i pomoćnim sredstvima kao što su ciljevi, operatori, metodi i izbor pravila.

1984. Manifest o sistemskim informacijama (Martin) U knjizi Manifest o sistemskim informacijama Džejms Martin objavljuje svoju distribuciju nedostataka tvrdeći da najmanje polovina nedostataka potiče od loše definisanih zahteva.
Prva konferencija o industriji testiranja (USPDI)
A merički insritut za profesionalni razvoj (USPDI) organizuje međunarodnu konferenciju o testiranju softvera; bila je to prva konferencija u proizvodnji testova. Konferencija je održana u Vašingtonu. Dejv Gelprin i Bil Hetzel zajedno su predsedavali konferenciju tokom prvih šest godina. Narednih deset godina predsedavajući je Džindžer Hjuston Ladlam. Denis Meredit predsedavao je od tada pa sve dok konferencije nisu prestale da se održavaju, 2002. godine.
SEI osnovan
Carnegie Mellon Software Engineering Institute (SEI) osnovalo je američko ministarstvo odbrane zato da bi “napredni softveri SEI inženjeringa i pratećih programa obezbedili razvoj operativnih sistema u okviru predviđenih troškova i unapređenih zadataka.”
Teorija ograničenja (Goldrat)
U svojoj knjizi “Cilj” Ilajdža M. Goldrat objavljuje svoju teoriju ograničenja. Filozofija menadžmenta ovog autora fokusira se na eliminaciju, ograničenja i zagušenja i procesa proizvodnje. Teorija ograničenja bazira se na premisi da je postizanje cilja ograničeno bar jednim bar jednim ograničavajućim procesom.

1985. Microsoft objavljuje Excel Microsoft objavljuje prvu verziju Excel-a 30-og septembra 1985. Ova verzija pisana je za Apple mekintoš. Verzija Excel-a za Windows puštena je u prodaju 1987. Program u obliku tabele (prvi s grafičkim interfejsom za korisnika) brzo je u prodaji nadmašio Lotus 1-2-3 i postao najprodavaniji proizvod Microsoft-a. Danas se Excel često koristi kao alat za testiranje.
AutoTester pušten u prodaju (Hejs)
Autotester, prvi komercijalni alat za testiranje za PC (na MS-DOS-u) pustila je u promet kompanija Linde Hejs AutoTester. Sedište kompanije nalazi se u Dalasu u Teksasu.
DOD-STD-2167 standard objavljen
4. Juna 1985. američko ministarstvo odbrane objavljuje DOD-STD-2167; standard koji određuje koji zahtevi treba da se ispune tokom razvoja i primene Kritične softvera. Taj standard uključuje i formalno testiranje.
Obrnuti inženjering (Rekof)
U svom radu o obrnutom inženjeringu M. G. Rekof uvodi pojam obrnuti inženjering. Rekof ga definiše kao “proces razvoja određenih specifikacija za složeni sistem hardvera koji nastaje temeljnim ispitivanjem uzoraka tog sistema.” Danas se isti sistem primenjuje i na softvere i predstavlja ključni deo održavanja softvera.

1986. Objavljen V-model (Ruk) U članku Kontrolisanje softverskih projekata, objavljenom u žurnalu IEEE softverskog inženjerstva, Pol E. Ruk uvodi V-model. Model pokazuje odnos između svake faze životnog ciklusa i odgovarajuće faze testiranja.
Osnovan SQE
Dejvid Gelperin i Vilijam Hetzel osnovali su Inženjering kvaliteta softvera (Software Quality Engineering - SQE). Kompanija je zaslužna za postavljanje scene za softversku industriju koja će testiranje softvera posmatrati kao odvojenu nauku.
Nacionalni centar za kompjutere (NCC) objavljuje priručnik STARTS
Britanski nacionalni centar za kompjutere objavljuje priručnik za sve kupce STARTS-a da bi “ubrzao primenu najboljih rešenja softverskog inženjeringa i metoda.”
Objavljen IEEE standard za V&V planove
Objavljen IEEE - standard za verifikaciju i validaciju softvera IEEE Std 1012-1986.
Bez srebrnog metka (Bruks)
U svom delu “Bez srebrnog metka - suština i nesreće u softverskom inženjeringu” Fred Bruks kaže da “nema nikakvog razvoja, niti u tehnologiji, niti u menadžmentu koji sam po sebi obezbeđuje veću produktivnost, pojednostavljenje ili pouzdanost u narednoj dekadi.”

1987. Testiraj pa kodiraj Moto na bedževima učesnika Četvrte međunarodne konferencije o testiranju softvera u Vašingtonu.
Pouzdanost softvera (Musa)
Rad na kome se temelji nauka o pouzdanosti softvera: merenja prognoze, aplikacije; objavili su Džon D. Musa, Entoni Janino i Kazuhira Okumoto. Pouzdanost softvera postala je ključni deo u kvalitetu softvera.
Cena lošeg kvaliteta (Harington)
Cenu lošeg kvaliteta (Cost Of Poor Quality) odredio je Džejms Harington u svojoj knjizi: Cene lošeg kvaliteta. Knjigu je objavilo američko udruženje za kontrolu kvaliteta (ASQC). U knjizi su navedena dokumenta s izveštajima IBM-a o troškovima koje je prouzrokovao loš kvalitet.
Use cases (Jacobson)
U svom radu Razvoj orijentisan prema objektu u industrijskom okruženju objavljenom u OOPSLA '87 postupku, Ivar Džejkobson uvodi koncept slučajeva upotrebe i modeliranja predmeta na osnovu zahteva korisnika. Džejkobson definiše slučaj upotrebe kao poseban niz transakcija, izvršenih od strane korisnika i sistema u dijalogu.
Šabloni dizajna softvera (Bek, Kaningam)
U svojoj prezentaciji : Upotreba šablonskih jezika za programe orijentisane prema objektu do konferencie OOPSLA-87, Kent Bak i Vard Kaningam prilagođavaju koncept šablonskog jezika (Kristofer Aleksander) programiranju orijentisanom prema objektu. Šablonski jezik treba da vodi dizajnera obezbeđujući mu izvodljivo rešenje za višekratnu upotrebu u rešavanju problema koji se često javljaju.

1988. Predstavljeno istraživačko testiranje (Kaner) U knjizi testiranja kompjuterskog softvera Kem Kaner prvi put koristi termin “istraživačko testiranje”.
Testiranje kompjuterskog softvera (Kaner)
Prvo izdanje knjige Kema Kanera postavlja nove standarde u softverskom testiranju. Knjiga je poznata po svojom pragmatičnom i pristupu orijentisanom ka realnom svetu. Koautori drugog izdanja su Džek Falk i Hung Q. Nguyen.
CMM objavljen (Hamfri)
Vots Hamfri - Osnivač softverskog procesa i programa softversko inženjerstvo na institutu objavljuje model sposobnost zrelosti u IEEE radu i kaže da softversi proces karakteriše zrelost okvira.
Rast softverskog testiranja (Gelperin, Hetzel)
U svom članku Rast softverskog testiranja Dejvid Gelperin i Vilijam Hetzel govore o četiri modela testiranja i o evoluciji testiranja.
Prvi sistem za praćenje defekta (DDTS)
Qualtrak (koji je 1995 nabavio Pure Software) razvija DDTS (Distributed default tracking system); prvi sistem za praćenje greške na UNIX tržištu.
Spiralni model (Boem)
U svom delu: “Spiralni model razvoja softvera” objavljenom u IEEE časopisu o kompjuterima, Beri Boem predstavlja spiralni model kao zamenu za model vodopada.
Segue softver osnovan
Segue softver osnovao je Lorens Kepl u Leksingtonu, u Masačusetsu. Ta kompanija pokreće automatizaciju testiranja alata kao što je Silk test. Kompaniju je kupio Borland 2006.
Fuzz testiranje predstavljeno
Termin “fuzz” skovao je Barton Miler (Primenljivost operativnog sistema predstavlja pouzdanost programa) da bi opisao nasumične, neklasifikovane podatke za istraživanje bezbedonosnih propusta u sistemu.
Princip Gilbovog rizika
U knjizi: “Principi menadžmenta softverskog inženjeringa” autori Tom Gilb i Suzana Finzi predstavljaju rizik za upravljanje kroz princip: “Ako ti ne napadneš rizike, oni će napasti tebe.”

1989. osnovan SIGIST Džef Kventin osnovao je 1989. SIGIST - grupu britanskih specijalista zainteresovanih za testiranje softvera. Prvo okupljanje održano je na Kraljevskom koledžu u Londonu. Tokom predavanja održane su četiri prezentacije (o rizicima, standardima i pouzdanosti) kojima je prisustvovalo 29 slušalaca. Cilj ove grupe bio je da podeli probleme, uspehe i neuspehe testiranja, zatim tehnike i ideje o sredstvima koja podržavaju testiranje.
Mercury Interactive osnovan
Mercury Interactive osnovali su Amnon Landan i Ari Fajngold.Kompanija je uradila mnoge testove automatskih proizvoda sve dok je nije kupio HP 2006.
Prva verzija LoadRunner-a
Mercury izbacuje na tržište alat za testiranje - LoadRunner.
Osnovano odeljenje za kvalitet ASQ
Osnovano je odeljenje za kvalitet softvera u okviru Američkog udruženja za kvalitet. Taz Daughtrey bio je prvi šef odeljenja.

1990-e
1990. Taksonomija bagova (Beizer) Boris Beizer predstavlja svoju taksonomiju (/klasifikaciju bagova) u drugom izdanju svoje knjige Tehnike testiranja softvera.
Paradoks pesticida (Beizer)
U drugom izdanju svoje knjige: Tehnike testiranja softvera Boris Beizer uvodi pojam “paradoks pesticida” da bi opisao fenomen - što više testirate softver, on postaje sve više imun na testove.
Peta disciplina (Senge)
U svojoj knjizi: Peta disciplina Piter Sendž navodi pet disciplina: učenje organizacije, fokusiranje na grupni problem, rešavanje uz pomoć metoda razmišljanja sistema.

1991 ISO 9126 objavljen ISO/IEC 9126 Softverski inženjering - kvalitet proizvoda predstavlja međunarodni standard za procenu kvaliteta softvera. Ovaj model kvaliteta deli kvalitet na šest karakteristika.
Osnivanje grupe za razmenu informacija o testiranju softvera
Grupa za razmenu informacija uspostavljena je s ciljem razmene podataka o sredstvima za testiranje, tehnikama i iskustvima u okviru NASA-e, industrije i u akademskim krugovima.
Prvi CAST izveštaj (Graham)
Unicom seminar objavljuje prvi CAST izveštaj o pomoći pri testiranju Izveštaj je napisala Doroti Grejem. U izveštaju se nalazi spisak svih trenutno raspoloživih sredstava opisanih na standardan način.
Osnovan Pure Software
Pure Software osnovao je Rid Hastings koji je kasnije osnovao Netfix Sve dok jer nije kupio Rational Software 1997. firma se bavila debagovanjem i praćenjem defekata softvera.
Predstavljen RAD (Martin)
U svojoj knjizi Brzi razvoj aplikacija (Rapid Application Development) Džejms Martin predstavlja brzi razvoj aplikacija (RAD) kao razvoj životnog veka dizajniranog da u kraćem vremenskom roku obezbedi brži razvoj i kvalitetnije rezultate od onih s uobičajenim životnim vekom. Martin se bavi metodologijom nazvanom Rapid Iterative Production Prototyping - RIPP koja je bila korišćena u DuPont-u.
Testiranje softvera, verifikacija i pouzdanost (Vajli)
Prvo izdanje žurnala: Testiranje softvera, verifikacija i pouzdanost objavili su John Wiley & Sons. To je kvartalni žurnal koji objavljuje radove o teoretskim i praktičnim problemima testiranja, verifikaciji i pouzdanosti softvera.

1992. Prva STAR konferencija Prva STAR (Software Testing Analysis & Review) konferencija održana je u Las Vegasu. Organizovali su je Gelperinov i Hetzelov SQE.
Racionalni Uniformni Process objavljen
Ivar Džejkobson, Grejdi Buh i Džejms Rumbauh opisuju generički proces koji stoji iza racionalnog uniformnog procesa u knjizi Razvoj jednoobraznog racionalnog procesa softvera. RUP je višekratni proces za razvoj okvira softvera koji je osmislio Racionalni softver.
Prva verzija TTCN-a
Prva verzija testiranja i proveru notacije (TTCN) - koja je prvobitno značila Drvo i kombinovano tabelarno beleženje, objavio je i n ETSI Centra za testiranje i interoperabilnost. Jezik je lansiran kao specifikacija apstraktnih testova za ispitivanje usaglašenosti Međunarodne unije za telekomunikacije protokola. Sada je to jezik testova za distribuirane komunikacijske sisteme.
Klasifikacija Pravougaonih grešaka (Chillarege)
U radu: Klasifikacija pravougaonih grešaka - koncept za merenja u procesu Ram-a Chillarege-a (IBM) objavljuje podelu pravougaonih grešaka; definiciju i hvatanje atributa grešaka koje omogućavaju matematičke analize i modeliranje.
Tehnički dug (Kaningam)
Hauard G, Kaningam predstavlja metaforu duga u izveštaju za 92 OOPSLA konferenciju. Kaningam smatra da neuspeh u konsolidovanju kodova onemogućava upravljanje programom, dovodeći do ekstremne specijalizovanosti programera, a konačno i nefleksibilnog proizvoda. Svoj stav obrazlaže primerom predstavljanja nekonsolidovanog koda prilikom puštanja u promet (da bi se proizvod što pre našao na tržištu, na primer) . U tom slučaju, ako se kod ne bude ponovo menjao posle puštanja u prodaju, firma će morati da isplati dug.

1993. Prvi EuroSTAR (London) Poreklo najvažnijeg evropskog događaja u vezi s testiranjem softvera. EuroSTAR je sestra konferencija STAR-a. Konferencija je podvedena pod organizaciju SQE koja radi u savezu s britanskim kompjuterskim udruženjem. Doroti Grejem predsedavala je prvom konferencijom EuroSTAR.
Scrum (Saterlend)
Džef Saterlend, Džon Skamniotejls, Džef Saterlend Jeff Makkina razvojaju softver u timovima u Easel korporaciji i prvi put upotrebljavaju termin “Scrum”.
Metod tabelarne odluke (Mosli)
Danijel J. Mosli ilustruje svoj metod tabelarne odluke u priručniku za MIS testiranje softverske aplikacije.
Predstavljen W-model (Herzlich)
U svojoj prezentaciji “Politike testiranja” Paul Herzlich predstavlja W-model. Model pokušava da ukaže na nedostatke V-modela. Herzlich drži prezentaciju tokom prve EuroSTAR konferencije u Londonu.
SUMI upitnik objavljen
Prvo objavljivanje SUMI (Software Usability Measurement Inventory) upitnika na Koledžu univerziteta Cork.
Klasifikacija tri metoda (Grim) 2
U radu: Klasifikacione grane za testiranje particija Matijas Grohtman i Klaus Grim objavljuju metod grana klasifikacije.

1994 Metodi provere upotrebljivosti (Nilsen) Knjiga: “Metodi provere upotrebljivosti koju su uredili Džejkob Nilsen i Robertt L. Mak predstavlja prvo sveobuhvatno delo o upotrebljivosti. To je praktičan vodič sa strategijama, alatima i tehnikama za procenu upotrebljivosti.
Predstavljen princip MoSCoW (Kleg)
Daj Kleg (Oracle UK Consulting) objavljuje ovu popularnu tehniku u knjizi CASE Metod brzi put: RAD pristup.
Metrički pristup pitanju cilja (Basili)
Victor R. Basili, Đanluiđi Kaldiera i H. Dieter Rombah objavljuju Metrički pristup cilju (Goal Question Metric GQM) u svom istoimenom delu. Cilj im je da pruže definicije merenja od vrha prema dnu u vezi sa evaluacijom fidbeka, počevši od ciljeva organizacije.
Metrički niz za dizajn orijentisan prema objektu
Shyam R. Chidamber i Kris F. Kemerer objavljuju rad: “Metrički niz za dizajn orijentisan prema objektu”. Taj rad sadrži novi komplet softverske metrike za dizajn orijentisan prema objektu sa sistemom za Ponderisani Metod po klasi i dubinu stabla nasleđa.
Prvi Haos izveštaj (Standish Group-a)
Standish Grup počinje Haos izveštaj, nastavlja studije da bi identifikovala obim uspeha softverskih projekata, kao i neuspehe, glavne faktorie koji uzrokuju propast softverskih projekata, kao i ključne sastojke koji mogu da umanje neuspehe softverskih projekata.

1995 Objavljena T-Mapa (Pol a.o.) Martin Pol, Rud Teunisen i Erik van Vinendal objavljujuju svoj pristup upravljanja strukturnim testiranjem. Knjiga je prvi put objavljena na holandskom.
DSDM objavljen
DSDM konzorcijum objavljuje: “Metode za razvoj dinamičkih sistema; inkrementalni pristup razvoju softvera.”
Prvo objavljivanje Winrunner-a
Alatku za snimanje i reprodukciju Winrunner pustio je u promet Mercury.
SAST oformljen
Švedsku asocijaciju za testiranje softvera (SAST) formirale su Ana Erikson i Sigrid Eldh kao platformu za razmene iskustava i znanja u vezi s testiranjem.
Anti-šablon (Kenig)
Termim “antišablon” skovao je Endrju Kenig u svom radu: “Šabloni i antišabloni” objavljenom u žurnalu o programiranju orijentisanom ka objektu. Antišablon je šablon koji izgleda kao da je delotvoran, ali u praksi je daleko od optimalnog. Šablon u softverskom dizajnu predstavlja opšte rešenje za višekratnu upotrebu ili najbolje praktično rešenje.

1996. Google online Lari Pejdž i Sergej Brin pokreću Google internet provider koji ubrzo postaje najposećeniji websajt na svetu.
Prvi projekat ekstremnog programiranja
Prvi projekat ekstremnog programiranja (Chrysler Comprehensive Compensation System) počeo je 6. marta 1996. Začetnici projekta su Kent Bek, Ron Džefris i Hauard Kaningem.
Razvijen TMM
Model za testiranje zrelosti razvijen je u Tehnološkom institutu u Ilinoisu.
Prva SQC konferencija
Prvu konferenciju o kvalitetu softvera i sistema (SQC) organizovala je nemačka kompanija SQS.Danas je ta konferencija dobro poznata i kasnije se održala u mnogim zemljama.
Saterati Himeru u ćošak (Dromey)
U svom delu: Saterati Himeru u ćošak, R. Geof Dromey predlaže model kvaliteta koji rešava karakteristike kvaliteta ISO 9126. Autor povezuje komponente vlasništva s višim nivoom karakteristika kvaliteta.
Model heurističke strategije testiranja (Bah)
Džejms Bah predstavlja vodič za heurističku strategiju testiranja u svojoj klasi istraživačkog testiranja. U ovo svrhu, Bah je iskoristio model Tripos koji je kasnije proširen i nazvan Heuristički strateški metod testiranja. Tokom predavanja Bah je takođe predstavio čuveni mnemonički i heuristički SFDPO.

1997 Osnovan TestNet Holandsko udruženje TestNet osnovano je 9. juna 1997. kao platforma za razmenu saznanja o testiranju softvera. Martin Pol bio je jedan od inicijatora, zajedno s Ingrid Otevanger, Erikom van Vinendalom i Josom Trinekensom tokom prve EuroSTAR konferencije u Holandiji (u Amsterdamu 1996).
Prva verzija UML-a
UML (Standardni jezik za modeliranje) stvorili su je Džejms Rumbah, Grejdi Buč i Ajvar Džejkobson za Rational Software. UML 1.1 specifikaciju prihvatila je Object Management Group 1997. Jezik postaje osnova za testiranje na bazi modela.
Prva Los Altos radionica za testiranje softvera
Prvu Los Altos radionicu održali su Kem Kener i Brajan Lorens. To je periodično okupljanje ljudi koji imaju iskustva u testiranju softvera.
Katedrala i Bazar (Rejmond)
U eseju: “Katedrala i bazar” autor Erik S. Rejmond govori o metodu razvoja softvera koji je koristio Linus Torvalds kad je kreirao Linux. Rejmond opisuje metod rečima: “neka se nađe u prodaji rano i razglasite sve što znate o njemu, budite otvoreni do promiskuitetnosti”. Pominje devetnaest smernica za kreiranje dobrog i otvorenog izvora softvera. Rejmond, takođe, predstavlja Linusov zakon koji kaže: “ako ima dovoljno očiju, svi bagovi su uzaludni”, što znači da ako ima dovoljno beta-testera i razvojnih baza, gotovo svaki problem brzo se može uočiti, a neko će već znati da ga reši.”

1998. ISEB Sertifikat o testiranju softvera Prvi evropski sertifikat za testere softvera kreirao je britanski odbor za pregled informacionih sistema. Prvi kurs održala je Doroti Grejem s Markom Fjusterom.
BCS standard za testiranje komponenti softvera
Standard za testiranje komponenti softvera (BS 7925-2) objavila je radna grupa za standarde testiranja) pod pokroviteljstvom PBCS SIGiST-a.
Apache jMeter pušten u prodaju
Prva verzija Apache jMeter-a puštena je u prodaju 15. decembra 1998; autor je Stefano Mazoki. JMeter je aplikacija otvorenog izvora dizajnirana za funkcionalno testiranje ponašanja softvera i za merenje performansi.
Bugzilla puštena u prodaju
Prva verzija popularnog alata za praćenje sistemskih defekata - Bugzilla - puštena je u prodaju. Prvi kreator Bagzile bio je Teri Vajsman1998 za novonastali projekat Mozila kao aplikacija otvorenog izvora.
Persone (Kuper)
U svojoj knjizi: “Zatvorenici vode azil” Alan Kuper predstavlja persone kao sredstvo za dizajniranje interakcije. Preporučuje da softver bude se prikazuju na azil Alan Kuper uvodi korišćenje persone kao praktično sredstvo interakcije dizajna. On preporučuje da softver bude dizajniran za pojedinačne arhetipske korisnike.

1999. Testranje na osnovu konteksta (Bah) Kem Kaner, Džejms Bah, Brajan Marik i Bret Petihord pokrenuli su školu testiranja na osnovu konteksta bazirajući se na principu da “vrednost svake prakse zavisi od njenog konteksta.”
Automatizacija testiranja softvera (Fjuster i Grejem)
Knjiga Marka Fjustera i Doroti Grejem predstavlja standardni rad u polju automatizacije. Detaljno obrađuje probleme automatizacije, strategije i taktike testiranja softvera.
Unapređenje procesa testiranja (Kumen, Pol)
Tim Kumen i Martin Pol objavljuju svoje stavove pristupanju i unapređivanju procesa testiranja.
Prva verzija QuickTest-a
Početkom 1999. Mercury interactive objavljuje QuickTest (brzi test) kao lakši pristup kreiranja i održavanja SAP automatizovanih testova. Quick Test kasnije postaje QuickTest Professional.
Pokrenut časopis o softverima: “Better Software”
U januaru1999 pokrenut je časopis o testiranju softvera i kvalitetnom inženjeringu: “Better Software” namenjen profesionalcima kojima Časopis je izdao SQE.
CSTP sertifikacija
Certified Software Test Professional (CSTP - sertifikovani profesionalni test softvera) izdaje Međunarodni institut za testiranje softvera.
Metrika softvera Deset zamki koje treba da izbegnete (Vigers)
U delu: “Metrika softvera, Deset zamki koje treba da izbegnete” Karl E. Vigers proučava deset zamki koje mogu zavesti čoveka koji se bavi metrikom”.
TestFrame objavljen
Metodologiju testiranja (TestFrame) objavili su Hans Buvalda, Denis Džensen i Iris Pinkster, radeći za britansko-holandsku kompaniju LogicaCMG. Buvalda je proučavao metod od 1994 kada je potekao od CMG:CAST-a. TestFrame se bazira n automatizaciji testiranja.

2000-e
2000 Testiranje na osnovu sesije (Bah) Džonatan i Džejms Bah objavili su metod testiranja na osnovu sesije u kome kombinuju odgovornost s istraživačkim testiranjem.
Pokrenut časopis za profesionalne testere softvera
Prvi časopis za ljude koji se profesionalno bave testiranjem softvera. Objavila ga je izdavačka kuća iz LondonaTest Publishing Limited. Časopis je ponovo pokrenut 2010.
Nepredkidna integracija (Fauler)
U svom članku: “Neprekidna integracija” Martin Fauler govori o razvoju softvera u kome članovi tima često integrišu svoje zadatke tokom radnog dana.

2001. Objavljen Agilni manifest Konferencija u Juti na kojoj je učestvovalo 17 predstavnika različitih metodologija razvoja rezultirala je objavljivanjem Agilnog manifesta u kome se pominje dvanaest principa agilnog softvera.
Savladane lekcije iz oblasti testiranja softvera
Džejms Bah, Kem Kaner i Bret Petihord objavili su svoja iskustva s testiranjem pokrenutim kontladane lekcije iz oblasti testiranja softvera”
Pokrenut StickyMinds.com
Popularni sajt za testiranje softvera i kvalitet softvera pokrenuo je SQE.
SaaS model introduced
SaaS je akronim za for Software as a Service(softver kao usluga) prvi put je upotrebljen u članku: “Softver kao usluga, strateška podloga”. Članak je objavilo odeljenje za elektronski biznis, informacione industrije (SIIA). Model softver kao usluga definiše distribuciju aplikacija preko interneta.
Prva PSQT konferencija
Prva konferencija o praktičnom kvalitetu softvera i testiranju (PSQT) održana je u Orlandu, na Floridi u organizaciji -a i Međunarodnog instituta za testiranje softvera.
OpenSTA pušten u prodaju
Prva verzija alata za testiranje otvorenog izvora web opterećenja i performansi OpenSTA puštena je u prodaju. Originalno su ju je osmislila francuska SA grupa Sirano.
Prvi čas Rapid testiranja
Džejms Bah širi svoj metod istraživačkog Rapid softversko testiranje (RST) na osnovu ideja o školi testiranja softvera na osnovu konteksta. Majkl Bolton proširuje čas rapid softverskog testiranja dodajući svoj materijal i počinje podučavanje RST-a u 2003.

2002. ISTQB osnovan Međunarodni odbor za kvalifikacije testiranja softvera osnovan je u Edinburgu u Novembru 2002.
Razvoj izazvan testiranjem (Bek)
U knjizi: “Razvoj izazvan testiranjem: Kent Bek opisuje tehniku u kojoj je test napisan pre nego što je funkcionalnost kodirana.
IBM Racionalni funkcionalni tester
Originalno objavljen kao RobotJ, IBM-ov racionalni funkcionalni tester je IBM-ov ključ automatskog test skript generatora.
Napadi na softver (Witaker)
U svojoj knjizi: Kako da provalite softver: praktični vodič za testiranje Džejms Vitaker objavljuje ukupno 23 napada koji pokazuju greške softvera. Napadi su dizajnirani za interfejs korisnika i za sistem.
JIRA 1.0 puštena u prodaju
Prvu verziju popularnog alata za praćenje bagova objavila je JIRA, australijska softverska kompanija Atlassian Software.
Okvir za integrisano testiranje (Kaningam)
Okvir za integrisano testiranje (Fit Framework for Integrated Test Fit), koji je izgradio Vard Kaningam predstavlja sredstvo otvorenog izvora za automatizovane testove kupaca. Sredstvo integriše razvoj testiranja u specifikaciju i izvođenje samog testa uz pomoć programskih alata. Omogućava kupcima i programerima preciznu komunikaciju o softveru.
2003. Škole testiranja softvera (Petihord) Bret Petihord objavljuje delo u kome klasifikuje ideje o testiranju softvera u pet škola.
SPICE (ISO 15504) objavljen
Prvi deo ISO/IEC 15504 objavljen je u oktobru 2003 (radni nacrt je započet 1993). ISO/IEC 15504 je takođe poznat kao SPICE (Software Process Improvement and Capability - odlučnost da se unapredi proces i moć softvera). Predstavlja okvir za proces procene.
Dizajn vođen domenom (Evans)
U svojoj knjizi: “Dizajn vođen domenom - borba protiv složenosti srca softvera” Erik Evans nudi skup najboljih dizajna i tehnika na osnovu iskustva i fundamentalne principe koji olakšavaju razvoj softverskih projekata koji se suočavaju s kompleksnim domenima.
Osnovano udruženje za testiranje softvera
Udruženje za testiranje softvera osnovano je 2003. i ubrzo je postalo deo profesionalnog neprofitnog udruženja 2004. U početku savet direktora činili su: Patrik Šreder, Džejms Patrik Makgi, Kem Kaner, Endrju Dejvid Tinkam, Daglas Hofman, Tim van Tongere U 2006-oj udruuženje je odražo prvu CAST konferenciju. CAST se fokusira na podržavanju razvoja profesionalizma u okviru testiranja softvera.
Kvadrant agilnog testiranja (Marik)
Na svom blogu Brajan Marik objavljuje kvadrant agilnog testiranja u avgustu 2003. Kvadrant kombinuje dve distinkcije prilikom testiranja - razliku između suočavanja s poslom ili testiranja suočenog s tehnologijom i razliku između suočavanja posla s testiranjem, programiranja kao podrške ili kritike proizvoda.

2004. Selenium razvijen Popularnu web aplikaciju Selenium razvio je Džejson Hagins za ThoughtWorks u Čikagu.
STP magazin pokrenut
Magazin za testiranje softvera i performansi pokrenuo je BZ Media. Sada se taj časopis naziva “Software Test & Quality Assurance magazine.”

2005 TMMi objavljen The Test Maturity Model Integration objavila je TMMi fondacija. Model služi kao standard za pristup i unapređenje procesa.

2006. Prva CAST konferencija Prva konferencija udruženja za testiranje softvera održana je u junu 2006. u Indijanapolisu, u Indijani. Najzapaženiji govornici bili su Bah i Kem Kaner.

2007. ISO forme radne grupeza ISO 29119 U maju 2007. ISO forme radne grupe za razvoj testiranja softvera (ISO 29119). Standard će zameniti mnogi postojeći IEEE i BSI standardi za testiranje softvera. Dr. Stjuart Reid je predsedavajući grupe.
Osnovan klub za testiranje softvera
The Software Testing Club osnovan je 2007. Osnivač je Rozi Šeri koja je jasno stavila do znanja kolika je potreba za testerima softvera s kvalitetnim pristupom.

2008. Pokrenut časopis: Testing Experience magazine Časopis TheTesting Experience pokrenula je nemačka kompanija Díaz & Hilterscheid.
Testiranje softvera kao usluga (STaaS)
Termin Testiranje softvera kao usluga (STaaS) skovao je Leo van der Aalst na prezentaciji na konferenciji Pacific Northwest Software Testiranje softvera kao usluga (STaaS) predstavlja model testiranja softvera koji se koristi kao test aplikacije dostupne kupcima preko interneta.

2009 T.E.S.T pokrenut časopis U martu 2009. objavljeno je prvo izdanje britanskog onlajn časopisa T.E.S.T.
Testiranje protiv provere (Bolton)
U ovom web blog članku Testiranje protiv Proveravanja Majkl Bolton razlikuje testiranje od proveravanja. Proveravanje, po Boltonu, predstavlja konfirmaciju, verifikaciju i validaciju dok testiranje predstavlja proces istraživanja, otkrića, istrage i učenja.
Osnovani Vikend testeri
Vikend Testeri, nekada poznati kao Bangalore Vikend testeri koje je su osnovali: Parimala Shankariah, Sharath Byregowda, Manoj Nair and Ajay Balamurugadas u Avgustu 2009. Njihova misija je da postanu “platforma za saradnju testera softvera koji gaje nadu, testiraju različite vrste softvera, uživaju u priznanjima i predstavljaju vrednost društva.” Udruženje Weekend Testers ima svoje ogranke u Indiji, Evropi, Australiji i Sjedinjenim Američkim Državama.
Published (Last edited): 10-09-2012 , source: http://www.testingreferences.com/testinghistory.php