Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web development, networking and server security. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Novi pristup razvoju servisa

Alat za razvoj servisa za Asterisk


Telecom 2.0 framework

Čemu služi

Novi pristup za razvoj telekomunikacionih servisa


Želeli bismo da podelimo sa Vama jedan interesantan model za korišcenje centrale otvorenog koda, Asterisk. Da budemo precizniji, glavna ideja je da se korisi Asterisk kao platforma za razvoj telekomunikacionih servisa. Sa ovim softverom i API-jem otvorenog koda, Asterisk može svesti razvoj telekomunikacionih servisa na jednostavniji proces web programiranja, znatno snižavajuci "ulaznu barijeru" za one koji su ukljuceni u programiranje novih servisa.

Predlažemo da se integrišu nove komponente (proxy) u Asterisk platformu. Glavna funkcionalnost proxy-a je da prevede telekomunikacione pozive u HTTP zahteve ka spoljnim web servisima. Telekomunikacioni servisi su odvojeni od centrale, dok se informacije, koje dobijaju od Asterisk-a, prestavljaju kao HTTP zahtev. Tehnicki, HTTP GET/POST zahtev je zahtev, u kom spoljni telekomunikacioni servisi prosleduju informacije o imenu pretplatnika - CallerIdName, broju pozivaoca - CallerIdNumber i pozvanom broju - Extension. Po prijemu potrebnih parametara, kao što su (pozivanje/pozvani broj) web servis proizvodi i prosleduje svoje instrukcije proxy-u. Drugi ih prima i prevodi u Asterisk instrukcije. Razvoj takvih servisa, u okviru arhitekture opisane iznad, je slican konvencionalnoj CGI-skripti, za koju postoji mnogo programerskih alata. Kao rezultat toga programer ne mora da bude upoznat sa Asterisk API-om.

Prvobitno, ovaj pristup (mapiranje telecom dogadaja u HTTP) je razvijen od strane AbavaNet (D. Namiot) i korišcen za mapeiranje INAP i CSTA stvari u CGI zahteve.

A.Ustinov je napravio prvu implementaciju za Astersik kao svoj magistarski rad na Moskovskom državnom Univerzitetu. U praksi je korišcen od strane Abava - telekomunikacionih servisa za pametne kuce (M.Sneps, Letonija)

Kod i primeri Asterisk-a su dostupni su pod LGPL lincencom ovde.

Published (Last edited): 12-11-2012 , source: http://linkstore.ru/asterisk/index.jsp