Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web development, networking and server security. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Koristiti PowerPoint "TIMER" Movies da bi se upravljalo vreme u prezentacijama i za nastavnim instrukcijama

Upravljanje vremenom je važno u radionicama. Predavači često moraju da pređu veliki obim materijala i malo vremena za gubljenje. Korišćenje count-up i count-down tajmeri koji je ubačen u PowerPoint prezentacije, mogu da osveže vašu publiku i održe vašu i njihovu pažnju i svesnost o vremenu.

Od Džim Rajt: Ja redovno koristim tajmer filmova koji je prikazan ovde u mojim PowerPoint prezentacijama. Ljudi mi često prilaze tokom pauza u radionicama da me pitaju kako tajmer funkcioniše i gde mogu da ga pristupe. Tajmeri funkcionišu kao filmovi u PowerPoint-u, potpuno su besplatni, i mogu se preuzeti na ovoj stranici. Na dnu stranice ćete naći neke od mojih ideja za korišćenje tajmera u prezentacijama i za nastavne instrukcije. Ukoliko imate druge kreativne ideje za korišćenje ovih tajmera, bio bih zahvalan da ih čujemo jim@jimwrightonline.com. Hvala!


Upustva: Da biste preuzeli ove filmove i sačuvali ih na računar, kliknite desnim tasterom miša i izaberite opciju "Save Target As ... ': Ako naiđete na kašnjenje u preuzimanju bilo koje od ovih filmova, možda možete da pokušate ponovo u toku dana kada bude manje zauzet sajt.
NAPOMENA: Svi filmovi su u Windovs Media Video (.wmv). formatu.
(.wmv) format.

Count-Up Timers Count-Down Timers

15 Min Timer: Count Up [12 MB]

10 Min Timer: Count Up [8 MB]

5 Min Timer: Count Up [5 MB]

2 Min Timer: Count Up [2 MB]

1 Min Timer: Count Up [1 MB]

15 Min Timer: Count Down [12 MB]

10 Min Timer: Count Down [8 MB]

5 Min Timer: Count Down [5 MB]

2 Min Timer: Count Down [2 MB]

1 Min Timer: Count Down [1 MB]
​​

Nastavnici takođe mogu koristiti tajmere ​​tokom nastave da pomognu studentima kako bi održali pažnju i na kraju da postanu bolji 'time-managers’.​​

​​

Ova stranica ima filmove za preuzimanje koje možete da uvezete u PowerPoint prezentacije kako bi ih koristili za count-up ili count-down tajmere. (Animirane slike u gornjem levom uglu ove stranice daju ideju kako će se ovi tajmer filmovi pojaviti u programu PowerPoint.)​​

​​

Ukoliko imate bilo kakva pitanja o tome kako se učitavaju filmovi u PowerPoint, probajte ove informativne linkove:​​

 • Dodavanje video na PowerPoint (Univerzitet Albani)
 • Microsoft PowerPoint Početna stranica
​​

Takođe, proverite ideje, koje se dole nalaze, za korišćenje ovih besplatnih tajmer filmova za prezentacije i nastave:​​

 

 

 


Korišćenje Tajmera ​​u PowerPoint prezentacijama
[pregled pdf verzije]

Tajmeri ​​se mogu koristiti u PowerPoint prezentacijama da bi:

 • Vratili ljude na svoja mesta odmah nakon pauze. Predavači koji dozvoljavaju svojoj publici da imaju kratku pauzu mogu imati poteškoće da ponovo sastave publiku nakon pause! Prikažite PowerPoint slajdove koje imaju count-down tajmer od 10 ili 15 minuta na početku pauze da bi pomogli učesnici da ocene koliko vremena traje pauza kako bi obezbedili da se oni vrate na prezentaciju u dogledno vreme.

 • Održali pažnju učesnicima tokom aktivnosti. Predavači koji usmeravaju svoju publiku da učestvuju u aktivnostima će videti da korišćenje tajmera pomaže učesnicima da ostanu fokusirani na zadatak. Za kratke diskusije, koristite tajmer od 2 ili 5 minuta. Za više proširene aktivnosti, koristite tajmer od 10 ili 15 minuta.

 • Povećali motivaciju publike sa "opuštenom" diskusijom. Učesnicima radionica često je potrebna niz aktivnosti da održe njihovo interesovanje, naročito tokom dužih prezentacija. Razmislite o tome da postavite zanimljiva pitanja za vreme diskusije. Koristite kratki (1 - ili 2-minutni) count-down tajmer, predstavite pitanja grupi, usmerite stolove za početak njihove diskusije, i počnite tajmer. Kada se vremenski period završi, pozovite nasumično na publiku da dele važne tačke svoje diskusije.

 • Podstakli zabavnu konkurenciju. Dodajte energiju svojoj publici, dajući im aktivnosti koje podstiču zabavnu konkurenciju. Koristite count-up tajmer. Kako svaki sto završava svoje zadatke, dozvolite im da napiše proteklo vreme (broj minuta prikazanih na count-up tajmeru u trenutku kada sto završi svoje aktivnosti). Razmislite o tome da podelite male nagrade stolovima koje imaju najbrže performanse.

Korišćenje PowerPoint Tajmera ​​za poboljšanje ponašanja učenika i učenja
[Pogledaj pdf verziju].

Kada se ubaci u PowerPoint prezentaciju, count-up i count-down tajmeri ​​mogu da ohrabre tačnost, pozitivno ponašanje učenika, kao i aktivne akademske angažmane. Možete da koristite ove tajmere u učionici kako bi:

 • Studenti dolazili na nastave na vreme. Počnite sa 5-minutni count-down tajmer dok studenti prolaze sa jednog predavanja na drugi. Studenti koji su na svojim mestima i spremni sa potrebnim radnim materijalima kada tajmer istekne će zaradite bonus poene za svoj razred ili za neki drugi podsticaj.
 • Ubrzali promene na nastavi. Počnite sa 1-minut tajmera dok studenti na primer prelaze sa jednje aktivnosti na drugu, dok se postroje na vrata, itd. Hvalite studenti koje uspešno prelaze u vremenskom roku.

 • Ohrabrili aktivno angažovanje učenika u velikim grupama. Postavite pitanje razredu i usmerite svakog studenta da razmišlja o mogućem odgovoru. Počnite sa 1-minutni count-down tajmer. Nakon završene minute, nasumično pozovite na jednog studenta.

 • Pomogli studentima da prate njihovo radno vreme. Kada učenici rade samostalno ili u grupama, pokrenite 5 -, 10 - ili 15-minutni PowerPoint tajmer. Informište učenike da ćete na kraju vremenskog perioda prikupiti njihove zadatke, proverite sa glavnim govornikom iz svake grupe, ili pratite kako završavaju svoj rad na neki drugi način. Obezbedite da tajmer bude vidljiv za sve studente učionici.

 • Povećali studentsku fluentnost u radovima. Dajte učenicima listove ili manje zadatke koje sadrže akademskih veštine u kojima želite da vidite povećanu fluentnost. Pokrenite count-up tajmer odgovarajuće dužine za zadatak (npr. 5 - ili 10-minuta count-up tajmer). Recite učenicima da rade što je brže moguće na svom 'brzom' zadatku. Kada završe, svaki student treba napisati na vrhu papira koliko mu je vremena trebalo da završi zadatak. (Radno vreme svakog studenta će biti jednak broj minuta prikazanih na count-up tajmeru kada završen zadatak.) Studenti mogu biti još više motivisani kada im se rezultati postave u grafikonu koji pokazuje njihovu fluentnost nakon nekoliko dana. Grafikom takođe može da uključi procenat tačnih odgovora i vreme koje im je bilo potrebno da popune svaki zadatak.

 • Povećali motivaciju učenika tako što će objaviti koliko je vremena preostalo. Studenti kojima je dosadno ili su uznemireni uglavnom nisu motivisani da naporno rade. Za "razrede koje su teški”, najavite im da ukoliko vidite da razred čini sve od sebe da se uključi u učenju za određeni vremenski period, onda mogu kasnije da uključe više zabave i neke željene aktivnosti. Zatim počnite tajmer (npr., 15-minutni count-down tajmer) i počnite nastavnu lekciju. Studenti će biti motivisani da se uključe u akademske aktivnosti, zato što žele da dobiju nagradu za dobro izvršen rad i zato što mogu da vide preko tajmera koji da lekcija neće trajati dugo, već samo kratko određeno vreme.

 • Obezbedili studentima određeno vreme za planiranje zadataka. Studenti se mnogo bolje pokažu kada rade složene zadatke kao što su pisani zadaci kada im je potrebno neko vreme da prvo naprave plan rada. Koristite count-down tajmer od 10 do 15 minuta. Recite učenicima da će im biti dodeljeno vreme da naprave plan o tome kako će završiti svoj zadatak. Počnite sa tajmerom i uputite studentima da počnu sa svojim "radnim planom" (sami, u parovima ili u grupama) dok vi kružite po učionici ponudite im pomoć i pružite im povratne informacije o njihovim planovima.

 • Poboljšali ponašanje u učionici tako što ćete oduzeti "vreme za nedolično ponašanje”. Recite svom razredu da ukoliko se nedolično ponašanja poveća do mere u kojoj ometa učenje, razred će vama da 'duguje' za toliko izgubljenog vreme nastave. Kada se desi da ponašanje razreda izmakne kontrolu, počnite sa 15-minutni count-up tajmer i sačekajte da učenici savladaju svoje ponašanje. Zatim zaustavite tajmer i napišite koliko je minuta nastava bila prekinuta na grafikonu. Ponovite ovim redosledom onoliko često koliko je potrebno tokom časa. Na kraju časa ili školskog dana, saberite ukupnu količinu vremena koji si student izgubili zbog nedoličnog ponašanja. Informišite učenike da moraju da 'plate' ovo vreme (npr. kroz gubitak odmora, time što moraju da ostanu nakon časa, sa dodatnom dodelom domaćih zadataka kako bi nadoknadili izgubljeno vreme, itd.)
Published (Last edited): 09-04-2013 , source: http://www.lefthandlogic.com/timers.php