Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web development, networking and server security. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Pismeno programiranje


Pismeno Programiranje

od strane Donald E. Knuth (Stanford, California: Center za Jezičke i Informatičke studije, 1992), xvi+368pp.
(CSLI Lecture Notes, no. 27.)
ISBN 0-937073-80-6
Prevod na japanski od strane Makoto Arisawa, Bungeiteki Programming (Tokyo: ASCII Corporation, 1994), 463pp.

Ova knjiga je prva u nizu od osam tomova koja sadrži arhivsku formu mojih objavljenih radova, zajedno sa novim materijalom.

Pismeno programiranje je metodologija koja kombinuje programski jezik sa dokumentacionim jezikom, čime programi postaju robusniji, više prenosivi, lakši za održavanje, a i verovatno zabavniji za pisanje nego programi koji su napisani samo na jeziku visokog nivoa. Osnovna ideja je da se program tretira kao deo literature, bliži ljudima nego na računaru. Program se takođe posmatra kao hipertekst dokument, nešto poput World Wide Web-a. (Zaista, koristio sam reč WEB za ovu svrhu pre nego što je CERN zgrabio!) Ova knjiga je antologija eseja, uključujući moje ranije radove na srodnim temama, kao što su strukturirano programiranje, kao i članak u časopisu Computer, koji je sam objavio Pismeno Programiranje. Članci su revidirani, prošireni, i ažurirani.

Sadržaj:

 1. Računarsko programiranje kao umetnost [P68]
 2. Strukturno programiranje sa izjavama [P67]
 3. Struktuiran program za generisanje svih topoloških aranžmana sortiranja [P65]
 4. Pismeno programiranje [P109]
 5. Biseri programiranja: Uzorkovanje [Q78]
 6. Biseri programiranja, nastavak: Uobičajene reči [Q79]
 7. Kako čitati WEB [iz TeX: Program]
 8. Izvodi iz programa za TeX i METAFONT [iz Computers & Typesetting, tomova B i D]
 9. Matematičko pisanje [iz Mathematical Writing]
 10. Greške TeX-a [P124]
 11. Greška dnevnika TeX [P124, sa novim materijalom]
 12. Primer CWEB-a [nikada ranije objavljen]
 13. Dalje čitanje: Sveobuhvatna bibliografija pismenog programiranja [nikada ranije objavljena]

(Brojevi u ovoj listi, poput P68 i Q78, odnose sa na odgovarajuće studije u mojoj listi publikacija.)

Dostupno je od izdavača (CSLI), takođe i od distributera (University of Chicago Press).

Ova knjiga je dobila nagradu za produktivnost od časopisa Computer Language 1992., koja se dodeljuje proizvodima koji značajno povećavaju produktivnost programera.

Brz uvod u pismeno programiranje od strane Chris Lee

Errata

Za listu korekcije grešaka u prvom štampanju ove knjige, možete preuzeti ili errata fajl u običnom TeX formatu (8812 bytes) ili errata fajl u DVI formatu (10816 bytes) ili errata fajl u komprimovanom PostScript formatu (34478 bytes); slovni fajlovi su generisani od strane TeX fajla, i poslednji put ažurirani 12. jun 2004. Većina grešaka u prva dva izdanja su ispravljene u trećem štampanju, ali čitaoci oštrog poglaeda su našli nekoliko manjih grešaka u četvrtom izdanju (1998) ili petom izdanju (2008):

stranica xiii, linija 8
izmenjeno 'Eisenstadt' u 'Eisenstat'
stranica 19, linija 11
izmenjeno '1904' u '1903'
stranica 39, linija 14 sa dna
izmenjeno 'Eisenstadt' u 'Eisenstat' (dvaput)
stranica 44, linija 5
izmenjeno 'step 1 until' u 'step 1 until'
stranica 46, linija 1
izmenjeno 'Eisenstadt' u 'Eisenstat'
stranica 47, linija 13 sa dna
izmenjeno 'a repeat loop' u 'a repeat loop'
stranica 57, linija 11 sa dna
izmenjeno '$n>0$' u '$n\ge0$'
stranica 58, linija 5
izmenjeno 'average, will' u 'average will'
stranica 86, linija 10
izmenjeno 'Eisenstadt' u 'Eisenstat'
stranica 92, linija 20
izmenjeno '$\ne\{x_1,\ldots,x_k\}$ which have' u '$\notin\{x_1,\ldots,x_k}$ that have'
stranica 349, lines 9 and 10
izmenjeno 'Praktis- che' u 'Prak- tische'
stranica 354, linija 8 sa dna
izmenjeno 'labrea' u 'ftp.cs'
stranica 355, linija 12
izmenjeno 'labrea' u 'ftp.cs'
stranica 358, novina u bibliografiji
Klaus Thull, ``The virtual memory management of PubliC \TeX,'' {\sl TUGboat\/ \bf10},1 (April 1989), 15--22.
stranica 361, leva kolona
izmenjeno 'Macdonald' u 'MacDonald' in the Coxeter entry
stranica 361, leva kolona
izmenjeno 'x' u 'xii' in the CWEB entry
stranica 361, desna kolona
izmenjeno 'Eisenstadt, Stanley C.' u 'Eisenstat, Stanley Charles'
stranica 362, desna kolona
izmenjeno 'Nicolass' u 'Nicolaas' in the Habermann entry
stranica 366, leva kolona
izmenjeno 'Rustin, Randall' u 'Rustin, Randall Dennis'
stranica 367, leva kolona
izmenjeno 'Thull, Klaus, 357.' u 'Thull, Klaus, 358.'
stranica 368, leva kolona
izmenjeno '139' u 'xii, 139' u WEB entry

Nadam se da je verzija iz 2008 bez grešaka. Ali (uzdah) verovatno nije. Zato ću rado deponovati 0x$1.00 ($2.56) na račun prve osobe koje nađe i prijavi sve što ostalo tehnički, istorijski, tipografski ili politički pogrešno. Molimo Vas da šaljete predložene korekcije na knuth-bug@cs.stanford.edu, ili pošaljite poštu profesoru D. Knuth, odeljenje za računarske nauke, Gates Building 4B, Stanford University, Stanford, CA 94305-9045 USA. Možda neću biti u mogućnosti da pročitam Vašu poruku dok ne prođe nekoliko meseci, jer intenzivno radim na knjizi The Art of Computer Programming. Ipak, obećavam da ću odgovoriti u dogledno vreme.

NE ŠALJITE E-MAIL NA KNUTH-BUG OSIM AKO ŽELITE DA PRIJAVITE GREŠKE U KNJIZI! I ako prijavite grešku putem e-mail, molimo Vas da ne ubacujete bilo koje priloge. Vaša poruka bi trebala da bude čitljiva na novim-X operativnim sistemima, za sve vrednosti X.

Don Knuth početna stranica

Don Knuth-ove druge knjige

Published (Last edited): 02-12-2012 , source: http://www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/lp.html