Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web development, networking and server security. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

KornShell Pregled

_________________________________________________________________________________________________________________________

Šta je KornShell jezik?

KornShell jezik je razvijen i kreiran od strane Dejvida G. Korna u AT&T Bell laboratorijama. To je interaktivni komandni jezik koji omogućava pristup ka UNIX sistemu i ka mnogim drugim sistemima, na velikom broju različitih računara i radnih stanica na kojima se sprovodi. KornShell jezik je, takođe, kompletan, snažan, programski jezik visokog nivoa za pisanje aplikacija, sa njim je to često mnogo lakše i brže nego sa nekim drugim jezicima visokog nivoa. Ovo ga čini posebno pogodnim za izradu prototipova. Postoje dve druge ljuske koje se nalaze u široj upotrebi, Bornova ljuska koju je razvio Stiven Born u AT&T Bell laboratorijama i C ljuska razvijena od strane Bil Džoja na Univerzitetu u Kaliforniji. KSH (KornShell) ima najbolje karakteristike obe ljuske plus mnoge nove karakteristike, koje su karakteristične samo za njega. Tako KSH može da učini mnogo kako bi poboljšao vašu produktivnost i kvalitet vašeg rada, kako u interekaciji sa sitemom,tako i u programiranju.KSH programi se lakše pišu, sažetiji su i čitljiviji od programa pisanih na nižem nivou, kao što je C.

Nova verzija KSH-a ima mogućnost da izvršava nizove raznih instrukcija na drugim jezicima, kao što su AWK, ICON, PERL, REXX, i TCL. Zbog ovih, i mnogih drugih razloga, KSH je mnogo bolji programski jezik od bilo koje druge popularne ljuske. Veličina koda kod KSH-a je veća nego kod Bornove ljuske ili C ljuske. Prerađena verzija je još veća.

Uprkos povećanoj veličini, KSH obezbeđuje bolje performanse. Možete da pišete programe koji će raditi brže sa KSH-om nego sa Bornovom ili C ljuskom, nekad čak i jednom magnitudom brže. KSH se razvio i usavršio sa širokim korisničkim fid-bekom Korišćen je od strane hiljade ljudi u AT&T još od 1982., kao i u mnogim drugim kompanijama i na univerzitetima. Istraživanje sprovedeno u jednom od najvećih kompjuterskih centara, AT&T Bell laboratoriji, je pokazalo da 80% njihovik korisnika, programera i ne-programera koristi KSH. KSH je kompatabilan sa Bornovom ljuskom. Zapravo, svi programi pisani za Bornovu ljusku rade sa KSH-om. Ako ste upoznati sa Bornovom ljuskom, možete odmah početi sa korišćenjem KSH-a, bey nekih prekvalifikacija. Nova verzija KSH-a je kompatabilna sa ranijim verzijama KSH-a KSH je lako dostupan. Prodaje se (izvorni kod i binarni) od strane AT&T i Novell-a, od strane drugih kompanija pod licencom AT&T-a, kako u SAD-u tako i u inostranstvu. Desetine velikih korporacija su ga kupile, kao i mnogi pojedinci za upotrebu na kućnim računarima. KSH je proširiv.

KornShell jezik koristi istu sintaksu i za ugrađene komande i za komande koje nisu ugrađene. Stoga, sistemski programeri mogu da dodaju nove komande “transparentno” nu KornShell jezik; to jest, uz minimum truda i bez ikakvih korisnicima vidljivih razlika osim bržeg izvršenja. Kod sistema sa dinamičnim povezivanjem, moguće je dodati nove ugrađene komande u vreme izvršavanja. Novell je proširio novu verziju KSH-a kako bi omogućio X-windows programiranje ya njihov desktop KSH proizvod, DTKSH. DTKSH je standardni deo CDE-a, Zajedničko Desktop Okruženje definisan od strane COSE-a (Zajednički Operativni Sistem Okruženje), podržan od strane velikog broja glavnih proizvođača hardvera UNIX sistema. Proširena verzija KSH-a koja omogućava Tk programiranje, nazvana TKSH, takođe je dostupna.Published (Last edited): 04-09-2012 , source: http://kornshell.com/info/