Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web servers, web development, networking and security services. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Pearl Crescent - Snimač Stranice

Screenshot of an Entire Page Captured Using Page Saver
Snimak cele stranice
sačuvano pomoću Page Savera
Pearl Crescent Page Saver (snimač stranice) je ekstenzija za Mozilla Firefox koja vam omogućava da sačuvate slike sa web stranica, uključujući i Flash sadržaj. Te slike se mogu sačuvati u PNG ili JPEG formatu. Sa Page Saver-om možete sačuvati celu stranicu ili samo vidljive delove. Možete kontrolisati proces čuvanja preko raznih podešavanja, uključujući ime i opseg fajla sa slikom (npr., čuvanje 50% od originalne veličine).

Page Saver je dostupan u dva izdanja: Basic i Pro. Pogledajte poređenje funkcija u nastavku.

Page Saver radi uz Firefox 3.6 – Firefox 21 na Microsoft Windows, Mac OS X, i Linux x86 sistemima i trebalo bi da radi na svim platformama na kojima je dostupan Firefox.

Page Saver je preveden na sledeće jezike:
kineski (pojednostavljeni), kineski (tradicionalni), češki, danski, holandski, engleski, francuski, galicijski, nemački, grčki, mađarski, italijanski, japanski, korejski, poljski, portugalski (Brazil), ruski, slovački, slovenski, španski (Španija), švedski, turski, ukrajinski.

Zašto kupiti Page Saver Pro? Za više funkcija, uključujući: izbor i čuvanje prostora, čuvanje u međumemoriju ili na server i opcije komandne linije. Takođe, vaša kupovina će podržati kontinuirani razvoj Page Savera.Poređenje funkcija
FunkcijaPage Saver BasicPage Saver Pro
Snimanje cele stranice (bez skrolovanja) ili vidljivog dela stranice checked checked
Snimanje sadržaja posebnog okvira checked checked
Izbor i snimanje prostora na stranici (napomena: ne možete skrolovati preko stranice dok traje snimanje) checked
Snimanje Flash sadržaja checked checked
Skaliranje snimljenih slika na željeni procenat checked checked
Ograničavanje veličine slike maksimalnim dimenzijama checked checked
Čuvanje slika u lokalnom fajlu (PNG ili JPEG) checked checked
Čuvanje slika na HTTP (web) ili FTP serveru checked
Postavljanje kopije snimljene slike u međumemoriju checked
Zaglavlje ili podnožje (pamćenje URL-a snimljene slike i druge informacije) checked
Taster za prečicu koji određuje korisnik checked checked
Model imena fajla koji bira korisnik i povezana ponašanja checked checked
Opcija puštanja zvuka posle snimanja slike checked checked
Snimanje slika sa komandne linije (-zastavica za sačuvanu sliku) checked checked
Određivanje širine i visine prozora na komandnoj liniji checked checked
Određivanje destinacije (fajl, URL ili međumemorija) na komandnoj liniji (-zastavica za sačuvanu sliku) checked
Određivanje više opcija na komandnoj liniji (-zastavica za sačuvanu sliku)
(uključujući vidljive, koristi originalni url, maxčekanje=delay, osvežimaxčekanje=delay, flashodgađanje=delay, vrh=pixelval, levo=pixelval, dno=pixelval, desno=pixelval, element=elementID, obim=scaleval, format=imagetype i html)
checked
Troškovi (uključujući buduća ažuriranja) Bez troškova $15 dolara

browser context menu with Page Saver items
Browser Context Menu with
Page Saver Items
Pomoć i podrška
Za pomoć oko Page Saver Basic i Pro: Ako koristite Page Saver u skriptovanom ili nenadziranom okruženju, možda će vas interesovati i naš Do Not Disturb proizvod.

Autorska prava i licenca
Pearl Crescent Page Saver Basic i Page Saver Pro su zaštićeni pod Copyright © 2005-2013 Pearl Crescent, LLC. Molimo da nas kontaktirate ako vas interesuje licenciranje izvornog koda ili ako želite da dalje distribuirate ovaj softver.

Upotreba Pearl Crescent Page Saver Pro-a podleže Ugovoru o licenciranju za Page Saver Pro.

Pearl Crescent Page Saver Basic se može koristiti u pakovanom, binarnom obliku u bilo koju zakonsku svrhu, bez troškova. Softver se daje kakav jeste, bez podrazumevanih garancija i Pearl Crescent ne daje nikakve druge garancije u pogledu kvaliteta, izvođenja ili prilagodljivosti za bilo koju naročitu svrhu.
Published (Last edited): 22-05-2013 , source: http://pearlcrescent.com/products/pagesaver/#comparison