Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web servers, web development, networking and security services. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Počinjanje u BASH-u


BASH tutorijal


Šta je BASH oklop?


GNU Bourne-Again SHell (BASH) sadrži funcije iz C oklopa-a (csh) i Korn oklopa-a (ksh) i radi u skladu sa POSTIX 2 oklop specifikacijama. On pruža Command Line Interface (CLI) za rad na *nix sistemima i predstavlja najčešće upotrebljivan oklop koji se koristi na Linux sistemima. Korisne BASH funkcije će biti predmet ostatka ovog

BASH konfiguracijski fajlovi


Ono što ja želim da kažem, već je napisano, pa ću stoga ja citirati odeljak “Fajlovi koje koristi BASH” iz freeunix.dyndns.org's "Prilagođavanje vašeg Bash okruženja"