Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web development, networking and server security. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

IT kao disciplina
IT je po svojoj prirodi primenjena rečunarska naučna disciplina pre nego striktno teoretska. Konkretno, IT se fokusira na ispunjavanje potreba korisnika u okviru organizacionog i društvenog konteksta vršeći za računarske tehnologije sledeće stvari Preuzeto iz Computing Curricula 2005 (videti link ispod):

Mnogo radova na SIGITE izdvaja IT kao posebu računarsku disciplinu.

Postoje dva objavljena izveštaja na ACM-u koji pomažu u definisanju IT u odnosu na druge računarske discipline i razlažu detalje IT modela kurikuluma:

IT 2008: Smernice kurikuluma za programe poddiplomskih stepena u informacionim tehnologijama (Nov. 2008). Association for Computing Machinery (ACM) i IEEE Computer Society.

Computing Curricula 2005 pregledni izveštaj (Sep. 2005). Association for Computing Machinery (ACM), Association for Information Systems (AIS), Computer Society (IEEE-CS).

SIGITE je sastavio rezime tih dokumenata koji se mogu preuzeti ovde.Published (Last edited): 15-11-2012 , source: http://www.sigite.org/it-discipline