Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web servers, web development, networking and security services. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Meniji


(Očigledne stavke menija su izostavljene)

Datoteka > Nova
Kreira novu pesmu.Ona će se pojaviti kao novi tab u baru koja pokazuje trenutno otvorene sekvence (kao Firefox tab-ovi). Možete jednostavno da kliknete na novo pojavljeni tab da prebacite na ovu pesmu.

Datoteka >Info o pesmi
Midi datoteke omogućavaju njihovim autorima da navedu informacije kao što su naslovi autorska prava .

Uredi>Nalepite na kursor
Nalepite izabrane note u blizini kursora (korišćenje ove stavke iz menija ima malo koristi naravno , treba da koristite prečicu sa tastature: CMD / CTRL+ SHIFT+ V).

Uredi> Izaberite note...
Izaberite note prema kriterijumu. Većina ovih kriterijuma su zasnovani na trenutno izabranoj noti. Na primer , ako želite da selektujete sve G note, možete da selektujete samo jednu G notu , odaberite ovu opciju u meniju , čekirajte "selektujte sve note koje imaju istu visinu tona”, kliknite na ОК, i to je završeno! Takodje možete koristiti ovu funkciju da biste izabrali sve note u opsegu mera (tj. ako želite da selektujete sve note iz mere od 65 do 78)

Uredi>Ščepajte note u mrežu
Arija koristi "magnetnu mrežu" da bi se osiguralo da note imaju tačnu lokaciju i trajanje, odgovarajuće onima u muzičkoj teoriji . Ako završite sa notama koje se čini da imaju neobičnu dužinu / lokaciju, izaberite note, izaberite odgovarajuću veličinu mreže(vidi dole u dokumetima numere) i izaberite ovu opciju.

Uredi>Uklonite preklapajuće note
Ako ste kopirali sto noti, nalepite ih pravo na vrhu originalnih ,i slučajno ih neizaberite pre nego što ih pomerite - sve note sada imaju dvojnika! Srećom možete samo da izaberete te note i koristite ovu funkciju. Može se koristiti i u drugim slučajevima takodje -dobijate sliku.

Numera> Svojstva
Omogućuje podešavanje svojstva trenutne numere, uključujući(1) standardni obim za korišćenje novih noti, (2) pozadina (prikazuje note iz drugih numera, trenutno radi samo u Piano editor-u).
Podešavanja >Pratite Playback
Ako je označeno , kada kliknete play, pomerač će se prevlačiti kako pesma odmiče tako da trenutno pušten deo je uvek vidljiv na ekranu.

Podešavanja> Play tokom izmene
Kada menjate neku pesmu , Arija vam nudi da pustite note kojima manipulišete, bez ikakvog pritiskanja na dugme play. Ovde možete odlučiti kolko često želite da puštate ove preglede.

Podešavanja> Upravljanje kanalima
Midi smatra da su numere i kanali kao dva odvojena entiteta. U midi specifikacijama, numere su grupe nota, а kanali su ono gde numere zaista puštaju svoje note. Ovaj meni vam omogućava da izaberete da li želite da ručno odredite kanale ili preferirate da Aria skloni ovaj koncept.Kada je ovo omogućeno, videćete novi dodatak koji se pojavio na zaglavlju numere(vidi dole).

Top Bar


 • Prva dva elementa su play i stop tasteri, koji vam omogućavaju da puštate pesmu .
 • Tempo vam omogućava da podesite tempo (brzinu ) pesme u otkucajima po minuti.
 • Trajanje vam omogućava da odaberete ukupan iznos mera vaše pesme. Ako vam ponestane prostora u podrazmevanih 12 mera, samo dodajte još nekoliko klikom na strelice ili kucanjem novog broja i pritiskom na taster enter ako je potrebno.
 • Vreme Potpis vam omogućava da odaberete vreme (meru) potpis (ili globalno, ako koristite samo jedan kroz pesmu, ili za trenutno izabranu , аko koristite više u naprednom mernom upravljačkom modu). Uobičajen je 4/4.
 • Početak vam omogućava da izaberete meru u kojoj pesma počinje. Na primer, ako ste napravili dugačku pesmu i komponujete meru 100, možda ne želite da počnete da puštate u meri 1 svaki put kada promenite notu i želite da čujete kako to zvuči - možete samo da promenite da vaša pesma počne ,recimo , u meri 95.,br/> Savet: Takodje možete da izaberete gde pesma počinje tako što Ctrl-kliknete ili Alt-kliknete u baru za mere.
 • Zum vam omogućava da birate koliko velike note će se pojaviti u numeri . To je korisno da ih poveća ako ,na primer ,se bavite veoma kratkim notama.
 • Alatke vam omogućavaju da menjate izmedju dva različita uredjivačka moda; prvi je "klasičan"izdavački mod gde su note dodate "povlačenjem istih" (korišćenjem miša vući- i -otpustiti, vidi više ispod ). Druga alatka će vam omogućiti da dodate note odabrane dužine direktno klikom.

Bar Mera
Ovaj bar prikazuje broj svake mere.

Ako kliknete desnim tasterom miša blizu linije izmedju dve mere, pop-up meni će se pojaviti, što vam omogućava da ubacite prazne mere izmedju ove dve.

Takodje možete da kliknete na meru da je izaberete. Ovo će selektovati sve note koje se nalaze u meri. Možete uraditi isto za više mera prevlačenjem miša. Možete ih poništiti deselektovanjem njihovih nota, na primer klikom na prazan prostor u numeri.

Klik na Ctrl ili klik na alt na meru će takodje pomeriti playback kursor te mere, tako da sledeći put kada pritisnete play pesma počinje tamo.
Kada ste jednom izabrali jednu ili više mera ,možete da kliknete desnim klikom na njih . Ovo će prikazati pop-up omogućavajući vam da potpuno uklonitе ove mere.
Dok se pesma pušta , trenutni deo pesme koji ide može biti nevidljiv zato što horizontalni pomerač je nameštan da prikazuje drugu lokaciju. U ovom slučaju, crvene strelice će se pojaviti ili na kraju bar-a,govoreći vam gde je trenutno playback u odnosu na vašu trenutnu lokaciju . Klik na strelicu će vas odvesti direktno na deo pesme koji se trenutno pušta.
Ako pogledate proširenu meru upravljanja u meniju za podešavanje, bar mera će postati širi i vi ćete moći da promenite vreme potpisa u bilo koje vreme za vreme trajanje pesme. Da dodate promenu vremena potpisa, samo kliknite na donju polovinu proširenog bar-a mera. Novi potpis će se pojaviti. Da biste izabrali ovaj dogadjaj, samo kliknite na to. Postaće svetlije i veće (vidi 3/4 potpis u meri 2 na gornjoj slici) Klikom na crveni kvadrat pored promene vremena potpisa će navesti pop-up omogućavajući vam da uredite vrednost. Da biste uklonili ovaj dogadjaj , kliknite desnim klikom na to i izaberite Ukloni vremensku promenu potpisa.

Numere


Kada pravite novu pesmu ili samo otvarate Ariju, dobijate jednu numeru u tastaturnom prikazu. Možete dodati i izbrisati numere kako želite u "Numere" meniju.Kolaps vam omogućava da skupite ili proširite numere. Možete da skupite numeru kada vam u odredjenom trenutku ne treba ,tako da vam nepotrebno ne zauzima mesto na ekranu.Kada je traka skupljena , urednik je sakriven i samo zaglavlje (ono što vidite na snimku ekrana) ostaje. Možete vratiti numeru ponovo klikom na isti trougao.

Mute vam omogućava da utišate numeru.Kliknite na zvučnik: a X se pojavi na njemu. Sledeći put kada udarite play, numera neće puštati ništa. Kliknite ponovo da isključite mute.

Maksimizirajte ili usidrite Kada vam definitivno ne treba numera na neko vreme ,možete da kliknete na drugo dugme(donja strelica). Ova traka će potpuno nestati iz oblasti za numere, pomeriće se u mali bar na dnu prozora - The Ariadock.Kada želite numeru nazad , kliknite na njeno ime na doku i ona je vraćena.
Ukoliko želite da povećate pesmu ,kliknite na levu ikonu. Numera će tada zauzeti ceo ekran. U ovom stadijumu, možete da prebacujete izmedju numera koristeći bar na dugmetu.

Za dugačke тekstove "Untitled(Bez naslova) “ u njima je ime numere.Kliknite na to i unesite ime koje hoćete.

Kombinovana kutija koja sadrži note je magnetna mreža veličina.Magnetna mreža vam omogućava da hvatate trajanja i lokacije nota ka standardnoj muzičkoj teoriji. U ovoj kombinovanoj kutiji možete da izaberete i najmanju notu precizno koju želite da iskoristite odmah, jednostavno klikom na nju. Takodje možete da kliknite tri put na ikonu da biste prebacili triputa na isključi i uključi . Kliknite na strelice u kombinovanoj kutiji za više izbora.

Uredjivač Ovo ukazuje na trenutnog uredjivača (kako su note prikazane i uredjene).Možete da kliknete na klavir da idete u klavir mod,možete da kliknete na gitaru da imate tabletarni pregled , itd. (Vidi uredjivačе ispod za više informacija).

Poslednje polje na desnoj strani zaglavlja numere je instrument korišćen za puštanje nota. Kliknite na njega i moći ćete da izaberete bilo koji instrument od 128 standardnih midi instrumenata, postavljenih u različitim kategorijama.

Kanal Ovaj dodatak će se samo pojaviti аko okrenete upravljač kanala na manualni(vidi gore meni za Podešavanja). On vam omogućava da odredite u kom kanalu će ići ova numera. (U midi specifikacijama, postoji 16 kanala,od 0 dо 15, gde su kanal 9 bubnjevi).

Možete da promenite veličinu numere povlačenjem njegovog dugmeta.

Možete da preuredite tragove hvatajući (držite miša uključenog)liniju koja obeležava gornju granicu numere,odmah iznad zaglavlja numere. Tada će vam biti predstavljena lista svih numeri, sve što treba da uradite је da postavite miša na novu lokaciju i otpustite dugme na mišu.

Klavir Uredjivač
Ovo je standardni pregled. Pokazuje jednostavan klavir kotur sa notama na njemu .

Da dodate notu,jednostavno držite taster miša i prevucite horizontalno po numeri. Kada pustite taster miša , nota će biti postavljena gde ste kliknuli, u dužini vašeg frag. Probajte, lako je ! Postoji predpregled da vam pokaže gde će note biti kada pustite miša.

Da izaberete jednu notu možete jednostavno da kliknete na nju . Izabrane note se pojavljuju obojene u žutim/zelenim tonovima.

Da izaberete više nota ,možete jednostavno da prevučete miša preko numere. U početku , to može da izgleda kako Arija želi da doda nove note, ali ne smeta. Jednom kada ste pomerili miša dovoljno vertikalno , razumeće da želite da izaberete i umesto toga prikazaće pravougaonik za izbor kao što možete videti u svim aplikacijama. Sve note u pravougaoniku kada pustite miša biće izabrane.

Ako imate neke već izabrane note , i želite da selektujete još,držite shift prilikom izbora dodatnih nota .
Ako imate neke već izabrane note , ali želite da odselektujete neke konkretne od njih , držite pritisnut alt i kliknite na njih.

Možete puštati izabranе note klikom na backspace.

Da biste promenili jačinu note , kliknite desnim klikom na nju. Pop-up prozor će se pojaviti . Možete da ili prevučete klizač ili ručno unesete vrednost i pritisnete enter. Мidi jačine kreću od 0 (nečujno ) dо 127 (najglasnije). Ako kliknete desnim tasterom na gomilu odabranih nota, to će podesiti jačinu zvuka za sve note. Ako želite da otkažete opet ulazak zvuka, pritisnite escape.

Boja note takodje pokazuje svoju jačinu. Glasne note su nacrtane tamnije od onih mekših .

Da biste premestili notu samo kliknite na nju , držite taster miša i prevucite je na novu lokaciju . Takodje možete da prevučete gomilu izabranih nota na isti način ,povlačenjem.

Alternativno,možete da premestite izabrane note pritiskom na taster sa strelicom na tastaturi.

Da biste promenili trajanje jedne(ili više ) nota, selektujte ih , držite komandu ili kontrolni taster, i pritisnite levi ili desni taster sa strelicom na tastaturi. Svaki put kada pritisnete taster sa strelicom, nota će biti promenjena u pravcu koji strelica pokaže. (Probajte! To je jasnije kada vidite)

Možete da izbrišete izabrane note pritiskom na taster backspace ili delete na tastaturi.

Možete da pomerite note јednu oktavu gore dole pomoću shift+ gore / dole тastere, i do sledeće i prethodne mere sa shift +levo / desno tasterom.

Тakodje možete duplirati note prevlačenjem istih držeći donju kontrolu (ili komandu zа OSX korisnike).

Gitara Uredjivač
Ovaj uredjivač vam omogućava da izmenite svoju pesmu kao gitara tablatura (Ako ne znate šta je tablatura,ili ne znate da svirate gitaru , verovatno vam neće biti interesantan ovaj uredjivač)

Možda ćete želeti da pročitate odeljak o uredjivaču klavira , s obzirom da sve što se tiče uredjivača klavira se odnosi i na uredjivača gitare .

U gitara uredjivaču , kada pomerite notu gore ili dole u nizu , to će zadržati isti broj dirki , a njegova visina tona će se prilagoditi novom nizu.
Ako želite da pomerite notu vertikalno аli da zadržite istu visinu tona (na primer,10 u nizu ima istu visinu tona kao 5 u D nizu i istu visinu tona kao 0 u G nizu) Arija može to da uradi za vas , јednostavno izaberete notu , držite shift , i udarite gornji ili donji strelica taster .Ništa se neće desiti ako pokušavate da pomerite notu u nizu gde se ne može pustiti.

Ako želite da promenite broj dirki, jednostavno izaberete notu i pritisnite odgovarajući numerički taster, bilo u num pad u desnom delu tastature , ili u numeričkom tasteru na vrhu tastature. Za brojeve veće od 9 , možete da držite taster shift i pritisnite broj. Na primer, shift +5 će biti 15 , shift +7 će dati 17. Takodje možete koristiti prečice tastature komanda+ gore (ili kontrol+gore)i komanda+ dole (ili kontrol +dole )da poveća ili smanji broj dirki note.

Takodje možete promeniti naštimovanost na gitari klikom na ime niza levo i izaberete novo podešavanje.

Ako neke note, uglavnom iz uvezene midi datoteke , ili dodate u drugom uredjivaču,ne izgleda da su postavljene u dobrom nizu (napr. mnoge note se istovremeno puštaju u istom nizu , ili akordu koji bi mogao da se pušta na 3 uzastopna niza u podeli,itd.) možete takodje da izaberete"Preuredjivanje izabranih nota "iz padajućeg menija kada kliknete na levi deo uredjivača (deo sa imenima niza ). To će pokušati da preuredi note u više smislen način. (Sada ova funkcija nije završena i neće uvek dati dobre rezultate, ali sve u svemu nije loše)

Skor Uredjivač
Omogućava vam da uredite muziku sa notacijom bliže klasičnoj muzičkoj notaciji.

Uredjivač radi vrlo slično kao klavir uredjivač, tako da ako niste navikli da radite sa tastatura uredjivačem možda ćete želeti to da pokušate prvo.
Kada pomerite notu gore ili dole, on će po difoltu da je pomeri vertikalno do sledeće linije-rezultata.
Ako umesto toga želite da pomerite notu po semi-tonu (napr.u cilju da uvedete slučajnosti) jednostavno držite pritisnut taster shift dok pritiskate gore/dole strelica taster .Тakodje možete koristiti sharp/flat/natural dugmad koja se nalaze u zaglavlju numere:
Ako kliknete na levi deo prostora, gde možete videti G i F muzičke ključeve ,predstavićete meni. Ovaj meni će vam omogućiti da :
 • prebacite na drugi taster za potpis.
 • izaberete tip prikaza: muzički ,linearni (ili oba) .Muzički prikaz će pokazati note na klasičan način. Linearni će radije prikazati bar više kao uredjivač tastature,ali rezultatom umesto toga. Po difoltu , oba su omogućena. Možete aktivirati ili deaktivirati svaki ponaosob nezavisno.Generalno, omogućavanje linearnog moda će napraviti izmenjivanje lakšim,dok onemogućavanje će napraviti čitanje rezultata lakšim.
 • izaberite koje muzičke ključ(eve) koristite
 • Više rezultata jedne oktave gore ili dole

Bubanj Uredjivač
Omogućava vam da uredite bubnjeve. Kada ste u ovom modu,set instrumenata predloženih je drugačiji.

Midi dozvoljava samo jedan bubanj kanal po pesmi.To je u redu ako koristite više od jedne bubanj numere u Ariji, kako god samo jedan set bubnjeva se može koristiti prilikom puštanja i izvodjenja. (Na primer, ne možete imati sobnu opremu u jednoj numeri i orkestralnu opremu u drugoj).

Možda ćete želeti da pročitate deo o Klavir uredjivaču , jer uglavnom radi isto, sa izuzetkom da bubnjevi udarci nemaju trajanje. Kada dodate bubanj, nema potrebe da prevlačite miša, samo kliknite gde hoćete da dodate bubanj udarac.

Bubnjevi su organizovani u sekcije - možete sakriti sekciju koju ne koristite tako što ćete kliknuti na mali beli trougao pored njegovog imena.

Iznad imena prvog bubnja je crna skupi / proširi strelica. Klikom na to sakriće sve bubnjeve koji se ne koriste.

Kontrolor Uredjivač
Ovaj uredjivač se razlikuje od drugih uredjivača, jer ne dozvoljava da promenite note ,nego detalje na koj način su puštene.

Na primer, Pan će vam dati da izaberete gde bi note trebalo da se puste u stereo zvučnicima, Reverb će vam obezbediti da dodate eho instrumentu, Volume će vam omogućiti da promenite opštu jačinu po volji.

Kontrolor uredjivač se pojavljuje kao okno sa vrednošću na vrhu i vrednošću na dnu(vidi sliku). Najpre možete da dodate nagle promene sa jednim klikom, horizontalni položaj je vreme gde se desilo,vertikalni položaj je koliko god efekta želite (vidite oznake na vrhu i dnu uredjivača da biste znali šta vertikalni parametri znače).

Ako ne želite iznenadnu promenu ,nego radije progresivni slajd, možete da držite miša i prevlačite. Ovo će stvoriti liniju prateći kursor koji možete koristiti za kreiranje promena naprednog efekta.

Možete takodje desnim klikom bilo gde u uredjivaču da ukucate specijalnu vrednost.

Možete da selektujete u kontolor uredjivaču držeći shift taster na tastaturi i prevlačenjem .
Zatim možete obrisati izabrani deo pritiskom na backspace ili delete taster na tastaturi.

Možete odselektovati selekciju držeći pritisnut taster shift i kliknuti bez prevlačenja ,ili jednostavno birajući opciju "Selektirati ništa”iz menija.
Published (Last edited): 02-10-2012 , source: http://ariamaestosa.sourceforge.net/man.html