Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web servers, web development, networking and security services. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Kompjuterska slozenost polinomske faktorizacije
Od 15. maja do 19. maja 2006,
na
Američkom Institutu za matematiku, Palo Alto, u Kaliforniji
u organizaciji:
Shuhong Gao, Mark van Hoeij, Eriha Kaltofen i Viktora Shoupa.


Ova radionica, pod pokroviteljstvom AIM i NSF , će biti posvećena algoritama za polinomsku faktorizaciju. Monovarijantni i multivarijantni polinomi će se uzeti u obzir, sa koeficijentima iz konačnih oblastima, racionalnih i kompleksnih brojeva. Gusti polinomi, gde su svi koeficijenti prisutni, biće uzeti u obzir, kao i retki polinomi koji imaju mnogo nula u koeficijentu.

Problem faktorizacije polinoma je klasičan problem algebre sa klasičnim algoritmima zbog, na primer, Njutn~a, Puisseuk~a, Gaus~a, Kroneker, Hilbert, Hensel~a i modernim algoritmima koje koriste nasumicno, smanjena resetkasta osnova, bebi-koraci-gigant koraci tehnike, koren napajanja i logaritamske sume derivata, i numerička približavanja. Savremeni algoritmi koriste efikasne strukture podataka, kao što su pravolinijski programi i crne kutije za evaluaciju. Cilj radionice je da se izmisli znatno brži novi algoritmi, ili pak utvrdi tvrdoća datog problema polja faktorizacije.

Glavne teme za radionice su: Radionica će se razlikovati od uobičajenih konferencija u nekom pogledu. Učesnici će biti pozvani da predlože otvorene probleme i pitanja pre nego što počne radionica, i to će biti objavljeno na sajtu radionice. Radionica uključuje specifične probleme za koje postoji nada da ce doneti neki napredak tokom radionice, kao i više ambicioznim problemima koji mogu da utiču na buduću aktivnost na terenu. Predavanja u sklopu radionice će biti fokusirana na upoznavanje učesnika sa pozadinom materije koja vodi do određenih problema, a raspored će uključiti diskusije i radne sesije.

Rok da za prijave za učesnika u ovoj radionici je prosao.

Za više informacija koristite email radionice workshops@aimath.org.Published (Last edited): 03-10-2012 , source: http://aimath.org/ARCC/workshops/polyfactor.html