Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web servers, web development, networking and security services. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Počinjanje u BASH-u


BASH tutorijal


Šta je BASH oklop?


GNU Bourne-Again SHell (BASH) sadrži funcije iz C oklopa-a (csh) i Korn oklopa-a (ksh) i radi u skladu sa POSTIX 2 oklop specifikacijama. On pruža Command Line Interface (CLI) za rad na *nix sistemima i predstavlja najčešće upotrebljivan oklop koji se koristi na Linux sistemima. Korisne BASH funkcije će biti predmet ostatka ovog

BASH konfiguracijski fajlovi


Ono što ja želim da kažem, već je napisano, pa ću stoga ja citirati odeljak “Fajlovi koje koristi BASH” iz freeunix.dyndns.org's "Prilagođavanje vašeg Bash okruženja"
Ovi fajlovi su korisni za automatsko izvršavanje komandi kao što su: set, alias, unalias i postavljanje PS (1-4) promenljive i sve se mogu koristiti za izmenu vašeg bash okruženja.

Možete koristiti izvorni kod da primenite promene koje ste upravo napravili u konfiguracijskom fajlu. Na primer, ako dodate alias u /etc/profile da primenite promene na vašpk trenutnoj izvršavajućoj sesiji:
Aktivni alijasi se mogu videti prilikom izvršenja alias komande. Neki uobičajeni fajlovi koji mogu modifikovati alias-e su: ~/.bashrc, ~/.bash_profile, ~/.profile, /etc/bashrc, /etc/profile, i fajlovi u /etc/profile.d.

Izmena Bash shell-a sa set komandom


Dve opcije koje se mogu podesiti koristeći set komandu, a koje će biti od nekog interesa za zajedičke korisnike su “-o vi” i “-o emacs”. Kao i kod svih sredina u kojima se modifikuju komande, one mogu biti otkucane u komandnom panelu ili ubačene u neki od gore pomenutih fajlova.

Set Emacs režim u BASH-u
Ovo je obično podrazumevani režim uređivanja kada ste u bash okruženju i znači da ste u mogućnosti da koristite komande poput onih u Emacs-u (što je definisano u Readline biblioteci) da pomerate kursor, isečete i kopirate tekst ili da poništite sve sto se radili na tekstu. Kombinacija ctrl-u da iseče liniju u kombinaciji sa ctrl-y može biti jako korisna. Ako u sred kucanja komandi treba da se vratite na liniju za preuzimanje informacija, možete koristiti ctrl-u da spasi ono sto ste otkucali i nakon što ste preuzeli potrebne informacije, ctrl-y da povratite ono sto je isečeno.

Set Vi režim u Bash-uVi režim vam omogućava upotrebu vi kao komande kada ste u Bash prompt-u.Kada je podešeno u ovom režimu na početku ćete biti u insert režimu (moćiće te da kucate na komandoj tabli za razliku kada uđete u vi). Pritiskanje escape tastera vas vodi u komandni režim:

Komande da najbolje iskoristite bash-ov Vi režim

______________________________________________
h Pomerite kursor levo
l Pomerite kursor desno потез
A Pomerite kursor na kraj linije i stavite u insert režim
0 (nula) Premeštanje kursora na početak linije (ne stavlja se u insert režim)  
i Postaviti u insert režim na trenutnoj poziciji
a Postaviti u insert režim posle trenutnog položaja
dd Brisanje reda (sačuvano za kopiranje)
D Brisanje teksta posle trenutnog položaja kursora (sačuvano za kopiranje)
p Iskopirajte tekst koji je izbrisan
j Pomeranje na gore kroz istoriju komandi
k Pomeranje na dole kroz istoriju komandi
u Ponistiti sve promene (undo)
______________________________________________

Korisne komande i funkcije


Komande u ovom odeljku su ne karakteristične za ovaj režim za razliku od onih gore navedenih

Aliasing komande


Ponovo moram da kažem kako volim kako je ova teme pokrivena na опет волим како ова тема је покривена на freeunix.dyndns.org:8088 у "Prilagođavanje vašeg Bash okruženja" Ја ћу вам цитирати део под називом "Aliasses":

Menjanje izgleda komande linije i informacija


Bash ima sposobnost da promeni način na koji se na komadnoj liniji prikazuju podaci i boje. Ovo se radi postavljanje PS1 promenljive. Postoji takođe i PS2 promenljiva.Ona kontroliše ono što se prikazuje nakon drugog reda na liniji i obično je po difoultu '>'. Promenljiva PS1 je obično podešena da pokaže neke korisne informacije o Linux-u koji koristite, ali možda želite da zaradite neke poene za stil, tako što će te sami modifikovati izgled.

Оvde su neki karakteri koji imaju posebno značenje u Bash-u Boje u Bash-u: ​​Evo primera pozajmljenih iz Bash-Prompt-HOWTO
Ovo pretvara tekst u plavo, prikazujući vreme u zagradama (vrlo korisno, da se ne bi gubio trag vremena radeći)i prikazuje se korisničko ime, host, i tekući direktorijum u uglastim zagradama. "\[\033[0m\]" prateći $ vraća boju na prethodnu

Šta je sa komandnom prompt modifikacijom koja je malo više “lepša”?
To se namesta uz pomoć prompta ovako [user@host] directory $ Razdvajanje:
Svaki korisnik na sistemu može imati sopstveni prilagođeni prompt postavljanje PS1 promenljive ili u .bashrc ili u .profile fajlove koji se nalaze u njihovim matičnim direktorijumima.

Zabavne stvari:


Brza napomena u vezi sa bashish . Ona omogućava dodavanje teme zbog rada na terminalu ispod GUI. Potražite na sajtu slike šta sve možete da uradite.

Takođe, program fortune, se jednostavno mora imati (barem sam ga smatrao takvim od mojih dana Slackvare-a). Takođe, program fortune, se mora imati (barem ja smatram tako jos od mojih Slackvare dana). To nema nikakve veze sa bash-om i to je program koji izbacuji citat na ekran. Nekoliko dodataka su dostupni da bi se reklo nešto o programiranju, xfiles, futurama, starwars, i još mnogo toga. Samo dodajte liniju u svom /etc/profile ovako, da bi ste ulepšali dan kada se ulogujete na računar.

CDargs- Shell adrese


Impresionirajte smoje prijatelje i kolege sa svetlim i brzim prebacivanjem koristeći CDargs alat za pamćenje adresa. CDargs nije pravljem isključivo za Bash, ali je odličan dodatak i radi na *nix sistemima, uključujući i OS X. Preuzmite CDargs ovde u izvornom obliku ili rpm.

CDargs dozvoljava postavljanje imenovanih marks u direktorijume i njihovo brzo pomeranje korišćenjem cdb komande ili ncruses view.

Instalirajte


Upotreba

  mark

  Označite direktorijum do koga želite da dođete brzo u budućnosti. Premestite se do željenog direktorijuma i ukucajte mark ili jednostavno mark da bi uzeo ime tekućeg direktorijuma.Takođe možete koristitii ncures alat da bi ste označili. Pokreniti cdargs i cdb da bi ste pokrenuli ncurec alat.Dodajte novi znak pritiskom na a.

  cdb

  Sada imate gomilu označenih direktorijuma. Jednostavno ukucajte cdb, da bi se nesto premestilo u željen direktorijum.Alternativno koristite cdb, i idite strelicama ili brojevima do željenog znaka alata.

  manage

  Poktrenite ncurses alat cdb. Neki korisni trikovi za thump:
   _______________________________________________________________________________________________________
       a: dodaje se novi znak
       d: brisanje znaka
       е: popravljanje znaka
       desna leva strelica ulazak i izlazak iz direktorijuma
       l poređaju se fajlovi u označenom direktorijumu
   
           c napravi kopiju znaka
           enter odlazak u izabrani direktorijum ili znak
   _______________________________________________________________________________________________________

  Тakođe možete da uredite ~/.cdargs tekstualnu datoteku direktno da bi ste upravljali mark-ovima.

Оsnovni i Prošireni Bash završetak


Оsnovni bash završetak će raditi u bilo kojoj Bash shell. On omogućava završetak:

 1. Imena datoteka
 2. Nazive direktorijuma
 3. Izvršnih imena
 4. Korisničkih imena (kada imaju prefiks sa ~)
 5. Host imena (kada imaju prefiks sa @)
 6. Imena promenljivih (kada imaju prefiks sa $)

To se jednostavno vrši pritiskom na taster tab, nakon dovoljno reči koje pokušavate da unesete. Ako pritiskom na taster tab, reč nije završena, verovatno je zato što postoji više mogućnosti za završetak. Pritisnite taster tab ponovo i pojaviće se lista mogućih reči.

Imajte na umu da kada popunjavate korisničko ime, ako koristite '~' rezultat završetka će biti korisnikov glavni direktorijum. Npr. “ls~myus” bi se završilo sa “ls~myuser/” i izvršavajući pokazalo bi sadržaj myuser-ovog glavnog direktorijuma.

Prošireni programagilni Bash završetak je program koji možete instalirati da bi ste završili mnogo više nego što je navedeno iznad. Sa proširenim bash završetkom možete, na primer, završiti ime računara koji pokušavate da povežete sa ssh ili scp. On ovo postiže gledajući kroz poznate _host fajlove i koristeći host-ove nabrojane za završetak. Ovo je sjajno prilagodljiv i paket i mnogo više informacija se može naći оvde.

Konfiguracija Programabilnog Bash završetka se vrši u /etc/bash_completion. Ovde se nalazi spisak završetaka koje su u mom bash_completion fajlu podrazumevane
Published (Last edited): 14-09-2012 , source: http://www.hypexr.org/bash_tutorial.php