Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web development, networking and server security. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Kako radi - Firefox

Star FoxClocks-a

Startujte FoxClocks odabirom 'FoxClocks’ u meniju Alatki (Tools). Alternativa je dupli klik na sat bilo Status trake ili trake sa Alatkama.

Takođe možete koristiti Ctrl+Shift+P za otvoranje FoxClocks-a, i Ctrl/Command+W da biste ga zatvorili.

Glavni FoxClocks prozor

Picker zona
Stablo Picker zone Vam omogućava virtualno pregledanje svih svetskih vremenskih zona po geografskim regijama. (Trenutno, ne-engleske verzije FoxClocks-a imaju nešto manje fleksibilnu Picker zonu-nadamo se skorom rešenju). Proširite kontinent za pregledanje Zemlje ili gradova na tom kontinentu. Picker zona takođe pokazuje za svaku vremensku zonu trenutnu razliku od GMT (Greenwich Mean Time, Vreme po Griniču). Dva puta kliknite na zonu za detaljnije informacije.

Napomena: Picker zona sadrži vremenske zone, umesto lokacija. Vremenska zona 'Europe->Cities-> Moscow’, je na primer prikladna vremenska zona za lokacije Moskva i St. Petersburgu. Takođe se može koristiti u zoni 'Europe->Countries-> Russia->Moscow+00-W Russia'.

Watchlist (Lista praćenja)
‘Watchlist’-a pokazuje Vaše odabrane lokacije i njihovo trenutno lokalno vreme. Dva puta kliknite na lokaciju za otvaranje Location Properties window . Koristite razmak za prikazivanje/skrivanje sata sa lokacijama na Status traci/traci sa Alatkama.

Redosled lokacija u ‘Watchlist’-i određuje i redosled Vaših satova na Status traci/traci sa Alatkama. Redosled možete promeniti pomoću 'Move Up' ili 'Move down' tastera, ili po nazivu lokacije ili trenutnom lokalnom vremenu.

Dodaj/Ukloni taster
Kliknite "Addj" da biste dodali zonu(e) odabranu(e) u Zone Picker u Vašu Watchlist-u. Imena nove lokacije(a) je na osnovu imena zone(a): Ako odaberete zonu 'Asia->Cities->Shanghai', lokacija Šangaj će biti dodata na Vašu ‘Watchlist’-u.

Kliknite na "Remove" da biste uklonili odabranu lokaciju(e) sa vaše liste praćenja.

'Dodaj kao ...' taster
Kliknite na "Dodaj kao..." da biste dodali odabranu lokaciju izabranu na osnovu odabrane zone u Zone Picker . Otvoriće se Location Properties window , koji Vam omogućava da prilagodite ime lokacije, stajling, dužinu i širinu (ovo omogućava da FoxClocks otvori lokaciju u Google Earth-u). Na primer, možete odabrati zonu 'Americas->Countries->Canada->Eastern Time->Ontario', i navedite naziv 'Ottawa' (ili 'Home'). Lokacija 'Ottawa' će se pojaviti u Watchlist-i (listi praćenja), a lokalno vreme će se izračunati prema pravilima kanadskim Istočne vremenske zone.

Move Up/Down taster
Koristite ove tastere za prilagođavanje redosleda u listi praćenja. Redosled praćenja određuje redosled Vaših satova na Statusnoj traci/traci sa Alatkama. Alternativa je sortiranje po imenu lokacije ili vremenu, klikom na odgovarajuću kolonu u listi praćenja.

Postavke za Import/Export
Možete uvesti ili izbaciti postavke za FoxClocks iz menija 'File'. To može biti korisno za konfiguraciju FoxClocks za više korisnika, ili za premeštanje postavki sa jednog računara na drugi.

Prozor postavki lokacija

Otvorite prozor Location Properties duplim klikom na bilo koju lokaciju sa Vaše liste praćenja (Watchlist).


Odaberite ovaj tab da biste uredili ime lokacije, geografsku širinu i dužinu. Geografska širina i dužina su prepušteni slobodnom izboru.

Display Tab
Koristite 'Display' tab da biste odabrali kada da se prikaže vreme lokacije. Na primer, možete podesiti pojavljivanje satova koje ređe koristite, samo u tooltip (tj. kada pređete mišem preko sata na Statusnoj traci). Polja za potvrdu Vam omogućavaju da stilizujete sat (npr. da lokalno vreme bude bold-irano). Možete postaviti željenu boju sata, kao i alternativnu boju tokom određenih sati (npr. zelena od 9am do 5pm, po lokalnom vremenu).

Opcioni Prozor

Otvorite Options prozor na meniju Tools (Alatke) u glavnom prozoru FoxClocks-a, ili desnim klikom na bilo koji sat sa Vaše Status trake/trake sa Alatkama.

Time format tab (Tab za vremenski format)
Koristite ovaj tab da biste prilagodili Vaše formate satova. Možete primeniti formate satovima u glavnom prozoru FoxClocks-a, satovima na Status traci/traci sa Alatkama ili satovima na Status traci/traci sa Alatkama tooltip.

Standardni formati
Koristite standardne formate padajućeg menija odabrom jednog od standardnih vremenskih formata.

Custom Format (Željeni format)
Ukoliko ni jedan od standardnih vremenskih formata nije pogodan, koristite polje prilagođenog (željenog) formata da biste kreirali prilagođeni vremenski format. Koristite padajuće menije uz svaki taster da biste dodali vremensku komponentu (npr. 'sati, u 24-časovnom formatu') na Vašem prilagođenom formatu. Videćete pregled Vaših prilagođenih formata koji se izgrađuje sa svakom dodatom komponentom.

Alternativno, možete urediti format direktno u 'Format' okviru.

Vredno je istražiti svaki padajući meni kako biste videli šta je na raspolaganju-prilagodljivi formati su veoma moćni.

Tab pozicije i stila (Position and Style Tab)
Koristite 'Display in' taster za prikaz satova (ili FoxClocks ikone) na Statusnoj ili traci sa Alatkama.

Napomena: Prvi put kad odlučite da Vaši satovi budu prikazani na traci sa Alatkama, morate otvoriti ‘Customize toolbar' paletu desnim klikom na jednu od traka sa Alatkama (npr. na 'Refresh’ taster) odabirom ‘Customize’, zatim povlačenjem FoxClocks ikone iz palete na bilo koju traku.

Koristite 'Display as' taster za prikaz više satova ili FoxClocks ikone. Pogled ikona može biti koristan ako imate manje prostora na Desktop-u; pređite mišem preko ikone u Statusnoj traci/traci sa Alatkama za prikaz konfigurisanih satova za Statusnu traku/traku sa Alatkama tooltip.

Time Zone Data Tab (Tab sa podacima o Vremenskoj Zoni)
Prikazuje informacije iz trenutne FoxClocks vremenske baze podataka, a omogućava Vam konfigurisanje automatskog ažuriranja (jednom nedeljno), ili da manuelno ažurirate preko ‘Check Now’. Takođe prikazuje trenutnu GMT/UTC, onako kako je prijavljeno od strane Operativnog Sistema, a to je korisno za dijagnostikovanje nepravilno konfigurisanog sistema postavke vremena.

Napomena: Automatska ažuriranja omogućena su po default-u.

Time Zone Tab (Tab Vremenske Zone)
Odaberite ovaj tab da biste pogledali pojedinosti o vremenskoj zoni lokacije, trenutno vreme, datum i GMT razliku, standardnu GMT razliku i, ako je potrebno, GMT razliku letnjeg računanja vremena, kao i početak i kraj letnjeg računanja vremena..

Google Earth taster
Kliknite na Google Earth taster da biste otvorili Google Earth (ako je instaliran) na trenutnoj lokaciji. Taster je onemogućen ako Latitudni/Longitudinalni podaci nisu dostupni.

Dodatne karakteristike

Statusbar/Toolbar Clock Tooltip
Pređite mišem preko bilo kog sata/The FoxClocks ikone u Statusnoj traci/traci sa Alatkama za prikaz konfigurisanih satova za Statusnu traku/traku sa Alatkama tooltip (koristiti 'Display' tab u prozoru Location Properties da biste odabrali pojavu sata u ovom tooltip-u).

Published (Last edited): 14-04-2013 , source: http://foxclocks.org/mozilla