Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web servers, web development, networking and security services. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

kako da snimite zahteve


POSTOVAO BOGDAN 8. NOVEMBRA 2008

Kada pokrenete aplikaciju, prvo ćete videti prozor ispod.

Kliknite na Start Recording koje će otvoriti prozor za snimanje.U ovom prozoru program će pokušati automatski da detektuje podešavanja računara i odabraće podrazumevano proxy port 10123 koji možete da promenite ako želite. Ako program nije tačno detektovao vašu IP adresu, možete to promeniti.Kad završite konfigurisanje IP adrese i broja porta, pritisnite taster Start Recording (Počni snimanje). Kada pritisnete taj taster, pokrenuće se interni proxy server. Ako zaista hoćete da snimite sve što ste pretražili, morate da pokrenete pretraživač i podesite proxy postavke sa IP adresom i portom podešenim gore. Ako ne znate kako da podesite proxy podešavanja, ovde ćete naći nekoliko saveta za IE , Firefox i za Operu . Kad podesite proxy parametre u svom pretraživaču, možete početi pretraživanje, a proxy će snimiti sve zahteve vašeg pretraživača. Ako dobijete obaveštenje slično ovome: “Ne može da se poveže s proxy serverom”, to znači da vam je pristup odbijen ili da proxy ne funkcioniše. Pokušajte ponovo da pritisnete Start Recording i da ponovo otvorite stranicu ili proxy konfiguraciju s vašeg web pretraživača. Proverite da li se konfiguracije web pretraživača poklapa s proxy konfiguracijom. Kada pretražujete prvu stranicu, treba da vidite nešto slično ovome u rekorderu.Kad završite snimanje svojih aktivnosti, pritisne dugme Stop, zatvorite prozor i ne zaboravite da stavite svoju staru postavku u proxy podešavanja svog pretraživača jer će se, po završetku snimanja, proxy isključiti i nećete moći da vidite nijednu web stranicu.

Ključne reči: INFO

Kako da reprodukujete ono što ste snimili

POSTOVAO BOGDAN 8. NOVEMBRA 2008.

Kada ste zatvorili prozor snimanja, ponovo ćete biti ovde.Možete da sačuvate snimljene podatke za kasniju upotrebu u XML formatu. Ako ne želite da budu u kodu koji će se koristiti, možete da pokrenete test direktno pritiskom na taster Run Tests (Pokreni testove), jer ćete kod ionako videti kasnije, ili možete menjati snimljene zahteve tako što ćete pritisnuti View/Modify Recorded Data (Pregledaj/Promeni snimljene podatke), a kasnije pokrenuti testove. Aplikacija će otvoriti program za pokretanje testova.Ovde možete pogledati detalje o zahtevima, izmenama svakog zahteva, možete dodati nove ili promeniti postojeće zahteve.U polju Number of Threads (Broj nizova) možete podesiti broj istovremenih nizova koji će se reprodukovati. Ako unesete broj 5 npr, aplikacija će se ponašati kao da ima 5 pretraživača.

Pause between requests (Pauza između zahteva) označava koliko milisekundi će aplikacija sačekati između zahteva (u realnom okruženju pauza između zahteva iznosiće najmanje 1 sekund).

U poljima Time Line (Vremenska linija) podesićete dužinu trajanja testa.
  1. Number of Steps (Broj koraka) - koliko će puta program reprodukovati sve snimljene zahteve.
  2. Hour and minutes (Sat i minuti) - vreme izraženo u satima i minutima posle čega će se reprodukovanje zaustaviti.
  3. Number of seconds (Broj sekundi) - vreme izraženo u sekundama po čijem isteku će se reprodukovanje zaustaviti.


Da biste pokrenuli testove, morate da kliknete na Start. Ako prvi put pokrećete testove, otvoriće vam se prozor sa C# programom napravljenim za pokretanje testova.Ako ne želite da ulazite u detalje, samo kliknite na Compile Code & Close. Na taj način unećete C# kod u trenutni skup i započećete testove.

Posle prvog pokretanja, trebalo bi da vidite rezultate slične navedenim:Možete da sačuvate sve rezultate s mreže u XML datoteci ako kliknete na Save XML Log File (Sačuvaj XML Log datoteku).

Možete da vidite sadržaj svakog html zahteva tako što ćete označiti zahtev, a zatim kliknuti na: View page (Vidi stranicu).

Možete da izvezete sadržaje svega što ste snimili u html datotekama tako što ćete kliknuti na: Export Responses to HTML Files (Izvezi odgovore u HTML datoteke).

(novo) Možete da izvezete podatke kroz xsl fajl tako što ćete kliknuti na: Export Data (Izvezi podatke).
Na ovaj način pretražićete sve XSL datoteke u folderu Result/Reports/Templates (Rezultati/Izveštaji/Obrasci) i prikazaće vam se u opadajućoj listi, pa ih možete koristiti za izvoz podataka. Trenutno imamo jednostavan format izvoza, ali vremenom ćemo dodati još neke.

KLJUČNA REČ: INFO

Sta radite s rezultatima

POSTOVAO BOGDAN 8. NOVEMBRA 2008.

Ne mnogo toga :).

Html sadržaj samo treba da vam pomogne da pripremite skripta/program. Moraćete da proverite svaku stranicu i vidite da li se sve aktivnosti korisnika koje ste snimili odigravaju i ovde. Postoji mnogo scenarija gde će, zbog načina na koji je urađeno testiranje web aplikacije, biti potrebno malo krpljenje C # koda (npr. ako su programeri stavili funkcije za zaštitu od robota).

Kad steknete skripta za testiranje/program, moraćete da odlučite o pauzama između zahteva i da počnete testiranje web aplikacije tokom određenog vremenskog perioda, na primer, hajde da postavimo 10 minuta za 1 niz. Kad istekne tih 10 minuta, proverite rezultate i, ako je sve u redu, povećate broj nizova na 5, zatim 10, pa 15... i sve tako dok aplikacija koju testirate ne prestane da vam odgovara kako treba. Takođe, možete proveriti CPU i kapacitet memorije na web serveru. Ako CPU ostane konstantno na and 100% (ili na nižoj vrednosti za prave servere) tokom testa, verovatno treba da prekinete jer ste dosegli granicu web aplikacije+servera.

Kad otkrijete na kom broju nizova web aplikacija ne funkcioniše kako treba, to znači da će taj broj korisnika podržavati ta web aplikacija - Number of Threads (broj nizova)
Published (Last edited): 25-09-2012 , source: http://fwptt.sourceforge.net/help.html