Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web development, networking and server security. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Klizač za jačinu zvuka

verzija 1.3

Uvod

Klizač za jačinu zvuka je jednostavna Mac OS X aplikacija koja vam omogućava da kontrolišete jačinu zvuka računara pomoću klizača na malom prozoru koji možete postaviti bilo gde na ekranu. Klizač za jačinu zvuka ima dve komponente, uključujući (1) malog klizača za jačinu zvuka sa tasterom za isključivanje zvuka i (2) taster promenljive veličine za isključivanje zvuka koji je koristan za brzo isključivanje zvukova.

Моžete izabrati bilo koji od četiri mala prozora kao klizač za jačinu zvuka.

 

Tакоđe možete prikazati zaseban taster za isključivanje zvuka koji može biti veličine od veoma malih do veoma velikih.

Sistemski uslovi

Klizač za jačinu zvuka zahteva Macintosh OS X 10.4 ili novije. To je Universal Binary i radiće i na Intel-u i na PowerPC Macs.

Cena

Klizač za jačinu zvuka je totalno besplatan.

Ovo znači da je ova verzija potpuno funkcionalna i slobodni ste da ga koristite, ali molim Vas da razmotrite da mi pošaljete donaciju.

Radio sam mnogo sati na izradi ovog programa i bilo bi lepo da dobijem neku nadoknadu za moje napore. Takve donacije bi me ohrabrile da nastavim da radim na programu, jer sigurno svoje vreme mogu ispuniti sa drugim aktivnostima osim programiranjem. Donacije se mogu vršiti preko PayPal-a na sajtu programa. Ne postoji iznos koji je suviše mali.

Ukoliko ne želite da date donaciju, zašto ne razmislite o kupovini jednog od mojih čuvara ekrana koje možete pronaći na

http://www.supermagnus.com/mac/

Alternativno, bar razmislite da mi kažete šta mislite o ovom programu. Dok bih očigledno voleo više pozitivnih komentara nego negativnih, prihvatiću i jedne i druge. Hvala vam!

Instaliranje klizača za jačinu zvuka

Da bi instalirali klizač za jačinu zvuka jednostavno prevucite program u fasciklu Aplikacije. Možda ćete poželeti da podesite da se program pokreće sam svaki put kad pokrenete/prijavite se na aplikaciju. Ovo se može podesiti u Sistemskom Podešavanju.

Osnovna upotreba klizača za jačinu zvuka

Kada se aplikacija pokrene prvi put, pojaviće se prozor sa Podešavanjima. Možete izabrati da se prozor prikazuje bilo u horizontalnoj ili vertikalnoj orijentaciji. Takođe možete da odaberete da koristite “redovni” ili “plivajući” prozor. Redovan prozor se ponaša na način na koji se većina prozora ponaša - može biti pokriven od strane drugih prozora. Plutajući prozor će uvek pokušavati da ostane na vrhu svih ostalih prozora, tako da se lako može pristupiti bez obzira na pokrenute aplikacije.


Slika prozora Podešavanja.


Primer kako redovni prozor može da izgleda. Može biti pokriven drugim prozorima.


Primer plutajućeg. On će da “lebdi” iznad svih ostalih prozora.

Pravno obaveštenje

Klizač za jačinu zvuka nema garanciju za svoju funkciju i kao takav ne odgovara za bilo koji problem koji može nastati kao posledica njegovog korišćenja.

Garancija

Ne postoje garancije za ovaj program.

Istorijat verzija

Verzija 1.3 (27. novembar 2007):

 • Poboljšana kompatibilnost sa sistemima postavljenih formata osim u SAD-u;
 • Dodata opcija u meniju za isključivanje ili uključivanje zvuka sa ključnom komandom;
 • Malo proširenje interfejsa.

Verzija 1.2 (10. novembar 2006):

 • Dodata opcija promenljive veličine tastera za isključivanje zvuka;
 • Sada je Universal Binary (izvorno će raditi i na Intel-u i PowerPC Macs);
 • Кlizač prilagođen za lakše podešavanje jačine zvuka;
 • Klizač za jačinu zvuka se seća lokacije prozora bolje nego ranije;
 • Malo proširenje interfejsa.

Verzija 1.1 (20. decembar 2004):

 • Popravljen problem gde se plutajući prozor ne bi inicijalno pojavio ukoliko je uključena opcija automatskog pokretanja/prijavljivanja i ako je iChat uključen na automatsko prijavljivanje/pokretanje;
 • Klizač za jačinu zvuka će se sada automatski prilagoditi u odnosu na postavke sistema jačine;
 • Dodat opis prevrnutog dugmeta za isključivanje zvuka, u slučaju da to nije očigledno.

Verzija 1.0 (08. decembar 2004):

 • Prvo izdanje.

Povratne informacije

Veoma bih voleo da dobijem bilo kakve povratne informacije o problemima, sugestije, žalbe itd. Ako ga nalazite korisnim i to bih voleo da čujem!

Pošaljite email David Hanauer, david@supermagnus.com

Оvaj program može se naći na http://www.supermagnus.com/mac/volumeslider

Published (Last edited): 19-02-2013 , source: http://www.supermagnus.com/mac/volumeslider/index.html