Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web development, networking and server security. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Osnove Fedore - Najčešće postavljana pitanjaOva stranica se bavi nekim osnovama korišćenja Linuxa i posebno osnovama korišćenja Fedore. Korisno je da znate ove stvari pre nego što pročitate nezvaničnu listu najčešće postavljanih pitanja.

NEKE LINUX OSNOVE

1.P: Šta je terminal? Kako da “otvorim terminal”? (Ažurirano 11. februara 2009)

O: “Terminal” je način kucanja komandi na kompjuteru. Ovo može zvučati vrlo čudno, ali je zapravo jako, jako divna i laka stvar kad se jednom naviknete na njega. Možete koristiti Fedoru kao potpuno grafički sistem, ili je možete u potpunosti koristiti putem terminala. Meni se sviđaju oba načina; koristim onaj koji je pogodan za zadatak koji obavljam u datom trenutku.

Možete otvoriti terminal unutar Vašeg grafičkog okruženja ili možete prebaciti čitav ekran na terminal.

Da biste otvorili terminal u grafičkom okruženju:

1. Otvorite meni. Ovo je ili “red hat” (crveni šešir) ili “F in a bubble” (F u balončiću) ikonica na startnoj liniji (na vrhu ili na dnu ekrana). (To može biti i malo “stopalo” ili što je takođe vrlo verovatno - mali pingvin.)

2. Pod System Tools kliknite na Terminal. (U nekim verzijama Fedore nalazi se pod Accessories umesto pod System Tools.)

Da biste prebacili ceo ekran na terminal, pritisnite Ctrl+Alt+F2. Tako možete da prebacujete između šest različitih terminala korišćenjem kombinacije tastera od Alt+F2 do Alt+F6. Pritiskanje Alt+F1 će Vas vratiti natrag na Vaše grafičko okruženje (a to isto će uraditi i Alt+F7 u ranijim verzijama Fedore).

2: P: Šta je root? Kako ja "postajem root"?

O: "Root" je ime za korisnika koji može da kontroliše sve na čitavom kompjuteru. Njega možemo zvati "super korisnik" (super user)

Da biste postali root, prvo morate otvoriti terminal . Onda, ukucajte:

su -Obratite pažnju na "-" jer je to veoma bitno - to postavlja stvari tako da ćete imati lak pristup svim komandama na kompjuteru.

onda, morate ukucati root lozinku. Ovo postavljate pri instaliranju Fedore.

Ako koristite "otvori terminal" metodu kada Vam se ceo ekran pretvori u terminal, onda jednostavno treba da stavite "root" kao vaše "Login" ime i da ukucate ispravnu lozinku.

3. P: Instalirao sam program, kako da ga pokrenem? (Ažurirano 1. juna 2007)

O: Prvo, pogledajte u "Red Hat" (crveni šešir) meniju na toolbar-u. Mnogi programi koji su instalirani će automatski biti dodati na meni.

Ako ga ne možete naći u meniju, možete koristiti Terminal, u meniju pod "System Tools". Mnogi programi se pokreću preko svog imena. Na primer, da biste pokrenuli web pretraživač, Firefox, možete jednostavno otvoriti terminal i ukucati:

firefoxTakođe, možete ukucati samo deo komande i pritisnuti Tab. Pa možete ukucati:

fir[Tab]I on će otkucati "firefox" za Vas. Ako postoji više od jedne komande koja počinje slovima "fir", čućete "bip". Pritisnite "Tab" ponovo i videćete listu svih programa na vašem kompjuteru koji počinju tim slovima.

Ako zaista ne možete da se setite imena komande, ali znate ime paketa u kom se program nalazi, probajte ovo da biste izlistali sve programe koje taj paket sadrži.

rpm -ql packagename | grep bin4. P: Šta je runlevel?

O: Runlevel je broj koji pokazuje u koji "mod" želite da kompjuter pokrene. Na primer, runlevel 5 je grafički mod, dok je runlevel 3 mod koji sadrži samo tekst (text-only). Runlevel 1 je "jednokorisnički" mod (single-user mode), korišćen za probleme sa otkrivanjem kvarova.

Postoje tri načina da promenite vaš runlevel:

* Dok kompjuter radi:

1. Otvorite Terminal

2. postavite root:

su -3. Ukucajte:

init numbergde je broj broj runlevela na koji želite da se prebacite.

Bićete prebačeni na novi runlevel

* Dok butujete kompjuter:

1. Kada prvi put pokrenete svoj kompjuter, GRUB ekran (gde možete da izaberete Vaš operativni sistem) će se pojaviti. Odaberite Fedoru koju želite da butujete, ali pritisnite neki taster umesto Entera.

2. Videćete liniju nalik na sledeću:

kernel /vmlinuz-2.6.9-1.667 ro root=LABEL=/ acpi=on rhgb quietDodajte broj runlevela na kraj te linije i pritisnite Enter. Na primer, da biste butovali mod samog teksta (text-only), linija će izgledati ovako:

kernel /vmlinuz-2.6.9-1.667 ro root=LABEL=/ acpi=on rhgb quiet 3Sada ćete butovati novi runlevel i to samo ovog puta

* Kako da permanentno postavite osnovni Runlevel:

1. Otvorite Terminal

2. postavite root:

su -3. Otvorite fajl/etc/inittab u vašem omiljenom obrađivaču teksta:

gedit /etc/inittab4.Nađite liniju:

id:number:initdefault:gde je broj vaš trenutni osnovni runlevel (verovatno 5)

5. promenite broj u sredini linije u novi runlevel koji želite da Vaš kompjuter pokreće svaki put. Na primer, ako žetlite da vam text-only mod bude pokrenut svaki put, promenite ga u:

id:3:initdefault:Sada će se taj runlevel pokretati svaki put kad uključite računar

5. P: Kako da pokrenem text-only mod (bez grafičkog okruženja)?

O: Text-only mod je runlevel 3. Ako želite da pokrenete ovaj mod, pogledajte instrukcije u runlevel pitanju iznad i promenite vaš runlevel na runlevel 3.

6. P: Kako da pokrenem nešto kada se kompjuter uključi?

O: Imate dve opcije, možete da ili pokrenete nešto pre nego što se bilo ko prijavi u svoj nalog ili možete pokrenuti nešto nakon što se prijavite u nalog.

Da biste pokrenuli komandu odmah nakon što butujete kompjuter, a pre nego što se iko prijavi u svoj nalog, dodajte komandu file/etc/rc.local:

1. OtvoriteTerminal

2. postavite root:

su -3. Otvorite fajl u svom omiljenom obrađivaču teksta:

gedit /etc/rc.local4. Dodajte komandu koju želite da pokrenete na kraj fajla, tj. na njegovoj sopstvenoj liniji

Ako želite da pokrenete program upravo nakon što se prijavite u svoj nalog:

1. Prijavite se u svoj nalog

2. Sačekajte da se sve pokrene, a onda pokrenite samo onaj program koji želite da se od sad automatski pokreće

3. Odjavite se iz svog naloga i čekirajte "Save Settings" kvadratić.

Od sada, kada se prijavite u svoj nalog, taj program će se automatski pokrenuti. Ako ne želite da se taj program više pokreće automatski jednostavno:

1. Ulogujte se

2. Obustavite program za koji ne želite da se automatski startuje

3. Izlogujte se i čekirajte "Save Settings" kvadratić

"Save Settings" kvadratić čini da Vaš sistem uvek izgleda upravo onako kako izgleda neposredno pre nego što se odjavite sa svog naloga.

(Hvala Ilji Koganu za sugestiju za pitanje i za originalni tekst)

7. P: Kako mogu da promenim svoju root lozinku?

O: Ako ste zaboravili svoju root lozinku i želite da je promenite, ne brinite! To je moguće. Morate da pokrenete nešto što se zove "jednokorisnički mod." Morate biti ispred svog kompjutera da biste ovo uradili. Ne možete uraditi to na daljinu:

1. Praćenjem uputstava upitanju o runlevelima (pod "Dok butujete kompjuter"), pokrenite runlevel 1

2. Postavite novu root lozinku kucanjem:

passwdA onda ukucajte novu root lozinku kada se to od Vas traži

3. Ponovo pokrenite mašinu i sada ćete biti u mogućnosti da se prijavite u svoj nalog sa novom šifrom

(Hvala Marku Sennu što je dao predlog za ovo pitanje i za deo originalnog teksta)

Neke Fedora osnove
<>1. P: Šta je "servis" (service)? Kako da upravljate servisima u Fedori?

O: "Servis" je program koji se automatski pokreće kada pokrenete Vaš računar i on radi u pozadini. Na primer, "mrežni" (network) servis postavlja konekciju na internet i obraća pažnju na to da se sve bude u redu.

Postoje dva načina da upravljate servisima u Fedori, jedan korišćenjem grafičkih alatki a drugi korišćenjem samo komandne linije (command line). Ako niste u grafičkom okruženju koristite metod komandne linije

Korišćenje grafičke alatke koju možete naći u meniju, pod System Settings > Server Settings > Services:

* Proverite da li je servis pokrenut: Odaberite servis koji želite u listi, a status je prikazan u odeljku za status

* Pokretanje servisa: Odaberite servis u listi i pritisnite Start

* Obustavljanje servisa: Odaberite servis u listi i pritisnite Stop

* Kako da postavite da se servis automatski pokreće pri pokretanju računara: Odaberite servis u listi i čekirajte kvadratić do nje

* Kako da prekinete automatsko pokretanje servisa pri pokretanju računara: Odaberite servis u listi i odčekirajte kvadratić do nje

Korišćenje komandne linije ( zamenite ime servisa sa imenom servisa kog želite):

Morate biti root da bi ovo radilo:

* Proverite da li je servis pokrenut:

service servicename status* pokretanje servisa:

service servicename start*obustavljanje servisa:

service servicename stop* kako da se servis automatski pokreće pri pokretanju računara:

1. otvorite ntsysv program:

ntsysv2. nađite servis koji tražite u listi i pritisnite SPACE da biste omogućili to. Servisi koji su označeni sa * će se automatski pokretati pri pokretanju računara.

* kako da obustavite automatsko pokretanje servisa:

1. otvorite ntsysv program:

ntsysv2. nađite servis koji tražite u listi i pritisnite SPACE da biste to onemogućili. Servisi koji su označeni sa * će se automatski pokrenuti.

(Hvala Sindru za originalni tekst ovog pitanja!)

2.P: Šta je "spasilački mod" (rescue mode) i kako da ga pokrenem?

O: Spasilački mod obezbeđuje sposobnost da pokrenete malo Fedora okruženje u potpunosti preko CD-ROM ili USB drajva umesto sa sitemskog hard drajva. Kako mu ime samo kazuje spasilački mod je tu da Vas spasi od nečega. U spasilačkom modu možete pokrenuti i urediti svoja dokumenta, kao što su konfiguracione datoteke, a to će Vam pomoći da rešite probleme.

Da biste pokrenuli spasilački mod, morate biti sposobni da pokrenete sistem koristeći jednu od navedenih metoda:

1. Pokretanjem sistema sa instalacionog CD-ROM-a ili pokretanjem image fajla sa USB diska

2. Pokretanjem sistema sa Fedora CD-ROM #1

Kad jednom pokrenete sistem koristeći opisane metode ukucajte sledeću komantu na INSTALLATION BOOT PROMPT:

linux rescue

Published (Last edited): 01-07-2012 , source: http://www.fedorafaq.org/basics/