Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web development, networking and server security. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Naslovna stranica Sword

Najnovije vesti

04.02.2005.

SWORD verzija 1.0.0 je zastarela. Pogledajte u delu preuzimanje. Ova verzija je veoma važna za čišćenje i stabilan kod. Spremna je za proizvodnju. Visual Studio 7.1 radni prostor je dostupan, radni prostor za VS6.0 i Unix makefiles slede uskoro. Ovo izdanje podržava sledeće platforme:

 • MsWindows sa Visual C++ 6.0, i 7.1

 • MacOSX 10.3 sa GCC 3.x

 • GNU/Linux sa GCC 3.x

 • SUN Solaris sa SunCC 5.x

Istorijski gledano, koristio sam ime "Sword" još od sredine 1990-tih u C++ grafičkom korisničkom interfejs okviru za MsDOS. Ovaj rad je imao dosta uspeha u okviru GCC za DOS sistem alata, (DJGPP distribucija). On je čak bio nastavljan od strane spoljnih saradnika, kao na primer ovaj .

U 2000 -im godinama, pošto je grafički korisnički interfejs okvir, kakav je QT postao upotrebljiv, fokusirao sam se na područja koja u većini okvira obično nemaju kvalitet ili robusnost.

Šta je to ?

SWORD je opšte svrsishodna C++ biblioteka, koja dolazi kao dopuna za ACE i za GUI deo QT , s ciljem da se izgradi visoka performansa, visoki kvalitet, prenosivi C++ softver. On obezbeđuje programerima (samo glavne karakteristike):

 • Datum/vreme upravljanja,

 • Komandnu linija upravljanja,

 • Prijavljivanje,

 • Konfiguraciju fajlova čitanje/pisanje/pristup,

 • Niz i STL alate,

 • Pomagače rukovanja izuzecima,

 • Smart Pointer,

 • Pristup bazi podataka,

 • Veoma brze jednostavne vrste <-> formatiranje nizova/ rasčlanjivanje

 • Streaming okvir,

 • GUI: auto kompletiranje ulazne linije,

 • GUI: poboljšane tabele za veće i snažnije gridove

SWORD je Open Source, koji je izdao GNU LGPL. Biblioteka je klasifikovana kao "Beta", jer većina karakteristika još uvek nije stabilizovana ili implementirana pre kvalifikacije za "1.0", ali sve dokumentovane karakteristike su stabilne i upotrebljene u proizvodnji, u nekoliko kritičnih aplikacija (na primer, real time trading softver).

Odakle početi?

Možete da odete na Download section da biste dobili dokumentaciju i poslednje izdanje. Zatim, treba da sledite uputstva u sword/INSTALL.TXT za instaliranje i kompajliranje biblioteke. Konačno, dostupan je komplet testova, koje možete da pogledate, ako su vam potrebni primeri.

Kako pomoći/ doprineti?

Kao i svaki Open Source initiative, Sword zahteva vašu pomoć. Šta ćete uraditi (na primer):

 • Koristite biblioteku, prijavite svaku grešku, svaku želju koju imate u vezi sa tim,

 • Doprinesite zakrpama (ispravkom grešaka, malim poboljšanjima),

 • Doprinesite funkcijama (hajde da prvo o tome pričamo!),

 • Recite o Sword-u drugim programerima , tako da možemo da oformimo zajednicu,

 • Dajte novac, ili hardver da podržite razvoj (za ovo me kontaktirajte )

Ko ovo radi

Eric Nicolas je glavni autor za Sword. Ostali saradnici su navedeni u sword/AUTHORS.txt fajlu. Web hosting za ovaj sajt je uradio i napravio dostupnim Dvdfr.com .

Prevod na beloruski za ovu stranicu možete naći ovde . Zahvaljujemo Michail Bogdaovu.

Published (Last edited): 10-04-2013 , source: http://www.erik-n.net/software/sword/