Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web servers, web development, networking and security services. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Predgovor trigconsulting

Pregled

Ovaj tekst je namenjen da bude dopuna zvaničnom GAUSS priručniku i mom ličnom Uvodu u GAUSS za ekonomiste (koji je u pripremi). Iako su rani delovi vodiča sadrže materijale slične onima u priručnicima (i nekim drugim Internet kursevima), moj cilj je da izložim neke principe programiranja pre nego da objašnjavam svo mnoštvo funkcija GAUSS-a.

Shvatanje svega ovoga je jednostavno. GAUSS je složen jezik sa velikim brojem specijalizovanih funkcija za rad sa matricama. Postoji i mnoštvo dodatnih paketa koji proširuju GAUSS-ove mogućnosti. Pokušaj pokrivanja svega toga u jednom radu je kolosalni poduhvat. Štaviše, to bi bilo od ograničene vrednosti: on bi u velikoj meri kopirao uputstava, a to dalje ne bi moglo da produbi znanja o funkcijama GAUSS-a,

Obrazloženje za ovaj rad je da dobra osnova u programskim metodama čini detaljan kurs o naprednim funkcijama bespotrebnim. Sposoban korisnik GAUSS-a neće naići na mnogo poteškoća u tumačenju informacija u priručniku o proračunima sa jediničnim vektorima, na primer: za razliku od gore navedenog, korisnik naučen samo da koristi ove funkcije može da nađe da je njihova primena u kreiranju korisnog programa težak zadatak.

Dakle, iako ovo uputstvo obrađuje najosnovnije delova GAUSS-a do detalja, nešto naprednije funkcije dobijaju relativno grub tretman. S druge strane, veća količina vremena je utrošena na detaljno objašnjavanje pristupa programiranju. Akcenat u ovom uputstvu je na upoznavanju sa osnovama GAUSS-a i sticanja stručnosti u programiranju a ne na tome da neko postane GAUSS stručnjak.

Prvih šest poglavlja ovog vodiča (sve do "Procedura") sadrže osnove GAUSS-a i trebalo bi ih detaljno obraditi. Poslednjih nekoliko podglavlja (od "Preciziranja koda” pa nadalje) je usmereno ka stvaranju efikasnijeg, čitljivijeg, samoodrživijeg i pouzdanijeg koda. Ona se slobodno mogu izostaviti, ali se preporučuje da se obrade: strukturisani pristup kodiranju je korisna veština ...

Navedene funkcije su predstavljene u vezi sa pristupom zasnovanom na znanju. Novi korisnici GAUSS-a bi trebalo da budu svesni da postoji obimna građa raspoloživih rutina koje su izvan obima ovog vodiča.

Moj Uvod u GAUSS za ekonomiste sadrži više konkretnih primera, setova vežbi, kratkih filmova koji prikazuju aspekte interfejsa i nekoliko urađenih primera rešavanja ekonomskih i ekonometrijskih problema. Knjiga za cilj ima da poboljša vašu tehničku stručnost u GAUSS-u kroz praksu, a time je slična ovom vodiču, koji je više teoretski..

Imajte na umu da ovo uputstvo pretpostavlja da posedujete određeno iskustvo u radu sa matricama, to jest, čitaoci bi trebalo da prepoznaju razliku između skalara, matrica i vektora i da poznaju osnovne matematičke operacije.

Veb stranice su dizajnirane za rezolucije od 800x600 piksela pa na gore i za popularne Veb pretraživače, koji su relativno standardni, konkretno za Internet Explorer 5.5, Netscare Communicator 6.1 i Opera 6.0, kao i za novije verzije. U nekim starijim pretraživačima (naročito u Netscape Navigator 4.7, koji je uobičajen među Unix i linux korisnicima) tekst ostaje čitljiv, ali većina fontova i boja je izgubljena. Ako naiđete na nečitak deo molim vas da me obavestite.

Nadam se da će vam ovaj rad biti od koristi. Prosledite mi komentare na felixritchie@trigconsulting.co.uk , naročito ako naiđete na greške ili propuste.

Istorijat

Ovaj priručnik je prvobitno pripremljen je u februaru 1994 za seminare o Uvodnom GAUSS programiranju održane u Stirlingu, Bristolu i Glazgovu, pod pokroviteljstvom CTI Centra za izračunavanja u ekonomiji. Priručnik je reviziran u manjoj meri 1995. godine.

U aprilu 1997. priručnik je ponovo revidiran i postavljen na Veb u obliku Word/WordPerfect dokumenata sa PDF verzijama poglavlja. Takođe sam postavio nekoliko programa i kodova na Veb. Oni od vas koji su posetili sajt u tom trenutku su, bez sumnje, bili zapanjeni mojim dizajnerskim veštinama. U moju odbranu, reći ću da sam u to vreme pisao jedan od prvih akademskih sajtova u zemlji, a jedine informacije o pisanju veb stranica su se nalazile na sajtu samog CERN-a. Oni kojima je potrebno malo razonode mogu slobodno da provere Veb arhivu .

Sajt GAUSS-a http://scottie.stir.ac.uk/~fri01/gauss/ je potom ostao nepromenjen u narednih pet godina kako sam menjao različite poslove, na kraju ostavljajući akademsku ekonomiju radi komer,cijalnog sektora. Međutim, nakon mog prelaska u TRIG CONSUTING u 2001, moj udeo u ekonometrijskim problemima je ponovo porastao. Zato sam odlučio da revidiram uputstvo i ponovo ga objavim, jer sam u 2002. ponovo počeo da držim predavanjao GAUSS-u.

Vodič je sada potpuno redizajniran za veb, približavajući ga tako korisnicima. Nažalost, ne nameravam da okačim nijedan dokument namenjen za preuzimanje. Takođe sam radio na mnogo praktičnijem štampanom priručniku, pa se setovi vežbi ovde neće ponovo pojavljivati.

Stranice uvek prolaze kroz proveru za GAUSS 4,0 i 5,0. Molim vas da proverite stranicu sa vestima za informacije o napretku. Tamo ćete takođe naći detalje o tekućim promenama. Iako će štampani priručnik biti revidiran u relativno dugim intervalima , nameravam da održavam i obogaćujem online priručnik mnogo češće.

Osim promene u izgledu, oni koji su preuzeli vodič tokom poslednjih pet godina će naći da se sadržaj veoma malo promenio. To je zato što se i sam GAUSS promenio relativno malo, koncentrišući se na svoje osnovne snagu pružanja interfejsa sa izuzetno efikasnom endžinom za manipulisanje matricama. Većinom je razvojni rad usmeren na prozore interfejsa, dodatke, kao i razvoj dodatnih alata, kao što su Enterprise Edition i GAUSS endžina.

Priznanja

Trening seminari su pokrenuti pod pokroviteljstvom Centra za izračunavanja u ekonomiji Bristolskog Univerziteta i Saveta za ekonomiju i socijalna istraživanja ESRC.

Želeo bih da se zahvalim Elizabeti Roberts sa katedre za ekonomiju Univerziteta Stirling, koja je još od 1990. godine tamo bila jako bitna figura u ekonometrijskom istraživanju. Ona mi je pružila savete i komentare na originalnu verziju priručnika i asistirala je u nastavi na Stirlingu.

Takođe bih želeo da se zahvalim profesoru Dejvidu Bel, takođe sa Katedre za ekonomiju Stirling univerziteta, koji je bio moj ko-predavač na kursevima i koji je osmislio prvobitan set GAUSS vežbi.

U Velikoj Britaniji GAUSS obuke su organizovane od strane kompanije Timberlake Consultants , kao i distribucija GAUSS-a. Mi istražujemo razvoj on-line obuke. Da bi ste biste ostali obavešteni, molim vas da me kontaktirate .

Na kraju, Gaus je zaštitni znak Aptech korporacije .

Published (Last edited): 24-02-2013 , source: http://trigconsulting.co.uk/gauss/manual.html