Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web servers, web development, networking and security services. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Osnovni vodič za Power Point 2000


Učenje o Power Pointu

Power Point je aplikacija koja vam omogućava da izgradite, odštampate i iznesete prezentaciju. Postoji nekoliko opcija za izlaganje prezentacije, ali vi treba da je napravit samo jednom. Možete da štampate slajdove (slajd je ono što se u Power Pointu zove svaki ekran s informacijama posebno), štampate brošure, štampate stranice sa beleškama, pripremiti slajdove od 35 mm ili izložiti prezentaciju na kompjuteru. Jedino prezentacija na kompjuteru dozvoljava upotrebu svih funkcija Power Pointa.

Pošto razvijete Power Point aplikaciju, važno je da zapamtite da zapamtite da ne bi trebalo da uključite svaku informaciju koju želite da izložite. Power Point slajd treba da sadrži kratke, koncizne, opisne rečenice koje će vas podsetiti šta je to što želite da kažete i poslužiti slušaocima kao podsetnik. Najčešća greška koju prave početnici u Power Pointu je da ubace previše informacija u jedan slajd.

Za više informacija o pravljenju efikasnih vizuelnih Power Point prezentacija i za efikasnu upotrebu boje posetite Pomoć u pravljenju efikasnih vizuelnih prezentacija / Efikasno korišćenje boja (NAPOMENA: OVO JE U Power Point FORMATU)

Kako početi

Kada pokrenete Power Point okvir s novom prezentaciju nudi vam izbor:


Okvir za dijalog nove prezentacije

AutoContent Wizard vas vodi kroz seriju pitanja sastavljenih da od vas dobije informacije o vrsti prezentacije koju pravite. Wizard zatim pravi lažnu prezentaciju koja će vas voditi kroz razvoj sadržaja prezentacije.

Šablonski dizajn (Design Template) vam omogućava da preuzmete vrstu pozadine i boju pre početka pravljenja prezentacije. Odluke o izboru šablona se lakše donose nakon otvaranja nove prezentacije jer možete bolje videti karakteristike svakog šablona pre konačnog izbora.

Prazna prezentacija otvara novu prezentaciju bez šablona.

Otvaranje postojeće prezentacije prikazuje listu nedavno otvorenih Power Point prezentacija iz koje možete birati. Ili možete izabrati opciju More Files da biste prešli na fajl s prethodno sačuvanim prezentacijama i otvorili ga.

Аutomatska postavka (Auto Layout)

Nakon otvaranja nove prezentacije Power Point izlaže okvir za dijalog novog slajda s nekoliko automatskih postavki. Аutomatska postavka daje prethodno određeni prelom za svaku posebnu vrstu slajda. On obezbeđuje doslednost tokom cele prezentacije. Svaka postavka opisana je u donjem desnom uglu kada kliknete na nju. Ovaj uzorak okvira novog slajda pokazuje izabrani naslov slajda (označen debelom graničnom linijom).


Okvir za dijalog novog slajda

Razvojno područje za novi izgled Power Pointa 2000

Normalni izgled programa Power Point 2000 ima razvojno područje s tri okna koja uključuju sažeti prikaz s leve strane, razvoj slajda gore desno i beleške dole desno.


Postavka Power Pointa 2000

Sažeti prikaz sadrži naziv svakog slajda, kao i sve informacije ukucane u rezervisano polje. Ako želite više mesta da biste otkucali tekst direktno u nacrt, kliknite na Alatke za prikaz nacrta (Outline View Tool) . Tada će se okno sa slajdom prikazati kao minijaturno.

Okno sa slajdom prikazuje sve što ukucate u rezervisano polje , kao i svaki objekt koji unesete u slajd. Ako vam je potrebno više mesta da razvijete izgled slajda, klliknite na Alatke za prikaz slajda (Slide View Tool) . Tada će se veličina slajda uvećati, ostavljajući samo listu s brojevima slajdova u sažetom izgledu.

Okno za beleške zamenjuje pregled beleški iz prethodne verzije Power Pointa (iako i dalje možete izabrati PREGLED : Strana s beleškama iz menija). Ovo okno vam omogućava da ukucate beleške govornika a da ne menjate izgled. Ako želite da pogledate stranicu s beleškama govornika onako kako će se štampati, ili želite veće područje u koje ćete ukucavati beleške, izaberite IZGLED : Stranica s beleškama.

Postavka stranice za slajdove od 35 mm

Power Point pretpostavlja da ćete izlagati prezentaciju na ekranu. Ako koristite Power Point za njen razvoj, a želite da napravite slajdove od 35 mm, treba da svedete veličinu prezentacije na taj medijum pre početka kreiranja. Slajdovi od 35 mm su širi od prezentacija na ekranu. Ako razvijete slajd pre nameštanja veličine stranice, rizikujete da vaši slajdovi ne izgledaju onako kako biste želeli.

Za postavljanje prezentacije za slajdove od 35 mm:
 1. Iz menija izaber FAJL : Podešavanje stranice (Page Setup)
 2. U okviru za dijalog u podešavanju stranice kliknite na padajući okvir pored slajdova. Izaberite slajd od 35 mm. Kliknite OK.


Okvir za dijalog u podešavanju stranice

Korišćen je rezervisanog polja

Sve osim dve postavke stranica obezbeđuju preselektovana mesta koja se zovu Rezervisana polja u koja je potrebno ubaciti tekst. Važno je uneti tekst u svako mesto s “naslovom” jer Power Point koristi tu informaciju da vam pomogne da se orijentišete tokom prezentacije kada morate da se krećete na različite slajdove i da listate kroz prezentaciju u normalnom ili slajd izgledu tokom razvoja.


Primer Rezervisanog polja

Korišćenjem rezervisanog mesta prezentacija će imati ujednačene razmake svaki put kada koristite slajd s takvom vrstom postavke.

Da biste kucali u Rezervisano polje kliknite bilo gde u okviru s isprekidanom linijom i počnite da kucate. Ako ne treba da koristite određeno Rezervisano mesto, nema potrebe da ga brišete, neupotrebljena Rezervisana mesta se ne prikazuju u prezentaciji.

Da biste uklonili Rezervisano mesto:
 1. Kliknite na okvir s isprekidanom linijom u rezervisanom polju
 2. Pomerite kursor blizu ivice okvira dok se kursor ne pretvori u četiri strelice
 3. Pritisnite i prevucite rezervisano polje na novu lokaciju
Identifikovanje palete alatki

Većinu zadataka u Power Pointu možete završiti bilo izborom preko menija ili preko palete alatki. Generalno, upotreba palete alatki je brža i lakša kada se naviknete na njene funkcije.

Office 2000 može biti instaliran samo da vam pokaže nedavne selekcije iz menija. Da biste videli nevidljive izbore kliknite na dvosmernu strelicu na dnu menija ili držite miša preko menija par sekundi. Obe akcije će prikazati sve izbore u meniju. Kada izaberete opciju, taj izbor iz menija postaje “nedavno korišćen” i vidljiv je kada se meni povuče na dole. Kada paleta alatki sadrži više mogućih izbora nego što može da se prikaže u paleti, tada su manje korišćeni izbori sakriveni.


Primer skrivenih opcija menija

Da bi ste “trajno” otkrili sve opcije menija izaberite ALATI : Prilagodi (TOOLS : Customize). Kliknite na jezičak s opcijama i deaktivirajte “Meni prvo pokazuje nedavno korišćene komande”. To neće uticati na paletu alatki, samo na izbor menija.

NAPOMENA: promena ove opcije će uticati na sve Microsoft Office aplikacije uključujući Word, PowerPoint i Excel.

Uobičajeni zadaci


Opcije uobičajenih zadataka

Da biste dodali novi slajd,kliknite na Uobičajene zadatke (Common Tasks), novi slajd, da biste videli okvir za dijalog novog slajda . Novi slajdovi se dodaju ispod trenutnog slajda.

Alatka za postavku slajda (Slide Layout Tool) primenjuje ili ponovo primenjuje izabranu postavka i koristi skoro isti okvir za dijalog kao novi slajd. Postavka slajda primenjuje izabrani trenutni glavni stil i korisna je kada ste premestili rezervisana polja ili odlučili da promenite format slajda i želite da se vratite (ili da primenite) posebnom formatu slajda. Da biste primenili ili ponovo primenili neku postavku slajda klliknite na Alatke za postavku slajdova (Slide Layout Tool) i izaberite vaš slajd.

Da biste promenili primenjeni šablon, kliknite i izaberite drugi šablon. Svi slajdovi u vašoj prezentaciji će imati novi izgled, a svi dijagrami koje ste napravili biće ažurirani i prilagođeni novoj šemi boja.

Izgled

Alatke za prikaz nalazi se u donjem levom uglu ekrana i omogućava vam da se brzo krećete kroz različite prikaze prezentacije:

Normalan Podrazumevani prikaz
Sažet prikaz Prikaz za tekstualni razvoj
Slajd Prikaz za grafički razvoj
Razvrstavanje slajdova Prikaz umanjenog prikaza svakog slajda
Prikaz slajdova Prikazuje prezentaciju na ekranu


Tekst

Opcije u paleti alatki za tekst omogućavaju vam da pravite izbore koji će uticati a označeni tekst.

NAPOMENA: Imajte u vidu da su neke opcija možda prikrivene. Da biste im pristupili, kliknite duplu strelicu ili padajuću strelicu na paleti.


Paleta alatki za tekst

Crtanje

Paleta alatki za crtanje sadrži alatke (svaka je u nastavku detaljno opisana) za unos predemta u prezentaciju.


Paleta alatki za crtanje

Ubacivanje novih slajdova

Novi slajdovi se dodaju posle postojećih. Da biste dodali novi slaj posle krajnjeg kliknite na alatke za novi slajd (New Slide Tool), zatim izbaerite postavku novog slajda iz okvira za dijalog Automatska postavka novog slajda

Razumevanje opcije Primeni na sve i Primeni

U mnogim okvirima za dijalog, kada pravite izbore u Power Pointu, videćete dva izbora: Primeni na sve i Primeni. Kada izbaerete Primeni na sve, svaki slajd u prezentaciji će se promeniti u skladu s vašim izborom, i postojeći i budući slajdovi. Kada izaberete Primeni, to će se odnositi smao na slajd koji trenutno posmatrate.

Primena projektnih šablona

Power Point zvoe svoje ugrađene obojene šeme Projektnim šablonom (Design Template). Projekt možete primeniti u bilo kojoj fazi tokom razvoja, ali većina vas će želeti da utvrdi Projekat od početka, tako da vidite efekat razvoja. Možete se i predomisliti i primeniti drugačiji dizajn u bilo kom trenutku.

Možete odlučiti da želite da zadržite šablon iz prethodnih verzija Microsoft Office-a da ga koristitie kao dodatak postojećim. Da biste to uradili, u Office CD-u, pronađite direktorijum sa šablonima a zatim iskopirajte pojedinačno šablone u direktorijum na vašoj radnoj stanici koja sadrži postojeću verziju šablona. Oni će se tada pojaviti u izbornoj listi uz postojeće šablone.

Da biste primenili Projekat, kliknite na Alatke za primenu Projekta (Apply Design Tool).

Iako možete primeniti samo jedan dizajn po prezentaciji, ipak možete uticati na izgled pojedinačnih slajdova u okviru prezentacije tako što ćete promeniti šemu boja slajda i pozadinu . Ove dve opcije možete pronaći u meniju za formatiranje.

Postavljanje glavnog šablona prezentacije

Glavni šablon vam omogućava da donesete odluke o dizajnu koji će se primenjivati na svaki slajd ili stranicu u prezentaciji. To su glavni šabloni za slajdove, naslove slajdova, brošure i beleške.


Primer glavnog šablona

Možete donositi odluke o tekstu, uključujući postavku, izbor i veličinu slova, donju straničnu oznaku, predmete i slike. Pojedini slajdovi mogu odstupiti od glavnog šablona (pogledajte rad sa pozadinom slajda ), ali svaki novi slajd će pratiti odrednice glavnog šablona.

Treba da podesite glavni šablon pre početka pravljenja slajdova. Kada prvo napravite šablon, svi slajdovi koje dodajete prezentaciji biće usklađeni s glavnim šablonom. Ako, ipak, razvijete slajdove pre utvrđivanja glavnog šablona, neke stavke u slajdovima se možda neće promeniti da bi se uskladile s tim. Svaki tekst ili predmet koji unesete u glavni šablon pojaviće se na svakom slajdu u prezentaciji na mestu na kojem ste ih postavili u glavnom šablonu.

Da biste stvorili glavni šablon izaberite PRIKAZ : Glavni šablon (VIEW : Master). Zatim izbaerite šablon koji želite da koristite.

NAPOMENA: Glavni šablon s naslovom je dostupan jedino ako ste primenili Projektni šablon.

Тekstualne smernice

Da biste promenili font na glavnom šablonu, označite tekst koji želite da promenite, zatim unesite izmene koristeći alatke iz tekstualne palete . Na primer, da biste promenili naslovni tekst na Helvetica 44, označite reči “Klikni za uređivanje naslova glavnog šablona”, zatim izaberite Helvetica i 44 iz menija s fontom i veličinom slova.

Kada odlučujete o fontu u prezentaciji, imajte u vidu ove smernice: Zaglavlja i podnožja

Glavni šablon vam pokazuje podrazumevanu lokaciju datuma, broja slajda ili podnožje teksta koje izaberete.

NAPOMENA: Kada primenite Projektni šablon, te podrazumevane lokacije mogu biti prikrivene iza samog projekta, pa sačekajte da se izbor primeni pre nego što izaberete bilo kakvo podnožje.

Da unetesete tekst u podnožje:
 1. Izaberite PRIKAZ : Zaglavlje i podnožje
 2. Uverite se da je podnožje obeleženo, zatim unesite tekst u okvir.


Okvir za dijalog zaglavlja i podnožja

Da biste ubacili podatak:
 1. Izaberite PRIKAZ : Zaglavlje i podnožje
 2. Uverite se da su aktivirane opcije datuma i vremena
 3. Izaberite ili Automatsko ažuriranje ili Fiksno

    ● Automatsko ažuriranje ažurira datum i vreme na slajdovima svaki puta kada otvorite prezentaciju
    ● Fiksni omogućava da ukucate određeni datum u okvir koji će se prikazati na vašem slajdu.
Da biste uneli broj slajda:
 1. Izaberite PRIKAZ : Zaglavlje i podnožje
 2. Kliknite na okvir za broj slajda
NAPOMENA: Kliknite na polje za potvrdu ako ne želite da se podnožje pokaže na slajdu. Ne možete selektivno birati da li da unesete ili ne podnožje za svaki slajd posebno.

Da biste uneli predmete, slike i dijagrame koji će se pojaviti na svakom slajdu prezentacije, napravite ili ubacite predmet , sveidte na određenu veličinu i premesite na lokaciju u glavnom slajdu tamo gde želite da budu prikazani na svakom slajdu.

Pravljenje namenskog projektog šablona

Power Point dolazi s više različitih dоk Power Point dolazi sa raznih Projektnih šablona a vi možete napraviti i namenski šablon:
 1. Otvorite praznu prezentaciju s novim slajdom. Upotrebite automatsku postavku, baziv slajda
 2. Izaberite PRIKAZ : Glavni : Glavni slajd
 3. Projektujte slajd onako kako želte da šablon izgleda, koristeći boju, font i sliku koju želite
 4. Izaberite FAJL : Sačuvaj kao
 5. U padajućem okviru opcije Sačuvaj kao izaberite Projektni šablon (*.pot).
 6. U tekstualnom okviru za ime fajla ukucajte ime novog šablona
 7. Ako želite da se vaš namenski šablon prikaže u istoj listi kao Projektni šabloni Power Pointa, morate naći direktorijume u kojima se nalaze u vašem sistemu. U mom sistemu nalaze se u sledećem direktorijumu: Program Files / Microsoft Office / Templates / Presentation Designs. Moguće da je vaš sistem sličan.
To će sačuvati slajd kao .pot fajl (pre nego Power Point .ppt fajl) i omogućiće vam da ga primenite kao projektni šablon za buduće prezentacije. Vratite se na vau prezentaciju klikom na Alatkke za prikaz slajda (Slide View Tool) na paleti za prikaz.

Izmena pojavljivanja šablona

Iako ne možete primeniti više od jednog projektnog šablona na prezentaciju, postoje druge opcije za izmenu pojavljivanja: promena standardne šeme boje u slajdu, promena šeme boja pojedinih stavki i izostavljanje stavki iz pozadine.

Šema boja na slajdu

Izaberite FORMATIRANJE : Šema boja slajda. U okviru za dijalog Šeme boja slajda, standardne alatke omogućavaju da izaberete prethodno određenu šemu boja kllikom na željeni izbor.


Okvir za dijalog šeme boja

Namenski jezičak omogućava vam da selektivno menjate boje primenjenih projektnih funkcija.


Okvir za dijalog namenske šeme boja

NAPOMENA: Možda ćete želeti da obratite pažnju na podrazumevane boje pre izmene boja stavki jer je ponekad teško odrediti iz uzorka koja tačno stavka / predmet mogu biti pogođeni izmenama boje i možda ćete želeti da vratite boje na podrazumevanu postavku.
 1. Kliknite na pbojeni okvir pored funkcije koju želite da promenite
 2. Kliknite na dugme za promenu boje (Change Color) i odaberite boju
Pozadina

Izaberite FORMATIRANJE : Pouadina da biste promenili “tapet” slajda. Padajući okvir omogućava vam da menjate boje, obrasce, prelive i druge efekte


Okvir za dijalog za izbor pozadine slajda

Svaki predmet na Glavnom slajdu , uključujući dizajn na samom Projektnom šablonu, smatra se glavnom stavkom. Možete izabrati da ne prikažete glavnu stavku na trenutnom slajdu ili svim slajdovima klikom na opciju za izostavljanje pozadinske grafike iz glavnog slajda. Ne možete selektivno izostavljati stavke na pojedinačnim slajdovima.

Da biste izostavili sve glavne stavke, izaberite FORMATIRANJE : Pozadina. Kliknite da izostavite pozadinsku grafiku, klikni te na Primeni ili Primeni na sve.

Kretanje tokom razvoja

Da biste se kretali kroz slajdove tokom razvoja, možete koristiti kliznu traku s desne strane ekrana. Pritisnite i vucite klizač da biste se kretali kroz prezentaciju. Pokazivač pokazuje slajd koji trenutno prelazite i naziv tog slajda. Pustite klizač da biste se zadržali na označenom slajdu.


Primer klizajuće slike

Da biste ceo jedan slajd pomerali napred i nazad kliknite na odgovaraćuju dvosmernu strelicu na dnu klizne trake.

Druga opcija je da pređete direktno na željeni slajd klikom na sam slajd u sažetom prikazu .

Sve postavke osim dve (prazni i veliki predmeti) imaju rezervisano mesto za naslov. Klizač pokazuje jedan razlog zašto je važno da se uvek koristi postavka koja sadrži rezervisano mesto za naslov i da se svaki slajd naslovi - naslov vam pomaže da se orijentišete u prezentaciji.

Takođe, donji levi ugao Power Point ekrana pokazuje trenutni slajd od ukupnog broja slajdova, kao i ime projektnog šablona koji je primenjen na prezentaciju.

Kreiranje liste nabrajanja

Da biste kreirali listu nabrajanja iz automatske postavke, izaberite postavku s listom nabrajanja. Kliknite na glavno rezervisano mesto i počnite da kucate. Svaki put kada pritisnete ENTER, kursor se automatski pomera na sledeću tačku nabrajanja. Ako je tekst koji unosite u tačku nabrajanja duži od jednog reda, tekst će automatski preći u sledeći red u uvući se kako treba.

Svaka nova tačka javlja se pomalo “zamagljena” ili bleda pre nego što ukucate prvo slovo. To je stoga što se tačka neće pokazati na slajdu ako je ne prati tekst.

Slajd ne bi trebalo da sadrži više od 7 (sedam) tačaka. Stavke s više redova ne bi trebalo da imaju više od 2-3 reda svaka. Treba da smanjite broj tačaka u nabrajanju u skladu s unosima od više redova.

Da biste napravili naredni uvučeni nivo, uverite se da je kursor u istom redu u kojem želite da naredni nivo počne, zatim kliknite na alatku za spuštanje na niži nivo (Demote Tool).

Svaka naredna tačka će ostati na tom nivou dok ne pritisnete alatku za uzdizanje (Promote Tool) da se vratitie na prethodni nivo ili alatku za spuštanje na niži nivo da uvučete jedan nivo dalje.

Stilovi liste nabrajanja

Iako možete podesiti stil liste nabrajanja u glavnom slajdu, možete promeniti i stil nabrajanj u svakom slajdu ili u svakoj tački nabrajanja. Kada promenite stil nabrajanja, svaka naredna tačka u tom slajdu, bilo da je spuštena na niži nivo ili uzdignuta, imaće taj stil sve dok ne vratite podrazumevani stil ili pređete na drugi stil.

Da biste promenili stil nabrajanja uverite se da je kursor u istoj liniji s tekstom u kojem želite da promenite stil, izaberite FORMATIRANJE : Lista nabrajanja.

NAPOMENA: Ponedak je teško setiti se koji je bio stil nabrajanja, pa obratite pažnju na selektovani stil pre nastavite s izmenama.


Okvir za dijalog liste za nabrajanje

Možete izabrati iz opcija koje nudi Power Point birajući veličinu ( u procentu od veličine teksta) i boju.

Kliknite na Znak da biste uneli bilo koji simbol instaliran u vašem sistemu. Imajte na umu da, ako izaberete font koji nije instaliran na kompjuteru na kojem ćete držati prezentaciju, taj kompjuter će odabrati font koji najbiliže odgovara i to vam se možda neće svideti. Fontovi Symbol i Wingdings su standardni na većini kompjutera.

Power Point 2000 takođe ima i brojne slikovne tačke nabrajanja u zbirki sličica (ClipArt) iz koje možete da birate.

Dodavanje / uklanjanje tačaka nabrajanja

Alatke za tačka nabrajanja su preklopne. Kliknite jednom da biste postavili tačku na početak reda (tamo gde kursor blinka). Kliknite ponovo da uklonite tačku. Tako možete dodavati tačke na tekst koji ste otkucali a da ne koristite automatske tačke nabrajanja.

Rad sa tekstom

Svaki put kada želite da izmenite formu teksta morate označiti tekst koji ćete menjati. Izbor iz alatki za tekst odnosi se samo na označeni tekst. Osim standardnih alatki za formatiranje veličine fonta, bolda, kurziva i podvučenog teksta, takođete možete izravnati tekst s desne strane, leve ili ga centrirati. Druge specijalne alatke su opisane u nastavku.

NAPOMENA: Samo se TrueType fontovi mogu ugraditi i “poneti sa sobom”. Ako kompjuter na kojem prikazujete prezentaciju nema instaliran font koji ste vi koristili, sam kompjuter će izvršiti zamenu.

Osenčeni tekst

Alatke za osenčenje teksta stavlja bledu senku iza teksta. Iako efekat nije istaknut, ovo je odlična alatka kou koristite da bolje definišete naslov. NE TREBA da osenčite celo telo teksta, jer ga to čini nečitkim.


Primer osenčenog teksta

Osenčen tekst
 1. Ukucajte tekst koji ćete osenčiti
 2. Označite tekst
 3. Kliknite na alatku za senčenje
Umanjenje / povećanje razmak između pasusa

Alatke za umanjenje / povećanje razmaka između pasusa šire i sužavaju razmak. Generalno, nema puno razloga za proširenje razmaka između pasusa. Ipak, kada se zadesite u situaciji da vam je potrebno malo više prostora, možete smanjiti razmak između pasusa tako što ćete alatku za umanjenje razmaka (Decrease Paragraph Spacing Tool). Nemojte suvište da koristite ovu funkciju jer prazan prostor važan za dobru čitljivost.

Preslikač formata (Format Painter)

Alatka preslikača formata prikuplja svako formatiranje koje se primeni na postojeći tekst i primenjuje isto formatiranje na svaki tekst preko kojeg je naneta boja. Ta dva dela teksta ne moraju biti na istom slajdu.

Da biste upotrebili preslikača formata
 1. Označite tekst koji sadrži formatiranje koje želite “pokupite”
 2. Kliknite na alatke preslikača formata (Format Painter Tool)
 3. Pritisnite i vucite preko teksta kao što biste radili pri označavanju. Formatiranje će se primeniti.
Pošto se formatiranje primeni, preslikač formata će se deselektovati.

Da biste primenili formatiranje na više selekcija teksta bez klika na preslikač formata između svake apliakcije, kliknite duplo na preslikač formata. Preslikač će ostaviti odabranu alatku dok ne kliknete na deselektovanje omogućavajući vam da prevlačite preko različitih delova teksta primenjujući isti format na svaki deo.

Uvećanje / smanjenje veličine fonta

Možete uvećati ili smanjiti veličinu fonta označenog teksta klikom na alatku zauvećanje veličine fonta (Increase Font Size) ili smanjenje veličine fonta (Decrease Font Size Tool). Veličina se smanjuje ili uvećva u odnosu na standardnu.

Boja teksta

Birate boju teksta uz pomoć alatke za boju fonta koja se nalazi u paleti alatki za crtanje. Označeni tekst će se izmeniti u skladu s bojom prikazanom na pojasu ispod A.

Da biste napravili dodatni izbor boje ili da biste videli dodatne boje koje ste koristili u prezentaciji, kliknite na padajuću strelicu pored A.


Izbor boje fonta

Automatski prelom reda

Bilo da je tekst u rezervisano polju ili u okviru za tekst, možete proširiti ili suziti širinu okvira prevlačeći granične linije okvira. To određuje gde će se tekst prelomiti. Uverite se da kursor izgleda kao dvosmerna strelica da biste uticali na širinu rezervisanog polja. Četvorosmerna strelica će pomeriti celo rezervisano polje.

Nazad na vrh

Predmeti crtanja

Da biste nacrtali liniju, strelicu, kvadrat ili krug izaberite odgovarajuću alatku iz palete za crtanje. Kada pređete kursorom preko slajda, biće končanica. Pritisnite i prevucite kursorom da biste ubacili predmet. Što je veće područje koje prevlačite, to će predmet postati veći.

SAVET: Da biste nacrtali pravu liniju ili strelicu, ili savršeni kvadrat ili krug, držite SHIFT dok prevlačite.

Izbor

Da biste izmenili bilo koji predmet Power Pointa, prvo morate izabrati predmet. Kada kliknete na predmet videćete ručice oko oboda predmeta. To vam tačno pokazuje koje ćete predmete pogoditi.


Primer ručica

Brisanje

Da biste obrisali neko predmet kliknite na njega zatim pritisnite DELETE.

Popunite boje

Kada crtate čvrste predmete (kvadrat ili krug), oni se pune automatskom bojom. Linija ispod kofice s bojom je trenutna boja.

Da biste predmet obojili tom trenutnom bojom, označite predmet, zatim kliknite na kaficu s bojom.

Da biste promenili boju, spustite strelicu pored kofice s bojama i napravite novi izbor. Tu postoje i druge opcije kao što su Efekti, uključujući i izbor da predmet ne bude obojen.


Alternativni izbor za boje

Efekti bojenja

Efekti uključuju prelive u kojima možete izabrati jednu ili dve boje, kao i smer i varijante preliva. Tekstura je slikovni fajlovi slični tapetama na veb-stranicama. Možete koristiti izbor Power Pointa ili izabrati sliku iz vaše radne stanice. Obrazac vam omogućava da izaberete dve boje i obrazac projektovanja kojim želite da ispunite predmet. Slike (Pictures) vam omogućavaju da birate bilo koju sličicu iz vaše radne stanice, dok će se fotografija smestiti u centar izabranog predmeta, skrivajući automatski svaki deo slike koji ne uklapa u oblik predmeta.

Gradients
Textures
Patterns
Photos Sample Photo Fill Effects
Efekti linija

Svaki predmet crtanja ima pregled automatskih boja. Linija ispod alatki za boju linija jeste trenutna boja linije. Da biste konture predmeta obojili trenutnom bojom, izaberite predmet, zatim kliknite na altku za boje linija.

Da biste promenili boju kontura, spustite strelicu i napravite novi izbor. Druge opcije u okviru alatki za boju linija uključuju boje i obrasce slične alatkama za ispunjavanje.

Da biste izmenili stil linija, crtica i strelica, kliknite na te alatke posle prevlačenja predmeta i dok je još uvek označen.

Efekti predmeta

Da biste postavili senku ili 3D efekat na predmet, označite predmet, zatim kliknite na izbor alatki.

Automatski oblici i kreativni tekst (AutoShapes and WordArt)

Ako niste posebno kreativni, Automatski oblici i kreativni tekst vam mogu pomoći. Da biste koristili Automatske oblike
 1. Iz palete za crtanje kliknite na padajuću strelicu pored Auto oblika, zatim izaberete željeni oblik
 2. Kliknite na oblik koji želite. Kursor će se promeniti u ručice kako pomerate miše preko slajda
 3. Kliknite na slajd u koji želite da postavite oblik
 4. Pomerite predmet, promenite mu veličinu ili boju po želji


Аlatke za automatkse oblike

Da biste koristili kreativna slova:
 1. Kliknite na altke za kreativna slova
 2. Iz galerije kreativnih slova izaberite izgled koji želite pa kliknite OK


  Galerija kreativnih reči

 3. U tekstualnom okviru opcije Uredi kreativne reči ukucajte vaš tekst. Takođe možete promeniti font ili veličinu slova ili dodati bold ili kurziv. Kliknite OK.
Kreativni tekst će se smestiti u centar slajda i skoro uvek je manji nego što biste želeli - pritisnite i vucite ručice dok ne uvećate oblik do željene veličine.

Većina kreativnih tekstova ima male žute ručice u obliku dijamanta. Možete pritisnuti i vući svaku od njih da biste izmenili oblik predmeta.


Primer kreativnih reči

Da biste promenili boju u kreativnim rečima uverite se da ste izabrali predmet, zatim izaberite FORMATIRANJE : Kreativna slova i napravite izbor.

Alatke za tekst

Za ubacivanje teksta u slajdu koji nije rezervisano mesto
 1. Kliknite na alatke za tekst
 2. Pritisnite i prevlačite krusor preko slajda da se otvori okvir za tekst
 3. Ukucajte u okvir
NAPOMENA: Svaki tekst koji ukucate u rezervisano mesto pojaviće se u prikazu strukture. Tekst ubačen preko tekstualni alatki tretira se kao predmet i neće se prikazati u strukturi.

Pomeranje

Da biste pomerali predmet na slajdu, označite ga, zatim pomerajte kursor preko predmeta dok ne ugledate četvorosmernu strelicu uz kursor. Pritisnite i prevucite predmet do željenog mesta.

NAPOMENA: Uverite da je to četvorosmerna strelica, a ne dvosmerna, jer ona menja veličinu objekta.

Da biste pomerili okvir s tekstom, označite ga, povucite kursor preko okvira dok ne ugledate četvorosmernu strelicu uz kursor. Pritisnite i prevucite tekst do željenog mesta. Ako pomerite kursor unutar okvira, promeniće se u tačku umetanja tako da možete da ukucate ili uredite tekst.

Rotiranje

Da biste rotirali bilo koji predmet, uključujući i tekst
 1. Kliknite na alatke za rotiranje
 2. Kliknite na predmet koji rotirte
 3. Videćete mali zeleni disk na mestu gde su obično ručice na predmetu


  Primer rotiranog teksta

 4. Kako prevlačite kursorom preko diska, on će se promeniti u krug petlju. Postavite petlju preko jednog od zelenih diskova i pritisnite i prevlačite do željene rotacije
 5. Kliknite na alatke za rotaciju da ih deaktivirate
Uslojavanje

Kada uslojavate predmete, ponekad su raspoređeni nepravilno. Da biste promenili uslojavanje predmeta:
 1. Kliknite na uslojavanje koje želite da izmenite
 2. Izaberite CRTANJE : Nalog
 3. Pomerite ulojavanje napred, nazad, u pozadinu ili u prvi plan


Primer uslojavanja slajda

Grupisanje i razgrupisanje

Često pošto napravite više predmeta i kad ih uslojite u željenu sekvencu, želite da se ne pomeraju odatle. Grupisanjem višestrukih predmeta možete ih pomerati ili im menjati veličinu kao jedinstveno telo, umesto svaku komponentu posebno.

Da biste grupisali predmete
 1. Svaki predmet svedite na željenu veličinu
 2. Uslojite predmete kako želite
 3. Svaki predmet se mora označiti pre grupisanja. Da biste izabrali više predmeta pritisnite SHIFT, a zatim kliknite na svaki predmet. Svaki predmet na kojikliknete biće označe i pojaviće se ručice kod svakog. Pustite SHIFT kada ste sve označili
  NAPOMENA: Ako imate problema da kliknete na predmet koji je uglavnom zamaglje, pokušajte da koristite miša
 4. Iz a href="http://www.iupui.edu/~webtrain/tutorials/powerpoint2000_basics.html#drawing_toolbar" target="_blank">Alatki za crtanje izbaerite CRTANJE : Grupisanje. Videćete da će se ručice na svakom predmetu iskombinovati ostavljajući samo jdne ručice za grupu.
Ponekad, ako su predmeti komplikovani, možda ćete morati da grupišete predmete postepeno. Kada završite s podgrupom predmeta, grupišite komponente koje ste dovršili. Tada možete nastaviti da gradite nove komponente, znajući da nećete slučajno pomeriti ili promeniti veličinu grupe koju ste dovršili.

Tekst koji uključite u grupisane predmete neće promeniti veličinu u tačkama ako promenite veličinu grupisanih predmeta. Ipak, prelom reči će se možda prilagoditi promeni veličine.

Da biste manipulisali pojedinačno predmetima unutar grupe, morate ih razgrupisati. Da biste ih razgrupisali, označite ih, zatim u Alatkama za crtanje izaberite CRTANJE :Razgrupisanje. Nakon uređivanja možete ih ponovo grupisati.

Korišćenje slika i zbirki sličica

Power Point dolazi s bibliotekom sličica koja uključuje tradicionalne sličice, kao i video, fotografije i zvuk. Možete ubaciti i grafiku iz drugih izvora u prezentaciju.

Da biste pristupili galeriji sa sličicama Power Pointa, kliknite na Alatke za galeriju sa sličicama (ClipArt Gallery Tool) koje se nalaze u Alatkama za crtanje ).

Da biste koristili sličicu iz galerije, u okviru za dijalog opcije Ubaci iz zbirke sličica izaberite kategoriju koja pripada vrsti slika koje tražite. Zatim izaberite sliku koju želite. Iskačući okvir će vam omogućiti da: ubacite sliku, pregledate je, dodate sličicu drugoj kategoriji i/ili pronađete slične slike.


Okvir za dijalog za opciju Ubaciti iz zbirke sličica

Najveća korist galerij sa sličicama je da možete dodati više izbora u prezentaciju a da ne napuštate galeriju.

Sličice iz zbirke će se ubaciti u centar slajda. Možete ih pomerati, uvećavati ili smanjviati.

Ako ste povezani na internet možete preuzeti dodatne sličice iz Microsoftove onlajn galerije klikom na onlajn sličicu.

Takođe možete manipulisati Power Point predmetima tako što ćete ih razgrupisati. Razgrupisanje i unošenje predmeta kao što su zbirke sličica pretvoriće ih u Microsoft Office crtež i izgubićete sve povezane informacije.

Da biste promenili boje sličica Power Pointa
 1. Izaberite grafiku, zatim iz Alatki za crtanje izaberite CRTANJE : Razgrupisanje. Videćete poruku: To je ubačena slika, ne grupa. Da li želite da je konvertujete u Microsoft Office predmet za crtanje? Kliknite DA
  Ovo neće promeniti originalnu grafiku u galeriji, ali će vam omogućiti da manipulišete zasebnim komponentama predmeta. Verovatno ćete biti iznenađeni brojem komponenti koje čine predmet. Ako su izgrađeni uz pomoć uvećanog grupisanja , zasebni predmeti će se dalje razgrupisati.
 2. Kliknite na sliku da deaktivirate sve predmete, zatim izaberite komponentu koju želite da drugačije obojite
 3. Kliknite na koficu s bojama i izaberite boju za popunjavanje ili efekat koji želite. Takođe možete promeniti boju kontura
 4. Pošto ste završili s izmenom komponenti predmeta, možete ih ponovo grupisati. S obzirom da je malo verovatno da možete da kliknete da označite svaku komponentu a da neku ne propustite, moraćte da svaku od njih označite na drugačiji način:
Za izbor više predmeta uz pomoć miša:
 1. Postavite kursor miša iza ugla predmeta koji se grupiše. Uverite se da ste počeli daleko iza predmeta da biste uhvatili sve njegove kompnente
 2. Pritisnite i vucite dijagonalno preko predmeta da biste označili sve komponente. Uverite se da niste slučajno označili predmet koji ne želite (možda ćete morati ovaj kora da pokušate nekoliko puta, pomalo je težak za savladavanje)
 3. Posle označavanje svih komponenti, iz Alatki za crtanje izaberite CRTANJE : Grupisanje (ili razgrupisanje)
Povezani fajlovi

Pojedini zvukovi, video klipovi i fotografije (kao i ove vrste fajlova koje skupite van Power Pointa) mogu se ubaciti kao povezani predmeti. To znači da morate smestiti originalne fajlove povezanih predmeta u isti folder u kojem je prezentacija, i tada ih ubaciti u prezentaciju, pošto se nađu u tom folder, To omogućava Power Pointu da pronađe fajlove tokom prezentacije.

Zvuk, video klipovi i fotografije

Ubacujete zvuk, video klipovi i fotografije na isti način na koji ubacujete i zbirke sličica. Ako ste povezani s internetom možete preuzeti dodatne klipove iz Microsoftove galerije klikom na onlajn klipove. Kada ubacite te predmete, oni se smeštaju u centar slajda. Možete ih pritisnuti i odvući na novu lokaciju.

PowerPoint 2000 sada prihvata i animirane .gif fajlove! Aktiviranje

Morate aktivirati video i zvučne klipove pre nego što ih pokrenete u prezentaciji. Uz neke fajlove, Power Point pita kada je fajl ubačen ako želite da se pokrene automatski, ili mogu da se pokrenu na klik. Da biste aktivirali klip, kliknite na ikonicu da je označite i izbaerite SLAJDA PRIKAZ : Postavljanje akcije.

Možete izabrati da pokenete klip mišem ili prevlačenjem mišem. Ako odaberete klik, moraćete da kliknete na ikonicu tokom prezentacije da biste pokrenuli klip. Ako izaberete prevlačenje, moraćete da klizite kursorom preko ikonice da pokrenete zvuk.

Upotreba dijagrama

PowerPoint koristi Microsoft Graph da vam omogući stvaranje dijagrama i grafikona u prezentaciji. Ipak, kreiranje dijagrama i tabela je jedna od složenijih funkcija u Power Pointu s više opcija. Verovatno ćete morati da eksperimentišete s dijagramima da vidite sve moguće opcije.

Da biste napravili grafikon kliknite na alatke za dijagram (Chart Tool), ili izaberite automatsko postavljanje dijagrama i kliknite duplo u rezervisano mesto da biste ga napravili.

Otvoriće se novi prozor koji pokazuje lažnu radnu tabelu, dijagram napravljen od lažnih podataka i meni dijagrama, kao i opcije alatki.


Okvir za dijalog za dijagrame

Da biste ubacili sopstvene podatke koji će zameniti lažne, u svaku ćeliju ukucajte kao što biste u radnoj tabeli. Kad to uradite, videćete da se dijagram menja da bi označio promenu u podacima. Možete promeniti i vrstu dijagrama, boje i drgu opcije formatiranja birajući iz menija i alatki.

SAVET: Ako prozor “radne tabele” ometa dijagram, možete pritisnuti i prevući obojenu traku na vrhu prozora da biste ga premestili na novu lokaciju. Stvaranje hiperlinkova

Hiperlinkovi uzrokuju da se izabrani predmet prenese na drugu lokaciju. Možete napraviti svoj predmet ili izabrati aktivnost u okvriu automatskog oblikovanja.

Da biste povezali predmet s nekom akcijom, izaberite predmet, zatim izaberite SLAJD PRIKAZ : Postavljanje aktivnosti.

U okviru za dijalog izaberite Mišem ili Prevlačenjem mišem opciju. Zatim izaberite Napraviti hiperlink ka, zatim izabrati destinaciju ili akciju. Takođe možete izabrati da pustiti ugrađeni Power Point zvuk tokom ove aktivnosti i/ili da označite predmete klikom na njih.


Okvir za dijalog za hiperlink aktivnost

Animacije u prezentaciji

Da biste napravili animaciju jednog predmeta u slajdu
 1. Izaberite predmet
 2. Izaberite SLAJD PRIKAZ : Gotova animacija
 3. Izaberite animaciju koju želite za predmet u slajdu


Okvir za dijalog za gotovu animaciju

Gotove animacije ili slajdovi

Možda će vam biti od koristi da unesete gotove predmet u prezentaciju, sloj po sloj, ugrađujući ga u ekran. Da biste animirali gotove predmete ili animirali svaki predmet na slajdu
 1. Izaberite SLAJD PRIKAZ : Namenska animacija (Custom Animation). Možete biti u normalnom, sažetom ili slajd prikazu.
 2. U okviru za dijalog namenske animacije svaki predmet se određuje listi za aktiviranje animiranja predmeta
  (Ako se ne sećate šta je tačno bio vaš predmet, kliknite na ime predmeta na listi, predmet će se pojaviti u prozoru za prikazivnje
 3. Kliknite na okvir za aktiviranje predmeta da biste animirali taj predmet. Biće dodat na listu za animaciju
 4. Da biste promenili redosled pojavljivanja animiranih predmeta, izaberite predmet u listi za animiranje, kliknite na strelicu za gore ili dole da biste pomerili predmet kroz listu
 5. Izaberite da li se predmet pojavljuje samo na klik mišem il iposle određenog broja sekundi.


Okvir za dijalog animacije

Da biste izabrali druge efekte kao što su zvučni i način pojavljivanja objekata u slajdu tokom prezentacije, kliknite na jezičak za efekte. Da biste animirali tekst
 1. Kliknite na jezičak za efekte
 2. U odeljku Uvodni tekst, iz padajućeg okvira izaberite da li se uvodi ceo tekst odjednom, reč po reč ili slivi po slovo.
Za animaciju dijagrama kliknite na jezičak za efekte u dijagramu. Možete izabrati da uvedete podatke po serijama, kategorijama ili elemntima.

NAPOMENA: Nemojte koristiti previše efekata u jednoj prezentaciji jer više odvlače pažnju nego što poboljšavaju prezentaciju.

Korišćenje alatki za Power Point

Kontrolor stila

Kontroloror stila proverava slovne greške, vizuelnu jasnost, velika i mala slova i zankove interpunkcije. Ove vredne alatke proveravaju da li se velika slova u svakom rezervisanom polju slažu bilo da ste uključili interpunkciju ili ne, i svaki slajd se podešava za maksimalnu čitljivost.


Okvir za dijalog kontrolora stila

Da biste aktivirali kontrolor stila, izaberite ALATKE : Opcije. Kliknite na jezičak za pravopis i stil, i uverite se ste izabrali kontrolor stila. Možete promeniti opciju podrazumevane podešavanja su generalno najbolja za dobru prezentaciju.

Office Assistant program automatski proverava sil tokom razvoj prezentacije. Morate aktivirati Pomoćnika za ovu opciju da bi funkcionisala.

Da biste aktivirali Pomoćnika:
 1. Izaberite POMOĆ: Pokaži Office Pomoćnika (Office Assistant)
 2. Desni klik na Pomoćnika i izaberite Opcije
 3. Proverite upotrebu Office Assistanta
Problematična polja se označavaju ikonicom sa sijalicom

Zumiranje

Alatke za zumiranje mogućavaju vam da uvećate slajd za bolji rad u tom delu slajda. Da biste upotrebili Alatke za zum kliknite na padajući okvir i izaberite procenat uvećanja koji želite.

Minijaturni slajdovi

Kada zumirate slajd tako da ne možete videti sve slajdove istovremeno, Power Point stvara crno-belu minijaturu slajdova u uglu. To omogućava da vidite ukupan efekat promena koje unosite u slajd.


Primer minijaturni slajdova

Možete izabrati da radite u crno-belom stilu biranjem PRIKAZ : Crno i belo. Da biste videli mali obojeni prikaz slajda kada radite u crno-belom prikazu, izaberite PRKAZ : Minijatura slajda.

Upakuj i kreni

Spakuj i kreni pakuje sve fajlove i fontove zajedno (samo True Type) koji se koriste u prezentaciji. Kada nameravate da prezentujete na kompjuteru koji nema instaliran Power Point, možete da spakujete i Prikazivač Power Pointa na disk. (Prikazivač je način prikazivanja prezentacije na ekranu bez instalirane potpune Power Point aplikacije)

Spakuj i kreni kompresuje prezentaciju, stvarajući izvršni fajl iz kojeg se pokreće prezentacija (i svi drugi pomoćni fajlovi koje prezentacija treba). Ako prezentacija prevazilazi veličinu diskete, Spakuj i kreni vam daje znak da ubacite drugi disk.

Da biste spakovali vašu prezentaciju izaberite FAJL; Spakuj i kreni, zatim pratite znakove na ekranu.

Da biste pokrenuli prezentaciju na ekranu, iskopirajte Spakuj u kreni izvršni fajl u kompjuter s prezentacijom. Zatim “odpakujte” prezentaciju duplim klikom na izvršni fajl. Spakuj i kreni će vam dati znak da ubacite naredni disk.

NAPOMENA: Biće od pomoći ako date broj vašem disku kao Spakuj i kreni pravi prezentaciju, da biste znali tačan redosled ubacivanja tokom otpakivanja.

Rad u sažetom prikazu

Sažeti prikaz vam omogućava da kucate tekst prezentacije u okruženju koje bolje obrađuje tekst nego što to radi Slajd prikaz. Kada kucate u Sažeti prikaz, možete videti trenutnu boju umanjenog prikaza. Tekst koji unesete u sažeti prikaz ubacuje se u rezervisana mesta za naslov i listu nabrajanja.


Primer slajda u sažetom prikazu

Grafički predmeti se ne prikazuju u ovom prikazu.

Svaki slajd prikazuje poseban broj i tačke nabrajanja. Da biste pomerili tačke nabrajanja uverite se da je kuror u istom redu s onim što želite da izmenite, pa pritisnite Ako ste na nivou naslova (biće boldirano) za novi slajd pritisnite ENTER.

Da biste reorganizovali slajdove kliknite na ikonicu slajda koji želite da pomerite. Sav sadržaj slajda će biti označen a vaš kursor će se promeniti u četvorosmernu strelicu. Pritisnite i prevucite slajd do nove lokacije.

Korišćenje stranica sa beleškama

Podrzumevano imate okno s beleškama ispod okna slajda u Normalnom prikazu . U ovaj okvir možete kucati beleške, ali ćete možda želeti da dodate beleške u šire područje ili da vidite kako će se stranica s beleškama izgledati kad se odštampa.

Da biste videli stranicu s beleškama izaberite PRIKAZ : Stranica s beleškama. Ona vam prikazuje mali prikaz slajda i ostavlja vam mesta pri dnu za beleške. Beleške su odlična alatka za štampu i povezivanje tokom prezentovanja na ekranu.


Primer stranice s beleškama

U ovom prikazu slajd se obično prikazuje na oko 40% kako bi se cela stranica prikazala na ekranu. To nam ne omogućuje da lako pročitamo bekeške koje pravimo.

Da biste povećaki vidljivu veličinu prostora za kucanje da biste videli šta kucate, kliknite na padajući okvir u alatkama za zumiranje i izaberite uvećanje koje želite.

Možete upotrebiti i PRIKAZ :Glavni : Glavne beleške da podesite glavne stavke na stranicama s beleškama ili da promenite veličinu slajda i/ili područja za beleške.

Korišćenje razvrstavanja slajdova

Razvrstavanje slajdova pokazuje smanjeni prikaz svakgo slajd u prezentaciji. Iz tok prikaza lako je reorganizovati prezentaciju, napraviti duple slajdove, obrisati ih ili premestiti. Da biste smestili vašu prezentaciju i prikaz za razvrstavanje, kliknite na Alatke za razvrstavanja. Trenutni slajd je označen debelom linijom.


Pokazivač trenutnog slajda

Da biste izabrali drugi slajd, kliknite slajd koji želite da postane radni.

Da biste duplirali ili obrisali trenutni slajd izaberite UREDI : Dupliraj (ili obriši) slajd.

Power Point nudi vizuelne pokazivače ispod svakog slajda koji pokazuje prelaz između svakog slajda, tekstualnu animaciju ili napredno merenje vremena koje ste primenili na slajd.


Pokazivači prenosa slajda

Korišćenje prelaza

Prelaz određuje efekte koji su se primenili kada ste premestili jedan slajd na drugi tokom prezentacije na ekranu. Morate biti u Prikazu razvrstavanja slajdova da biste pristupili alatkama za prelaz.

Da biste izabrali samo efekat prenosa, kliknite na padajući okvir pored reči “Bez prelaza” i izaberie prelaz. Za druge opcije kliknite na


Primer alatki za prelaz iz padajućeg okvira

Kada kliknete na alatke za prelaz između slajdova, okvir za dijalog vam omogućava da izaberete ne samo efekat prelaza iz padajućeg okvira, nego nudi i druge opcije koje utiču na vašu prezentaciju.


Primer okvira za dijalog za prenos

SAVET: Nemojte koristiti drugačiji prelaz na svakom slajdu jer pažnja vaših slušalaca treba da ostane usmerena na vas i na sadržaj, ne na efekte. Ako želite da koristite višestruke prelaze, dobro pravilo je primeniti jedinstveni prelaz između svakog slajda u specifičnom programu prezentacije.

Generalno, trebalo bi da podesite brzinu efekata na Brzo. To će učiniti da se naredni slajd brzo uvede i fokusiraće vaše slušaoce na sadržaj prezentacije.

Power Point sadrži nekoliko ugrađenih zvukova. Da biste pustili neki zvuk za vreme prelaza između slajdova, izaberite zvuk iz padajućeg okvira. Osim ako nemate dobar razlog za to, nemojte izabrati da imate neprekidan zvuk, jer to vrlo brzo može postati iritirajuće, a i može vam otežati da ga nadlgasate. Takođe, većina prezentacija nema odgovarajuće zvučnike u kompjuteru da bi svi slušaoci mogli da čuju zvuk.

Napredno određivanje kada jedan slajd nastavlja ka sledećem. Određivanje vremena za probu

Alatke za određivanje vremena za probu omogućava vam da vežbate prezentovanje na ekranu, bez obzira na podešeno vreme prelaza. Ova alatka ne samo što određuje vreme za celu prezentaciju, već i za svaki slajd posebno, kako probate. Svaki put kada pređete na drugi slajd, vreme se snima. Morate biti u Prikazu razvrstavanja slajdova da biste pristupili alatkama za određivanje vremena za probu.


Primer snimljenog vremena za probu

Da biste upotrebili Alatku za određivanje vremena za probu, kliknite na Alatku za određivanje vremena za probu.

Kada završite probu, Power pOint će prikazati ukupno vreme prezentacije i pitaće vas da li želite da snimite novo verme. Ako kliknete “Da” novo vreme će zameniti staro određeno vreme koje ste prethono podesili.


Primer okvira za dijalog novog vremena

Efekti tačaka za nabrajanje

Alatke za gotove tekstualne animacije kontrolišu kako se tačke za nabrajanje pokazuju na slajdu tokom prezentacije. Morate biti u Prikazu razvrstavanja slajda da biste pristupili ovoj alatki.

Da biste animirali tačke za nabrajanje, slajd s tačkama mora biti trenutni slajd. Zatim kliknite na padajući okvir i izaberite efekat animacije koji želite.


Alatke za prelaz između efekata tačaka za nabrajanje

Skriveni slajdovi

Možete sakriti neke slajdove u prezentciji. Skriveni slajdovi ostaju vidljivi kao deo sačuvane prezentacije i pristupačne su tokom razvoja ili ili u budućim prezentacijama, ali se ne pojavljuju kao jedan saljdova u prezentaciji.

Morate biti u prikazu za razvrstavanje slajdova da biste pristupili Alatkama za skriveni slajd. Da biste sakrili slajd, uverite se da je to trenutni slajd, zatim kliknite Alatke za skrivanje slajdova.

Skriveni slajdovi se pokazuju u prikazu razvrstavanja slajdova sa kosom crtom između brojeva slajdova. Prikaz slajdova ne razlikuje skrivene i neskrivene slajdove, već se svi prikazuju. Tokom prezentacije, skriveni slajdovi se preskaču, osim ako ne izaberete drugačije uz pomoć Čitača prikaza slajdova .

Štampanje prezentacije

Kada štampate prezentaciju, imate nekoliko opcija. Možete odštampati sve slajdove, trenutni slajd ili izbor slajdova. Izbor može biti odvojen zapetom ili crtom, tj. 2, 3, 5-9.

Možete izabrati format štampe.


Okvir dijaloga za štampanje

Da biste definisali štampane slajdove, možete izabrati da uokvirite slajdove. Ovo će učiniti da se odštampa jednostavan okvir oko svakog slajda.

Ako štampate prezentaciju u boji na crno-belom štampaču, štampač će sve boje prevesti u sivu. Druga opcija je da kliknete na Čisto crno i belo opciju štampača. Štampač će tada eliminisati sivu boju. Izgubićete detalje, ostavljajući samo tekst i konture dijagrama.

Prezentovanje na ekranu

Slajd prikaz omogućava vam da vidite prezentaciju na vašem monitoru onako kako će je slušaoci videti kada je budete pustili. Prezentacija će početi na trenutno slajdu, te ako želite da vidite prezentaciju od početka, uverite se da ste prešli na prvi slajd prenego što izaberete alatku za slajd prikaz. Da biste promenili slajd prikaz, kliknite na alatku za slajd prikaz.

Kada prezentujete na ekranu, kada pomerate miša, kontrolne opcije postaju vidljive u donjem levom uglu. To vam omogućava da prisupite navigaciji i drugim alatkama. Te opcije su skoro nevidljive jer preuzimaju karakteristike svake pozadine koju izaberete za taj slajd, ali se uvek pojavljuju na istom mestu, tako d a se naviknete da ih vidite. Da biste pristupili opcijama kontrole, kliknite bilo gde unutar kvadrata u kojem se pojavljuju.

Navigacija kroz prezentaciju

Tokom prezentacije možete da se krećete kroz različite slajdove u prezentaciji birajući iz menija za kontrolu slajda. Možete da odete na prvi ili poslednji slajd. Možete preći i direktno na slajd birajući naslov tog slajda s liste ili birajući navigator slajda.


Primer menija za navigaciju kroz prezentaciju

Navigator slajda otvara okvir za dijalog iz kojeg možete izabrati slajd koji želite. Ako ima više slajdova nego što može odjednom da stane u prozor, pojavljuje se kontrolna traka. Lista s naslovima slajdova je izbor iskačućeg menija. Lista s naslovima obično nudi lakši pristup osim ako nemate više od 26 slajdova. U tom slučaju ćete morati da stavite miša na strelicu u dnu lista i tako da klizite po njoj. Kada slajd koji želite bude vidljiv na listi, možete ga izabrati.

Naslov svakog skrivenog slajda pokazaće se na listi za navigaciju, i to određen zagradama oko broja slajda. Ova funkcija vam omogućava da unesete dodatne informacije u slajd ali nemojte joj pristupati osim ako nije neophodno.

Trenutni slajd se obeležava znakom za štikliranje pored naslova slajda.

Podsetnik za sastanke

Podsetnik za sastanke je način pisanja beležaka i zadataka tokom prezentacije. Da biste pristupili Podsetniku za sastanke, kliknite na Kontrolnika (Show Controls) i izaberite Podsetnik za sastanke. Tada možete ukucati beleške, dodeljivati zadatke i određivati rokove. Takođe možete izabrati da snimite kratki zapisnik klikom na jezičak za zapisnik (Meeting Minutes).


Okvir za dijalog podsetnika za sastanke

Power Point ubacuje svaku stavku koju ste uključili u Podsetnik za sastanke u novi konačni slajd na kraju prezentacije. To čini da se beleške i zadaci snime tokom prezentacije i da ih možete pregledati na kraju porezentacije. Ako želite da te beleške budu stalno u vašoj prezentaciji, uverite se da ste sačuvali fajl pre izlaska iz Power Pointa i gašenja kompjutera.


Primer stavke iz podsetnika za sastanke

Beleške govornika

Tokom prezentacije možete snimiti beleške preko Kontrolnika. Beleške koje dodajete snimaju se na Stranicu s beleškama za taj slajd. Da biste snimili belešku, iz Kontrolnika izaberite Beleške govornika. Imajte na umu da su vaše beleške vidljive slušaocima dok ih kucate, iako niste izabrali da štampate stranicu s beleškama za njih.


Primer beleški govornika

Beleške na ekranu

Tokom prezentacije možete “markirati” slajd alatkom olovkom. Da biste napravili “marginalni” slajd, , iz Kontrolnika izaberite Olovku. Videćete da se kursor menja u olovku. Pritisnite i prevucite miša da biste “markirali” slajd. Sva markiranja olovkom ostaju na slajdu samo dok je to slajd koji trenutno gledate.


Primer marginalije na ekranu

Da biste promenili boju olovke, iz Kontrolnika izaberite Opcije farbanja : Boja olovke, zatim izaberite boju koju želite. Morate izabrati boju olovke pre nego što izaberete olovku za mrkiranje slajda.

Morate promeniti olovku u regularni kursor da bi se prezentacija nastavila. Da biste uklonili olovku i vratili se na kursor, iz Kontrolnika kliknite na Strelicu.

Pauziranje prezentacije

Tokom prezentacije možete pauzirati prezentaciju da biste o nečemu prodiskutovali. Imate dva izbora.


Primer pauziranja na kontrolniku

Da biste se vratili na prezentaciju iz bilo koje od opcija, iz Kontrolnika izaberite Nastavi.

Da biste prevremeno završili prezentaciju, iz Kontrolnika izaberite Završi prikazivanje. Možete završiti prezentaciju i pritiskom tastera ESC.

Sakrivanje olovke

Još jedna opcija dostupna pod Sakrivena opcija pokazivača. Kada izaberete Sakriven (Hidden) krusor vašeg miša više nije dostupan ni vidljiv na ekranu. To je dobro kada ne želite da gosti slučajno pomere miša otkrivajući kontrolnik ili birajući nešto. Opcija je takođe dobra ako ste odlučili da koristite strelice na tastaturi da se krećete kroz prezentaciju. Da biste izašli iz ove opcije, pritisnite ESC i zaustavite prezentaciju.

Kombinovanje prezentacija

Možete kombinovati rezentacije, ili kopirati postojeće slajdove iz jedne prezentacije u drugu. Da biste radili s dve prezentacije istovremeno,
 1. Otvorite obe prezentacije
 2. Izaberite PROZOR : Organizuj sve da biste pustili obe prezentacije jednu uz drugu na ekranu. NAPOMENA: prezentacija koja je bila aktivna, kada ih organizujete, biće s vaše leve strane.
 3. Svaka prezentacija ima svoju paletu navigacije u donjem levom uglu svog prozora. Stavite svaku prezentaciju u prikaz razvrstavanja.


  Primer dve prezentacije otvorene jedna uz drugu

 4. Upotrebite kliznu traku za navigaciju kroz svaku rezentaciju dok ne vidite slajd koji želite da kopirate u originalnu prezentaciju i lokaciju u prezentaciji u koju kopirate.
 5. Pritisnite i prevucite slajd iz jedne prezentacije u drugu. NAPOMENA: nećete moći da prevučete slajd ako je originalna prezentacija u slajd prikazu, a ona u koju kopirate u prikazu razvrstavanja.
Kada prevučete, prenosite slajd iz originalne prezentacije. Ako želite da zadržite originalnu prezentaciju kao što je bila, NEMOJTE je sačuvati pre zatvaranja. Alternativa je klik na desnog miša na slajd i izaberite KOPIRAJ, zatim kliknite i unesite u uprezentaciju u koju želite.

“Transplatovan” slajd preuzima karakteristike prezentacije u koje prenet, uključujući i boje. Dijagram ako postoji u slajdu koji se prenosi, biće ažuriran i primiće boje prezentacije u koju je unet.


Primer kopiranog slajda

Projektni šabloni za animiranje u Power Pointu

Naučili ste mnogo o pravljenju efektne Power Point prezentacije. Evo saveta koj će vašu prezentaciju odvojiti od ostalih: šabloni za animiranje u okviru Power Pointa.

Pore znanja o crtanju uz pomoć Glavnog slajda , grupisanja i razgrupisanja predmeta , prebojavanja predmeta i animacija , možete dodati i vašu notu koristeći projektne šablone Power Pointa.

Za najefikasniju animaciju, izaberite dizajn koji sadrži konkretne predmete, kao što su sjaj, tropski predmeti i teatar, bolje nego pomešane i osenčeni dizajn.

Da biste animirali projektni šablon,
 1. Izaberite PRIKAZ : Glavni: Glavni slajd
 2. Kliknite na prazno mesto na slajdu (ne u okviru za tekst)
 3. Iz palete za crtanje izaberite CRTANJE : Razgrupisanje
 4. Pritisnite ESC da deselektujete sve predmete
 5. Kliknite na predmet koji želite da animirate (ne zaboravite da možete da grupišete predmete da funkcionišu kao jedan entitet)
 6. Izaberite SLAJD PRIKAZ : Namenska animacija
 7. Izaberite vašu opciju animacije
 8. Animirajte i druge predmete po želji
Možete preuzeti primer Power Point prezentacije da vidite animirani projektni šablon.

Postavljanje prezentacije na internet

Često nakon pravljenja prezentacije vaši slušaoci će tražiti da dobiju prezentaciju, iako ste im možda već dali brojne brošure i materijal. Rešenje je postavljanje prezentacije na internet.

Postavljanje prezentacije ne internet može se ostvariti na dva načina:
 1. Postavite sami fajl s prezentacijom (.ppt file) na veb-server. U ovoj opciji postavili biste hiperlink na veb-stranicu, koja će voditi do Power Point fajla, ili reći slušaocima adresu za ulaz u fajl.
  Na primer, recimo da se vaša prezentacija zove “sneg.ppt”. Možete napraviti linkka snwg.ppt iz postojeće ili nove veb-stranice. Zavisno od toga kako je konfigurisan kompjuter klijenta, prezentacija se ili otvara direktno u Power Pointu ili zahteva od klijenta da saluva fajl. Ova opcija daje klijentu punu kontrolu nad kopijom prezentacije, onakvom kakvom ste je vi napravili.
 2. Druga opcija je da koristitie HTML čarobnjaka Power Pointa da biste pripremili HTML verziju prezentacije koju možete postaviti na internet. Ova opcija opisana je u nastavku.
HTML Čarobnjak

Da biste vašu prezentaciju sačuvali kao HTML, izaberite FAJL : Sačuvaj kao veb-stranicu.

Poslednje tri opcije omogućavaju vam da odredite vrstu fajla, ime fajla i naslov stranice. Trebalo bi da podesite na veb-stranicu (*.htm, *.html).


Sačuvaj kao okvir za dijalog za veb-stranicu

Power Point će uzeti prvi red teksta prezentacije i podesiti HTML NASLOV oznaku na taj tekst. Nije verovatno da ćete to hteti. Informacija o NASLOVU je ona koja se prikazuje u obojenoj traci na vrhu prozora pretraživača. Ne treba da je mešate s naslovom sadržaja vaše stranice ili zaglavlja.

Da biste napravili dodatni izbor za vašu veb-stranicu, kliknite na Objavi (Publish). U Objavi kao okvir za dijalog veb-stranice, možete izabrati


Objavi kao okvir za dijalog veb-stranice

Kada pravite izbore koje ne podržavaju pretraživači klijenata, oni će videti poruku o tome prilikom biranja prezentacije i biće upitani da li žele da nastave. Prikazaće se statički sljad prezentacije, ali će svaki specijalni efekti koje pretraživač ne podržav biti ignorisani.

Kliknite internet opcije za više izbora.

Kliknite na Opšti jezičak da biste izabrali da dodate kontrolu u navigaciji (kao što je napred, nazad, naslovni) i boju, da biste prikazali bilo koju animaciju koju ste možda upotrebili (prenos slajda, ne pokret na samom slajdu) i da biste promenili veličinu slajdova u skladu sa veličinom prozora pretraživača vašeg klijenta.

Jezičak za slike omogućava da odredite podrazumevani prozor pretraživača (800x600 je trenutni standard).

Da biste napravili internet fajl, kliknite Objavi.

Testiranje prezentacije na internetu

Za testiranje internet fajlova, pokrenite vaš pretraživač i izaberite FAJL: Otvori stranicu. Listajte dok ne nađete folder u koji ste sačuvali veb-prezentaciju. Za razliku od prethdnoh verzija, Power Point 2000 stvara jedinstveno ime “kontrolnog” fajla s imenom koje ste naznačili u okviru za dijalog opcije Sačuvaj kao veb-stranicu. Sve dodatne fajlove Power Point će smestiti u folder s istim imenom. NEMOJTE pokušavati da preimenujete ni kontrolni fajl, ni folder, niti da prenesete kontrolni fajl u folder. Power Point neće znati kako da pronađe fajlove za vašu prezentaciju.

Kada pronađete folder s kontrolnim fajlom, i otvorite ga, prezentacija će se otvoriti kao lokalni fajl da biste je pregledali.

Internet prezentacija izgleda slično kao dole naveden primer. Veoma liči na normalni prikaz Power Pointa, s listom naslova slajdova u levom oknu, grafikom slajda u gornjem levom oknu i tasterima za navigaciju kroz prezentaciju u donjem desnom oknu. Levo okno pokazuje još jedan razlog zašto je važno nasloviti svaki slajd u rezervisanom mestu.

Ne zaboravite da ćete i dalje morati da prenesete vaš Power Point/HTML fajl na veb-server kako biste prezentaciju učinili dostupnom javnosti. Za pomoć u radu s FTP-a (prenos fajla) posetitie Korišćenje WS_FTP-a .Published (Last edited): 14-11-2012 , source: http://www.iupui.edu/~webtrain/tutorials/powerpoint2000_basics.html