Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web development, networking and server security. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Okruženje Studio Development-a

Developer Studio IDE je napravljen kao full source kod i uključuje odlike kao što je pretraga rečnika koja vam omogućava da nađete, dekompajlirate i locirate source code bilo koje reči na svojoj aplikaciji ili čak u VFX Forth kernelu. Studio IDE omogućava korisniku veze sa bilo kojim uređivačem teksta za uređivanje ili lokaciju izvora. Možete dodati sopstvene ekstenzije Studio IDE-u kako biste mu poboljšali produktivnost.

 • Pretraživač
 • Konzola za debug
 • Ključne tačke
 • Praćenje stanja
 • Kalkulator
 • DLL skener
 • ASCII grafikon
 • RC skidač fajla
 • Win 32 API pomoć
 • Čuvanje/vraćanje stanja

Kliknite ovde za više detalja.

Console and BPM
Console and Breakpoint Manager

DFX debugger


Sa Studio IDE-om je obezbeđen i DFX debugger zajedno sa svakim stajanjem, praćenjem, logovanjem instrukcija i bitnih tačaka na asembleru ili Forth source code nivoima. Kao i uz ostatak Studio IDE-a, DFX je napravljen sa source code-om.

 • Ključne tačke
 • Prikaz registra
 • Pregled assemblera
 • Praćenje instrukcije
 • Prikaz stack-a
 • Pregled visokog nivoa
 • Veze sa LOCATE i XREF
 • Pregled memorije
 • Čuvanje/Povraćaj stanja
 • Debug Forth Interpreter se nalazi u posebnom odeljku
 • “Narrow down” mode (mod sužavanja na dole) za brzo lociranje grešaka.

Kliknite ovde za više detalja.

Resource File Compiler


VFX uključuje i resource file compiler koji omogućava korišćenje standardnih resource fajlova. Za razliku od drugih aplikacija ovi fajlovi se kompajliraju direktno kao deo normalnog procesa kompajliranja i mogu se urediti ručno ili pomoću resource editor-a. VFX Forth podržava sve standardne Windows kontrole. Sledeći kod je preuzet iz prednjeg VFX Forth-a.

#define IDW_FORTHWINDOW $3801
IDW_FORTHWINDOW WINDOW 0, 0, 100, 100
BEGIN
 Caption   "Forth Console"
 Style    WS_CHILD | WS_VISIBLE
       | WS_CAPTION | WS_THICKFRAME | WS_MINIMIZEBOX | WS_MAXIMIZEBOX
 ExStyle   WS_EX_MDICHILD
 ClassStyle CS_HREDRAW | CS_VREDRAW
 Icon    IDI_APPLICATION
 Cursor   IDC_ARROW
 Brush    WHITE_BRUSH
 Menu    NULL
 WndProc   ForthWindowProc
END

Breakpoint Manager koji je opisan iznad je napravljen sa resource compiler-om.

GUIgen


GUIgen je način pojednostavljivanja konstrukcije GUI interfejsa na način sličan “Forth-u”. On se već nekoliko godina koristi kako bi napravio korisničke interfejse za proizvodnju. Brojne odlike su na taj način nastale a one su danas generalno i stvarno korisne. To su (bez nekog posebnog reda):

 • Klase prozora, prozori, kutijice sa dijalogom i kontrole se definišu na sličan način.
 • Razlika između “modal” (modalne) i “modeless” (one koja nema mod) kutijice sa dijalogom je uglavnom sakrivena
 • Sve Windows kontrole se “automatski” stavljaju u podklase što vam omogućava da dodate upravljače porukama specifične za kontrolu a da ne morate da radite sa podklasama u Windows-u.
 • Nove kontrole prozora se mogu definisati veoma lako.
 • Kontrole se mogu “naći unutar” kutijica sa dijalogom kao obično, ali pored toga se takođe mogu naći i unutar normalnih prozora i unutar drugih kontrola.
 • Svaki prozor, kutijica sa dijalogom i kontrola ima svoj sopstveni privatni deo sa podacima.
 • Reči koje su podešene da izvršavaju komandu unutar WndProc procedure se mogu testirati putem tastature.

Sledeći kod je napravljen za kutijicu sa dijalogom i preuzet je iz jednog od fajlova za primer.

DialogBox: TextDlg
  50 10 110 50 Position&Size
  Modal
  Caption "Enter Name"

  WS_VISIBLE Style
  WS_CAPTION WS_POPUP or Style+
  WS_BORDER Style+

  8 100 0 Font "MS Sans Serif"

   5 5 100 12 IDC_EditBox z" Hello"  EditBox
  10 25 40 15 IDC_OK   z" &OK"   PushButton
  60 25 40 15 IDC_CANCEL z" &Cancel" PushButton

  WM_INITDIALOG  does TB-DoInit
  WM_COMMAND   does TB-DoCommand

end-dialog

GUIgen dokumentacija se nalazi u odvojenom priručniku, koji trenutno ima preko 160 strana.

GUIgen Grid Control
Jednostavna kutijica sa dijalogom.

GUIgen Grid Control
Kontrola mreže u prozoru.

GTK+ Cross Platform GUI


On je cross platform, te mu je to jedna od najpoznatijih odlika.Pristup Windows API-ju


VFX Forth može da pristupi svim standardnim Windows API pozivima, kao i funkcijama u bilo kojim dugim DLL-ovima. Interfejs fukncije omogućava API pozivima d ase definišu putem “iseci i zalepi” funkcije iz priručnika referenci na bilo kom drugom jeziku, na primer:

EXTERN: int PASCAL CreateDialogIndirectParam( HINSTANCE, void *,HWND, WNDPROC, LPARAM );
EXTERN: int PASCAL SetWindowText( HANDLE, LPSTR );
EXTERN: HANDLE PASCAL GetDlgItem( HANDLE, int );

Windows konstante


VFX Forth inkorporira DLL za podršku koja omogućava pristup razvojnom vremenu za preko 28.000 imenovanih Windows konstanti a da pri tom ne utiče na veličinu aplikacije. Windows konstante kao što su GENERIC_READ se tretiraju kao da su bukvalno napisane i one se u potpunosti optimizuju.

Primeri i biblioteke


VFX Forth dolazi sa širokim spektrom primera apikacija koji uključuje i verzije klasičnih primera iz knjige “Programming Windows” Charlesa Petzolda. Primeri i biblioteke uključuju:

 • ForthEd2 MDI editor
 • Studio IDE source code
 • DFX debugger source code
 • FCOM - ActiveX/Com interface
 • FTP interface
 • Web server
 • Email sender
 • DLL generation
 • DDE
 • ... i mnoge druge

Primeri koji su uobičajeni za VFX Forth, bez obzira na operativni sistem, uključuju i ovu listu .

Moćno testiranje i pomoć oko debug-a


VFX Forth uključuje ekstenzivnu pomoć pri programiranju i sposobnost da pokreće vaše aplikacije na jednom ili više prozora dok vi pratite njegove funkcije koristeći odvojeni State Monitor prozor i Studio debugger.

Alati kao što je Dictionary Browser i pomoć online pomažu da programiranje lako i jednostavno. Dictionary Browser vam omogućava da pozovete bilo koju od stotina funkcija koje se nalaze zajedno sa VFX Forth-om ili koje se nalaze u vašoj aplikaciji i da je ili dekompajlirate ili da oslobodite njenu memoriju. Online pomoć uključuje sve standardne VFX Forth reči koristeći HTML pomoć. Možete da modifikujete ove i da napravite svoje sopstvene fajlove za pomoć koje možete dodati u Studio IDE.

Kompatibilan sa Windows XP, Vista, 7, 8


VFX Forth za Windows je 32-bitna Forth implementacija za 32-bitne i 64-bitne verzije Windows-a. VFX Forth podržava pristup svim drugim 32-bitnim DLL-ovima.

Zahtevi sistema:

 • Bilo koja verzija Windows XP, Vista, 7, 8.
 • Matematički koprocesor za floating-point matematiku.

Koliko generacija?


Morali smo da napustimo podršku za Windows 95/98 i Windows 2000. Od novembra 2012, nemamo računare sa ovim sistemima. Možemo da se nosimo sa tri generacije operativnih sistema - bilo šta više od toga ne možemo da garantujemo.

Većina naših klijenata je napravila slične odluke. Definisanje su Windows XP, service pack 3, kao najniže podržanog sistema je najčešća odluka.

Kompatibilan sa drugim MPE proizvodima


VFX Forth kernel je kompatibilan kada je u pitanju source code sa MPE-ovim Forth 7 cross kompajlerima, dok je kompatibilnost sa ranijim verzijama VFX Forth-a za Windows i druge MPE Forth-ove pojednostavljena.

Naručivanje


VFX Forth je dostupan u četiri izdanja koja se razlikuju u nivou obezbeđenog source code-a:

 • Evaluacija: Besplatno preuzimanje sa ovog web sajta. Ceo sistem sa kratkim nag ekranom, bez pauze, bez kernel izvora, bez generisanja turnkey-a i bez PowerNet-a.
 • Standard: Ceo sistem sa aplikacijom za generisanje turnkey-a, full kernel sources osim za VFX generator koda, ali bez cross compiler-a ili tool source code-a. Bez PowerNet-a. Jedna godina tehničke podrške i ažuriranja.
 • Profesionalni: Ceo sistem sa PowerNet web serverom, svim kernel sources-ima i MPE Forth VFX 386+ cross compiler-om. Sa ovim sistemom možete da modifikujete i proširite VFX Forth sistem. Zahteva da potpišete ugovor o neobjavljivanju. Jedna godina tehničke podrške i ažuriranja.
 • Misija: Ceo sistem sa svim sources-ima i cross compiler-ima, ceo source za sve alate podrške uključujući i cross compiler, EXE generator fajla, DLL podrške, resource stripper. Zahteva da potpišete ugovor o neobjavljivanju.

Studenti i oni koji se školuju mogu da dobiju sve VFX Forth verzije sa 50% popusta.

Upgrade je moguć od jedne do druge verzije.

Da biste videli cenovnik, kliknite ovde .

Usluge podrške


MPE podržava profesionalne Forth korisnike od 1981. Nudimo sledeće usluge:

Standardna podrška

Tehnička podrška putem fax-a i email hotline-a u vezi sa upotrebom VFX Forth-a. Ažurirajte besplatno 3 meseca nakon kupovine.

Proširena tehnička podrška

 • Program se ažurira kada je objavljen, obično četiri puta godišnje
 • Direktan pristup programerskom timu
 • Uključenost u ciklus programiranja
 • Godišnja naknada

Napredna tehnička podrška

 • Kursevi Forth programiranja
 • Dizajn običnih aplikacija
 • Usluge programiranja

Kursevi, saveti


MPE može da obezbedi početničke kurseve ili savete za korišćenje VFX Forth na Windows-u. MPR kurs “Programiranje Windows-a sa VFX Forth” je za VFX Forth, “Ugrađeni softver za hardverske inžinjere” pokriva cross compiling a “Arhitektonski uvod u Forth” je Forth conversion kurs. Kontaktirajte MPE kako biste saznali više.

Idite na cenovnik .

Published (Last edited): 30-05-2013 , source: http://www.mpeforth.com/vfxwin.htm