Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web development, networking and server security. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Kako da dodam nove albume u moj foto album?

Odgovor na ovo pitanje je veoma jednostavan. phpAlbum radi slično kao Windows Explorer. Prikazuje vam direktorijume (albume) i fotografije u vašem “Photo-Dir”. Dodavanjem novih poddirektorijuma, dobijate nove albume. Imajte u vidu da, nakon dodavanja direktorijuma i fotografija, morate da ga resekenirate u “Setup->Galleries”.

Fotografije koje aploudujem se ne otvaraju, veličine su 1600 X 1200, ali kada aploudujem neke manje fotografije, kao na primer dimenzija 500 x 500, onda se one otvaraju. Izgleda da veličina stvarnog fajla nema uticaja na ovo.

Ovde je najverovatnije problem u konfiguraciji vašeg servera. Kod svakog PHP servera postoje neki memorijski limiti. Kada god automatizovana procedura pokuša da promeni dimenzije slike na “thumbnail” , ona mora da je učita na memoriji. Količina potrebne memorije zavisi od broja piksela, a ne od veličine fajla. Ako nije moguće promeniti ova ograničenja onda je najbolje da pronađete drugi server ili da, uz pomoć “Gimp”, “Photoshop” ili “ImageMagick”, promenite dimenzije slika kako biste smanjili broj piksela. Kako biste bili sigurni da li je baš to problem koji vi imate, pokušajte da stavite manje slike, na primer 640x480, ili čak i manje, pa ćete videti da li funkcioniše.

Mogu li "setup" link da učinim nevidljivim?

DA! U “setup”-u, u deo za prevod teksta, stavite za sledeći “setup” (ID_SETUP) kao prevod, jedan prazan karakter i to sačuvajte. “Setup” link je još uvek tamo ali je praktično nevidljiv. Jedino ako kursor postavite iznad linka, kursor se menja i tada možete videti podvučene prazne karaktere.

Na “setup” stranici dobijam sledeću poruku: "MB string not enabled", šta ovo znači i kako da to ispravim?

Ovo možete ispraviti instaliranjem ili aktiviranjem MBSTRING modula u PHP. Pitajte vašeg provajdera. Pa ipak, ovo je samo upozorenje. Ako ne koristite neke posebne karaktere, kao što je ćirilica ili kinesko pismo, onda umesto UTF-8, upotrebite ISO-8859-1 set karaktera. U nazivima fajlova ili direktorijuma nemojte koristiti specifične znakove, kao što je to na primer “ é “.

“Home” link pokazuje na Microsoft stranicu, gde sam pogrešio? Kako da to ispravim?

Ovo je zapravo bag. Jednostavno nemojte u “setup” da stavljate polje http:// u vaš URL. To će biti automatski dodato. Isto tako, ako u vaš čitač stavite http://htpp://whatever, dobićete Microsoft stranicu. Nemam pojma zašto.

Published (Last edited): 01-04-2013 , source: http://www.phpalbum.net/faq