Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web servers, web development, networking and security services. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Metod graničnog elementa u akustici: ABEMFULL


by Stephen Kirkup

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ABEMFULL


Ovaj priručnik služi za rešavanje problema u akustici, kodovima Fortran (77) granični elemenat.
Originalni kodovi za rešavanje unutrašnjih, spoljnih i problema modalne analize u 2D, 3D i osnosimetričnoj 3D, objavljeni su u autorovoj knjizi 1998. Knjiga Metod graničnog elementa u akustici služi kao priručnik i sada se može besplatno preuzeti kao pdf datoteka. Takođe postoji i on-lajn priručnik . Knjiga je praćena ABEMFULL Fortran kodovima, koji sa takođe mogu besplatno preuzeti sa ovog sajta, kao softver sa slobodnim pristupom, pod GNU software licence.


RIM and BERIM

Ostali kodovi su uključeni u biblioteku akustike. Metod integralnog svetlosnog zraka (Rayleigh Integral Method) (RIM) može se upotrebiti za obračunavanje spoljnog polja akustike u ravnu ploču koja leži u pregradi. Kod RIM3 sposoban je da obračuna zvučni pritisak do tačke u kojoj okružuje (vibrirajuću) ravan koja leži u konačnoj pregradi.
Unutrašnji BEM i RIM mogu se kombinovati u formiranju korisne hibridne metode, nazvane BERIM (Boundary Element - Rayleigh Integral Method). BERIM je koristan u određivanju akustičnog polja u i oko šupljine. Na primer, ovaj metod se našao osobito korisnim u simulaciji zvučnika, poput zvučnika sirene prikazanih na dijagramu. Kod BERIM3 može se upotrebiti za određivanje unutrašnjeg i spoljnog akustičnog polja opšte tro-dimenzionalne šupljine jednim otvaranjem.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________Published (Last edited): 18-09-2012 , source: http://www.boundary-element-method.com/acoustics/