Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web development, networking and server security. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

PyGreSQL

PyGreSQL – interfejs u programskom jeziku Python za PostgreSQL sistem upravljanja bazama podataka

PyGreSQL version 4.1.1

Predstavljanje

PostgreSQL je lako proširiv, SQL kompatibilan sistem sa slobodnim kodom (open source) za upravljanje objektno-relacionim bazama podataka. Nakon 15 godina razvoja , brzo je postala de fakto open source rešenje za baze podataka na nivou preduzeća. Najbolje od svega je to što je PostgreSQL-ov izvorni kod dostupan prema najliberalnijoj open source licencom: BSD licence.

Python Python je interaktivni objektno orijentisani programski jezik, koji se interpretira. Često se poredi sa programskim jezicima Tcl, Perl, Scheme ili Java. Python kombinuje izuzetnu moć sa vrlo jasnom sintaksom. On ima module, klase, izuzetke, visok nivo dinamičkih tipova podataka i dinamičko ukucavanje. Postoji interfejs za mnoge sistemske pozive i biblioteke, kao i različite siteme prozora (X11, Motif, Tk, Mac, MFC). Novi ugrađeni moduli lako se pišu u programskim jezicima C ili C++. Python je takođe upotrebljiv kao dopunski jezik za aplikacije, koje traže programibilni interfejs. Implementacija Python-a je zaštićena autorskim pravima , ali slobodna za upotrebu i distribuciju, čak i za komercijalnu upotrebu.

PyGreSQL je Python modul, koji predstavlja interfejs za PostgreSQL bazu podataka. Ima ugrađenu PostgreSQL biblioteku upita (query library), što omogućava lako korišćenje mogućnosti PostgreSQL iz Python izvornog koda.

PyGreSQL je razvijen i testiran na NetBSD sistemu, a trebalo bi da radi i na većini drugih platformi na kojima rade PostgreSQL i Python. Zasniva se na PyGres95 programskom kodu, koji je napisao Pascal Andre (andre@chimay.via.ecp.fr). D'Arcy (darcy@druid.net) ga je preimenovao u PyGreSQL počevši od verzije 2.0 , a služi kao "BDFL " (Benevolent Dictator for Life- označava malu grupu lidera u razvoju open source softvera) za PyGreSQL.

Aktuelna verzija PyGreSQL 4.1.1 zahteva PostgreSQL 8.3 i Python 2.5 ili noviji.

Gde se može dobiti ... ?

Preuzmite PyGreSQL ovde

Slobodna verzija izvornog koda je dostupna na
Možete proveriti najnovije verzije pre zvaničnog objavljivanja na
Linux RPM možete pokupiti sa
NetBSD paket je dostupan u svojoj pkgsrc kolekciji
Operativni system FreeBSD (sličan Unix-u) je dostupan u svojoj kolekciji portova
Win32 paket za različite verzije Python programskog jezika je dostupan na
Možete naći PyGreSQL i na programskom skladištu Python Package Index na

Distribucija fajlova

pgmodule.c C Python module (_pg)
pg.py "classic" PyGreSQL module
pgdb.py DB-SIG DB-API 2.0 kompatibilan API okvir za PygreSQL (open-source Python modul)
docs/

spisak dokumenata

Sadrži: readme.txt, announce.txt, install.txt, changelog.txt, future.txt, pg.txt i pgdb.txt.

Svi tekstualni fajlovi su u ReST formatu, tako da se mogu lako kreirati HTML verzije sa buildhtml.py preko docutils (modularni sistem za obradu dokumenata u korisne formate kao što su HTML, XML i LaTeX.).

tutorial/

prezentacioni katalog

Sadrži: basics.py, syscat.py, advanced.py i func.py.

Primeri ovde su preuzeti iz PostgreSQL priručnika i korišćeni za testiranje modula. Oni pokazuju neke od PostgreSQL funkcija.

Instalacija

Uputstva za instalaciju ćete pronaći na install.txt.

Informcije i podrška

Za podršku

Python:
pogledaj http://www.python.org/community/
PostgreSQL:
pogledaj http://www.postgresql.org/support/
PyGreSQL:

Kontaktirajte PyGreSQL listu adresa za PyGreSQL 2.0 i više verzije.

Ukoliko želite da predložite promene, molim vas da se pridružite preko PyGreSQL liste adresa i tu pošaljite objašnjenje za promenu.

Pogledajte https://mail.vex.net/mailman/listinfo.cgi/pygresql za pridruživanje listi sa adresama.

Imajte u vidu da na poruke pojedinim programerima u opštem slučaju neće biti direktno odgovoreno. Sva pitanja, komentari i promene koda moraju biti prosleđeni preko mejl liste (mailing list), za detaljni pregled i u svrhu arhiviranja.

PyGreSQL informacije o programiranju

Možete izabrati da koristite ili "classic" PyGreSQL interfejs, koji obezbeđuje pg modul ili noviji DB-API 2.0 kompatibilan interfejs, koji obezbeđuje pgdb modul.

DB-API 2.0 (Python Database API Specification v2.0) je specifikacija za povezivanje sa bazama podataka (ne moraju biti samo PostGreSQL) iz programskog jezika Python, razvijena od strane Python DB-SIG u 1999. god.

Informacije o programiranju su dostupne u fajlovima pg.txt i pgdb.txt.

Imajte na umu da PyGreSQL nije thread-safe (ne može se koristiti u okruženju sa paralenim radom na više zadataka) na nivou veza. Zato preporučujemo da koristite DBUtils <http://www.webwareforpython.org/DBUtils> za multi-threaded okruženja (rad sa paralelnim izvršavanjem više zadataka), koji podržava oba PyGreSQL interfejsa.

ChangeLog (zapis o izmenama) i budućnost

ChangeLog sa prošlim promenama nalazi se u fajlu changelog.txt.

Lista za rad i lista želja je u fajlu future.txt.

Published (Last edited): 09-03-2013 , source: http://www.pygresql.org/readme.html