Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web servers, web development, networking and security services. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Podržane datoteke za računar
Podržane datoteke za računar


Sadržaj

1 Šta imamo ovde?
2 Endfloat podrška za SWP 2.5/3.0
3 Endfloat izmena
4 Vertikalno poravnanje za SWP 2.5
5 PFE-GAMS
6 LTX2X prevodilac za Win32 sisteme
7 Alltimes paket
8 Hevea prevodilac LaTeX-a u HTML za Win32
9 Prevodilac TeX4ht TeX/LaTeX-to-HTML
10 Prvi koraci uz custom-bib: Uvod za SWP korisnike
11 Automatsko stvaranje PDF-a od SWP-a
12 Unošenje simbola valute u SWP
13 Pokretanje Gauss koda u Ox-u
14 OxEdit+GAMS: još jedan GAMS IDE
15 Upotreba različitih oblika citiranja u SWP-u
16 Upotreba Type1 fontova u SWP5
17 lgrind — spisak programa u SWP-u
18 OSU disertacija podrška za SWP
19 Dokumentacija za Spaeth ALLCOURT bazu podataka
20 Scratch Work oblast za SWP
21 Upotreba booktabs paketa u SWP-u
22 MathTimePro2 Fontovi

1 Šta imamo ovde?

Ova web stranica sadrži datoteke podrške povezane s nekim kompjuterskim programima koje koristim, uglavnom Scientific WorkPlace, LaTeX i GAMS. Ti programi mogu se preuzeti besplatno.

Neke od ovih datoteka su tekstualne. Kad kliknete na link, pretraživač vam može prikazati datoteku - u tom slučaju samo sačuvajte rezultate na datoteku diska. Kad je u pitanju Netscape, najjednostavniji način za preuzimanje tekstualne datoteke je da kliknete na shift+levi taster.

Osim ako nije određeno drugačije, SWP označava Scientific Word i Scientific WorkPlace.

Uživajte! Pošaljite komentare/ispravke na mailto:viton.1@osu.edu

Phil Viton
Ohio State University

2 Endfloat podrška za SWP 2.5/3.0

Podrška za endfloat paket za SWP 2.5. VAŽNO — ovo neće raditi na prethodnim verzijama SWP-a.

Iako SWP-ov web site tvrdi da će standardni endfloat paket raditi u okviru SWP3, mislim da to nije tačno. Izgleda da datoteke, kakve su ovde date, rade u SWP 3. Imajte u vidu da se podrška za cifre (koje su smeštene u tabelama) na kraju vašeg dokumenta oslanja na hakovanje — postarajte se za to da pročitate instrukcije u .sty datoteci.

Preuzmite paket (eftci.zip); Januar 1997.

3 Endfloat izmena

endfloat paket podrazumevano piše podsetnik kao što je “Cifra 1 ovde” gde god nađe cifru (ili tabelu) u vašem dokumentu, pre nego što premesti plutajuću tačku na kraj dokumenta. Umesto toga, ovaj paket zapisuje tekst na marginu. Ne zavisi od SW-a.

Preuzmite paket (efmar.zip); Januar 1997.

4 Vertikalno poravnanje za SWP 2.5

Popravka za vertikalno centriranje fiksne širine ćelije u SWP 2.5 tabelama.

Rešava problem tako što odredi bilo koje vertikalno poravnanje, osim podrazumevanog (Top) poravnanja, koje omogućava da se sadržaj ćelije verno prenese u dokument uz komentar o traženom efektu AMS-LaTeX konstrukta u odsustvu AMS-LaTeX-a. Koliko ja znam, to u stvari nije problem AMS-LaTeX-a.

Takođe, imajte u vidu da su opcije Top i Bottom obrnute. Ako označite “Top” poravnanje, dobićete “Bottom“ poravnanje i obrnuto. (Paket to ne popravlja).

Preuzmite paket (valignx.zip); Februar 1997.

5 PFE-GAMS

Ovde se opisuje upotreba PFE editor-a Alan-a Phillips-a kao kontrolnog centra za GAMS. Možete koristiti PFE da unesete svoje GAMS programe izvora, zatim ih podneti u GAMS i pretražiti rezultate bez napuštanja urednika.

Ova postavka namenjena je za 32-bitnu (Win95 ili Win-NT) verziju PFE-a: 16-bitna verzija takođe bi trebalo da radi uz neke izmene (16-bitna verzija nema pristup Registru i inicijalizacija je malo drugačija).

Da biste koristili ovaj sistem, biće vam potrebna PDF datoteka sa objašnjenjem o postavci (samim tim i Adobe Acrobat Reader), kao i datoteke za podešavanje. Osim toga, uputstva za podešavanje sada (Februar 1999) su dostupna u HTML formatu za online pretraživanje.

Imajte u vidu da morate nabaviti PFE za sebe — potražite link malo dalje u tekstu.

 • Pročitajte PDF datoteku (pfegams.pdf, oko 182K): ako vam je pretraživač pravilno podešen, Acrobat Reader bi trebalo da se pokrene automatski.
 • Pročitajte HTML verziju uputstava za postavku.
 • Preuzmite komprimovanu PDF datoteku (pfegamsz.zip, oko 132K) da biste je kasnije čitali/štampali.
 • Preuzmite datoteke za postavku (pfegams.zip, oko 13K).
 • Link za PFE datoteke sa Univerziteta Lankaster (UK). Važna napomena, Novembar 1999. Alan Phillips je objavio da se obustavlja razvoj PFE-a. Veoma mi je žao zbog toga — PFE je divan urednik — ostavljam link za Lankaster na istom mestu u nadi da će se predomisliti. U međuvremenu, konačne verzije PFE-a mogu se naći na winsite.com: potražite pfe101i.zip (Win 95/95/NT/2000) ili pfe101.zip (Win3.1x).
 • Link za GAMS početnu stranicu. Ovde ima mnogo korisnih informacija, uključujući PDF verzije GAMS priručnika.

Ažurirano u oktobru 1998: dopunsko sredstvo GAMSRD distribuirano uz PFE-GAMS sistem neće se dobro izboriti s dugačkim nazivima datoteka (prvobitno je sastavljen za Microsoft C, verziju 7, koja prethodi Windows-u 95). Sad sam ponovo sastavio GAMSRD sa GNU mingw32 sistemom, a izvor i izvršne datoteke mogu se naći ovde. Ova datoteka nije uključena u PFE-GAMS distribuciju: potrebna vam je samo ako pokrećete PFE pod Win95/98/NT.

6 LTX2X prevodilac za Win32 sisteme

LTX2X prevodilac je namenjen LaTeX dokumentima i pogodan je za konfigurisanje: može se koristiti, na primer, za detex dokumenta tako što će uklanjati i zamenjivati LaTeX komande i za stvaranje HTML-a za Web. (Koristim ga za pravljenje verzija dokumenata u kojima obično nema matematike, za inkluziju ili mail.) Program je napisao Peter Wilson u C-u i dugo je već raspoloživ za UNIX sisteme.

Sastavio sam njegov izvor pod GNU gcc compiler-om iz Cygnus-a i zadovoljstvo mi je da ga ovde stavim vama na raspolaganje. Imajte u vidu da je ovaj program testiran samo u WinNT4, i ne znam da li će se pokretati u Win95 (iako pretpostavljam da hoće). Ako iko isproba i otkrije, molim vas da me obavestite o tome, a ja ću dodati informacije ovde.

6.1 Ograničenja

Verzija koja je ovde data neće raditi u Win31. Međutim, ako nabavite djgpp compiler (može se besplatno naći na internetu) verovatno ćete moći da napravite Win31/MSDOS verziju.

Distribucija vremena izvođenja, koja se ovde nalazi, uključuje originalne konfiguracijske datoteke Peter-a Wilson-a za detex i html, kao i neka proširenja koja sam napravio za ličnu upotrebu. Takođe, uključuje njegov priručnik, nekoliko batch datoteka i Perl script za automatizaciju obrade nekih posebnih karakteristika SW dokumenata. (Da biste radili na tome, biće vam potreban Perl prevodilac). Pogledajte datoteku setup.txt za detalje i instrukcije za instalaciju.

Takođe, stavljam vam na raspolaganje izvorni kod koji sadrži “make” datoteku koja radi pod Cygnus gcc compiler-om. Vidite priključenu datoteku describe.txt za više detalja.

6.2 Ažurirano u septembru 1998:

Sada imam verziju koja se pokreće i bez Cygnus DLL-a, štedeći oko pola meg prostora na disku. Distribucija izvora takođe sadrži datoteku makev.bat koja će sastavljati LTX2X u “minimalističkoj” mingw32 verziji gcc compiler-a.

 • Preuzmite Cygnus radnu verziju (ltx2xusc.zip, about 397K); Februar 1998.
 • Preuzmite izvorni kod (ltx2x.zip, about 244K).
 • Preuzmite ne-Cygnus radnu verziju (ltx2xusm.zip, about 194K); Septembar 1998.

Prevodilac takođe može napraviti HTML verzije za vaš LaTeX; ali, kao i većina ovih prevodilaca, ne radi dobro matematiku. Alternativa koja mnogo obećava je besplatan program Ian-a Hutchinson-a, TtH translator, koji se neverovatno dobro snalazi u konvertovanju matematike uz pomoć ugrađenih fontova vašeg kompjutera. Pokrenuo sam seriju ekonometrijskih beleški pomoću ovoga i bio sam veoma zadovoljan rezultatima. Čuo sam i usputni komentar da display TtH translator-a ne radi dobro na sistemima koji nisu MS-Windows. Moraćete da eksperimentišete. Pogledajte Hevea i TeX4ht prevodioce koji su opisani ispod.

 • Link za TtH translator

7 Alltimes paket

Ovaj mali paket obavlja tri posla:

 1. Ponaša se kao omot za mathtime paket, automatski podešava opciju noTS1 za upotrebu Times Roman fonta u tekstu i u matematici, što ja nikad ne mogu da se setim kad mi treba. Takođe, podešava opciju cmbold, koja koristi Computer Modern bold fontove za podebljane grčke karaktere, što se ne može uraditi sa Times-om. (Priložene su i instrukcije za opcije koje određuje korisnik).
 2. Nudi dve dodatne mogućnosti:

  • cmtt: zamenjuje Courier font fontom Computer Modern’s typewriter.
  • cmss: zamenjuje sans-serif Arial font fontom Computer Modern’s sans-serif
 3. Omogućava ponovno definisanje\cents makroa za pravljenje simbola US centa — podrazumevani izgleda strašno. Testirano je samo 11 tačaka ovog makroa.

Po mom mišljenju, dve mogućnosti zamene fontova — naročito upotreba fonta Computer Modern typewriter — doprinose mnogo lepšem izgledu dokumenata sa opcijom Times. (Imajte u vidu da ove zamene možete lako obaviti bez paketa tako što ćete u uvodnom delu navesti, npr, \renewcommand{\ttdefault}{cmtt} ali, naročito u SWP-u, trudim se da smanjim kucanje u preambuli dijaloga na minimum.)

Dakle, ako dodajete u preambuli

\usepackage[cmtt,cmss]{alltimes}   ili   \RequirePackage[cmtt,cmss]{alltimes}

dobijate: Times Roman fontove za matematiku i za tekst, osim što će Computer Modern biti korišćen za bold grčke matematičke simbole, typewriter i sans-serif tekst.

Preuzmite paket (alltimes.zip): Oktobar 1998.

8 Hevea prevodilac LaTeX-a u HTML za Win32

Hevea je prevodilac LaTeX-a u HTML, napisan u Objective Caml programskom jeziku. Tri važne karakteristike prevodioca su:

 • Razume LaTeX, zbog čega se može proširiti tako da rukuje nestandardnim LaTeX konstrukcijama.
 • Koristi resurse fontova (HTML subjekte) za prikazivanje matematičkih izraza; dobra strana je to što, čak ni za pretraživače koji ne razumeju mathML, nisu neophodne slike za formule.
 • Uključeni prateći program, Hacha, može iseckati vaš HTML dokument u povezana pod-dokumenta.

Autor Luc Maranget, INRIA, Francuska, obezbedio je port. Raspoloživ je samo za 32-bitne Windows sisteme — Windows NT4/2000/XP i Windows 95/98 (NT 3.5.1 i Windows 98 nisu testirani). Neće raditi u okviru Windows 3.x ili MS-DOS-a.

8.1 Distribucija

Počevši sa Hevea verzijom 1.01, obezbeđujemo samo izvršne datoteke, ali ne i izvorni kod. Zato vam više nije potreban Objective Caml za programiranje sistema. Dobra osobina verzija 1.04+ je to što podržavaju LaTeX-to-plain-text i LaTeX-to-Info prevode.

8.2 Trenutna verzija

Trenutna verzija Win32 port-a je Hevea verzija 2.00, sastavljena 18. septembra 2012. Ona obezbeđuje HTML-5 izlaz. Postoji i verzija 1.99 (takođe sastavljena 18. septembra 2012) koja obezbeđuje izlaz HTML-4, kao i prethodne Hevea verzije. Prema Luc-u Maranget-u, verzija 1.99 biće poslednja verzija koja proizvodi HTML-4 kod. Lično mislim da, ako baš ne želite isključivo HTML-4 izlaz, treba da preuzmete i instalirate verziju Hevea 2.00.

8.3 Instrukcije

Sada možete pročitati uputstva za instalaciju kao tekst ili kao HTML datoteku koju je napravila Hevea. (Kopija HTML verzije uključena je u distribuciju).

 • Opšta Win32 distribucija: Preuzmite winport.zip (oko 370K), Win32 distribucija za Hevea verziju 2.00. Biće vam potreban program za raspakivanje koji razume dugačke nazive datoteka.

  Distribucija za verziju Hevea 1.99 koja proizvodi HTML-4 izlaz.

 • Hevea početna stranica: Ovo je link za Hevea site, gde se može naći Hevea priručnik u različitim formatima. Ovaj site takođe ima on-line Hevea priručnik.
 • SWP Distribucija: Zadovoljstvo mi je da objavim kako je podrška za porodicu proizvoda Scientific WorkPlace (Scientific WorkPlace, Scientific Word i Scientific Notebook) sada raspoloživa. Tu je uključena podrška na nivou izvora za SWP grafiku i za Unicode. Detalji, uključujući pointer za arhivu koja se može preuzeti, kao i poduži Tutorijal, namenjeni su korisnicima SWP-a koji su dosad izbegli da steknu bilo kakvo znanje o LaTeX-u. Mogu se preuzeti ovde.

9 Prevodilac TeX4ht TeX/LaTeX-to-HTML

TeX4ht je prevodilac Eitan-a Gurari-ja TeX/LaTeX-to-HTML. Ovde su neki linkovi za taj sistem:

 • TeX4ht Početna stranica: Site, Eitan-a Gurari-ja TeX4ht, sa datotekama izvora, dokumentacijom i primerima.
 • MiKTeX: Moje instrukcije za postavku TeX4ht u MiKTeX-u (Win32 TeX sistem Christian-a Schenk-a).
 • Scientific Word /Scientific WorkPlace: Moguće je naterati TeX4ht da radi sa SW/SWP sistemima, koristeći samo TrueType fontove koji se isporučuju u ovim sistemima. Zato će vam biti potrebno da nabavite i instalirate nekoliko “pomoćnika” aplikacija, kao što su: Ghostscript, DVIPS i ImageMagick. Uz distribuciju obezbeđena su podrobna uputstva.

  Jun 2000: Objavljena je verzija 2 SWP podrške. Karakteristike:

  • Nijedan paket vam nije potreban! Za prethodne verzije TeX4ht-a morali ste da koristite poseban paket za pokretanje sistema. Ovo više nije neophodno (ali je i dalje podržano). Nove batch datoteke automatski brinu o svim ovim detaljima. Rezultat je to što ćete u mnogim slučajevima moći da pretvorite dokument u HTML, bez potrebe da bilo šta u njemu menjate.
  • Kvazi-automatska instalacija.
  • Značajno poboljšana podrška za slike, uključujući i podršku za automatsku konverziju nekih vrsta slika.
  • Podrška za MathML i Mozilla prevod (dok se ne pojave odgovarajući pretraživači, ova karakteristika ima ograničenu upotrebu).
  • Poboljšana podrška za Portable LaTeX dokumenta.

  SWP-TeX4ht distribucija: swp-ht.zip

  Online dokumentacija (uključena u distribuciju): swp-ht.html.Th

  Osnovna uputstva za instalaciju:

  1. Pokrenite DOS sesiju.
  2. Odlučite gde hoćete da smestite TeX4ht u sistemu. To mora da bude u direktorijumu (folderu) čije ime (path) ne sadrži razmake: Predlažem c:\tex4ht.
  3. Kreirajte ovaj direktorijum: md c:\tex4ht
  4. Promenite u ovaj direktorijum: cd c:\tex4ht
  5. Kreirajte privremeni direktorijum u: md temp
  6. Raspakujte distribucionu datoteku swp-ht.zip u privremenom direktorijumu koji ste upravo kreirali.
  7. Sada nastavite instalaciju prema uputstvima iz dokumentacije.

10 Prvi koraci uz custom-bib: Uvod za SWP korisnike

Tehničkim izgledom BibTeX bibliografije upravlja “stil bibliografije” (.bst) datoteka povezana s vašim dokumentom, koju birate kad unesete bibliografsku oznaku iz SWP-a. Jedno od najčešćih pitanja u vezi s tim glasi: “Kako da dobijem bibliografiju u formatu koji zahteva dnevnik X?” Iako je povremeno moguće hakovati .bst datoteku, postoji i mnogo bolje rešenje: generišite stil bibliografije prilagođen vama, postavite ga po svom ukusu. Paket Patrick-a Daly-ja custom-bib zapanjujuće olakšava taj posao i ohrabruje SWP korisnike da upoznaju paket. Napisao sam kratku belešku u kojoj objašnjavam njegovu postavku i upotrebu.

Ovo je link za tu belešku.

11 Automatsko stvaranje PDF-a od SWP-a

Lako je koristiti SWP i Ghostscript 6.0+ za stvaranje odličnog PDF-a: uradite tehničku pripremu dokumenta, odštampate ga na PostScript datoteci na disku i zatim pokrenete PostScript datoteku kroz GhostScript’s ps2pdfxx.bat Prednost PDF-a je njegova tipografska vernost - izgleda isto kao štampani dokument. Mana PDF-a ogleda se u veličini; ove datoteke znatno su veće od HTML datoteka, ali u današnje vreme brzog internet pristupa, to više nije problem kakav je nekad bio. PDF je postao drugi de facto standard u internet dokumentaciji.

Sastavio sam podešavanja koja automatizuju stvaranje PDF od SWP dokumenata. Kada ih instalirate, moći ćete da pretvorite svoj SWP TeX izvor u PDF tako što ćete izdati jednu komandu. Pošto ste ga prethodno odštampali na PostScript datoteku, ne morate da brinete o ugrađivanju TrueType fontova u svoj dokument: PDF koga je napravio ovaj sistem automatski će moći da pročita svako ko ima besplatan Adobe Acrobat reader (verzija 3+).

Ovo je postavka komandne linije, ali Steve Mayer je ažurirao svoj GUI TeXConverter da bi ga prilagodio, pa ako nemate averziju prema radu u DOS-u ovde ima i nečeg za vas. Možete pročitati sve o tome ovde, u HTML formatu ili u PDF datoteci (mnogo većoj, naravno) koju je napravio sistem ili možete preuzeti SWP distribuciju (koja takođe sadrži HTML datoteku).

Podržane SWP verzije: Scientific Word i Scientific WorkPlace 3.0+; Verujem da će, takođe, raditi sa SW-om ili SWP-om verzija 2.5 sve dok koristite Win32 platformu. Ali, to nije testirano.

Napomena: Što se tiče SWP5, imamo ugrađenu podršku za pravljenje PDF-a uz pomoć pdfTeX-a. Taj metod ima nekoliko značajnih prednosti u odnosu na ovde navedene metode: omogućava vam da koristite hyperref paket za prilagođavanje svog PDF-a; brži je, možete da napravite PDF s rotirajućim tabelama, uz pomoć teh rotating paketa (iako još nema načina za dobijanje rotacije u DVI izlazu). Ako koristite SWP5+, onda je ugrađena podrška bolja od ove strategije.

12 Unošenje simbola valute u SWP

Trenutne verzije SWP-a omogućavaju vam da unosite simbole valuta (npr eura) u dokumenta, ali vam ne dozvoljavaju da pripremite te simbole za štampanje (umesto toga dobijate crne kvadrate). Našao sam način da to zaobiđem: trebalo bi da vam ova podrška omogući pripremu za štampanje svih simbola valuta (uključujući i druge tekstualne simbole na SWP Miscellaneous Symbols panelu).

Podržane SWP verzije: Scientific Word i Scientific WorkPlace 3.0+.

 • O podršci možete čitati ovde
 • Ili, možete jednostavno preuzeti currency.zip (oko 38K) koji sadrži postavku i kopiju dokumentacije (currency.html). Raspakujte currency.zip u neki prazan direktorijum i pročitajte dokumentaciju za dalja uputstva.

13 Pokretanje Gauss koda u Ox-u

Ox Jurgen-a Doornik-a predstavlja važan ekonometrijski programski jezik tesno zasnovan na C/C++. Ali, ima još jednu važnu karakteristiku: s njim možete pokrenuti Gauss programe uz relativno male popravke i dobiti identične rezultate kao sa prirodnim Gauss-om. Takođe, za akademska istraživanja i podučavanja je besplatan.

 • Ovde je link za glavni Ox site, gde možete pročitati nešto više o Ox-u (verzija 3, objavljena u julu 2001): http://www.nuff.ox.ac.uk/Users/Doornik/index.html
 • Napisao sam kratak prikaz mehanike konvertovanja Gauss koda da bi radio u Ox-u; možete ga pročitati ovde kao HTML ili PDF.
 • Pravi konvertovani Gauss kod koji će se pokretati u Ox-u:

  • Model panela podataka i mešovitih dnevnika Ken-a Train-a. Ovde je raspoloživi Ox kod, u train0299-ox.zip. Biće vam potrebna Train-ova originalna dokumentacija o tome kako kod očekuje da podaci budu formatirani: možete je naći na http://elsa.berkeley.edu/~train/ Kliknite na Software zatim na Mixed logit estimation for panel data. Datoteka koju tražite je train0299.zip. Ova datoteka sadrži i set podataka za testiranje.
  • Model poprečnog preseka mixed-logit Ken-a Train-a. Ox kod je raspoloživ na train0199-ox.zip. Biće vam potrebna Train-ova originalna dokumentacija o tome kako kod očekuje da podaci budu formatirani: možete je naći na http://elsa.berkeley.edu/~train/ Kliknite na Software, a zatim na Mixed logit estimation for cross-sectional data. Datoteka koju tražite je train0199.zip. Ova datoteka sadrži i set podataka za testiranje.

14 OxEdit+GAMS: još jedan GAMS IDE

Dugo vremena, omiljeno okruženje za uređivanje i pokretanje GAMS programa u Windows-u bio mi je PFE editor Alan-a Phillips-a (pogledajte PFEGAMS za više informacija o tome). Ali, pre nekoliko godina, Alan Phillips objavio je da više ne razvija PFE i od tada tražim zamenu. Mislim da sam pronašao jednu — OxEdit Jurgen-a Doornik-a, a u ovoj belešci opisano je kako se dobija i podešava to okuženje koje sam nazvao OxEdit+GAMS.

OxEdit+GAMS ima nekoliko lepih osobina:

 • Obojena sintaksa: GAMS ključne reči, poput tekstualnih nizova, brojeva i sl, automatski su obojene. Ova karakteristika može značajno umanjiti broj GAMS grešaka: unesete SETT umesto SET i ništa se ne dešava — reč ostaje neobojena — to vam odmah stavlja do znanja da nešto nije u redu.
 • Provera zagrada: nepodudarnost zagrada obeležava se na ekranu čime se smanjuje veoma čest izvor grešaka.
 • Interakcija između kompilacijskih grešaka i izvornog dokumenta: GAMS poruke o greškama prikazuju se u odvojenom prozoru; kad kliknete dva puta na neku od njih, odmah će vas odvesti na liniju sa greškom u izvoru. Ova karakteristika zahteva da u sistemu imate instaliran skriptni jezik Perl ili VBScript. . Oba se mogu naći besplatno.

Ovde možete pročitati više o ovom IDE-u, u HMTL ili PDF formatima. Priložena su i kompletna uputstva za instalaciju, kao i slike ekrana.

15 Upotreba različitih oblika citiranja u SWP-u

Ovaj kratki dokument opisuje kako možete koristiti SWP za različite oblike citiranja — na primer format poput imenice u kome \cite{viton:2000} daje oblik citiranja: Viton (2000), umesto standardnog oblika (Viton, 2000) — koji je podržan u paketima kao što su natbib ili harvard.

Podržane SWP verzije: 3.0+ (iako ne vidim zašto ne bi radio i u verziji 2.5).

Pročitajte uputstva ovde

16 Upotreba Type1 fontova u SWP5

U ovoj belešci dato je objašnjenje kako možete upotrebiti (besplatne) Type1 fontove u SWP5+ verzijama, ali samo kad pravite PDF uz pomoć nove ugrađene pdfTeX podrške. Kao primer, pokazaću vam kako da instalirate i upotrebite TX i PX sisteme fontova od Young-a Ryu-ja. TX fontovi imaju postavku kao Times koji, za razliku od mathtime-a (koji je uključen u SWP od verzije 3.0), obezbeđuje pravi font za mala slova, kao i za bold grčka slova (ekonometričari, radujte se!) PX fontovi liče na TX fontove, osim što je stil fonta (teksta i matematičkih simbola) Palatino. Osim toga, obezbedio sam skicu malog paketa koji će vam omogućiti da koristite te fontove samo kad pravite PDF i postavljate hyperref paket da biste prilagodili svoj PDF.

Podržane SWP verzije: 5.0+. Imajte u vidu da je raspoloživ samo kad pravite PDF uz pomoć SWP ugrađene podrške.

Pročitajte instrukcije u HTML formatu ovde , ili u PDF formatu (dc fontovi) sa živim linkovima za postavke drugih fontova ovde

17 lgrind — spisak programa u SWP-u

lgrind je sistem za uključivanje lepo štampanog spiska kompjuterskog koda u vaš LaTeX dokument. Napravio sam izvršnu verziju lgrind-a koja radi u Win32.

 • Korisnicima koji nemaju SWP: pročitajte uputstva o postavci ovde
 • SWP korisnicima: mnogo opširniji dokument u kome se opisuje uključivanje koda u SWP dokument raspoloživ je ovde .
 • Svim korisnicima: Ovde preuzmite zip datoteku lgrindswp.zip koja sadrži sistem. Ova zip arhiva takođe sadrži kopiju postavke i oba kompleta uputstava za upotrebu u HTML formatu.

18 OSU disertacija podrška za SWP

Pre određenog vremena, napravio sam SWP podršku za class-style datoteke Mark-a Hanes-a za slaganje OSU disertacija. Imajte u vidu da je njegova podrška uslovljena zahtevima kao iz 1996: od tada je Grad School malo olabavila formalne zahteve — od vas se i sada traži da podnesete isključivo PDF verziju — ali mislim da Mark-ove originalne datoteke i dalje prolaze. Koliko ja znam, njegova podrška nije ažurirana. Ali, ako iko nađe noviji izvor LaTeX podrške, neka me obavesti. Biće mi drago da se pozovem na nju.

Pročitajte belešku ovde . Ovaj dokument takođe sadrži linkove za datoteke koje ćete morati da preuzmete.

19 Dokumentacija za Spaeth ALLCOURT bazu podataka

Napravio sam, u početku za svoje potrebe, ažurirane, proširene i hiperlinkovane verzije Spaeth-ove dokumentacije baze podataka odluka Vrhovnog suda SAD-a od Warren Court-a nadalje. Dokumentacija je napravljena u tri formata:

 • codebook-a.pdf : pogodna je za štampanje i sadrži opširne unakrsne reference za brojeve stranica.
 • codebook-b.pdf: namenjena je za online upotrebu. Unakrsne reference su žive: ako kliknete na deo crvenog teksta, trebalo bi da vas odvede na odgovarajući opis (ili, u slučaju da se referenca odnosi na stranicu, na početak odgovarajuće stranice).
 • codebook-c.html : HTML verzija dokumentacije codebook-b.pdf. Linkovi treba da funkcionišu na isti način. Možda je ovo brže za navigaciju, ali, naravno, žrtvuje kvalitet izgleda teksta. Datoteka ide u paru sa .css datotekom koja treba da se nalazi u istom folderu kao i .html datoteka.

  Sva tri formata uključena u zip arhivu mogu se naći ovde . Takođe, možete pročitati i HTML verziju ovde

Ažurirano 23. aprila 2009: Radio sam nešto u vezi s tim, kad sam primetio da su offset-i (vidite primer na str. 67) za sudije posle Powell-a isključeni od 1. To je ispravljeno u novijim verzijama. Takođe, lektorisao sam neke promenljive na bazi Spaeth-ove dokumentacije od 9. septembra 2008, ali to nije mnogo doprinelo. Pogledajte predgovor formatera.

20 Scratch Work oblast za SWP

Objasniću vam kako možete da postavite oblast koja nije za štampanje u svojim SWP dokumentima koja možete koristiti za preliminarne predračune ili podsetnike o tome šta treba da uradite/izmenite/popravite. Ovde možete pročitati instrukcije. Tu je i malena zip datoteka koja će vam pomoći da počnete, raspoloživa ovde . (Zip arhiva takođe sadrži kopiju instrukcija).

21 Upotreba booktabs paketa u SWP-u

Paket booktabs pravi tabele koje će nekima izgledati profesionalnije od onih koje pravi standardni LaTeX: možete otvoriti booktabsA.pdf da biste ih uporedili.

Ispostavlja se da je relativno lako napraviti booktabs tabelu u SWP-u zbog čega sam i napisao kratko uputstvo. Možete ga preuzeti ovde . Glavna datoteka je booktabsB.tex koju možete čitati iz SWP-a.

22 MathTimePro2 Fontovi

Ovi komercijalni fontovi iz PcTeX-a predstavljaju poboljšanje Belleek fontova koje nudi SWP u pripremi za štampu matematičkih simbola sa Times fontovima. Između ostalih, dodaju i bold simbole, pa ekonometrija sa podebljanim grčkim simbolima postaje rutinski posao. Takođe, kao i “čisti” TeX fontovi, javljaju se u raznim oblicima malih dimenzija, pa se slova i simboli napisani iznad ili ispod teksta, na primer, uzimaju iz specijalno dizajniranih malih fontova, a ne samo iz podrazumevanih fontova smanjene veličine (10).

Zahvaljujući Tom-u Price-u nedavno sam bio u mogućnosti da ih instaliram na svom SWP sistemu i odlučio sam da napravim set instrukcija u slučaju da još neko poželi to da uradi. Možete ih pročitati ovde .


Published (Last edited): 10-03-2013 , source: http://facweb.knowlton.ohio-state.edu/pviton/support/index.html