Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web development, networking and server security. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Mantre Interfejs Dizajna

23. mart 2011

Kratak rezime mog razgovora "mantre interfejs dizajna" iz Refresh Edinburgh u februaru 2011

Imao sam svoje prvo iskustvo govora na Refresh Edinburgh u februaru, diskutujući moje "mantre interfejs dizajna". Da biste uštedeli vreme slušajući moje izlaganje 25 minuta, u nastavku je kratak transkript koji pokriva moje glavne tačke.

Interfejs = Brend

U "The Interface of a Cheeseburger’" Oliver Reichenstein napominje da "Oblikovanje interfejs oblikuje karakter stvari. Brend je ono što nosi karakter stvari" i stvara dobar osećaj koji imamo za neki proizvod, uslugu ili organizaciju -Marty Neumeier definicija brenda - definisan od strane interfejsa. Apple, Dyson i Lego su primeri takvih brendova.

Utvrđivanje vokabulara

Stvaranje interfejsa sa nečim što liči na razgovor. Baš kao što lјudi uče da artikulišu sebe, tako moraju i interfejs. Kao socijalna etiketa, jezik jednog interfejsa mora biti dizajniran prikladno situaciji i svrsi. Stvaranje rečnika pomaže modelovanju interfejs čula.

Kontekst je kralј

Da li je svrha interfejsa ozbilјna? Utilitaristički po prirodi? Možda je to alat, ili jednostavno služi za zabavu? Uspešne dizajn odluke donose se u kontekstu upotrebe, sadržaja i poslovanja. Kompleksna veb aplikacija zahteva dizajn odluke koje ne samo da služi za korisnika, ali ta skala je dobro i veoma je efikasna.

Pobolјšajte ga

Svaki put kada dodirnete vašu aplikaciju to je prilika da je učinite bolјom. "Bolјe" ne iznositi više funkcija. Pronađite slabosti, zabeležite probleme i postavite svoj raspored vremena da ih poprave. Doslednost UX, vizuelna pobolјšanja, čistina koda, šta god. Ako ste razvijali nove funkcije, bez pogleda ka većem iskustvu, možete se kladiti da ćete pogoršati stvari na duge staze.

Olakšajte dobre navike

Više kao instruktor vožnje i učenik, dizajnerov je posao da olakša dobre navike u upotrebi. Mentalno ih pripremiti za zadatak u isto vreme. Podesite ton. Koristite držač ruke i signalizaciju tehnike da olakšaju uvođenje i kompletiranje specifičnih aktivnosti

Neka bude jednostavna, ali ne jednostavnija

Volim da definišem jednostavnost interfejsa kao: omogućava korisniku da se koncentrišu na zadatak koji rade bez realizacije. Dok je potraga za jednostavnošću vrlina, sprovođenje jednostavnosti može biti pogubna. Umesto toga, doslednost pristupa je najvažnija. Ona kupuje vašu pažnju, i dok je važno da znate kako ne terati korisnika da misli, verovatno je još važnije da znate kada i kako da ih naterate da misle.

Mali detalјi čine veliku razliku

A/B testiranje se vrši na promeni tekst dugmeta, forma elementi i poravnavanja malih odlomaka mikrokopija je pokazalo da male promene mogu napraviti veliku razliku u krajnjoj liniji. Na isti način, stvaranje elemenata na osnovu korisničkog iskustva koje odjekuje sa nama kao lјudskim bićima stvara vezu koja nas privlači nazad. Uzimajući u obzir to da su detalјi stvoreni znojem uvek nagrađivani.

Dizajn je za lјude

Mašine su logičke i racionalne, ali lјudi su emocionalni i iracionalni. Pokušajte da vide dizajn manje kao rešavanje problema, a više kao stvaranje mogućnosti za nešto više. Teorija može da se nauči, baš kao što i izvršenje može da se nauči. Naša prava vrednost, kao dizajnera, je naš instinkt da znamo kako i kada da ih povežemo, adekvatano datoj situaciji.

Published (Last edited): 04-02-2013 , source: http://www.robbiemanson.com/articles/interface-design-mantras/