Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web development, networking and server security. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

JavaNCSS - Paket za merenje izvornog Java koda


Da li ste se ikad upitali koliko linija koda ili koliko klasa ima u Sun JDK (Java Development Kit) ? Da li Vas interesuje veličina vaših projekata ili da li želite da pratite napredak Vašeg posla ? To je upravo ono što radi JavaNCSS.

JavaNCSS je jednostavna pomoć preko komandne linije za merenje parametara dva standardna izvorna koda za Java programski jezik. Parametri se sveukupno prikupljaju za svaku klasu i/ili svaku funkciju.

Evo primera šta JavaNCSS štampa za Sun JDK 1.1.5 java.* drvo za prikaz koda (update: JDK 1.5 api source tree se sastoji od 569'830 ncss-Non Commenting Source Statements ).

JavaNCSS može opcionalno da prikaže rezultat uz pomoć malog grafičkog interfejsa . Za interaktivnu selekciju fajlova sa Java kodom radi prebrojavanja može se koristiti Jacob (a Java class browser and project manager) u ove svrhe.

JavaNCSS se takođe može koristiti preko Ant build.xml skripte koja dolazi u paketu sa Ant zadatkom koji je napisao Steve Jernigan. JavaNCSS Ant Task je dokumentovan na posebnoj strani .

Uvek možetw naći najnoviju verziju ove stranice na : http://www.kclee.de/clemens/java/javancss/

Karakteristike i metrika , koje obezbeđuje JavaNCSS
 • Metrika se može primeniti na ukupnom nivou klasa ili funkcija
 • Non Commenting Source Statements (NCSS).
 • Cyclomatic Complexity Number (Thomas J.McCabe je razvio 1976. metriku za utvrđivanje komleksnosti softvera).
 • Prebrojavaju se Packages, classes, funkcije i inner classe (ugrađene klase)
 • Broj formalnih Javadoc komentara po klasi i metodu
 • Izračunavaju se prosečne vrednosti.
 • Kontrolisana komandna linija.
 • GUI (Graphical user interface) je obezbeđen za bolji pregled izlaza kao i za integraciju JavaNCSS-a u projekt menadžer i pretraživač klasa Jacob radi lakše selekcije ulaznih fajlova sa programskim kodom.
 • XML izlaz (opciono).
 • XSLT stylesheets je predviđen za buduću generacije HTML i SVG izveštaja i kao osnova za Vaše (custom) izveštaje.
 • Ant task (napisao Steve Jernigan).
 • Podrška za Java 1.5 sintaksu (generics, enums, etc.).
 • 100% čista Java.
 • Besplatan software (GNU GPL).

Sistemski zahtevi


Java JDK >= 1.4.1

Downloading


JavaNCSS Version 32.53

Downloading Java Development Kit

JavaNCSS zahteva Java Developer's Kit (JDK) verzije 1.4 i više. Pošto izgleda već imate Java kod , koji želite da izmerite, pretpostavljam da već imate JDK :). Ako ne, možete ga preuzeti preko interneta od Javasoft . Prati link za "JDK 1.4" i download-uj verziju koja odgovara tvom okruženju.

Upotreba


Uverite se da javancss-30.51/lib/javancss.jar, javancss-30.51/lib/ccl.jar, and javancss30.51/lib/ jhbasic.jar dodaju se na vaš CLASSPATH.

Da bi startovali JavaNCSS otkucajte : java javancss.Main. Kao alternativu možete da editujete i koristite ili JAVANCSS.BAT ili javancss fajl. Samo promenite JAVA_HOME i CLASSPATH promenljive prema Vašem sistemu. Proverite da li ste uključili swingall.jar arhivu u classpath.

Za prvo startovanje otkucajte u ( javancss-30.51 direktorijum):

./bin/javancss -gui test/*.java

ili

./bin/javancss -gui -recursive test

Za testiranje bagova JavaNCSS koristi:

java javancss.test.JavancssTest

Ukoliko se ne navede parametar za JavaNCSS, standardni ulaz (stdin) se koristi za unos (input stream). Više fajlova sa Java kodom može se navesti u komandnoj liniji. Ako se karakter '@' navede ispred imena fajla, onda se on neće meriti , ali će njegov sadržaj biti protumačen kao lista fajlova sa Java kodom , koji će biti prebrojani. Znak '@' može se rekurzivno iskoristiti ka funkcija unutar samog fajla. Nepredviđenosti još nisu podržane. (Ako operativni sistem obrađuje komandne linije za program, onda imate sreće. Windows ovo ne radi.) Umesto ovoga koristite cat *.java | javancss ili type *.java | javancss . Naravno, ovo može dovesti do dvosmislenosti kada se mešaju programski fajlovi, od kojih neki pripadaju paketu a neki ne.

Ukoliko nije data opcija, JavaNCSS samo računa ukupan non commenting source statements (NCSS) za dati ulaz.

JavaNCSS se može zgodno koristiti preko Ant-a. Za detalje pogledajte JavaNCSS Ant Task page, naročito na primer na dnu stranice. Možete pogledati i build.xml datoteku , koja se dobija zajedno sa JavaNCSS (pogledaj "javancss" odredište).

Uporedni pregled


javancss [-option] stdin | [@]source_file*

Opcije


-ncss
Podrazumeva se samo prebrojavanje ukupnog broja NCSS-ova (non commenting source statements) i ništa drugo.

-paket (package)
Prikuplja podatke za svaki paket (package). Ovo je pogled sa najvišeg nivoa , koji nudi javancss za Vaš projekt. Pogledajte ovde šta javancss štampa za Sun JDK 1.1.5 java.* drvo za prikaz koda (source tree).

-objekat
Prikuplja podatke za svaku klasu/interfejs. Primer izlaza koji daje program pogledajte ovde .

-funkcija
Prikuplja podatke za svaku funkciju. Primer izlaza koji daje program pogledajte ovde .

-all (sve)
Isto kao '-paket -objekat -funkcija'.

-gui (grafički korisnički interfejs)
Otvara gui interfejs za prikaz '-all' izlaza preko panela organizovanih kao kartice

-xml
Izlaz u xml, a ne u ascii format. Preporučuje se dodatna opcija '-all'.

-out file (izlazni fajl)
Izlaz je normalno standardni izlaz, sa ovom opcijom može se specificirati izlazni fajl.

-recursive (rekurzivni)
Analiziraju se Java fajlovi i u pod direktorijumima. Pazite da ne upadnete u beskonačnu petlju zbog pojedinih Unix linkova

-check (proveriti)
Trigger JavaNCSS paketa za samotestiranje.

-version (verzija)
Prikazuje verziju JavaNCSS.

-help (pomoć)
Prikazuje osnovne informacije

XSLT Stylesheets


JavaNCSS dolazi sa određenim XSLT stylesheet-ovima ( javancss-30.51/xslt/javancss2text.xsl i javancss-30.51/xslt/javancss2html.xsl ). Ovi stylesheet-ovi se mogu koristiti za konverziju XML izlaza iz JavaNCSS u ASCII ili HTML izlaz. U slučaju ASCII izlaza, ovo je naravno prilično dosadno i mnogo sporije pošto JavaNCSS ionako podrazumeva ovakav izlaz. Ali možete da koristite ove stylesheet-ove (ili bilo koje druge , koje imate) kao polaznu tačku za Vaš sopstveni format za prezentaciju. Takođe možete promeniti način sortiranja (npr. sortiranje po NCSS-u),a možete i dodati Vaše filtere na izlazu (npr. Prikaz samo metoda sa NCSS-om koji prelaze neku granicu).

Pretpostavimo da imate instaliran Xalan2 i program pod nazivom 'xslt' , koji se shell-uje (startuje) sa odgovarajućom putanjom i koji zna kako da pokrene Javu sa Xalan 2 main processor class (org.apache.xalan.xslt.Process), evo kako možete iskoristiti JavaNCSS' XSLT stylesheet-ove:

cd javancss-30.51
javancss -all -xml -recursive src > example.xml
xslt -in example.xml -xsl xslt/javancss2text.xsl

Zabavite se. Ukoliko kreirate koristan novi stylesheet za JavaNCSS, bio bih srećan da dobijem njegovu kopiju.

SVG izlaz

Yves Coene je poklonio neke XSLT stylesheet-ove , koji prave lepe SVG grafike JavaNCSS-ovih XML izlaza.

Koristite npr. batik (Java biblioteka, koja se koristi kod SVG grafike) kao SVG viewer i pogledajte primer fajlova u direktorijumu xslt/svg pod JavaNCSS home direktorijumu.

Evo primera SVG grafičkog fajla.

Generisanje SVG fajlova je slično korišćenju drugih XSLT stylesheet-ova kao što je opisano gore.

Specifikacija

Non Commenting Source Statements (NCSS)


Iskazi za JavaNCSS nisu iskazi kao što su oni specificirani za Java programski jezik, ali uključuju sve vrste deklaracija.
Grubo rečeno, NCSS je približno ekvivalentan broju karaktera ';' i '{' u Java izvornom kodu.

Zapravo, NCSS brojač dobija inkrement za svaki od:

 
 
Primeri Komentar
Package declaration package java.lang;
Import declaration import java.awt.*;
Class declaration - public class Foo {
- public class Foo extends Bla {
Interface declaration public interface Able {
Field declaration - int a;
- int a, b, c = 5, d = 6;
Bez obzira koliko polja je stvarno deklarisano nizom uz razdvajanje zarezom i bez obzira da li su ova polja inicijalizovana ili ne, računa sa samo jedan iskaz. Tako se "int a, b, c = 5, d = 6;" računa kao 1 , a ne kao 4 ili čak 6 (ima li dobrog razloga da se računa drugačije)
Method declaration - public void cry();
- public void gib() throws DeadException {
Constructor declaration public Foo() {
Constructor invocation - this();
- super();
Statement - i = 0;
- if (ok)
- if (exit) {
- if (3 == 4);
- if (4 == 4) { ; }
- } else {
expression, if, else, while, do, for, switch, break, continue, return, throw, synchronized, catch, finally
Label fine : normal, case, default
 
Ne broje se prazni iskazi, prazni blokovi ili znak tačka-zarez ';' nakon zatvaranja zagrada. Naravno, ne računaju se ni komentari. Zatvorene zagrade se takođe ne broje, a isto važi i za blokove u celini.

U nekim slučajevima su uzastopni znaci tačka-zarez ';' ilegalni prema JLS, ali ih JavaNCSS i dalje toleriše (JavaNCSS je još stroži kao Java kompajler 'javac'). Ipak oni se nikad ne računaju kao dva iskaza (statement).

Cyclomatic Complexity Number (CCN)


CCN metriku je ustanovio Thomas J. McCabe, Sr. 1976. god. Postoji više teorija zasnovanih na teoriji grafova, ali se sve svode na prosto prebrojavanje 'if', 'for', 'while' i sl. iskaza. Kada god se tok programa deli 'CNN brojač' se uvećava za jedan.

Svaki metod ima minimalnu vrednost 1 kao podrazumevanu. Za svaku od sledećih ključnih reči (iskaza) ova vrednost se povećava za jedan:
 • if
 • for
 • while
 • case
 • catch
 • &&
 • ||
 • ?
Imajte na umu da else , default , and finally ne povećava dalje vrednost CNN. S druge strane, jednostavan postupak sa switch iskaz i veliki blok sa case iskazi mogu imati iznenađujuće visoku vrednost za CNN (još uvek ima istu vrednost pri konverziji switch blok u ekvivalentnom nizu od if iskaza).

Razvoj


JavaNCSS je premešten u Codehaus u zajedničku riznicu izvornog koda . Tu je takođe i alat za praćenje bagova.

JavaNCSS se može postaviti uz pomoć Ant-a ili Maven-a. Da biste proverili najnoviji izvorni kod (kompajlirali i pokrenuli proveru bagova) upišite sledeće :

svn co http://svn.codehaus.org/javancss/trunk javancss
cd javancss/trunk
ant all or mvn package

Možete videti više detalja o ovim Maven generisanim development stranama .

Osim toga, postoji nekoliko lista sa e-mail adresama koje su na raspolaganju za ovaj projekat.

Istorija

Verzija 32.53


Popravka grešaka JavaNCSS-9 , JavaNCSS-12 , JavaNCSS-13 , JavaNCSS-14 , 15 , 16 , JavaNCSS-17 , 18 , 19 , 20 , 21 , i 22 .

Veliko hvala Sébastien Reynaud-u za složene Java gramatičke zakrpe (patches) i Hervé Boutemy-ju za njihovu primenu, kao i za dodavanje sopstvenih popravki kako bi se zatvorila gore navedena lista bagova. Ostale ljude, koji nas podržavaju preko izveštaja i zakrpa za popravke, možete videti u izveštajima o greškama !

Verzija 31.52


Ispravljanje grešaka JAVANCSS-10 i JAVANCSS-4 . Dodata opcija za prikaz drveta sintakse (parse tree) u debug modu, kao i novi eksperimentalni Java 1.5 analizator gramatike (grammar parser) namenjeni su za otklanjanje grešaka.
Imajte na umu da ova verzija zahteva Java 1.5.

Verzija 30.51


Verzija 30.51 je puštena 7. februara 2009. god.

Projekat je premešten u Codehaus korišćenjem javnog Subversion skladišta informacija i Maven strukture projekta. Zahvaljujući Hervé Boutemy-u i Simon Brandhof-u!

Verzija 29.50


Verzija 29.50 je puštena 8. aprila 2008. god.

Ispravljena dva Java 1.5 gramatička baga. Zahvalnost za Don Kautz-a i Isabelle Guimiot!

Verzija 28.49


Verzija 28.49 je puštena 6. oktobra 2006. god.

Ispravljene razne Java 1.5 sintaksne greške.

Šta je novo
 1. Novi "ant test" zadatak. Koristite "ant check" kao ranije za JavaNCSS samotestiranje.
Ispravljene greške
 1. Ispravljene razne Java 1.5 sintaksne greške.

Verzija 27.48


Verzija 27.48 je puštena 25. jula 2006. god.

Ispravljen Javadoc bag

Ispravljene greške
 1. Ispravljen Javadoc bag, na koga je ukazao Kyle Blaney.

Version 25.45


Verzija 25.45 je puštena 14. maja 2006. god.

Ispravljeno više Java 1.5 sintaksnih grešaka.

Ispravljene greške
 1. Ispravljeno više manjih Java 1.5 sintaksnih grešaka.

Verzija 24.44


Verzija 24.44 je puštena 24. aprila 2006. god.

Ispravka u brojaču metoda u Java 1.5 gramatičkom kodu.

Ispravljene greške
 1. Ispravka u brojaču metoda u Java 1.5 gramatičkom kodu, na čiju grešku je ukazao Don Morrison.

Version 23.43


Verzija 23.43 je puštena 23. aprila 2006. god.

Ispravka u sintaksi Enum tipa podataka

Ispravljene greške
 1. Ispravka u sintaksi Enum tipa podataka, na koju je ukazao Don Morrison.

Verzija 22.42


Verzija 22.42 je puštena 16. aprila 2006. god.

Java 1.5 podrška.

Šta je novo
 1. Podrška za sve nove osobine jezika Java 1.5
 2. Predlog novog XSLT stylesheet 'javancss2methodhtml.xsl', koji je dao Wally Bowles, gde se izbacuje reč Function i umesto toga koristi reč Method.

Verzija 21.41


Verzija 21.41 je puštena 6. septembra 2002. god.

SVG grafike se mogu generisati uz pomoć novog XSLT stylesheets-a.

Šta je novo
 1. Ives Coene je donirao XSLT stylesheets koji generiše lepe SVG grafike iz JavaNCSS XML izlaza.
 2. Javancss.jar fajl sada sadrži manifest fajl, koji omogućava da se JavaNCSS izvrši putem javine -jar opcije. Build.xml fajl je ažuriran u skladu sa tim. Zahvaljujemo Brad Kievel-i za ovu zakrpu (patch).
 3. Dodat XSLT stylesheet , koji kopira standardni JavaNCSS XML izlazni fajl i zamenjuje overloaded 'functions' oznake sa imenima različitim za različite elemente.
Ispravljene greške
 1. Javadocs za Function je uvek imao pogrešne vrednosti u XML izlazu. Zahvaljujemo David Brandt-u za ispravku ovoga.
 2. Vesa Karvonen je pronašao retku grešku u XML izlazu, koja se otkriva samo u vezi sa nekim egzotičnim lokacijama.

Verzija 20.40


Verzija 20.40 je puštena 5. jula 2002. god.

Dva nova XSLT stylesheets-a, jedan od njih konvertuje JavaNCSS XML izlaz u HTML.

Šta je novo
 1. Terry Skelton je poklonio XSLT stylesheet za konverziju XML izlaza JavaNCSS-a u HTML. Izveštaj je formatiran tako da ima sličan izgled sa drugim opštim ANT izveštajima (changelog, jdepend, itd.).
 2. Ross Gardler je donirao XSLT stylesheet za konverziju JavaNCSS-ovog XML izlaza u format blizak HTML-u. Ovo se može koristiti za generisanje naručenih HTML stranica za Vaš projekat.

Verzija 19.39


Verzija 19.39 je puštena 8. juna 2002. god.

Ant zadatak koji je napisao Steve Jernigan.

Šta je novo
 1. JavaNCSS sada ima upakovan Ant zadatak Steve Jernigan-a. Ovaj zadatak takođe omogućava neke dodatne funkcije, kao što je provera pokazatelja za definisane prelaze. Zahvaljujemo takođe i Phillip-u Wells-u koji je radio na doterivanju izvornog koda i dokumentaciji za taj zadatak.

Verzija 18.38


Verzija 18.38 je puštena 11. maja 2002. god.

Ispravljen redak sintaksni (parsing) bag.

Ispravljene greške
 1. Ne može se analizirati sintaksa pristupa klase roditelja (parent class) iz spoljašnje (outer class) u unutrašnjoj klasi (inner class), ili drugim rečima ne može se analizirati ovakav kod:

Verzija 17.37


Verzija 17.37 je puštena 4. maj 2002. god.

Javadocs merenje na package nivou i primer XSLT stylesheet-a.

Šta je novo
 1. Javadocs se sada prikazuje na package nivou zahvaljujući patch programu Emilio Gongora i Guillermo Rodriguez-a.
 2. XSLT stylesheet za konverziju XML izlaza u ascii izlaz. Ovo je identično izlazu, koji se može dobiti direktno iz JavaNCSS-a i to mnogo sporije, ali se može koristiti kao osnova za Vaš sopstveni izlazni format ili za dobijanje HTML izlaza umesto teksta.
Ispravljene greške
 1. Javadocs se greškom računao za atribute. Ova greška se uvukla u poslednju verziju.
 2. U retkim situacijama dobija se pogrešna poruka o grešci "File not found" i ako se i dalje svi fajlovi procesuiraju korektno.
 3. "File not found" poruka o grešci se pojavljuje za posledji fajl, koji nedostaje, a ne za sve fajlove.

Verzija 16.34


Verzija 16.34 je puštena 7. aprila 2002. god.

Rekurzivnu funkciju podržavaju JDK 1.4 iskazi.

Šta je novo
 1. Paako Hannu je obezbedio kod za proveru rekurzivne sintakse svih Java fajlova, uključujući i one u podfolderima.
 2. JavaNCSS podržavaju sada JDK 1.4 iskazi. U isto vreme metode ili varijable sa imenom 'assert' se još uvek uspešno analiziraju, JavaNCSS jednostavno nije više u stanju da prihvati polje tipa 'assert'.
 3. John Wilson je obezbedio kod za korišćenje "\r\n" na Windows-u za kraj linija JavaNCSS-ovih ascii izlaz. Možete isključiti ovo ponašanje zamenom line.separator osobine pozivom Java virtuelne mašine.

Verzija 15.32


Verzija 15.32 je puštena 21. novembra 2001. god.

Nova -out opcija.

Šta je novo
 1. Nova opcija -out za specifikaciju izlaznog fajla. Podrazumeva se std izlaz. Patch za ovo je obezbedio Ted Leung.
 2. Ant zadatak za JavaNCSS je objavio Steve Jernigan na http://sourceforge.net/projects/javancss2ant/.
 3. Osnovni Ant build.xml fajl se dobija zajedno sa JavaNCSS. Ovaj fajl je dobar za kompajliranje fajlova sa Java kodom, ali ovo nije dovoljno ni za kreiranje jar fajla ni za kompajliranje gramatike na JavaCC.
Ispravljene greške
 1. Kada su dati odgovarajući fajlovi JavaNCSS će sada preuzeti user.dir svojstvo kako bi se pronašla datoteka.

Version 14.31


Verzija 14.31 je puštena 16. juna 2001. god.

Ispravljen veliki XML format bag.

Ispravljene greške
 1. XML format se nije dobro formirao u delu sekcije objekta (propuštena oznaka za zatvaranje objekata).
 2. Nedostaje novi red nakon štampanja ncss-ova.

Verzija 13.30


Verzija 13.30 je puštena 14. juna 2001. god.

Opcioni xml izlaz.

Šta je novo
 1. Izlaz prikupljenih podataka u xml format. Koristi opciju -xml (preporučuje se i -all) u komandnoj limiji i rezultati merenja će biti formatirani u xml za dalju obradu sa xslt (npr. Za kreiranje web strane) ili za uvoz u druge aplikacije. Distribuira i dtd (Document Type Definition ).
Ispravljene greške
 1. Dodata ključna reč 'strictfp' u Java gramatiku.

Verzija 12.27


Verzija 12.27 je puštena 27. marta 2001. god.

Ispravljene manje greške.

Ispravljene greške
 1. Neuspeh da se raščlani 'this( name, o, (String)null, array );' kao prvi iskaz u konstruktoru.

Version 11.26


Verzija 11.26 je puštena 23. marta 2001. god.

Puštene manje popravke bagova

Ispravljene greške
 1. Neuspeh da se raščlani 'this.var = x;' kao prvi iskaz u konstruktoru.

Verzija 10.25


Verzija 10.25 je puštena 21. marta 2001. god.

Manja poboljšanja.

Šta je novo
 1. JAVANCSS_HOME u javancss.bat se sada postavlja automatski.
 2. '-check' opcija da se pokrene samotestiranje iz komandne linije.
Ispravljene greške
 1. Sada se uspešno analizira sintaksa za super((InputStream)null,null)' .

Verzija 9.24


Verzija 9.24 je puštena 4. oktobra 2000. god.

Ispravljen mali Java bag kod analize sintakse

Šta je novo
 1. Bez novih funkcija.
Ispravljene greške
 1. Ispravljeni mali Java bag za analizu sintakse, koji je izvestio Ramon Felciano.

Verzija 8.23


Verzija 8.23 je puštena 1. jula 2000. god.

Broje se Javadoc komentari za metode.

Šta je novo
 1. Broje se Javadoc komentari za metode.Izlaz za funkcije ima JVDC funkciju, koja ukazuje da li je metod formalno dokumentovan ili ne.

Verzija 7.21


Verzija 7.21 je puštena 31. januara 2000. god.

Objavljen kao slobodan softver pod GNU General Public License.

Šta je novo
 1. Javancss se sada distribuira kao slobodan softver (GNU General Public License).
 2. Unapređen za JavaCC 1.1.

Verzija 6.19


Verzija 6.19 je puštena 12. novembra 1998. god.

Tolerantniji prema sintaksnim greškama.

Šta je novo
 1. Javancss nastavlja da analizira sledeći izvorni fajl preko sintaksne greške (parse error).
 2. Izlaz vraća kod (1 ili 0).
 3. Prelaz na javax konvenciju (swing 1.1 beta 3).

Verzija 6.18


Verzija 6.19 je puštena 28. jula 1998. god.

Tolerantniji prema sintaksnim greškama.

Šta je novo
 1. Javancss sada nastavlja sa analizom sledećeg fajla i nakon pojave greške.
 2. Izlaz vraća kod (1 or 0).

Verzija 5.16


Verzija 5.16 je puštena 24. jula 1998. god.

Neki čudni ulazi sada postaju prihvatljivi prilikom analize (raščlanjavanja), a ispravljena greška CNN brojača.

Šta je novo
 1. Dodato samotestiranje. Pokrenite ga sa: java javancss.test.JavancssTest
Ispravljene greške
 1. CCN -Cyclomatic Complexity Number(broj koji uzima u obzir broj mogućih prolaza kroz program) sada uzima u obzir i iskaze return i throw.
 2. Ctrl-Z na kraju izvornog fajla sada će biti prihvaćen.
 3. na kraju linije sa komentarom ('//') sada će biti prihvaćen.
 4. Prazan iskaz, koji javac prihvata, ali nije dopušten prema specifikaciji Java jezika , sada se analizira bez izuzetka.
 5. Poruke o sintaksnim greškama su ponekad bez smisla. Ovo je bila greška, a ne nedostajuća funkcija.
 6. '-gui' opcija u komandnoj liniji je primenjena, ali se ne prikazuje sa '-help' komandom.

Verzija 4.10


Verzija 4.10 je puštena 8. marta 1998. god.

Samo verzija sa manjim ispravkama grešaka.

Ispravljene greške
 1. Swing i AWT komponente su pomešane što u rezultatu daje manji problem rasporeda. Grafički korisnički interfejs (GUI frontend) se sada testira sa Swing 1.0.1.

Verzija 3.9


Verzija 3.9 je puštena 17. februar 1998. god.

Novi GUI (Graphical user interface). Projekt menadžer Jacob ( http://www.kclee.com/clemens/jacob/ ) sada uključuje punu funkcionalnost JavaNCSS-a, a time je izbor fajlova sa Java kodom još jednostavniji.

Šta je novo
 1. Nova '-gui' opcija, koja je ekvivalent sa '-all' i predstavlja izlaz na sopstveni prozor umesto .
 2. Potreban je zamah da bi nova funkcija radila, a otvoreni mod komandne linije i dalje može da radi.
 3. Nova Jacob funkcija: generiše se fajl sa punim nazivom svih Java fajlova za aktuelni projekat kada se kreira novi makefile. Njegovo ime je ime projekta iza koga se dodaje prefiks '.srcfiles.txt' , a biće lociran u aktuelnom projekt direktorijumu. Ovaj fajl može dalje koristiti JavaNCSS u batch modu.
 4. Gore navedene funkcije mogu se koristiti navođenjem znaka '@' ispred imena fajla. Nakon toga JavaNCSS interpretira svaku liniju njegovog sadržaja kao ime fajla sa Java izvornim kodom, koji treba uzeti u obzir. Ovo radi i rekurzivno, a u imenima normalnih izvornih fajlova mogu se upisivati '@' fajlovi.
 5. Nova Jacob osobina: 'NoEmacs' zastavica za Jacob's inicijalizovan fajl i '-noemacs' startna opcija za upotrebu bez editora. Ova osobina je planirana isključivo za JavaNCSS korisnike , koji ne žele da koriste Jacob za programiranje.
Ispravljene greške
 1. Metode anonimnih klasa (anonymous classes) se sada prikazuju sa svojim informacijama iz klase.

Verzija 2.4


Verzija 2.4 je puštena 24. januara 1998. god.

Šta je novo
 1. Nova '-package' opcija.
 2. Kada se koristi za ulaz i dogodi sintaksna greška , poslednja klasa i metod , koji su uspešno analizirani, se prikazuju zajedno sa porukom o grešci. Imajte na umu da se greške u package-u ili uvoze iskazima ili se ne konstatuju na ovaj način.
 3. Više dokumentacije o tome šta se 'tačno' meri.
 4. Gramatika je sada malo tolerantnija, ali još uvek ne kao kod Sun-ovog javac kompajlera. Javancss ima upravo toleranciju neophodnu za analizu originalnih Sun-ovih java.* izvornih fajlova.
 5. Različite opcije mogu biti specificirane i sve se zajedno pokreću, dakle potreban je samo jedno izvršenje (run) za različite izlazne formate.
 6. Nova '-all' opcija je ekvivalent za '-package -object -function'.
Ispravljene greške
 1. ključna reč 'default' povećava CNC brojač, a ne bi trebalo.

Verzija 1.2


Verzija 1.2 je puštena 7. maja 1997. god.

Autorska prava

JavaNCSS se distribuira kao slobodan softver pod GNU General Public License. Autorska prava Chr. Clemens Lee.Published (Last edited): 08-10-2012 , source: http://www.kclee.de/clemens/java/javancss/