Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web servers, web development, networking and security services. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

OpenComal


OpenComal je izuzetno prenosiva i bespatna implementacija Comal programskog jezika koji sam ja lično napisao. Trenutno podržane platforme su Unix, MsDos i Win32 (95, 98, NT, 2000, P i šta god da sledeće smisle :-)

Comal je ukrštanje između Basic-a i Pascal-a, s najboljim karakteristikama oba i lišen svih njihovih nedostataka. Pogledajte ovaj uzorak programa .Ovaj program uzima broj i piše pravilan izgovor na holandskom (zgodno, zar ne? :-). Pogledajte ovaj snimak ekrana .
____________________________________________________________________________________________________________________________

Petak, 24. mart 08:33:37 CET 2006
Postoji nova MacOS X verzija OpenComal-a. Daunloudujte disc image i sledite uputstva u README_MAC fajlu
Više vesti: Radimo na postavljanju Comal programskog repozitorijuma. Pogledajte ovde .
____________________________________________________________________________________________________________________________

Iz dokumentacije


U ranoj istoriji mikroračunarstva, resursi (CPU, memorija, disk) bili su oskudni, spori i skupi. Mikroračunari su obično distribuirani s ograničenim kapacitetom memorije i ograničenog softvera. Slavan u svoje vreme ZX80 (od Sinklera) verovatno drži svetski rekordno nizak nivo sa 4K ROM i 1K RAM.

BASIC je bio preferirani jezik. Skoro svi mikroračunari posedovali su svoj dijalekat BASIC-a, obično predstavljen u ROM-u. Ovi BASIC-i bili su zaista bazični. Većinu vremena nedostajalo im je sve što je neophodno da razviju dobro strukturirane i održive programe.

Ova situacija dovela je do toga da su se loše programerske navike raširile kao šumski požar. Tobožnji programeri nisu bili podsticani da proizvode jasan programski kod, a da bi programi bili manji, brži i atraktivniji, korišćeni su mnogi trikovi kao što je direktno modifikovanje sistema promenljivih (ozloglašena POKE instrukcija), korišćenje višenaredbenih redova, upotreba GOTO-a, itd itd.

Principi strukturiranog programiranja bili su dostupni,naravno, ali strukturirani jezici kao što je PASCAL nisu bili zaista na raspolaganju za male mikro-e usled ograničenja u kapacitetu resursa mikro-a i tada raspoložive tehnologije kompajlera.

Negde u Danskoj, nastavnik po imenu Borg Kristensen uvideo je potencijalne opasnosti BASIC-ovih navika i predvodio je tim ljudi koji su bili odlučni da izmene tada dostupan BASIC prevodilac kako bi se kreirao novi jezik koji bi trebalo da podrži strukturirane programerske koncepte kao što su PROCedures, FUNCtions i petlje bez GOTO-a . Prvi Comal (Common Algoritmic Language) prevodilac je rođen.

Godine 1992. otišao sam na neplanirani odmoru od neka četiri meseca. Uz sve to dodatno vreme u rukama, odlučio sam da kreiram besplatan Comal prevodilac sa sledećim karakteristikama:

- Besplatni softver (mada nisam znao taj izraz u to vreme)
- Sadrži brojne etički opravdane ekstenzije na osnovne Comal specifikacije
- Visoko prenosiv
- Ne sadrži ugrađena ograničenja programa i promenljivu veličinu (što je donekle izazov u MsDos-u)

Kreirao sam OpenComal (tada pod nazivom Public Domain Comal (ili PDComal)) na XT PC (8088 CPU) s MsDos operativnim sistemom koristeći Turbo C. Jesam, doduše, zamišljao portovanje Unixesa i drugih platformi, tako da je sve napisano u prilično prenosivom K&R C, sa svim zavisnostima operativnog sistema razdvojenim u skup rutina u jednom izvornom fajlu (npr. pdclinux.c).

Tokom poslednjih deset godina, prilagođavao sam OpenComal pomalo, ali ne redovno. The Comal pokret skoro da je nestao, što je šteta jer mislim da je to fin jezik da se njime počne programiranje.

A sada, 2002, godine, ponovo sam na odsustvu (ovaj put planiranom), i odlučio sam da preimenujem PDComal u OpenComal, priključim mu GPL, poboljšajm Linux tastatura/ekran podršku (koristeći ncurses) i da ga objavim široj javnosti. Hajde da vidimo šta će se desiti...Published (Last edited): 29-09-2012 , source: http://ratbert.josvisser.nl/opencomal/